Ceza Hukuku

Genel Af Yasası Yargı Paketi Güncel

2024 Yılında Af Çıkcak mı? Yazı Güncelleme 13.07.2024

Türkiye’nin gündemden düşmeyen başlıklarından olan af ve infaz düzenlemeleri son dönemde de oldukça merak edilen konulardandır. Bu yazımızda genel af nedir? Özel af nedir? Genel Af Yasası ve özel affın hukuki sonuçları, genel ve özel af çıkarma yetkisi kimse aittir? 2024 yılı af yasası, 8. Yargı paketi ne zaman gelecek ve mükerrir- tekerrürlere af gelecek mi? Af Çıkacak mı? Sorularının cevaplarını vereceğiz.

DMCA.com Protection Status

Önceki Makale > İnfaz Yatar HesaplamaDenetimli Serbestlik Hesaplama

Önemli Not: Bu yazımız sürekli güncellenmektedir. 9. Yargı Paketi, Meclisteki son durumlar ve 2024 Yılı Af Çıkacak mı? Sorusunun cevabını anlık bu yazımızda takip edebilirsiniz.

İçerik

2024’te Emekli Maaşlarına  Zam Gelecek mi? Güncel 13.07.2024

Ankara kulislerinde, 2024 yılı emekli maaşlarına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgilere göre, hükümet 2024 yılı içerisinde emekli maaşlarına iki zam yapmayı planlıyor. Mevcut emekli maaşlarının artırılması, emekliler için büyük önem taşıyor.

2024 Emekli Maaşı 2 Zam Gelecek Mi?

2024'te Emekli Maaşlarına  Zam Gelecek mi
2024’te Emekli Maaşlarına  Zam Gelecek mi

2024 yılına girerken, Ocak ayında yapılan zam ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılmıştı. Ancak, yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranlarındaki artış, emeklilerin geçim koşullarını zorlaştırdı. Bu durum, Temmuz ayında ikinci bir zam talebini gündeme getirdi. Ancak 2024 Temmuz ayında yapılacak ikinci zam oranı henüz netlik kazanmadı.

2024 Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

2024 yılına girerken, Ocak ayında yapılan zam ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılmıştı. Ancak, yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranlarındaki artış, emeklilerin geçim koşullarını zorlaştırdı. Bu durum, Temmuz ayında ikinci bir zam talebini gündeme getirdi.

Temmuz Emekli Zammı Ne Kadar Oldu?

Temmuz 2024 dönemi için yapılan kulislerde, emekli maaşlarına yüzde 25 oranında bir zam yapılacağı konuşuluyor. Bu zam oranıyla birlikte, mevcut emekli maaşlarının ne kadar artacağı konusunda kesin bir rakam telaffuz edilmese de, emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25’lik artış, emeklilerin eline geçen net tutarın önemli ölçüde artmasını sağlayacak. Kaynak: https://ayboga.av.tr/emekliye-ek-zam-olacak-mi-guncel-14-07-2024/

Ayboğa + Partners Avulatlık Bürosu olarak emekli maaşı zammı konusunda gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

2024’te Asgari Ücrete  Zam Gelecek mi? Güncel 13.07.2024

2024'te Asgari Ücrete  Zam Gelecek mi Güncel 13.07.2024
2024’te Asgari Ücrete  Zam Gelecek mi Güncel 13.07.2024

Ankara kulislerinde, 2024 yılı asgari ücretine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgilere göre, hükümet 2024 yılı içerisinde asgari ücrete iki zam yapmayı planlıyor. Mevcut asgari ücretin 17.002 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak zamlar çalışanlar için büyük önem taşıyor.

2024 Asgari Ücrete 2 Zam Gelecek Mi?

2024 yılına girerken, Ocak ayında yapılan zam ile asgari ücret 17.002 TL’ye yükselmişti. Ancak, yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranlarındaki artış, işçilerin geçim koşullarını zorlaştırdı. Bu durum, Temmuz ayında ikinci bir zam talebini gündeme getirdi.

Temmuz 2024 Asgari Ücret Ne Kadar?

Temmuz 2024 dönemi için yapılan kulislerde, asgari ücrete yüzde 25 oranında bir zam yapılacağı konuşuluyor. Bu zam oranıyla birlikte, mevcut asgari ücretin 17.002 TL olduğu dikkate alındığında, Temmuz 2024’te asgari ücretin yaklaşık 21.252 TL olacağı öngörülüyor.

2024 AGİ Ne Kadar?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de asgari ücret zammıyla birlikte yeniden değerlendirilecek. AGİ oranlarının, asgari ücretteki artışla orantılı olarak güncellenmesi bekleniyor. Bu da çalışanların eline geçen net tutarın artmasına katkı sağlayacak.

İşçilerin Talebi ve Bakan Şimşek’in Yaklaşımı

İşçi sendikaları ve çalışanlar, Temmuz ayında yapılacak zam ile yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Ancak, kulislerde konuşulan bir diğer önemli konu ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in zam yapılmasına sıcak bakmadığı yönünde. Bakan Şimşek’in, ekonomik dengeleri gözeterek, asgari ücrette yapılacak büyük oranlı zamların enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişesini taşıdığı belirtiliyor. Bu nedenle, yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde dengeli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği vurgulanıyor.

2024 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, Temmuz 2024 için yüzde 25 oranında bir zam yapılacağına dair güçlü söylentiler mevcut. İkinci bir zam ise yılın ilerleyen dönemlerinde, ekonomik koşullara bağlı olarak değerlendirilecek. Asgari ücret zammı konusundaki nihai kararın, hükümet ve işçi sendikaları arasındaki görüşmeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Ayboğa + Partners Avulatlık Bürosu olarak asgari ücret zammı konusunda gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

İlgili Aramalar – Emekli Maaşı Zammı 2024 – Asgari Ücret Zammı 2024

9. Yargı Paketi Maddeleri Güncel 08.07.2024

9. Yargı Paketinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

9. Yargı paketi tasarısı maddeleri meclise sunuldu. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu olarak 9. Yargı paketinin tüm maddelerini ve ayrıntılarını sizler için derledik. 9. Yargı paketinde yer alan maddeler mahkumlara ve infaz hükümlerine yönelik değişiklikleri de gündeme getirdi.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa Yönelik Değişiklik Teklifinde;

Evlenen kadının kocasının soyadının alacağı, ancak dilerse kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının soyadı, kendi soyadı ile daha önceki kocasının soyadından oluşuyorsa bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabileceği hüküm altına alınmış, evlenen kadının tek başına kendi soyadını almasına yönelik herhangi bir düzenleme kanun tasarısında yerini almamıştır.

Çocuğun soybağının sıhhatinin sağlanması amacıyla baba ve çocuğun yanı sıra anaya da soybağının reddi davası açma hakkı tanınmaktadır. Eklenecek hükümle, ananın bu davayı doğumdan başlayarak en geç bir yıl içinde açabileceği düzenlenmektedir.

Tek başına evlât edinmede veya üvey evladın evlât edinilmesinde ana veya baba adı olarak evlât edinenin; ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlının ya da ergin kişilerin birlikte evlât edinilmesi hallerinde ise ana ve baba adı olarak evlât edinenlerin adlarının yazılmasına olanak sağlanmaktadır. Yine evlât edinilmeleri rızalarına bağlı olan kimseler açısından, ana veya baba hanesine evlât edinenlerin adlarının yazılması işlemleri evlât edinilenlerin taleplerine bağlı kılınmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na Yönelik Değişiklik Teklifinde;

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresinin, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyeceği öngörülmektedir. Böylelikle bu suç bakımından azami şikâyet süresi belirlenmektedir.

Mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçunun işlenmesi halinde Kanunun 75 inci maddesine göre önödeme hükümleri uygulanacaktır. Aynı şekilde, Kanunun 125 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hakaret suçunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında ve/veya alenen işlenmesi halinde de önödeme hükümleri tatbik edilecektir. Bu suçun beş yıl içinde yeniden işlenmesi halinde altıncı fıkra uyarınca önödeme hükümleri uygulanmayacak ve fail hakkında kamu davası açılacaktır.

Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen ya da uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin Trafik Kazası Tazminat Hesaplama davası açabilme imkânı tanınmaktadır.

Kovuşturma evresinde uzlaşma gerçekleştiği takdirde, edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde dava hakkında durma karan verileceği ve uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkemece yargılamaya kaldığı yerden devam olunacağı düzenlenerek HAGB kararı verilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

İcra İflas Kanununa Yönelik Değişiklik Teklifinde;

Açık artırmaların fiziki ortamda yapılması usulü kaldırılmış ve açık artırmaların tamamen elektronik ortamda yapılması,

Açık artırma teklifleri arasındaki farkın satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her halde bin Türk lirasından az olamayacağı,

Açık artırma süresinin son on dakikasında yeni bir teklif ileri sürülmesi halinde açık artırmanın bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılacağı kuralı değiştirilerek artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma süresinin her yeni teklifin verilmesinden itibaren üç dakika uzatılacağı ve uzama süresi içinde teklif verildiği sürece açık artırma uzamaya devam edeceği,

Yargıtay bozma karan üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurulabileceği açıkça hükme bağlandığı düzenlenmiştir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa Yönelik Değişiklik Teklifinde;

İcra edilebilirlik şerhi verilen arabuluculuk anlaşma belgesine istinaden tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunulabileceği açık hükme bağlanmaktadır.

Arabuluculuk toplantısına katılmayan taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerinin yansından sorumlu tutulacak ve ayrıca bu taraf lehine tarifeye göre belirlenen vekâlet ücretinin yansına hükmedilecektir.

Yirmi yıl kıdeme sahip olanların yazılı sınava tabi tutulmaksızın arabulucu olacakları düzenlenmiştir.

Değişiklik Teklifinde;

Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay bozma karan üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurulabileceği açıkça hükme bağlanmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Yönelik Değişiklik Teklifinde;

İlk kez istinaf merciince verilecek istinaf isteminin reddi, istinaf edilmemiş sayılması ve istinaf isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlara karşı temyiz yoluna başvuru imkânı getirilmektedir.

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununa Yönelik Değişiklik Teklifinde;

Tek hâkimle çözümlenecek davaların belirlenmesinde davanın açıldığı tarihteki parasal sınırın esas alınmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Düzenlemeyle, açıldığı tarihte heyet halinde bakılan bir davaya, parasal sınırın artmasına rağmen heyet olarak bakılmaya devam edilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yargılama aşamasında miktar artımı yapılan hallerde ise artırımın yapıldığı tarihteki parasal sınır esas alınacaktır.

Yükseköğretim Kanununa Yönelik Değişiklik Teklifinde;

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında soru sorulacak alanlar arasına Milletlerarası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk, Genel Kamu Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku eklenmekte ve bunun yanında idarece sınava yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilmesi de öngörülmektedir.

9. Yargı Paketi Taslağı Son Durum, Af Yasası Meclisten Geçti Mi, Ne Zaman Çıkacak? Son Durum 03.07.2024

Son dakika gelişmeleri, mahkum yakınlarının anlık olarak takip ettiği 9. Yargı Paketi ile ilgili dikkatler TBMM’ye çevrilmiş durumda. Toplumun yakından izlediği, içerisinde ceza indirimleri ve evli kadınların soyadlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra hakim ve savcılarla ilgili çeşitli çalışmaları barındıran 9. Yargı Paketi’nin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. Bu paketin Meclis’ten ne zaman geçeceği ve pakette infaz düzenlemesi veya genel af olup olmadığı soruları gündemde.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, paket üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Bu pakette, cezaların caydırıcılığını artırmak, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak ve sporda şiddetle mücadele için yeni önlemler gibi konulara yer verildiği bildirildi. 9. Yargı Paketi’nin ne zaman yasalaşacağı ve Meclis’ten ne zaman geçeceği, pakette infaz düzenlemesi veya genel af olup olmadığı gibi konular kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

9. Yargı Paketi Sıkça Sorulan Sorular (Referans Google İlgili Aramalar)

9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

9. yargı paketi hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Birçok vatandaşımızın merakla beklediği 9. Yargı paketi taslağı henüz meclisten geçmedi. Ancak 9. Yargı paketinin çok kısa bir zaman sonra meclisten geçmesi bekleniyor.

9. Yargı Paketi Arabuluculuk

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi de 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda yapılacak değişikliklerdir. 9. Yargı paketindeki arabuluculuk düzenlemelerine göre:

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre, anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verildikten sonra, taraflardan biri tapu müdürlüğüne tescil talebinde bulunabilir. Tapu müdürlüğü, taşınmaza ilişkin mevzuata uygun olarak gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra, resmi senet düzenlemeden tescil talebini yerine getirecektir.

Buna ek olarak, taraflardan biri geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmadığında arabuluculuk süreci sona ererse, toplantıya katılmayan taraf son tutanakta belirtilecektir. Bu taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile, karşı tarafın ödemesi gereken yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenen vekalet ücretinin yarısına hükmedilecektir.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl deneyime sahip olan kişiler, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabileceklerdir.

9. Yargı Paketi Ne Zaman Meclise Sunulacak?

9. Yargı Paketinin ne zaman meclise sunulacağı en çok merak edilen konulardan biridir. TBMM tarafından yapılan açıklamaya göre 9. Yargı paketi 03.07.2024 tarihinde meclis genel kuruluna sunuldu.

9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de Yayınlandı mı?

9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 9. Yargı paketinin Resmi Gazete’de yayın tarihi, meclisin vereceği yürürlük tarihine bağlıdır. 9. Yargı paketinin 01.08.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

9. Yargı Paketi Me Zaman Çıkacak Son Dakika

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak son dakika? Şeklinde sorulan sorulara sıklıkla rastlamaktayız. 9. Yargı paketi meclis genel kurulunda kabul edildikten sonra onaylanıp çıkacaktır.

9. Yargı Paketi Kabine Toplantısı

9. Yargı paketinin çıkarılabilmesi için yapılan çalışmalardan bir tanesi de kabine toplantısıdır. Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan kabine toplantısı neticesinde 9. Yargı paketi taslağı meclis genel kuruluna sunuldu.

9. Yargı Paketi İçeriği, Maddeleri, İnfaz ve Af Düzenlemesi

9. Yargı paketi, cezasızlık algısını yok etmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle, denetimli serbestliğin daha adil ve cezalarla orantılı hale getirilmesi amaçlanıyor. Ceza indirimleriyle ilgili somut bir bilgi ise mevcut değil.

Hükümlülerin, koşullu salıverilme sürelerinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmeleri öneriliyor.

Ayrıca, paket içerisinde kadınların soyadı kullanımına ilişkin değişiklikler bulunacak. Evli kadınlar, iki soyadı yerine kendi soyadlarını kullanma hakkına sahip olacak. Hakim ve savcıların terfi sistemi, liyakat, nitelik ve performans kriterlerine göre güncellenerek daha objektif bir yapıya kavuşturulacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, disiplin cezaları daha objektif ölçütlere dayandırılacak.

Sporda şiddetle mücadele için alınacak yeni önlemler, taslak görüşmeleri sırasında netleşecek. Ayrıca, cezaların caydırıcılığını artırmak üzere yaptırımların güçlendirilmesi de gündeme gelebilir.

9. Yargı Paketi Mükerrer Suçlar ve Tekerrür 4/4 Hükümlüler

9. Yargı paketinde mükerrirlere ilişkin denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinde değişiklikler yapılması bekleniyor. Halk arasında tekerrür veya 4 te 4 (4/4) hükümlüler olarak bilinen mahkumların cezaevinde kalma sürelerinin değişebileceği de Meclis’teki gündemde yer alıyor. Mükerrer suçlar mevcut düzenlemede alınan ceza kadar infaza gidiyor. Örneğin 4 yıl ceza almış ve mükerrer suç olarak işlenmiş bir cezanın yatarı 4 yıl olarak uygulanıyor. Mükerrer suçların şimdiye kadar çıkmış af veya infaz düzenlemesinden yararlanamaması mahkumlar ve aileleri tarafından gündeme taşındı. Genel af mükerrir mahkumlara ve mükerrer suçlara çıkacak mı sorusu hala cevap bulmuş değil. Ancak kanaatimizce mükerrer suçların infaz düzenlemesinde konu edilmesi hukuken doğru olacaktır.

9. Yargı Paketi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

9. Yargı paketi taslağı ne zaman çıkıyor? Kimleri kapsıyor? Ceza İndirimi Var Mı? Mükerrer Suçlara Af Geliyor Mu? Gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştık.

9 Yargı Paketi kimleri kapsıyor?

9. Yargı paketi özellikle cezaevinde olan mahkumları kapsıyor. Hükümlü olarak cezaevinde bulunan mahkumların genel af ve infaz düzenlemesi beklentilerinin karşılanacağı bir yasa taslağı oluşturulmuş durumda.

9. Yargı paketinde ceza indirimi var mı?

9. Yargı paketinde infaz düzenlemeleri içeriğinde ceza indirimi de yer alıyor. Özellikle basit ve hafif suçlarda ceza indirimi yapılarak infazının daha az olacağı konusu netlik kazanmak üzere Meclis gündeminde bekliyor.

9. Yargı paketinde neler var?

Yargı paketinin maddelerinin tamamı henüz belli olmuş durumda değil. Ancak kulis bilgilerine göre 9. Yargı paketinde; ikinci kez tekerrür uygulanan mahkumlara ceza indirimi gelmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Yargı Paketi ve İnfaz Düzenlemeleri Hakkında Detaylı Bilgi Alın!

Kesinleşmiş ceza dosyanızda infaz yatar hesabı yaparak cezaevinde kalacağınız süreyi doğru ve hızlı bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Gündemdeki genel af ve yargı paketi maddelerine ilişkin en güncel bilgileri İstanbul ceza avukatı ile iletişime geçerek öğrenin!

Diğer Konulara da Göz Atabilirsiniz >>> 2024 Yılı Noter Vekalet Ücretleri2024 Yılı Doğum Parası

9. Yargı Paketi Son Gelişme (Güncelleme 03.07.2024)

9. Yargı Paketi Son Gelişme (Güncelleme 14.04.2024) 2024 Yılında Af Çıkacak mı?
9. Yargı Paketi Son Gelişme (Güncelleme 14.04.2024) 2024 Yılında Af Çıkacak mı?

Son durumda, 9. Yargı Paketi vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Bu paketin içeriği ve ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda yapılan hazırlıklar devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, paketin detaylarının seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin (TBMM) değerlendirmesine sunulacağını ifade etti. Bu gelişmeler, vatandaşların paketin içeriğini ve yürürlüğe giriş tarihini merak etmelerine neden oluyor. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada: “9. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Ancak, Meclis’in yoğun programı nedeniyle pakete dahil edilemeyen birçok konu bulunmakta. Bu konulardan bazıları, özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında ve cezasızlık algısını ele alacak yasal düzenlemelerin ihtiyacı üzerinedir. Bu düzenlemeler hakkında hazırladığımız taslaklar, milletvekillerimizin incelemesine sunulacaktır. Meclis’in seçim sonrası tekrar açılmasıyla birlikte, çalışmalarımızı Meclis’in değerlendirmesine sunmayı planlıyoruz.

8. Yargı Paketi Son Durum Af Çıkacak mı? (Güncelleme: 03.07.2024)

8. yargı paketi son durum 2024
8. yargı paketi son durum 2024

8. Yargı Paketi Meclis’te Kabul Edildi (01 Mart 2024)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, “8. Yargı Paketi” olarak kamuoyuna yansıyan ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören Kanun Teklifi’nin ilk on maddesi onaylandı. Bu paket, yargı alanında reformları içeren ve çeşitli düzenlemeleri kapsayan bir girişim olarak değerlendirilmekte, kabul edilen maddelerin içeriği ve yargı sistemi üzerindeki etkileri önem taşımaktadır. Bu değişiklikler, yargı süreçlerinin daha etkin ve adil işlemesini amaçlayan çeşitli yenilikler ve düzenlemeler içerebilir.

8. Yargı Paketi İle OHAL Tazminat Komisyonu Kalıcı Hale Geldi

8. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde OHAL döneminde geçici bir süreliğine kurulan Tazminat Komisyonu, kalıcı hale getirilecek. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddialarıyla ilgili manevi tazminat taleplerini de Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verilecek.

8. Yargı Paketi Örgüt Suçunda Önemli Düzenleme (01 Mart 2024)

Teklifte, en çarpıcı düzenlemelerden biri Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eylül ayında iptal ettiği “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” fiiline ilişkin oldu. İptal kararının gerekçesinde söz konusu fiil için, “Bu durum, örgüt adına suç işleyen kimsenin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır” diyen Yüksek Mahkeme, ‘örgüt adına’ kavramının belirsizliğine dikkat çekmişti.

Ancak, yeni düzenlemede, “somut gerekçeler olmalı” denilen AYM kararı dikkate alınmadı. TCK’nın “silahlı örgüt” maddesini düzenleyen 314. maddesine eklenen yeni fıkrayla, bu fiil artık müstakil bir suç sayılacak. ‘Örgüt adına suç işlediği’ iddia edilen kişi, hem işlenen suçtan hem de örgüt adına suç işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılacak. Buna göre, ‘örgüt adına suç işlediği’ iddia edilen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek.

2024 Yılı Emekli Bayram İkramiyesi Zammı  – 8. Yargı Paketi (Güncelleme 25.02.2024)

8. Yargı Paketi olarak bilinen ve özellikle ceza infaz yasası veya genel af yasası olarak anılan torba yasada emeklileri de ilgilendiren değişiklikler de söz konusu oldu.

TBMM Adalet Komisyonundan geçen yasa taslağı ile emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam uygulanması kabul edildi. 8. Yargı Paketi 2024 Şubat ayı içerisinde meclise sunulacak.

Genel Af Yasası 2024 Şubat Son Dakika haberlerinin sıklıkla geldiği dönemde mahkumlara verilen müjdelere ek olarak emeklilere de bayram ikramiyesi müjdesi geldi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesi halinde yasalaşacak olan 8. Yargı Paketi’nde 2024 yılı emekli bayram ikramiyeleri 2.000 TL’den 3.000 TL’ye çıkarılmış olacak. Ankara Avukat

GENEL AF Nedir ? ÖZEL AF NEDİR?

Genel af ve özel af, Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde düzenlenmiş olan ve suçlulara yönelik olarak uygulanabilen iki farklı af türüdür.

Genel Af:

 1. Belirli bir suç veya suç türüne ilişkin olarak işlenen bütün fiilleri ve bu fiillerden dolayı verilen cezaları kapsar.
 2. Kamu davasını düşürür ve kesinleşmiş mahkumiyetlerin bütün sonuçlarını ortadan kaldırır.
 3. Suçun işlendiği tarih ve kapsamı kanunla belirtilir.
 4. Genel af, TBMM tarafından kanunla kabul edilir.

Örnek:
2023 yılında işlenen bütün kasten yaralama suçları için genel af çıkarılmıştır.

Özel Af:

• Belirli kişilere yönelik olarak uygulanır.
• Sadece kesinleşmiş hapis cezalarını kapsar.
• Kamu davasına ve mahkumiyete etki etmez.
• Ceza infazının tamamen veya kısmen kaldırılmasına veya cezanın adli para cezasına çevrilmesine karar verilebilir.
• Özel af, TBMM tarafından kanunla veya Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile verilebilir.

Örnek:
2023 yılında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan mahkumlar için özel af çıkarılmıştır.

TCK md.65’te genel ve özel af düzenlenmiştir.

Genel af, suçun cezasının değil, tüm sonuçlarının silinerek ortadan kaldırılması olduğu için (TCK. m. 65/ 1 ) geçmişin unutulması manasında gelmektedir. Özel affın esası ise suçun bağışlanması ya da mazur görülmesi biçiminde tezahür etmektedir. Etiket Ankara Ceza Avukatı Çünkü özel af, kesinleşen bir cezayı kaldırma, değiştirme ya da hafifletme etkisine sahiptir (TCK. m. 65/ 2). Hükmedilen ceza ortadan kalkmasına ya da değişmesine karşın (af kanunuyla özel bir düzenleme yapılmamışsa) cezaya bağlı olarak hükümde işaret edilen hak yoksunlukları devam eder (TCK. m. 65/ 3). Hem genel afta hem de özel afta müsadere edilen şeylerin ya da ödenmiş adli para cezasının iadesi söz konusu değildir (TCK. m. 74 / 1).

GENEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI:

Genel af, belirli bir tarihte işlenen suç veya suç grupları için kanunla öngörülen bir af türüdür. Genel affın hukuki sonuçları şunlardır:

1. Kamu davasının düşmesi:

Genel af kapsamındaki bir suç için soruşturma aşamasında ise takipsizlik kararı verilir. Kamu davası açılmışsa dava düşer.

2. Kesinleşmiş mahkumiyetlerin ortadan kalkması:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyetler bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Bu, kişinin sabıka kaydının da silinmesi anlamına gelir.

3. Hükümlülerin tahliyesi:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı tutuklu veya hükümlü olan kişiler derhal tahliye edilir.

4. Adli sicil kaydının silinmesi:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı adli sicil kaydı silinir. Bu, kişinin sicilinin temiz olması ve bu suçtan dolayı herhangi bir belgede kayıt bulunmaması anlamına gelir.

5. Tekerrür hükümlerinin uygulanamaması:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı tekrar suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanamaz.

6. Disiplin cezalarının ortadan kalkması:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı disiplin cezası almış olan kişiler için disiplin cezası da ortadan kalkar.

7. Maddi tazminat davalarının düşmesi:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı açılmış olan maddi tazminat davaları da düşer.

Genel affın hukuki sonuçları, kanunda açıkça belirtilmiştir. Genel affın kapsamı ve sonuçları hakkında tereddüt olması halinde bir avukata danışılması tavsiye edilir.

Genel affın bazı önemli noktaları:

 • Genel af, bir hak değil, bir lütuftur.
 • Genel af, her suç için çıkarılamaz.
 • Genel affın kapsamı ve sonuçları kanunda açıkça belirtilir.
 • Genel affın geri alınması mümkündür.

ÖZEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI:

Özel af, belirli bir kişi veya kişilere yönelik olarak, Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile veya TBMM tarafından kanunla verilen bir af türüdür. Özel affın hukuki sonuçları şunlardır:

1. Cezanın infazının kaldırılması:

Özel af ile mahkumiyet kararı ortadan kalkmaz, ancak cezanın infazı tamamen veya kısmen kaldırılabilir.

2. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi:

Özel af ile hapis cezası para cezasına çevrilebilir.

3. Hükümlünün tahliyesi:

Özel af ile cezanın infazı tamamen kaldırılırsa hükümlü tahliye edilir.

4. Adli sicil kaydının düzeltilmesi:

Özel af ile cezanın infazı kısmen kaldırılırsa veya hapis cezası para cezasına çevrilirse adli sicil kaydı düzeltilir.

5. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi:

Özel aftan yararlanan kişi, aynı suçu tekrar işlerse tekerrür hükümleri uygulanabilir.

6. Disiplin cezalarının etkilenmemesi:

Özel af, disiplin cezalarını etkilemez.

7. Maddi tazminat davalarının etkilenmemesi:

Özel af, maddi tazminat davalarını etkilemez.

Özel affın hukuki sonuçları, kanunda açıkça belirtilmiştir. Özel affın kapsamı ve sonuçları hakkında tereddüt olması halinde bir avukata danışılması tavsiye edilir.

Özel affın bazı önemli noktaları:

 • Özel af, bir hak değil, bir lütuftur.
 • Özel af, her mahkum için talep edilemez.
 • Özel affın kapsamı ve sonuçları kanunda açıkça belirtilir.
 • Özel af geri alınabilir.

Affın Hukuki Dayanakları Nedir?

Affın hukuki dayanağı, Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:
1. Anayasa:
Anayasanın 104. maddesine göre, Cumhurbaşkanına, genel af ve özel af yetkisi verilmiştir.
2. Türk Ceza Kanunu:
Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde, genel af ve özel afın nasıl ve hangi şartlarda gerçekleşeceği belirtilmiştir.
3. Kanunlar:
Genel af ve özel af, TBMM tarafından kanunla da düzenlenebilir.
4. Kararnameler:
Özel af, Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile de verilebilir.
5. Uluslararası Sözleşmeler:
Türkiye’nin taraf olduğu bazı uluslararası sözleşmeler de af kurumuna ilişkin düzenlemeler içerebilir.

2024 yılında af çıkacak mı?

Genel ve Özel Af Çıkarma Yetkisi Kimindir?

Genel af ve özel af çıkarma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) aittir. TBMM, bu yetkisini kanunla kullanır. Genel af kanunun meclisten onaylanması için halihazırda 600 milletvekilinin en az 360’ının oyu yeterlidir. (3/5).

Cumhurbaşkanı da özel af yetkisine sahiptir. Anayasa’nın 104. maddesinde belirtildiğine göre Cumhurbaşkanı, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak yetkisine sahiptir. Etiket Ankara Ceza Avukatı Cumhurbaşkanına verilen bu yetkinin genel af niteliği taşımadığı madde hükmünden de kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Anayasa ile Cumhurbaşkanı’nın af çıkarma yetkisinin çerçevesi yaşlılık, sürekli hastalık ve sakatlık sebepleriyle daraltılmıştır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı, bu üç sebep dâhilinde verilen bu yetkisini kullanabilmektedir. Öte yandan Cumhurbaşkanının sahip olduğu af yetkisinin özel af niteliği taşıyıp taşımadığı da tartışma konusudur.

Genel Aftan Kimler Yararlanamaz?

Genel af, belirli bir tarihte işlenen suç veya suç grupları ankara avukat için kanunla öngörülen bir af türüdür. Bir mahkum, diğer tüm şartları taşıyorsa genel af yasasından yararlanabilir. Ancak işlenen suç, genel af istisnaları dışında bulunmalıdır.

Genel aftan yararlanamayacak kişiler şunlardır:

 1. Kasten öldürme suçları: TCK madde 81, 82 ve 83’te yer alan kasten öldürme suçları genel aftan yararlanamaz.
 2. İşkencenin ve eziyetin nitelikli halleri: TCK madde 94 ve 95’te yer alan işkence ve eziyetin nitelikli halleri genel aftan yararlanamaz.
 3. Cinsî saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki: TCK madde 102, 103 ve 104’te yer alan cinsî saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçları genel aftan yararlanamaz.
 4. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar: TCK madde 326-339 arası yer alan Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar genel aftan yararlanamaz.
 5. Anayasal düzene karşı suçlar: Anayasayı ihlal eden ve anayasal düzeni yıpratmaya yönelik suçlar genel aftan yararlanamaz.
 6. Uluslararası hukuka aykırı suçlar: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlık dışı muamele gibi uluslararası hukuka aykırı suçlar genel aftan yararlanamaz.
 7. Organize suç: Organize suç kapsamında işlenen suçlar genel aftan yararlanamaz.
 8. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar: Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlar genel aftan yararlanamaz.
 9. Uyuşturucu ticareti: Uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı ile ilgili suçlar genel aftan yararlanamaz.
 10. Yolsuzluk suçları: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi yolsuzluk suçları genel aftan yararlanamaz.

2024 Yılında Genel Af Çıkacak mı? Son Dakika

Af konusunda gerçekleştirilen 1924 Anayasasındaki düzenlemeden sonra Cumhuriyetin ilanının 10. yıldönümünde de genel af kanunu düzenlenerek ilan edilmiştir. Bu kanun 26 Ekim 1933’te Meclis’ten yapılacağı geçmiş, hangi suçların cezasında indirim ve kanunda hangi suçlar için kovuşturma başlatılmayacağı hükme bağlanmıştır. Örneğin İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanan İzmir suikastı tutsaklarının da hükümden yararlanmalarına izin sağlanmıştır. Mahkumların cezaları ortadan kaldırılmıştır. Diğer taraftan basın suçlarıyla ilgili fiiller hakkında kovuşturma yapılmayacağı, eğer yargılama neticesinde ceza verilmişse cezanın infaz edilmeyeceği belirtilmiştir. 2024 yılında af çıkacak mı?

Ülkemizde ise 2024 tarihine değin 7 kez (1922, 1923, 1933, 1960, 1963, 1966 ve 1974) af yasası çıkarıldı. Bu durumuma bakıldığında son 50 yıldır herhangi bir genel af yasasının çıkmadığını söylemek mümkündür.  2024 yılında ise af yasasının çıkma ihtimalini kuvvetlerindiren bazı hususlar mevcuttur;

 • Ceza adalet sisteminde mahkumların haksızlığa uğradıkları yönündeki serzenişleri
 • Mahkumların sayısının fazla olması sebebiyle bazı cezaevlerinin fiziksel barınma imkanlarının yetersiz kalması
 • Seçim dönemlerine girilmesiyle beraber hükümetin af yoluyla vatandaşlara bir armağan vermek istemesi.

2024 YILINDA AF ÇIKACAK MI ? (Son Dakika – Son Durum Şubat 2024)

2024 yılında af çıkacak mı? Sorusunun kesin bir cevabı bulunmamakla beraber özellikle gündemdeki 8. Yargı Paketi ile infaz düzenlemesinin getirilmesi söz konusudur. Af yasasının niteliği ve kimleri kapsayacağı hususu ise meclise sunulan yasa taslağında belli olacaktır.

2024 YILINDA HANGİ SUÇLARA AF GELECEK ? – 2024 YILINDA YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılında planlanan af düzenlemesiyle ilgili olarak, daha hafif suçlar için yeni bir infaz sistemini gündeme getirme ve Türkiye’ye kazandırma niyetlerini belirtti. Tunç, bu adımın cezasızlık algısını kaldırmayı amaçladığını ifade etti. Yeni düzenlemenin hangi suçları kapsayacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmamıştır. 2024 YILINDA AF ÇIKACAK MI?

2020’de gerçekleştirilen infaz yasası değişikliğinde, terör, cinayet, uyuşturucu, kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlar gibi ağır suçlar hariç tutulmuş ve bu tür suçlarda cezanın yarısı infaz edilmişti. Milli istihbarat kanunu kapsamında mahkum edilenler bu düzenleme dışında bırakılmıştı. Denetimli serbestlikteki mevcut bir yıllık uygulama devam etmiş, açık ceza infaz kurumlarında bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl kalan iyi hali olan hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlikle infaz edilebilmesi hükmü korunmuştu. Ayrıca, sıfır-altı yaş grubundaki çocuğu olan kadınlar ve 70 yaşını doldurmuş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi dört yıla indirilmişti. Ciddi hastalık, engellilik veya yaşlılık nedeniyle kendi başlarına yaşayamayacak durumda olan 65 yaşını doldurmuş hükümlüler de denetimli serbestlikten faydalanmıştı. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 90 bin mahkum yararlanmıştı.

2024 YILINDA MAHKUM AFFI ÇIKACAK MI? MAHKUMLARA AF GELECEK Mİ?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ülkemizde son 50 yılda herhangi bir genel af çıkmamıştır. AF YASALARI yerine YARGI PAKETLERİ çıkarılması uygun görülmüştür. Bu makalenin yazım tarihine değin 8 adet yargı paketi çıkarılmış ve bu yargı paketlerinin tamamında infaz yasalarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. (Koşullu salıverilme, denetimli serbestlik kurumu) 2024 yılında ise bir af yasası değil 9. Yargı paketi çıkacağını net bir şekilde söylemek mümkündür. 2024 yılında af çıkacak mı?

Ancak 9. Yargı paketine rağmen Cumhurbaşkanı kararıyla yahut meclisin çıkaracağı bir af yasasıyla 2024 yılında genel yahut özel af çıkabileceğini unutmamak gerekir.

Yapılan değerlendirmeler; Avukat Çağrı AYBOĞA’nın şahsi kanaatlerine dayanmaktadır ve bağlayıcılığı yoktur.

Genel Af Yasası 2024
Genel Af Yasası 2024

2024 YILINDA GENEL AF İLAN EDİLİRSE NE OLUR ? AF ÇIKACAK MI?

2024 yılında genel af ilan edilirse, aşağıdaki sonuçlar doğabilir:

 • Cezaevlerindeki mahkumların bir kısmı tahliye olur: Genel affın kapsamına giren suçlardan dolayı mahkum olan kişiler tahliye edilir. Bu sayede cezaevlerindeki nüfus azalır ve kapasite sorunu hafifler.
 • Suç mağdurları tazminat alamaz: Genel affın kapsamına giren suçlardan dolayı mağduriyet yaşayan kişiler, tazminat alamaz.
 • Suç oranlarında artış olabilir: Genel affın caydırıcılık etkisini ortadan kaldırması ve suçlulara cesaret vermesi nedeniyle suç oranlarında artış olabilir.
 • Toplumda kutuplaşma artabilir: Genel af, toplumda farklı görüşlere ve tepkilere yol açabilir. Suç mağdurları ve aileleri genel affa karşı çıkabilirken, bazı kişiler bu kararı destekleyebilir.
 • Ekonomik ve sosyal sonuçlar olabilir: Genel affın ekonomik ve sosyal sonuçları da olabilir. Örneğin, tahliye olan mahkumlar için iş imkanlarının sağlanması ve topluma yeniden kazandırılması gibi konularda çalışmalar yapılması gerekir.
 • Genel affın 2024 yılında ilan edilip edilmeyeceği ve sonuçlarının ne olacağını kesin olarak tahmin etmek zordur.

Bu durum, af kapsamına giren suç türleri, mahkumların durumu, siyasi iklim ve toplumsal talep gibi birçok faktöre bağlı olacaktır. Ankara En İyi Avukat

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi‘ne ilişkin,Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNNTürk’te gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. 8. Yargı Paketi olarak adlandırılan yeni yargı paketine ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM’de milletvekillerine sunulacağını bildirdi. 2024 yılında af çıkacak mı?

Bakan Tunç, “Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür.” ifadesini kullandı.
KAYNAK: https://www.adalet.gov.tr/adalet-bakani-yilmaz-tunc-cnnturk-canli-yayininda-sorulari-yanitladi

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Tunç, Sekizinci Yargı Paketi’nde bu duruma ilişkin düzenlemeler de bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından ‘suç işledi, yanına kar kaldı’ şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz.”

2024 yılında af çıkacak mı? Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5’te 1’lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, “Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde.” diye konuştu.

TEMYİZ SÜRELERİNE DÜZENLEME

Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, “Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin.” dedi. 2024 yılında af çıkacak mı?

Bakan Tunç ayrıca, yeni yargı paketiyle Anayasa Mahkemesinin (AYM) pilot kararı gereği, makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için Tazminat Komisyonu kurulacağını da bildirdi.

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı usul düzenlemeleri olduğunu, buna ilişkin de yeni yargı paketinde çalışıldığını belirtti.

KAYNAK: https://www.adalet.gov.tr/adalet-bakani-yilmaz-tunc-cnnturk-canli-yayininda-sorulari-yanitladi

MÜKERRİR – TEKERRÜRLERE AF GELECEK Mİ?

8. Yargı Paketi Taslağında; 5275 sayılı Kanun’un 108/3 maddesinde belirtilen, ikinci kez tekrar suç işleyenlerin (mükerrirlerin) koşullu salıverilme yasağının kaldırılması planlanmaktadır. Bu değişiklikle, süreli hapis cezasına çarptırılan ve cezalarının üç dörtte üçünü cezaevinde geçiren ikinci kez mükerrirlerin, koşullu salıverilme hakkından yararlanmaları mümkün olacaktır. Ayrıca, bu kişilerin açık ceza infaz kurumlarına aktarılması ve denetimli serbestlik avantajlarından faydalanmaları da sağlanacaktır. İkinci kez mükerrirler, belirli şartları karşılamaları durumunda, Geçici Madde 6 ve Geçici Madde 10/6 kapsamındaki imkanlardan da yararlanabileceklerdir. 2024 yılında af çıkacak mı?

Bu düzenlemeyle, ikinci kez mükerrir olanlar; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için otuz dokuz yıl, müebbet hapis cezası için otuz üç yıl, birden fazla süreli hapis cezası durumunda ise en fazla otuz iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra koşullu salıverilme imkanına sahip olacaklardır.

5275 sayılı Kanun‘un 108/2 maddesinde, tekrar suç işlemenin koşullu salıverilme süresine etkisiyle ilgili olarak, eklenen sürenin, tekrar suç işlemeye esas alınan cezanın en ağırıyla sınırlı olacağı belirtilmişken, ikinci kez mükerrirler için bu kuralın uygulanmayacağı taslak metinde ifade edilmektedir.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA AF (29 ekim 2023)

Cumhuriyetin 100. yılında, 2023’te bir af çıkması planlanıyor. Bu af, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kapsamlı aflardan biri olacak ve birçok mahkumu kapsayacak. 2024 yılında af çıkacak mı? Gerekli tüm bilgileri bu yazımızı takip ederek bulalirsiniz. 2024 yılında af çıkacak mı? konusu son gelişmelere göre anlık olarak güncellenmektedir.

Cumhuriyetin 100. yılında çıkması planlanan affın bazı detayları şunlar:

 1. Affın kapsamına, kasten öldürme, işkence, uyuşturucu ticareti ve terör gibi bazı ağır suçlar girmeyecek.
 2. Affın, siyasi mahkumları ve tutuklu gazetecileri kapsaması bekleniyor.
 3. Affın kapsamına giren mahkumların, cezaevlerinde kalan sürelerinin bir kısmı affedilecek.
 4. Affın, cezaevlerindeki kalabalığı azaltması ve mahkumların topluma yeniden kazandırılması için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyetin 100. yılında çıkması planlanan afla ilgili bazı tartışmalar da var:

 1. Bazıları, affın çok geniş kapsamlı olduğunu ve suçlulara cezasızlık mesajı vereceğini savunuyor.
 2. Bazıları ise affın, mağdurları ve ailelerini mağdur edeceğini savunuyor.
 3. Affın, siyasi bir karar olduğu ve siyasi partiler arasında uzlaşmayla çıkabileceği belirtiliyor.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu