Makalelerimiz

Noter Vekaletname Ücreti 2024

Güncel Noter Vekalet Ücretleri Haziran 2024

2024 Yılı Zamlı ve Güncel Noter Vekalet (Vekaletname Ücretleri) Ücret

Aşağıdaki listede güncel 2024 yılı noter ücretlerini inceleyebilirsiniz. 2024 yılında noterden Avukat vekaletnamesi vermek isteyen bir kişinin ödeyeceği en az ücret 834 ₺ ’dir.

 1. 2024 Noterlik Ücret Tarifesi’ne göre; 2024 yılında Vekaletname vermek isteyen bir kişinin ödeyeceği noterlik ücret 783,82 ₺’dir,
 2. Genel vekaletname noter aracılığıyla verilmek istenirse 2024 yılı için en az ücret 750 ’dir.
 3. Uzaktan vekalet vermek isteyen bir kişinin ödeyeceği noter vekalet ücreti 2024 yılı için 890 ’dir.
 4. Araç alım satım vekalet ücreti 2024 yılı için 1040 ’dir.
 5. 2024 yılında noter aracılığıyla verilen muhasebe vekalet ücreti 1160 ’dir.
 6. Tapu vekaletini noterden vermek isteyen bir kişinin 2024 yılında ödeyeceği tapu vekalet ücreti 1550 ’dir.
 7. 2024 yılı için gümrük vekaletname ücreti 1370 ’dir.
 8. Noter tapu vekalet ücreti 2024 yılı için 1820 ’dir.

DMCA.com Protection Status

Noter vekalet ücreti
Noter vekalet ücreti

 

Noter ücreti nedir? Neden ödenir?

Noterlik hizmetleri için ödenen ücretler, 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Noterlik, temel olarak bir kamu hizmetidir ve hukuki güvenliği artırma, anlaşmazlıkları önleme ve gerçekleştirilen işlemleri yasal olarak belgelendirme amaçlarını taşır. Bu hizmetlerin sunulması sırasında harcanan emek ve zamanın karşılığı olarak belirli bir ücret alınır.

Noter vekalet ücretleri, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenir ve Türkiye Noterler Birliği’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan bir tarifeye göre belirlenir. Bu tarife, noterlerin sunduğu çeşitli hizmetler için alınacak ücretleri kapsar. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemeleri, imza ve mühür tasdikleri, belge çevirileri, tescil işlemleri, protesto ve ihtarname gönderimi gibi birçok farklı noterlik işlemi bu kapsamda değerlendirilir.

Noter ücret tarifesi her yıl Mart ayında gözden geçirilir ve güncellenir. Ücretlerin güncellenmesi, mevcut ekonomik koşullar, noterlik hizmetlerinin maliyetleri ve hukuki işlemlerin gerektirdiği uzmanlık düzeyine göre ayarlanır.

Noter ücretleri, hizmetin sağladığı yasal koruma ve kolaylık göz önünde bulundurulduğunda, hukuki işlemlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesi için zorunlu bir harcamadır.

2024 Yılı Noter Ücret Tarifesi

2024 yılı için belirlenen noter ücret tarifesi şu şekildedir:

ÜCRET TÜRÜAÇIKLAMA ÜCRET (TL)
Noter ÜcretiHarçlar Kanununa göre aldıkları harçların %30’u oranındaMinimum 30,31 TL
Taşınmaz Satış ÜcretiTaşınmazın satış değerinin binde 1’i oranındaMin. 500 TL – Max. 4000 TL
Düzenleme ÜcretiVasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi1371,69 TL
Düzenleme İptaliİptal, fesih veya değiştirilmesi durumundaÜcretin üçte biri
Yazı ÜcretiHer sayfa için yazı ücreti41,58 TL
Çevirme ÜcretiBir dil veya yazıdan diğerine çevirme ücreti, her sayfa için344,09 TL
Karşılaştırma ÜcretiDışarıda yazılıp getirilen kağıtların karşılaştırma ücreti41,58 TL
Tescil ÜcretiTescil edilen işlemler için maktu12,99 TL
Emanet Saklama ÜcretiYıllık saklama ücreti96,04 TL
Elektronik İşlemlerElektronik ortamda yapılan işlemler içinTarife hükümlerine göre
Aracılık ÜcretiAracı noter işlemleri için9,28 TL
Yol ÖdeneğiNoter ve imzaya yetkili vekiller için, her işlem ve gün için164,71 TL ve 1508,99 TL
Bildirim Yazı ÜcretiBildirim yükümlülükleri için yazı başına12,99 TL
Elektronik Tespit ÜcretiElektronik ortamdaki tespitler için, MB başınaİlk 1 MB için 18,55 TL , sonraki her 1 MB için 9,28 TL

SIKÇA SORULAN SORULAR

Noter Vekalet Ücreti Ne Kadardır?

2024 yılı için noter vekalet ücreti, vekaletnamenin türüne ve kapsamına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, genel vekalet ücreti 783,82 TL’dir.

Birine Vekalet Vermek Kaç Paraya Mal Olur?

Birine vekalet vermek için noterlerde ödenmesi gereken ortalama ücret 783,82 TL’dir.

2024 Yılında Noter Vekalet Ücreti Ne Kadardır?

2024 yılı için belirlenen noter vekalet ücreti, genel vekalet için 783,82 TL’dir.

Noter Vekalet Ücretleri Ne Kadardır?

2024 yılında noter vekalet ücretleri 783,82 TL’den başlamaktadır.

Birine Vekalet Vermek İçin Ne Gereklidir?

Birine vekalet vermek için kimlik ile birlikte notere gitmek, vekaletnameyi hazırlatmak ve noter tarafından belirlenen ücreti ödemek gereklidir.

Noter Çalışma Saatleri Nelerdir?

Noterler, hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verir. Hafta sonları ise nöbetçi noterler görev yapmaktadır.

Araç Alım Satım Vekalet Ücreti Ne Kadardır?

2024 yılında araç alım satım vekalet ücreti noterlerde ortalama 1.040 TL’dir.

Genel Vekaletname Neleri Kapsar?

Genel vekaletname, vekil edenin yerine geçebilecek hemen hemen her türlü hukuki işlemi yapabilme yetkisini vekile verir. Bu kapsamda mali işlemler, alım satım işlemleri ve yasal belgelerin imzalanması gibi geniş bir yelpazeyi kapsar.

Uzaktaki Bir Kişiye Vekalet Verilebilir mi?

Evet, uzaktaki bir kişiye vekalet verilebilir. Bu durumda, vekalet veren kişinin fiziksel olarak notere gitmesine gerek kalmadan, bir avukat aracılığıyla veya konsolosluk gibi alternatif yollarla vekalet işlemleri tamamlanabilir.

Güncel Noter Vekaletname Ücretleri 2024 yılında güncellenmiştir. 2024 yılı noterlerde yapılabilecek işlemler oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Vekaletname: Bir kişiye yetki vermeniz gereken durumlarda vekaletname düzenleyebilirsiniz. Vekaletnamenin türüne göre (genel vekaletname, özel vekaletname) ücret değişmektedir. 2024 yılında Vekaletname vermek isteyen bir kişinin ödeyeceği noterlik ücret 783,82 TL’dir.
 • Beyanname: Yasal bir belgeye konu olan beyanlarınızı noter huzurunda beyanname olarak düzenleyebilirsiniz. Beyannamelerin içeriğine göre ücret değişmektedir.
 • Satış sözleşmesi: Taşınır veya taşınmaz mal satışlarında sözleşmenin noter tarafından düzenlenmesi ve onaylanması güvenilirlik ve hukuki geçerlilik sağlar. Sözleşmenin bedeline göre ücret değişmektedir.
 • Kira sözleşmesi: Taşınır veya taşınmaz mal kiralamalarında sözleşmenin noter tarafından düzenlenmesi ve onaylanması hakların korunması açısından önemlidir. Sözleşmenin bedeline göre ücret değişmektedir.
 • Protesto: Bir çek veya senedin ödenmemesi durumunda protesto çekilerek yasal hakların korunması sağlanır. Protesto ücretinin miktarı değişkenlik göstermektedir.
 • Tapu işlemleri: Taşınmaz mal alım satımı, ipotek, bağış gibi işlemler tapu dairesinde yapılmaktadır. Tapu işlemleri ile ilgili bazı işlemler noterlerde de yapılabilmektedir. Tapu işlemlerinin bedeli taşınmazın değerine göre değişmektedir.
 • İhtarname: Bir hukuki ilişkinin başlaması, sonlanması ve devam ederken şartlarının değişmesinden bahisle taraflardan birinin muhataba ihtarname çekmesi mümkündür. Bu ihtarnamenin içeriğinin ve muhataba tebliğ durumunun ispat kolaylığı için noter aracılığıyla çekilmesi önerilir. 2024 yılında ihtarname çekmek isteyen bir kişinin ödeyeceği noterlik ücreti 1500 TL’dir.

İçerik

Güncel Noter Vekaletname Ücretleri 2024
Güncel Noter Vekaletname Ücretleri 2024

Noter vekalet ücreti 2024 yılında, 2023 yılına göre zamlanmıştır. Güncel noter ücretleri hakkında detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz.

Detaylı 2024 Noter Vekalet Ücretleri

Genel Vekaletname Ücreti 2024

Genel Vekaletname Ücreti 2024

Genel Vekaletname Ücreti 2024

Genel vekaletname, bir kişinin (vekil eden) başka bir kişiye (vekil) kendi adına bir işi gerçekleştirme ya da bir işlemi yürütme yetkisi verdiği yazılı bir belgedir. Bu ilişki, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502. maddesinde tanımlanmış olup, vekalet sözleşmesi olarak adlandırılır. Sözleşme, vekilin vekâlet verenin belirli bir işini gerçekleştirme ya da bir işlemi yapma yükümlülüğünü kabul ettiği anlaşmadır.

Genel vekaletname noter aracılığıyla verilmek istenirse 2024 yılı için en az ücret 750 TL’dir

Genel Vekaletname ile yetkilendirilen kişi, vekil edenin direktifleri ve istekleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür. Vekil, kendisine verilen yetkileri bizzat yerine getirmelidir; ancak, vekaletnamede belirtilmişse veya vekil eden tarafından yazılı bir onay verilmişse, belirli durumlarda işleri üçüncü bir kişiye devredebilir.

Eğer vekil, genel vekaletname ile kendisine verilen yetkilerin dışında bir işlem yaparsa, bu durumdan kaynaklanan zararlardan kendi kusuru oranında sorumlu olacaktır.

Uzaktan Vekalet Verme Ücreti 2024
Uzaktan Vekalet Verme Ücreti 2024

Uzaktan Vekalet Verme Ücreti 2024

Uzaktan vekalet verme, aynı il veya ülke sınırları içerisinde olmayan taraflardan birisinin diğerini vekil tayin etmesi şeklinde tanımlanabilir. Uzaktan vekalet verilmesi için izlenmesi gereken adımlar şunlardır: Öncelikle, uzaktan vekalet verme sürecinde de notere başvurmanın gerektiği anlaşılmalıdır. Ancak, her durumda vekalet veren kişinin fiziksel olarak notere gitmesi şart değildir. Bu işlem, bir avukat aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Bu süreçte, vekalet veren kişinin bir avukatı görevlendirmesi ve bu avukatın, vekaleti veren kişi adına gerekli tüm bilgileri içeren bir başvuruyu notere yapması gerekir. Vekaletname için iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı kopyası gereklidir. Ayrıca, vekil olacak kişinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri de talep edilir. Gerekli belgelerle avukatın notere yapacağı başvuru sonucunda, vekalet veren kişi notere gitmeksizin uzaktan vekalet verme işlemini tamamlayabilir. Uzaktan vekalet vermek isteyen bir kişinin ödeyeceği noter vekalet ücreti 2024 yılı için 890 TL’dir.

Araç Alım Satım Vekalet Ücreti 2024
Araç Alım Satım Vekalet Ücreti 2024

Araç Alım Satım Vekalet Ücreti 2024

Araç alım satım vekaleti, bir kişinin aracı satmak veya satın almak için başka bir kişiyi yetkilendirdiği yazılı bir belgedir. Bu belgede, vekilin vekaletname ile yapabileceği tüm işlemler detaylı olarak belirtilir.

Araç Alım Satım Vekaleti Neleri Kapsar?

Araç alım satım vekaleti ile vekil, vekalet veren adına aşağıdakiler gibi birçok işlem yapabilir:

 • Aracı satmak veya satın almak
 • Araç satış bedelini belirlemek ve tahsil etmek
 • Araç devir işlemlerini gerçekleştirmek
 • Trafik tescil işlemlerini yürütmek
 • Vekalet veren adına sözleşme imzalamak

Araç Alım Satım Vekaleti Nasıl Verilir? Ücreti Ne Kadar?

Araç alım satım vekaleti, noter tarafından düzenlenir. Vekalet veren ve vekil, kimlikleri ile birlikte notere başvurmalıdır. Noter, vekaletname metnini hazırlar ve vekalet veren ile vekilin bu metni okuyup anladıklarına dair beyanlarını alır. Vekaletname metni, vekaletname ile vekilin yapabileceği tüm işlemleri detaylı olarak içermelidir. Araç alım satım vekalet ücreti 2024 yılı için 1040 TL’dir.

Muhasebe Vekalet Ücreti 2024
Muhasebe Vekalet Ücreti 2024

Muhasebe Vekalet Ücreti 2024

Muhasebe vekaletnamesi, bir mükellefin muhasebe ve vergi işlerini bir mali müşavire veya serbest muhasebeci mali müşavire (SMMM) devretmesini sağlayan yazılı bir belgedir. Bu belgede, vekilin vekaletname ile yapabileceği tüm işlemler detaylı olarak belirtilir.

Muhasebe Vekaletnamesi Neleri Kapsar?

 • Muhasebe vekaletnamesi ile vekil, vekalet veren adına aşağıdakiler gibi birçok işlem yapabilir:
 • Muhasebe kayıtlarını tutmak
 • Vergi beyannamelerini hazırlamak ve sunmak
 • Vergi ödemelerini yapmak
 • Resmi kurumlarla yazışmak
 • Vekalet veren adına imza atmak

Muhasebe Vekaletnamesi Nasıl Verilir? Ücreti Ne Kadar?

Muhasebe vekaletnamesi, noter tarafından düzenlenir. Vekalet veren ve vekil, kimlikleri ile birlikte notere başvurmalıdır. Noter, vekaletname metnini hazırlar ve vekalet veren ile vekilin bu metni okuyup anladıklarına dair beyanlarını alır. Vekaletname metni, vekaletname ile vekilin yapabileceği tüm işlemleri detaylı olarak içermelidir. 2024 yılında noter aracılığıyla verilen muhasebe vekalet ücreti 1160 TL’dir.

Tapu Vekalet Ücreti 2024
Tapu Vekalet Ücreti 2024

Tapu Vekalet Ücreti 2024

Tapu vekaleti, bir kişinin tapu işlemlerini bir başka kişiye devretmesini sağlayan yazılı bir belgedir. Bu belgede, vekilin vekaletname ile yapabileceği tüm işlemler detaylı olarak belirtilir.

Tapu Vekaleti Neleri Kapsar?

Tapu vekaleti ile vekil, vekalet veren adına aşağıdakiler gibi birçok işlem yapabilir:

 • Tapu alım satımı
 • Tapu devri
 • Tapu ipotek
 • Tapu intikal
 • Tapu terkini
 • Tapu düzeltme
 • Tapu beyanı

Tapu Vekaleti Nasıl Verilir? Ücreti Ne Kadar?

Tapu vekaletnameleri, noter tarafından düzenlenir. Vekalet veren ve vekil, kimlikleri ile birlikte notere başvurmalıdır. Noter, vekaletname metnini hazırlar ve vekalet veren ile vekilin bu metni okuyup anladıklarına dair beyanlarını alır. Vekaletname metni, vekaletname ile vekilin yapabileceği tüm işlemleri detaylı olarak içermelidir. Tapu vekaletini noterden vermek isteyen bir kişinin 2024 yılında ödeyeceği tapu vekalet ücreti 1550 TL’dir.

Gümrük Vekaletname Ücreti 2024
Gümrük Vekaletname Ücreti 2024

Gümrük Vekaletname Ücreti 2024

Gümrük vekaleti, bir kişinin gümrük işlemlerini bir başka kişiye devretmesini sağlayan yazılı bir belgedir. Bu belgede, vekilin vekaletname ile yapabileceği tüm işlemler detaylı olarak belirtilir.

Gümrük Vekaleti Neleri Kapsar?

Gümrük vekaleti ile vekil, vekalet veren adına aşağıdakiler gibi birçok işlem yapabilir:

 • Gümrük beyannamesi düzenlemek ve sunmak
 • Gümrük vergilerini ve harçları ödemek
 • Gümrükleme işlemlerini takip etmek
 • Gümrükten mal teslim almak ve teslim etmek
 • Resmi kurumlarla yazışmak
 • Vekalet veren adına imza atmak

Gümrük Vekaletnamesi Nasıl Verilir? Ücreti Ne Kadar?

Gümrük vekaletnameleri, noter tarafından düzenlenir. Vekalet veren ve vekil, kimlikleri ile birlikte notere başvurmalıdır. Noter, vekaletname metnini hazırlar ve vekalet veren ile vekilin bu metni okuyup anladıklarına dair beyanlarını alır. Vekaletname metni, vekaletname ile vekilin yapabileceği tüm işlemleri detaylı olarak içermelidir. 2024 yılı için gümrük vekaletname ücreti 1370 TL’dir.

Noter Tapu Vekalet Ücreti 2024
Noter Tapu Vekalet Ücreti 2024

Noter Tapu Vekalet Ücreti 2024

Noter tapu vekaleti, bir kişinin tapu işlemlerini bir başka kişiye devretmesini sağlayan resmi bir belgedir. Ankara Avukat Bu belgede, vekilin vekaletname ile yapabileceği tüm işlemler detaylı olarak belirtilir.

Noter Tapu Vekaleti ile Yapılabilecek İşlemler:

 • Tapu alım satımı
 • Tapu devri
 • Tapu ipotek
 • Tapu intikal
 • Tapu terkini
 • Tapu düzeltme
 • Tapu beyanı

Noter Tapu Vekaleti Nasıl Verilir? Ücreti Ne Kadar?

Noter tapu vekaletnameleri, noter tarafından düzenlenir. Vekalet veren ve vekil, kimlikleri ile birlikte notere başvurmalıdır. Noter, vekaletname metnini hazırlar ve vekalet veren ile vekilin bu metni okuyup anladıklarına dair beyanlarını alır. Vekaletname metni, vekaletname ile vekilin yapabileceği tüm işlemleri detaylı olarak içermelidir. Noter tapu vekalet ücreti 2024 yılı için 1820 TL’dir.

Noterlik Ücreti Nedir ve Neden Ödenir?

Noterlik ücreti, noterlerin yaptıkları işlemler karşılığında aldıkları ücrettir. Bu ücret, noterlerin resmi görevlerini yerine getirirken harcadıkları zaman, emek ve masrafları karşılamak için alınmaktadır. Noterliklere ödenecek ücretler her yıl Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanır.

Noterlik ücretinin miktarı:

 • Harçlar Kanunu’na göre alınan harçların %30’u oranındadır.
 • Bir noterlik işleminde 17,32 TL’den az olamaz.
 • Taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında noter ücreti alırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz.

2024 Yılı Noterlik Ücretleri Ne Kadar Oldu?

 • 2024 yılı itibariyle ödenecek noterlik ücretleri şu şekildedir.
 • Düzenleme ücreti (Vekaletname ücreti) : 783,82 TL
 • Araç satış işlemlerinde ödenecek noter ücreti: 1.489,36 TL
 • Ruhsat yenileme işlemlerinde ödenecek noter ücreti: 1.138,15 TL
 • Çevirme ücreti: 196,62 TL
 • Yol ödeneği: 94,12 TL
 • Emanetlerin saklanması ücreti: 54,88 TL
 • Yazı ücreti: 23,76 TL
 • Karşılaştırma ücreti: 23,76 TL
 • Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti: 19,90 TL
 • Noter ücreti: 17,32 TL
 • Elektronik Tespit Ücreti: 10,60 TL
 • Tescil ücreti: 7,42 TL
 • Defter onaylama ücreti: 7,42 TL
 • Bildirim yazı ücreti: 7,42 TL
 • Aracılık ücreti: 5,30 TL

Noterlik ücreti neden ödenir?

 • Noterler, resmi belge düzenleme ve onaylama yetkisine sahip olan kamu görevlileridir.
 • Noterlik işlemleri, hukuki açıdan güvenilirlik ve geçerlilik sağlar.
 • Noterler, tarafsız bir şekilde işlemleri yürütür ve tarafların haklarını korur.
 • Noterlik işlemleri, resmi kayıt altına alınır ve bu sayede delil olarak kullanılabilir.

Noterlik ücretinin ödenmesi ile:

 • Hukuki işlemlerin güvenilirliği ve geçerliliği sağlanır.
 • Hak kayıpları önlenir.
 • Uyuşmazlıkların önüne geçilir.
 • Resmi kayıt altına alınarak delil oluşturulur.

Özetle: Noterlik ücreti, noterlerin resmi görevlerini yerine getirirken harcadıkları zaman, emek ve masrafları karşılamak için alınan bir ücrettir. Noterlik ücreti ödenerek, hukuki işlemlerin güvenilirliği ve geçerliliği sağlanır, hak kayıpları önlenir ve uyuşmazlıkların önüne geçilir.

2024 Yılında Noterden Yapılacak Vekalet Çıkarma Ücreti Ne Kadar?

2024 Yılında Noterden Yapılacak Vekalet Çıkarma Ücreti Ne Kadar?
2024 Yılında Noterden Yapılacak Vekalet Çıkarma Ücreti Ne Kadar?

Noterlikler aracılığıyla en sık yapılan işlemlerden birisi de vekaletname tanzim ettirmektedir. Kimi zaman miras sebebiyle akrabaların birbirine kimi zamansa vekil tayin edilen bir avukata vekaletname verilmesi söz konusudur. 2024 yılı için düzenleme şeklinde bir vekaletname vermenin noter ücreti 783,82 TL’dir.

2024 Yılında Noterden Yapılacak Araç Satış İşlemi Ücreti Ne Kadar?

Şahsi veya ticari olsun tüm araçların trafik siciline tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple yeni bir araç alımında da aracın devredilmesi durumunda da noterden işlem yapılması zorunludur. 2024 yılı için araç satış işlemi noter ücreti 1.489,36 TL’dir.

2024 Yılında Noterden Yapılacak Ruhsat Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Noterlikler bünyesinde gerçekleştirilen ruhsat yenileme işlemleri için 2024 yılında ödenecek ücret 1.138,15 TL’dir.

Nasıl Vekalet Verebilirim?

Avukatın temsil eylemini yerine getirebilmesi için vekaletname belgesi gerekmektedir. Vekaletname verme işlemi noterde yapılır.

Nasıl Vekalet Verebilirim?
Nasıl Vekalet Verebilirim?

Normal kişilerden farklı olarak avukata vekaletname verirken “genel dava vekaletnamesi” adı ile vekaletname çıkartılabilir; bununla birlikte hukuki uyuşmazlığın türüne göre özel yetkili vekaletnameler düzenlenmelidir, örneğin boşanma işlemi için verilecek vekaletnamede özellikle “boşanma” ibaresi geçmeli ve bu vekaletnamede vekaleti veren kişinin vesikalık fotoğrafı olmalıdır.

Noterdeki memura “bir avukata vekalet vermek istiyorum” demeniz halinde size avukatın bilgileri sorulacaktır. Avukatınızdan aldığınız ad soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve baro sicil bilgisini memura vererek vekaletname çıkartabilirsiniz.

Noterler Hangi Belgeleri Düzenleyebilir?

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinde noterlerin hangi işlemleri yapabileceği sayılmıştır. Buna göre:

Noterler ilgililerin istekleri üzerine hukuki işlemleri kanun lar ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve surette yapmak zorundadırlar.

Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.

1. Genel olarak yapılacak işler: 

 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Zilyetlik devri sözleşmesi,
 • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • Irtjfak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
 • Medeni Kanunım 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
 • Olünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulbname,
 • Yeddiemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Borç senedi,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 • Defter onaylanması,
 • Çevirme,
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri,
 • Protesto işleri,
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
 • Tescil,
 • Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen değir işler.

2. Özel olarak yapılacak işler: 

 • Tespit işleri,
 • Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)
 • Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,
 • Tebligat işleridir.

Noterde Tapu Devri İşlemleri Nasıl Yapılır? Güncel 2024

Noterliklerde yapılacak taşınmaz satış işlemleri halen Tapu Müdürlükleri tarafından izlenen süreçte olduğu gibi işleyecek olup;

Taşınmazını satmak isteyen ilgilinin Türkiye Noterler Birliğinin E- Başvuru/Randevu sistemi üzerinden başvurusunu yapması, talep edilen bilgileri sisteme eklemesi ve sistem üzerinden işlemi yapmak istediği Noterliği seçmesi üzerine, ilgili noter tarafından başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunun tespiti yapıldıktan sonra başvuru kabul edilerek işlem başlatılacaktır.

Noterde Tapu Devri İşlemleri Nasıl Yapılır?
Noterde Tapu Devri İşlemleri Nasıl Yapılır?

Başvurunun kabulünden sonra noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenerek taşınmaz üzerindeki şerh/beyan gibi kısıtlamalar dikkate alınarak satış yapmaya engel bir sınırlama olup olmadığı kontrol edilecek ve taşınmazın satışına engel bir durum bulunmadığı tespit edildiğinde, gerekli tapu harcı ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi hususunda ilgililerin cep telefonlarına mesaj (sms) gönderilerek; gerekli harç ve masrafların yatırılması sağlanacaktır.

Tapu harcı ve masrafları ilgililer tarafından yatırıldıktan sonra taraflar, düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecektir.

Sözleşme bizzat Noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalandıktan sonra, sisteme kaydedilerek Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilerek taşınmazın sistem üzerinden tapu kütüğüne tescili sağlanacaktır.

2024 Yılında Noter Tapu Devri Ücreti Ne Kadar?

2024 yılında noterliklerce yapılan taşınmaz satış (tapu devri) noter ücreti taşınmaz bedelinin yüzde 4 üne ek olarak en az 500 TL en fazla 4000 TL olarak uygulanmaktadır.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara