Makalelerimiz

Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Ehliyet Geri Alma İtirazı

Nasıl Geri Alma İtirazı Edilir?

Alkollü araç kullanımı, ülkemizde trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu sorunu ele almak ve alkollü sürüşü önlemek amacıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik Kuralları” bölümünün altıncı kısmında, “Genel Kurallar”ın birinci bölümünde yer alan 48. madde altında “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullanma yasağı” ile ilgili yasaklar ve kurallar belirlenmiştir. Bu maddeye ek olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Trafik Kuralları” bölümünün altıncı kısmındaki “Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler ile Alkollü İçkilerin Etkisiyle Araç Sürme Yasağı” başlıklı ikinci bölümün 97. maddesinde, konuyla ilgili daha detaylı düzenlemeler yapılmıştır.

Alkollü Araç Kullanma
Alkollü Araç Kullanma

Ayboğa + Partners tarafından hazırlanan bu makalede, sıkça sorulan sorulardan; 2. Kez alkolden ehliyet kaptırınca ne olur? 100 promil üstü alkol mahkeme sonuçları, alkolden ehliyet kaptırma itirazı nasıl yapılır ve “2024 ehliyet affı” gibi soruların cevaplarının yanı sıra alkollü araç kullanımına dair ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler bulunmaktadır.

2024 yılı itibariyle uygulanan trafik cezası miktarları için tıklayınız

 Alkollü Araç Kullanma Nedir?

 Alkollü araç kullanma, alkol etken maddesinin etkisi altındayken motorlu araç kullanma fiilidir. Alkol, beyninizi etkileyen ve reaksiyon sürenizi, koordinasyonunuzu ve karar verme yeteneğinizi bozan bir psikoaktif maddedir. Alkollüyken araç kullanmak, hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için büyük risk oluşturur. Ek olarak alkollü araç kullanan sürücüler hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanır.

 Alkollü Araç Kullanma Ceza Puanı

İhlal tarihinde alkol oranı 0,20 promilin altında ise para cezası ve 20 ceza puanı alır. Kural ihlali yapıldığı tarihte ceza puanı 75 ceza puanına ulaşıyor ise ehliyet, 2 yıl süre için geri alınır.

Alkollü Araç Kullanma Promil Sınırı Nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre alkollü araç kullanmada promil sınırı mevcuttur. Hususi otomobiller için 0.50 promilin ticari araçlar için ise 0.20 promilin üzerinde alkollü araç kullanımı nedeniyle trafik kazasına neden olan kişiler hakkında da eylemleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılacaktır. Alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2024 yılı itibariyle 18.452  Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınacağı hüküm altına alınarak sürücülerin bu ölçümü yapmasından kaçınmasının önüne geçilmek istenilmiştir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Nedir?

Yasal sınırlar içerisinde alkollü araç kullanan bir kişinin ehliyeti geri alınır. Ehliyetin geri alma süresi ihlalin tekrar sayısına göre 1. ihlalde 6 ay, 2. ihlalde 2 yıl ve 3.ihlalde 5 yıldır. Alkollü araç kullanan kişiye idari para cezası da kesilir. Alkollü araç idari para cezası 1 defa ihlalde  6.439 TL, 2. Defa ihlalde 8.075 TL ve 3. defa ihlalde 12.977 TL idari para cezası kesilir.

2024 Ehliyet Affı Şubat Son Dakika: Ehliyet Affı Çıktı Mı?

8. Yargı Paketi ve Genel Af Yasasıyla mahkumlara ilişkin infaz değişiklikleri Meclis’te kabul edildi. Genel Af kapsamında ise 8. Yargı Paketi’nde ehliyet affı çıkacak mı soruları gündeme geldi. Adalet Komisyonu’na sunulan yargı paketinde ehliyet affına ilişkin hükümler yer almamaktadır. Ancak 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi ehliyeti geri alınan sürücülere yönelik ehliyet affı gündeme gelecek.

2. Kez Alkolden Ehliyet Kaptırınca Ne Olur?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, eğer ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalanırsanız, ikinci kez için 8.075 TL tutarında bir ceza ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu durumda aracınız trafikten alıkonulacak, ehliyetinize iki yıl süreyle el konulacak ve 20 ceza puanı eklenecektir. İkinci defa alınan alkollü araç kullanma cezasını bir ay içerisinde öderseniz, ödenecek tutar üzerinden %25 indirim uygulanarak daha az ödeme yapmanız mümkün olacaktır. 2. Kez alkolden yakalandığınızda hakkınızda bir ceza soruşturması da açılacağından (TCK md. 179 uyarınca) bir avukata danışmanız yararlı olacaktır.

2 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

2 defa alkollü araç kullanma cezasına ilişkin emsal mahkeme kararı şu şekildedir:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda “kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeme” hususu karşılığında idari yaptırım uygulanmasını gerektiren ayrı bir fiil olarak düzenlenmiş olup, olayda, davacının bu yöndeki eyleminin tutanak ile sabit olduğu, trafik ekiplerince yapılan uygulamada alkolmetre ile yapılan ölçümü kabul etmemesi nedeniyle, davacının sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınması ve ayrıca idari para cezası verilmesi işlemlerine karşı açılan davada; dava konusu işlemlerde kollukça teknik cihazla tespit yapılmak istendiği halde davacının bunu kabul etmemesiyle fiiline uygun olarak düzenlenen tutanak ve buna göre verilen yaptırımların hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hastaneden ‘alkolsüz’ olduğuna dair aldığı rapor neticesinde davacının yasanın öngördüğü oranda alkollü vaziyette olmadığının ortaya çıktığından bahisle aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında D.15.D, 16/10/2015, E.2015/278, K.2015/6252 sayılı kararı.

1 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

1 defa alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alınır ve sürücüye 2024 yılında güncel 6.439 TL  idari para cezası kesilir.

1 defa alkollü araç kullanmaktan kaynaklı verilen cezalarda alkol miktarı ve hastane ölçüm değerlerine bakılması gerekmektedir. İlk kez alkollü araç kullanma emsal mahkeme kararına göre:

Davacı tarafından, alkollü araç kullandığından bahisle Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi uyarınca sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına ilişkin 06.08.2017 tarih ve 3036 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın 25.11.2008 tarih ve 342 sayılı yazısında zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl (0,15 promil) azaldığının kabul edildiği, davacının teknik cihaz kullanılarak saat 04:21’de yapılan alkol kontrolünde 1,34 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, davacıdan saat 05:18’de alınan kan örneğinin … Hastanesi’nce tahlilinde ise 0,031 promil alkollü olduğunun belirtildiği ve söz konusu raporun polis nezaretinde gidilen hastanede alınan kan örneğine dayanması sebebiyle uyuşmazlık kapsamında hukuki anlamda delil olarak kabulünün zorunlu olduğu, iki ölçüm arasında 57 dakikalık zaman farkı bulunduğu, davacının kanındaki alkol oranı saat 05:18’de 0,10 promil olarak kabul edilse bile yukarıdaki bilimsel açıklamalar çerçevesinde 57 dakika için 14,25 mg/dl (0,14 promil) eklendiğinde dahi (0,24 promil ile) davacının hususi otomobil sınıfındaki araçlar için belirlenen yasal sınırın (0,50 promil) altında alkollü olduğunun kabulü gerektiğinden, davacının mevzuat hükümlerince belirlenen sınırın altında alkollü olarak araç kullandığı anlaşılmakla, hakkında tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar veren İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 16/02/2018 gün ve E: 2017/1213, K: 2018/203 sayılı kararının onanması hakkında İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, 18/09/2018, E.2018/1457, K.2018/1849 sayılı kararı;

6 Ay Sonra Ehliyeti Geri Alma

Alkollü araç kullanmaktan ehliyeti ilk kez geri alınanlar yani bir defa alkollü araç kullanmaktan yakalanan bir kişi 6 ay sonra ehliyetini geri alabilir.

Sürücüler, belgelerine el konulduktan sonra alıkoyma süresi dolduğunda, belgelerini geri almak için belgeyi el koyan trafik birimi veya en yakın trafik denetleme şube müdürlüğüne dilekçe yoluyla başvurabilirler. Bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmez; ancak, cezanın ödendiğini gösteren bir makbuz ve “borcu yoktur” belgesi gereklidir.

100 Promil Üstü Alkol Mahkeme Sonuçları

Alkollü sürücünün, polis kontrolünde 100 promil üstü alkollü olduğunun tespit edilmesinin ardından hastanede yeniden rapor alarak alkolsüz olduğunun belgelendiğine ve sürücüye ceza verilmemesi gerektiğine dair Mahkeme sonuçlarını içeren Danıştay emsal kararı şu şekildedir:

* SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI İŞLEMİ İLE İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Alkol Düzeyini Ölçmek İçin Yapılan İki Ölçüm Arasında 96 Dakikalık Zaman Farkı Bulunduğu ve Bu Süre İçinde Kandaki Alkol Oranının 0,62 Promilden “0” Promile Düşmesinin Bilimsel Olarak Mümkün Olmadığı – İşlemde Hukuka Uygunluk Görülmediği/Davanın Reddi Yolundaki Israr Kararının Bozulması Gerektiği )

* ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANMA ( İki Ölçüm Arasındaki Zaman Farkına Göre Davacının Kanındaki Alkol Oranının Sıfıra Düşmesinin İlk Ölçüm Sonucunun Sağlıklı Olduğu Konusunda Tereddüt Oluşturduğu – Hastanede Yapılan İkinci Ölçümde Tespit Edilen “0” Promil Alkol Miktarının Üzerine İki Ölçüm Arasındaki 96 Dakikalık Zaman Farkına Tekabül Eden Promil Miktarı Eklendiğinde Dahi Davacının Hususi Otomobil Sınıfı Araçlar İçin Belirlenen Yasal Sınırın Altında Alkollü Olduğu Sonucuna Ulaşıldığı )

* HASTANEDE YAPILAN İKİNCİ ÖLÇÜMDE TESPİT EDİLEN ALKOL MİKTARININ “0” PROMİL OLMASI ( Davacının Alkollü Olarak Araç Kullandığından Bahisle Sürücü Belgesinin Altı Ay Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlem ile Davacıya İdari Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptali İstemi – İlk Ölçüm Sonucunun Sağlıklı Olduğu Konusunda Tereddüt Oluştuğu/Davacının Hususi Otomobil Sınıfı Araçlar İçin Belirlenen Yasal Sınırın Altında Alkollü Olduğu Anlaşıldığından Dava Konusu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )

(DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2018/1907 K. 2019/925 T. 6.3.2019)

3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

3 defa alkollü araç kullanma suçu işleyenler, 2024 yılında 12.977 TL’lik bir para cezasına tabi tutulur. Bu durum, ehliyetin 5 yıl süreyle geri alınması, aracın trafikten men edilmesi ve 20 ceza puanı eklenmesi gibi ciddi sonuçlar doğurur. Ayrıca, üçüncü kez bu suçu işlemek, altı ay veya daha uzun süreli hafif hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Ceza, bir ay içinde ödenirse, %25 indirim uygulanarak ödeme yapılabilir.

Üçüncü kez alkollü araç kullanımından dolayı ehliyetine el konulan kişiler, beş yılın sonunda ehliyetlerini geri almak için bir psiko-teknik değerlendirme sürecinden geçmelidir. Bu değerlendirme, bireyin yeniden direksiyon başına geçip geçemeyeceğini belirlemek için yapılan bir psikiyatrik muayenedir.

Alkollü olarak yakalanan sürücünün 3. Kez alkollü olarak yakalandığının tespit edilmesi halinde alkollü araç kullanma cezasına ilişkin Yargıtay Kararı:

“Üçüncü kez alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı kabahatli ….. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5. maddesi uyarınca …..Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 31.12.2010 tarihli E-768491 sayılı trafik suç tutanağı üzerine, …… Cumhuriyet Başsavcılığının 25.05.2011 tarihli ve 2011/16-233 sayılı idari yaptırım kararıyla uygulanan 3.600 Türk lirası idari para cezasını müteakip …..Cumhuriyet Başsavcılığının 29.02.2012 tarihli ve 2011/16 sayılı kabahatlinin sürücü belgesinin geri alınması talebi üzerine, sürücü belgesinin geri alınmasına yönelik talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair, ….. Sulh Ceza Mahkemesinin 27.04.2012 tarihli ve 2012/233 değişik sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair …. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2012 tarihli ve 2012/297 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 13.08.2012 gün ve 47395 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 29.08.2012 gün ve KYB. 2012-224380 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, 22.05.2006 tarihinde 1. kez, 01.06.2006 tarihinde 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanarak trafik görevlilerince geçici olarak sürücü belgesi geri alınan ……in, 31.12.2010 tarihinde 3. kez alkollü araç kullanırken yakalanması karşısında, 2918 sayılı Kanun’un 48/5. maddesinde yer alan “Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında 265 300 000 lira para cezası uygulanır, ikinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır ve haklarında 332 600 000 lira para cezası uygulanır ve bu sürücüler Sağlık Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve içişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir. Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000 lira hafif para cezası uygulanır. Ayrıca, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinin yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.” Şeklindeki düzenlemeye nazaran, üç veya üçten fazla alkollü araç kullanma suçlarında aynı madde hükmünün uygulanması gerekeceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulmasına” karar verilmiştir.  (YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2012/23726 Karar No : 2012/25568)

2. Kez Alkollü Araç Kullanma Ehliyet

Trafik güvenliğini tehdit eden unsurlardan biri olarak alkollü sürüş, trafik polisleri için özel bir denetim alanı oluşturur. Alkol testi sonucunda sürücünün alkollü olduğunun belirlenmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi uyarınca, ilgili sürücüye para cezası uygulanır, aracı trafikten alıkonulur ve sürücü belgesi altı ay süreyle elinden alınır.

Eğer bir sürücü aynı kural ihlalini tekrar yaparsa yani 2. Kez alkollü araç kullanırsa, yine aynı yasal düzenlemelere göre cezalandırılır; bu kez aracı yine trafikten alıkonulur ve sürücü belgesi iki yıl süreyle elinden alınır. Sürücü üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanırsa, aracı trafikten alıkonulur, para cezasına çarptırılır ve sürücü belgesi beş yıl süreyle elinden alınır. Bu aşamada, sürücüye altı aydan az olmamak üzere hapis cezası da verilebilir. Beş yıl süreyle elinden alınan sürücü belgesinin iade edilmesi için, belge sahiplerinin beşinci yılın sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatrik muayeneden geçmesi ve durumlarının uygun bulunması gerekmektedir.

4 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

Alkollü araç kullanmaktan 4. kez yakalanırsanız, aşağıdaki yaptırımlarla karşılaşırsınız:

Para Cezası: 2024 yılı için 12.977 TL idari para cezası uygulanır. Bu cezayı 30 gün içinde öderseniz %25 indirimden faydalanarak 9.732,75 TL’ye ödeyebilirsiniz.

Ehliyet Cezası: Ehliyetiniz 5 yıl süreyle geri alınır. Bu sürenin sonunda ehliyetinizi geri alabilmeniz için psiko-teknik değerlendirmeden geçmeniz ve araç kullanmaya uygun olduğunuzun tespit edilmesi gerekir.

Hapis Cezası: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz.

Araç Trafikten Men: Kullandığınız araç trafikten men edilir. Bu süre, alkolmetre sonucunun promil değerine göre 1 haftadan 6 aya kadar değişir.

Ceza Puanı: Her ihlal için 20 ceza puanı işlenir. Bu puanlar ehliyetinizin iptaline neden olabilir.

Diğer Yaptırımlar:

  • Trafik sigortanız iptal edilebilir veya priminiz yükselebilir.
  • Yurtdışına çıkışınız yasaklanabilir.
  • Kamu görevinizden men edilebilirsiniz.

Alkollü araç kullanmak, hem kendiniz hem de başkaları için büyük risk oluşturur. Bu nedenle, alkollü araç kullanmamanız ve bu riski almamanız önemlidir.

5. Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü araç kullanmaktan 5. kez yakalanırsanız, aşağıdaki yaptırımlarla karşılaşırsınız:

Para Cezası: 2024 yılı için 12.977 TL idari para cezası uygulanır. Bu cezayı 30 gün içinde öderseniz %25 indirimden faydalanarak 9.732,75 TL’ye ödeyebilirsiniz.

Ehliyet Cezası: Ehliyetiniz 5 yıl süreyle geri alınır. Bu sürenin sonunda ehliyetinizi geri alabilmeniz için psiko-teknik değerlendirmeden geçmeniz ve araç kullanmaya uygun olduğunuzun tespit edilmesi gerekir.

Hapis Cezası: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz.

Araç Trafikten Men: Kullandığınız araç trafikten men edilir. Bu süre, alkolmetre sonucunun promil değerine göre 1 haftadan 6 aya kadar değişir.

Ceza Puanı: Her ihlal için 20 ceza puanı işlenir. Bu puanlar ehliyetinizin iptaline neden olabilir.

Alkol Saatte Kaç Promil Düşer?

Kandaki alkol miktarı, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak bir saatte 15 mg/dl (0,15 promil) azaldığı kabul edilmiştir. (kaynak anayasa.gov.tr) —à https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/13365?KelimeAra%5B0%5D=ya&page=84

Alkolmetre Üflememe Cezası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.” şeklindeki 48. maddesinin 9. fıkrasının Anayasa›ya aykırı olduğu gerekçesiyle çeşitli idare mahkemelerince yapılan itiraz üzerine konuyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi anılan hükmü Anayasa›ya uygun bularak bu konudaki itiraz başvurularının reddine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi 02.10.2014, E:2014/65, K:2014/150 sayılı kararında; “İtiraz konusu kuralın trafikte etkin bir şekilde alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapılması suretiyle toplum sağlığını ve düzenini tehdit eden trafik kazalarının önlenmesini sağlamak dolayısıyla kişilerin can ve mal güvenliğini ve kamu düzenini korumak amacıyla öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu düzenlemenin anayasal sınırlar içinde kanun koyucunun takdirinde olduğu açıktır. Bu bağlamda kanun koyucu, trafikte uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeme eyleminin trafik düzeni ve denetimi üzerinde meydana getireceği neticeleri dikkate alarak caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasını benimsemiştir.

Alkollü Araç Kullanma Nedeniyle Ehliyet Kaptırma Geri Alma İtiraz Süreci

Alkollü Araç Kullanma Nedeniyle Ehliyet Kaptırma Geri Alma İtiraz Süreci

Ceza Yargılamasında İtiraz Süreci (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu)

TCK.m.179/3 ‘c göre trafik güvenliğini tehlikeye atma suçunun işlendiğine ilişkin kanaat getirilmesi halinde uygulanacak hapis cezasının üst sının 2 yıl olması nedeniyle asliye ceza mahkemesi görevlidir. Asliye ceza mahkemesinde verilen karara itiraz edilmek istenirse, CMK.m.273 uyarınca hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilmesi yahut zabıt katibine bir beyanda bulunma yolu ile CMK md. 272 vd. hükümlerine göre istinaf kanun yoluna başvurulabilmektedir. Kaldı ki Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savıcısı da bulunduğu yargı çevresi içerisindeki asliye ceza mahkemesinin trafik güvenliği suçu ile ilgili vermiş olduğu hükme karşı, kararın Cumhuriyet başsavcılığına geldiği andan itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki alkollü araç kullanan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu ile ilgili verilen hüküm için istinaf kanun yoluna başvurulup başvurulamayacağı CMK md. 272’deki hallere göre belirlenir. Bu haller, hapis cezasından çevrilen para cezaları hariç, üç bin Türk lirasından az adli para cezaları, üst sınırı beş yüz günü geç­meyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümleri, kanunlarda kesin olduğu belirtilen hükümlerdir. Bu bağlamda asliye ceza mahkemesi alkollü araç kullanan sürücüye yargılama sonucunda bu tip bir hüküm verirse, istinaf kanun yoluna başvurulamayacaktır.

İdari Yargılamada İtiraz Süreci (Ehliyet Geri Alma Kararına İtiraz

Alkollü araç kullanma nedeniyle emniyetli araç sevk ve idare edilememesi sonucun­da KTK.m.48 uyarınca uygulanacak olan idari yaptırımlar çalışmamızın “İdari Yaptırımlar” başlığında açıkladığımız üzere dört tür olup, biri sürücü belgesinin geçici olarak geri alın­ması, ikincisi sürücüye idari para cezası verilmesi, üçüncüsü sürücüye sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi verilmesi, dördüncüsü sürücünün psiko-teknik değerlendirmeye ve psiki­yatri uzmanının muayenesine tabi tutulmasıdır. KK.m.16/ l ‘de belirtilen “idari tedbirler”den ve KK.m.16/2 uyarınca “ilgili kanunlarda yer alan diğer idari tedbirler”den olan sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması, alkollü araç kullanan sürücüye eğitim verilmesi ve sürücünün psiko-teknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulması yaptırımlarına itiraz edilmesi, genel kurallara tabidir ve söz konusu itiraz, idari yargı yoluna başvurularak gerçekleştirilebilmektedir.

Alkollü araç kullanma halinde uygulanacak idari para eczası yaptırımını da kapsaya­cak şekilde idari para cezaları KKın.m.16/1 ‘de düzenlenmiştir. KK.m.27 /1 ve KK.rn.27 /3 ıo7 uyarınca idari para cezalarına itiraz için adli yargıda sulh ceza mahkemesine, idari yaptırım kararının tebliği yahut tefhiminden itibaren 15 gün içinde başvurulması gerektiği özel hü­küm ile beliı1ilmiştir. Madde hükmündeki “sulh ceza mahkemesi” ifadesini, sulh ceza mah­kemelerinin 2014 yılında 6545 Sayılı Kanun’un 48. maddesi ile 5235 Sayılı Kanun’un 10. maddesinde yapılan değişiklik ile sulh ceza hakimliği olarak değiştirilmesi nedeniyle sulh ceza hakimliği olarak algılamak gerekmektedir. Bu nedenle alkollü araç kullanan sürücüye uygulanan idari para cezasına itiraz için KK.rn.27/1 uyarınca sulh ceza hakimliğine başvurulması gerekmektedir. Yargıtay’ın da alkollü araç kullanan sürücüye verilen idari para cezasına sulh ceza hakimliğinde yapılan itirazda ilgili kararlan bulunmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin de idari para cezasına karşı yargı yolunun adli yargı olduğuna dair kararları bulunmaktadır.

Örnek Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi için tıklayınız.  

Ehliyetin Geri Alınma Kararına İtirazda Görevli Mahkeme

Alkollü araç kullanma nedeniyle ehliyetin geri alınması ve idari para cezasına itirazda görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi’dir.

Alkolden Ehliyet Kaptırma Sicile İşler Mi?

Alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetin geri alınması kararı adli sicil kaydına işlemez.

 

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara