Aile Hukuku

SGK Çalışan Doğum Parası 2024

Çalışan Anne Doğum Ücreti 2024

Doğum parası ödemeleri, çocuğun kimlik işlemleri sırasında devlet tarafından annelere yapılmaktadır. Geçen sene için doğum yardımının minimum miktarı 4365 ₺, maksimum miktarı ise 10.731 ₺ olarak belirlenmişti. Asgari ücretteki %49’luk artışın ardından, 2024 yılı için doğum parası yardımının minimum tutarı 7993 ‘ye, maksimum tutarı ise 15.989 ₺‘ye çıkmıştır.

AB Destekli SGK Çocuk Yardımı (Güncel 15.04.2024)

SGK Avrupa Birliği Çocuk Yardımı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “Eğitimli Çocuk Bakıcıları ile Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi”nin ikinci aşamasını başlatmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu proje, 0-36 ay aralığında çocuk sahibi olan annelerin iş gücünden kopma risklerini azaltmayı ve onların kayıtlı istihdamda yer almalarını ya da iş gücüne katılmalarını desteklemeyi hedefliyor.”

Proje, Ankara, İstanbul ve İzmirde 12 ay süresince uygulanacak ve projeden, çalışan annelere her ay 325 euro maddi destek sağlanacak. Ayrıca, eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığı teşvik edilerek, bu alanda profesyonelleşmiş kadınların istihdam edilmesi amaçlanıyor. Toplamda 7 bin kadın, bunların 3 bin 500’ü anneler ve 3 bin 500’ü çocuk bakıcıları olmak üzere projeden yararlanacak. Bu girişimle, kadınların iş hayatında daha aktif rol alması ve profesyonel çocuk bakım hizmetlerinin kullanımının artırılması teşvik ediliyor.

SGK doğum parası Sorgulama

Doğum parası sorgulama işlemleri, e-Devlet platformunda bulunan ilgili seçeneğe tıklayarak gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, sorgulama işlemi için ilgili Bakanlıkların ‘183‘ ve ‘144‘ numaralı çağrı merkezleri de aranarak bilgi alınabilir.

SGK Çalışan Doğum Parası 2024
SGK Çalışan Doğum Parası 2024

SGK Doğum Parası Ne Kadar?

Doğum ücretine hak kazanmak için sigortalılığı sona ermiş bireylerin, sigortalılık durumlarının sona erdiği tarihten itibaren 300 gün içinde çocuklarının doğması halinde, sigortalı kadın veya eşin analık sigortasından yararlanabilecek erkeklerin, doğum tarihinden önceki 15 ay içerisinde en az 120 gün prim ödemiş olmaları gerekir. Bu şartları sağlayanlara, doğum parası ödenir.

Doğum parası, her bir çocuk için canlı doğum koşuluyla, doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Bakanlık Makamı tarafından onaylanan tarife üzerinden sağlanır. Bu ödeme 2020 yılı için 202 ₺, 2021 yılı için 232 ₺, 2022 yılı için 316 ₺, 2023 yılı için 520 ₺ ve 2024 yılı için 857 ₺ olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücretle Çalışan Anne Ne Kadar Doğum Parası Alır?

2024 yılı için, asgari ücretle çalışan bir anne, doğum yapmasının ardından 112 gün hesaplamasıyla 49.783 ₺ doğum parası almaya hak kazanacaktır. Bu ödeme, anne adına açılan bir Ziraat Bankası hesabına, doğum izninin sona ermesini takiben derhal yatırılacaktır.

 SGK Doğum Parası Hesaplama 2024

 Kadın çalışanların doğum izni süreleri, ilgili düzenlemelere göre normal doğumlar için doğum öncesi ve sonrasında olmak üzere her biri 56 gün (8 hafta) toplamda 112 gün (16 hafta) olarak belirlenmiştir. Çoğul gebelik durumlarında (ikiz, üçüz vb.) ise doğum öncesi izne ekstra iki hafta eklenerek izin süresi 126 gün (18 hafta) olur. Böylece çalışanların durumlarına özel farklı izin süreleri tanımlanmış olur.

İş Kanunu’nun 55/B maddesine göre, gebelik durumunda çalışanın doğum öncesi ve sonrası alacağı izin süreleri, çalışıyor gibi kabul edilir ve yıllık izin süresi hesaplamaları bu sürelere dahil edilir. Ancak, çalışanın kendi kararıyla aldığı ücretsiz izinler çalışma süresine dahil edilmez ve yıllık ücretli izin hesaplamasında göz önünde bulundurulmaz. Gebelik sürecinin 32. haftasından itibaren doğum izni istenebilirken, çoğul gebeliklerde bu süre 30. haftadan itibaren başlar. Yasal olarak, gebeliğin 37. haftasından itibaren, yani doğuma üç hafta kala, doğum iznine çıkmak zorunludur.

SGK Doğum Parası (Ücreti) Hesaplama Örneği 2024

2024 yılı için brüt ücreti 20.000 ₺ olan bir çalışanın alacağı doğum parasını hesaplayalım. Diyelim ki çalışanın geriye dönük 12 aylık toplam brüt ücreti 240.000 ₺.

SGK Doğum Parası (Ücreti) Hesaplama Örneği 2024
SGK Doğum Parası (Ücreti) Hesaplama Örneği 2024

Bu durumda hesaplama şöyle olur: 240.000 ₺ / 360 (ödenen prim gün sayısı) = 666,67 ₺ günlük ücret

666,67 ₺ x 112 (doğum izni gün sayısı) = 74.666,64 ₺

Doğum izni parasının 2/3’ü alınarak doğum parası hesaplanır: 74.666,64 ₺ x 2 / 3 = 49.777,76 ₺

2024 yılı için doğum parası alırken uygulanan üst sınır, asgari ücretin 6,5 katı olacaktır. Eğer 2024 yılında günlük brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak maksimum miktar bu hesaplamadan daha yüksek bir değere tekabül ediyorsa, bu üst sınır dahilinde doğum parası hesaplanır. Yani, eğer günlük üst sınır 4.333 ₺’den fazla ise, bu hesaplama doğrultusunda doğum parası miktarı belirlenir; ancak örnek verdiğimiz hesaplama ile bu üst sınırı aşmayacak şekilde doğum ücreti hesaplanmış olur.

Doğum İzni Ücreti Hesaplama Yöntemi 2024

Son 12 ay içindeki brüt maaş ve prim gün sayısına bölünerek günlük brüt kazanç hesaplanır. Günlük brüt kazancın 2/3’ü alınarak günlük doğum izni parası belirlenir. 112 gün süre için günlük doğum izni parasının 112 ile çarpılmasıyla toplam doğum parası miktarı hesaplanır.

Süt ve Doğum Parası

Emzirme (süt) yardımı, her bir çocuk için canlı doğum koşulu altında, doğum zamanında yürürlükte olan ve Kurumun Yönetim Kurulu tarafından saptanıp Bakanlıkça onaylanan tarifeye göre ödenir. Bu yardımın miktarı, 2020 yılı için 202 ₺, 2021 yılında 232 ₺, 2022 yılında 316 ₺, 2023 yılında 520 ₺ ve 2024 yılı için de 857 ₺ olarak ayarlanmıştır.

PTT Doğum Parası Sorgulama

Doğum yardımı sorgulama işlemini gerçekleştirmek için, PTT’nin 144 ve 183 numaralı çağrı merkezlerinin yanı sıra, e-Devlet platformunun menülerine erişmek de yeterlidir. e-Devlet üzerinde, doğum yardımı parasını sorgulamak amacıyla arama kutusuna “doğum parası” ifadesi yazıldıktan sonra, açılan seçeneklerden başvurunun güncel durumuna bakılabilir ve detaylar görüntülenebilir.

SGK Doğum Parası Nasıl Alınır?

Doğum Yardımı talebinde bulunmak için, öncelikle canlı bir doğum gerçekleşmiş olmalıdır. Bu sürecin ardından, ilgili nüfus müdürlüğüne gidilerek yeni doğan çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) içinde resmi olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” dikkatlice doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Doldurulup imzalanan dilekçe, daha sonra ya bizzat elden teslim edilmeli, ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo hizmetleri kullanılarak ilgili mercilere gönderilmelidir. Bu adımların her biri, başvuru sürecinin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için önem taşımaktadır.

SGK Doğum Parası Ne Zaman Yatar?

Çocuk parası, her üç aylık dönemin sona ermesinin ardından, yani Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk haftası içinde ödeme yapılmaktadır. Örneğin, bir ailenin çocuk parası alması gerekiyorsa, Ocak ayının ilk haftasında kış döneminin, Nisan ayının ilk haftasında ilkbahar döneminin, Temmuz ayının ilk haftasında yaz döneminin ve Ekim ayının ilk haftasında da sonbahar döneminin ödemelerini alırlar.

Babalık İzni Kaç Gündür?

Baba Memur Olduğunda: Memur statüsünde çalışan babalara, yasal düzenleyici tarafından belirlenen babalık izni süresi 10 gündür.

Baba İşçi Olduğunda: İşçi olarak çalışan babalar için iki farklı durum söz konusudur:

  • Kadrolu İşçiler: Bu grup için 5 gün süreyle ücretsiz izin hakkı tanınmıştır.
  • Sözleşmeli İşçiler: Sözleşmeli olarak çalışan babalar için ise 2 gün ücretsiz izin hakkı mevcuttur.

 

 

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara