Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

 • Emekliliğe Hak Kazandığınız Unvan
 • Unvanda Hangi Kademede Olduğunuz
 • Hizmet süresi
 • Kıdem süresi

İkramiye yılı gibi parametrelerle emekli maaşının hesaplanması mümkündür.

Her yıl Temmuz ve Ocak aylarında emekli maaşlarına zam gelmesiyle emeklilerin zamlı maaşlarının miktarı sıkça sorulmaktadır. Ne kadar emekli maaşı alırım? Zamlı emekli maaşı hesaplama? 2024 emekli maaşı hesaplama, emekli maaşıma ne kadar zam geldi? T.C. ile emekli maaşı hesaplama, SSK – 4A emekli maaşı hesaplama robotu, SGK emekli maaşı hesaplama, SSK- 4A emekli maaşı sorgulama, EYT emekli maaşı hesaplama robotu gibi sorular Google bünyesinde en çok aranan kelimeler haline geldi.

Emekli Maaşı Hesaplama Formülü

Emekli maaşı hesaplama yöntemi, sigortalının çalıştığı süre ve prim ödeme gün sayısına bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalının çalışma süresi ve ödediği prim gün sayısı önemlidir. İlk olarak, emekli maaşı hesaplaması için sigortalının aylık brüt kazancı belirlenir. Bu kazanç, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen ücretlerin toplamını içerir. Daha sonra, sigortalının prime esas kazancı belirlenir. Emekli maaşı hesaplamasında aynı zamanda sigortalının prim ödeme gün sayısı da göz önünde bulundurulur.

Prim gün sayısı arttıkça, sigortalının emekli maaşı da artar. Ayrıca, emekli maaşı hesaplamasında sigortalının sigortalılık süresi de önemlidir. Sigortalılık süresi arttıkça, emekli maaşı da artış gösterir. Bu nedenle, emekli maaşı hesaplaması yapılırken hem prim ödeme gün sayısı hem de sigortalılık süresi dikkate alınarak detaylı bir değerlendirme yapılır.

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

Yıllarca bir işte çalışan bireyler, emeklilik dönemlerini hayal ettiklerinde en merak ettikleri konu genellikle “Ne kadar emekli maaşı alırım?” olmaktadır. Emekli maaşı hesaplama süreci, ödenen prim miktarı, prim gün sayısı, yaş ve işe başlama tarihi gibi çeşitli kriterlere göre değişiklik gösterir. Hesaplama sürecinde öncelikle prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş ön plandadır.

Türkiye’de üç farklı sigorta sistemi bulunmaktadır: 4A, 4B ve 4C.

SGK maaşını merak edenler, üst kısımda bulunan emeklilik hesaplama programı veya e-Devlet platformu üzerinden hızlıca emekli maaşlarını hesaplayabilirler. Emekli maaşı hesaplamak için bilinmesi gereken beş önemli kriter şunlardır:

 • Çalışma dönemi boyunca ödenen prim miktarı,
 • İşe başlama tarihi,
 • Sigortalılık süresi,
 • Ödenmiş prim gün sayısı,
 • Kişinin yaşı.

İşçiler, memurlar ve bağımsız olarak çalışanlar, emekli olabilmek için üç temel şartı yerine getirmelidirler. Bu şartlardan ilki belirli bir süre sigortalı olma şartıdır ve sigortalılık süresi ile belirli bir yaşın tamamlanması gereklidir. Emekli olmak için üçüncü şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Bu üç şart bir araya geldiğinde, bireyler emekli olma hakkını kazanırlar. Emekli olma zamanını belirlemek için doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih önemlidir. Ayrıca emekli olunacak dönemi etkileyen en önemli faktörlerden biri de ödenen prim ödeme gün sayısıdır. Emeklilik döneminde belirli bir yaşın tamamlanması da unutulmamalıdır.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

2023 yılı itibariyle en düşük emekli maaşı hala 7,500 lira olarak belirlenmiştir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 ayda bir enflasyon oranında zam almaktadır. Öte yandan, memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına da hak kazanmaktadır.

En Düşük Memur Emekli Maaşı Ne Kadar?

15 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen bir kararla en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, memur emeklilerine yüzde 25 oranında bir zam uygulandı. Ancak, en düşük memur emeklisi maaşı hala 9 bin 877 lira seviyesindedir. Bu durum, en düşük memur emeklisi maaşının asgari ücretin altında olduğunu göstermektedir.

Memur Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Memur maaşlarının hesaplanması, göreve başlama tarihine göre iki farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir: 2008 yılından önce göreve başlayanlar ve 2008 yılından sonra göreve başlayanlar. 2008 yılından önce göreve başlayanların maaş hesaplaması şu hususları dikkate alarak yapılmaktadır:

Memur emekli aylığı hesaplanırken; 657 sayılı Kanunun 43. maddesindeki gösterge rakamı, aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı, her yıl güncellenen memur maaş katsayısı, taban aylığı ve kıdem aylığı, memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. maddesinde yer alan oran, özel hizmet tazminatı, varsa diğer tazminatlar (makam, görev, temsil), ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.

2008 yılından sonra göreve başlayan memurların emekli maaşı hesabında ise şu formül kullanılmaktadır.

Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı = Emekli Aylığı

SSK Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

2006 yılında gerçekleşen bir düzenlemeyle SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) çatısı altında birleştirilmiştir. Bu kapsamda SSK da SGK’nın bir parçası haline gelmiştir ve SSK, genellikle 4A olarak adlandırılmaktadır. SSK maaş hesaplaması, 2000 yılı öncesi, 2000 – 2008 yılları arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı dönemde gerçekleştirilmektedir.

2000 yılı öncesi dönemde hesaplama aşağıdaki formül ile yapılmaktadır:

 • Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 4A emekli maaşı

2000 – 2008 yılları arasında 4A kaydı bulunan bireylerin emekli maaşları ise şu formül ile hesaplanmaktadır:

 • Güncelleme Kat Sayısı x Aylık Bağlanma Oranı = 4A emekli maaşı

2008 yılından sonra SGK kaydı olan kişilerin emekli maaşları ise şu şekilde hesaplanmaktadır:

 • Aylık Kazancın Ortalaması x Bağlanma Oranı = 4A emekli maaşı

EYT Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

EYT düzenlemesi çerçevesinde emekli olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) tabi çalışanların emekli maaş hesaplamaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. EYT kapsamında emekli olan 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklilerinin maaş hesaplamaları da birbirinden farklı yöntemlere tabidir.

4A emeklilerinin (SSK emeklileri) maaş hesaplaması üç ayrı döneme ayrılmıştır: 2000 yılı öncesi, 2000 – 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası. Bu dönemlere göre sigorta kaydı bulunan bireylerin emekli maaş hesaplamaları farklı usullere tabi tutulmaktadır.

4B kapsamında emekli olan BAĞ-KUR’lu kişilerin EYT düzenlemesiyle emekli olmaları da dönemlere göre farklı usullere tabi kılınmıştır: 2000 yılı öncesi, 2000 – 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası.

4C kapsamında emekli olan Emekli Sandığı’na tabi kişilerin EYT düzenlemesi ile emekli olmaları da dönemlere göre ayrılmıştır: 2008 öncesi ve 2008 sonrası. Bu dönemlere göre hesaplama usulleri değişiklik göstermektedir.

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar?

Engelli bireylerin iş yerinde yaşadığı kaza sonrasında oluşan durumlar, SGK tarafından malulen emekli maaşı bağlanmasıyla sonuçlanmaktadır. Ancak, malulen emekli maaşı alabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Malulen emekli olan kişilerin maaşları, prim ödemeleri temel alınarak hesaplanmaktadır. Bu maaşlar, yıllık enflasyon oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermekte olup kişilere aylık bağlanabilmesi için belli başvuru şartlarının karşılanması gerekmektedir. Malulen emekli olma şartlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Engelli olmadan önce en az 15 yıl süreyle sigortalı çalışmış olmak ve sigorta primlerini düzenli olarak ödemiş olmak.
 • Engelli bireyin en az 1800 gün süresince bakıma muhtaç olması ya da çalışma durumunun olmaması (Bu durumda prim günü şartı aranmamaktadır).
 • Engelli bireyin engel durumuna ilişkin resmi bir sağlık heyeti raporunu ilgili birimlere beyan etmiş olması.

Yukarıdaki başvuru şartlarını sağlayan kişiler otomatik olarak malul olduklarını ilgili kuruma bildirirler. Ancak, malulen emekli olabilmek için engel durumlarına ilişkin heyet raporu almak zorunludur.

Malulen emekli olmak isteyen bireylerin en az %40 engel oranına sahip olmaları gerekmektedir. %40 ile %49 arasında engel oranına sahip olanların en az 18 yıl süreyle sigortalı olmaları beklenirken, %50 ile %59 arasında olanların en az 16 yıl süreyle sigortalı olmaları gerekmektedir.

Malulen Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Malulen emekli maaşı, başvuru sahibinin ödenmiş prim gün sayısına, aylık alınan son maaşa (prime esas kazanca), engel oranına ve bağlı olduğu sigorta türüne göre değişmektedir. 2023 yılında ortalama malulen emekli maaşları şu şekildedir:

 • SSK (4A) ortalama emekli maaşı: 5.500-6.000 TL
 • Bağkur (4B) ortalama emekli maaşı: 5.500-6.000 TL
 • Emekli Sandığı (4C) ortalama emekli maaşı: 8.000-9.000 TL

3600 Ek Göstergeli Öğretmen Emeklisi Maaşı Hesaplaması

3600 ek göstergeye sahip olan öğretmenlerin emekli maaşı hesaplaması, memurların göreve başlama tarihlerine bağlı olarak iki ayrı yöntemle gerçekleştirilir. 2008 öncesi ve 2008 sonrasında göreve başlayan öğretmenlerin maaşları farklı formüller kullanılarak hesaplanır. İşte 3600 ek göstergeye sahip öğretmen emeklisi maaşı hesaplaması için kullanılan yöntemler:

2008 Öncesi Göreve Başlayan Öğretmenler:

Gösterge rakamı, ek gösterge rakamı, memur maaş katsayısı, taban aylığı, kıdem aylığı, özel hizmet tazminatı ve diğer tazminatlar ile hizmet süresi dikkate alınarak maaş hesaplanır.
2008 Sonrası Göreve Başlayan Öğretmenler:

Ortalama aylık kazanç ve bağlanma oranı üzerinden hesaplanır. Formül: Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı = 3600 Ek Göstergeli Öğretmen Emekli Maaşı

Her iki durumda da, öğretmenin göreve başlama tarihine göre farklı parametreler dikkate alınır ve emekli maaşı hesaplanır. Bu yöntemler, emekli öğretmenlerin hizmet geçmişi ve emeklilik tarihlerine bağlı olarak adil ve doğru bir maaş alabilmesini sağlamak amacıyla uygulanır.

Emekli Maaşı Arttırma

Emekli maaşı, temel olarak SGK prim ödemelerine dayalı olarak gün bazında hesaplanmaktadır. Bu nedenle, emekli maaşını arttırmanın en temel yolu, SGK prim ödemelerini artırmaktır. Ayrıca, bireyin ödediği tüm primler yıl bazında değerlendirildiği için, uzun süre boyunca yüksek SGK primi ödendiğinde emekli maaşı da bu süreçte artış gösterir. Bu bağlamda, yüksek SGK prim ödemelerinin uzun vadeli bir perspektifle emekli maaşını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

Başa dön tuşu
Ara