Ceza HukukuMakalelerimiz

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği 2024

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi 2024 Güncel

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği; Trafik kuralları, sadece sürücülerin değil, aynı zamanda yayaların hayat ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu kuralların denetimi genellikle kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilir.

Denetim sürecinde, trafik polisleri karayollarında belirli noktalarda kontrol noktaları oluşturarak gözlem yaparlar. Ayrıca, radar ve MOBESE gibi teknolojik araçlar kullanılarak sürücülerin kurallara uyma durumu titizlikle incelenir.

Denetimlerin temel hedefi, trafik kurallarına uyumu sağlamaktır. Bu bağlamda, kurallara uymayan sürücülere trafik cezaları uygulanır. Bu cezalar, sürücüleri trafik kurallarına saygı göstermeye teşvik etmek amacı taşır.

Trafik cezaları genellikle finansal yaptırımları içerir; ancak aracın trafiğe kapatılması gibi idari cezalar da söz konusu olabilir. Para cezalarına itirazlar genellikle Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılırken, idari yaptırımlar için İdare Mahkemesi’ne başvurulabilir.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği
Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik Cezasına İtiraz Usulü

Trafik cezalarına yapılan itirazlar, adil ve haksız yönlerin varlığına bağlıdır. İtiraz talepleri belirli kriterlere uymak zorunda olduğu gibi gerekli belgeleri içermelidir. Trafik cezasına maruz kalan bireylerin, mahkeme kanalıyla bu karara itiraz etme hakkı vardır.

İtirazın kabul edilebilmesi için, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde trafik ihlallerine ilişkin kesilen cezalara başvuruda bulunulmalıdır. Yargıtay kararlarına göre, radar uyarı levhasının bulunmadığı noktalarda radar cezası alan sürücülerin de bu cezaya itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Cezanın kesilmesi sırasında, fotoğraf ve delillerle desteklenmelidir. Eğer delil ve fotoğraf bulunmuyorsa, sadece ceza tespit tutanağının varlığı durumunda, ceza alan kişinin bu karara karşı itiraz hakkı vardır. İtirazın temel gerekçesi, delil yetersizliği olabilir.

Araç park cezalarına karşı itirazda bulunabilmek için, belediyenin yeterli otopark hizmeti sunmamış olması şarttır. Ayrıca, şehir genelinde park yasağının uygulandığına dair belirgin durumlar ortaya konmalıdır.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezalarına karşı yapılan itirazlar, gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olmasına bağlıdır. Genellikle en yakındaki Sulh Ceza Hakimliği, bu itirazları değerlendiren mercidir. Eğer idari bir trafik para cezası söz konusu ise, bu kararın ilgili kişiye tebliğ edildiği andan itibaren en fazla 15 gün içinde itiraz hakkı doğar.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir
Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir

İtiraz başvurularının yapılmadığı durumlarda ise, kesilen cezanın nihai hükme varacağı anlaşılmaktadır. Cezanın ilan edildiği andan itibaren vatandaşın 15 günlük bir itiraz süresi bulunmaktadır. Araç plakasına kesilen cezalarda ise kararın kişiye tebliği tarihi başlangıç olarak kabul edilir ve bu tarihten itibaren 10 günlük bir başvuru süreci başlar.

İtiraz işlemleri için, yazılı bir dava dilekçesiyle birlikte Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulmalıdır. Dilekçeye ek olarak, şu belgeler de sunulmalıdır:

 • Trafik cezasının tebliğ edildiğine dair evrak,
 • Trafik cezası karar evrakı,
 • Trafik cezası kesilen araç ruhsat örneği
 • Araç sahibinin kimlik belgesi fotokopisi
 • Trafik cezası ödenmişse ödemenin yapıldığına dekont

Trafik cezalarına e-Devlet üzerinden de itiraz edilebilir. Ayrıca, UYAP üzerinden de itiraz işlemleri gerçekleştirilebilir. Eğer vatandaşın e-imzası veya mobil imzası varsa, itiraz dilekçesini UYAP vatandaş portalı aracılığıyla iletebilir.

Bu itiraz dilekçesi, Sulh Ceza Hakimliği’ne veya İdare Mahkemesi’ne dijital yollarla iletilmektedir. Trafik cezalarına karşı açılan davaların sonuçlanma süreleri genellikle mahkemelerin yoğunluğuna göre değişir. Ancak çoğunlukla bu süreler 3 ila 6 ay arasında değişir. İdare Mahkemelerine yapılan başvuruların sonuçlanma süresi ise en geç 6 ayı bulmaktadır.

Trafik Cezalarına İtiraz Edilirse Ne Olur?

Bireylere bir trafik cezası kesildiğinde, bu karara karşı çıkma hakkına sahiptirler. Eğer mahkeme, itirazın haklı olduğuna karar verirse ve ceza daha önce ödenmişse, yapılan ödemenin iadesi gerçekleştirilir.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde uygulanan trafik cezalarına maruz kalan bir kişi, bu cezaya itiraz etme hakkına sahiptir ve bu itiraz hakkını kullanabilmek için 15 gün süreye sahiptir. Trafik para cezalarına yapılan itirazlar genellikle Trafik Mahkemelerinde değerlendirilir, ancak Sulh Ceza Hakimliği daha yaygın bir şekilde bulunduğu için itirazlar genellikle burada incelenir. Ankara En İyi Avukat

Trafik Cezalarına İtiraz Nereye Yapılır?

Trafik cezası para cezası şeklinde uygulandığında, itirazlar Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirilir. İdari işlemlerde ise itiraz, muhatabı İdare Mahkemesi olacak şekilde yapılır.

Trafik Cezalarına İtiraz Edilmesi Durumunda Ne Olur?

Trafik cezası kesildiğinde, bireylerin bu karara itiraz etme hakkı vardır. İtiraz hakkı mahkeme tarafından yerinde bulunursa ve ceza daha önceden ödenmişse, ödemenin iadesi gerçekleştirilir.

Trafik Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılmalıdır?

Trafik cezası alan bireyler, eğer bu cezaya itiraz etmeyi düşünüyorlarsa, belgelerini eksiksiz ve tam olarak temin etmelidir. İtiraz mercii en yakındaki Sulh Ceza Hakimliği’dir. İdari işlemlerde ise İdare Mahkemesi muhatap alınır. Trafik idari para cezası uygulandığında, kararın ilgili kişiye tebliğ edilmesinden sonra en geç 15 gün içinde itiraz edilebilir. Ankara Avukat

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

…… NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ :

İTİRAZ KONUSU OLAN İDARİ YAPTIRIM : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün SERİ, ….sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazen iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

 1. Müvekkilim adına kayıtlı ……………tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilin, Karayolları Trafik Kanunu`nun 47/1 B maddesi hükmüne istinaden “kırmızı ışık kuralına uymamak’ suçunun işlendiği gerekçesiyle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu …………. tarihli, toplam 166 TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, …………… tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.
 2. İş bu tutanak müvekkilin gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Zira aracın kim tarafından kullanıldığı belli değildir. Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır. Bununla birlikte aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır. Ayrıca kırmızı ışık ihlalinin yapıldığını gösterir herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Belirtilen gün ve saatte aracın sarı ışıkta da geçme ihtimali de göz önüne alındığında kesilen ceza haksızdır.
 3. Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece cezayı yazan memurun inisiyatifine bırakılarak, herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın (örneğin mobese kaydı) haksız yere kesilmiş olması nedeniyle iş bu ceza ve tutanağın iptali için sayın mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ……………., ……….seri, …………ıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

EKLER :

 1. İtiraza konu ….. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …………… tarih …….seri, ………. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.
 2. Vekaletname

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. %66 engelli raporum ve engelli kimlik kartım var 29.02.2024 tarihinde Antalya şehir hastanesi bahçesi içerisindeki engelli otoparkına aracımı kurallara uygun olarak park ettim engelli kimliğimi ve telefon numaramı da aracın ön camına koydum herkesin göreceği şekilde trafik polisi 1380 lira ceza yazmış trafik şube müdürlüğünü aradım %90 üzeri engelli raporu olup engelli aracını tescil ettirenler park edebilir dedi yani %90 altını engelli kabul etmiyor devlet demek ki ben de itiraz dilekçesi yazıp mahkemeye verdim. Bakalım sonuç ne olacak bekliyorum bütün engelli arkadaşlarım Park etmeden önce trafik şube müdürlüğünden mümkünse resmi yazı ile onay alsınlar ya da telefonla bilgi alsınlar benim gibi ceza yemesinler

Başa dön tuşu
Ara