Makalelerimiz

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2024

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA 2024

Araç değer kaybı hesaplama aracını kullanarak, aracınızda kaza sonucu meydana gelen değer kaybı bedelini doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi tarafından Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle değer kaybı hesaplama formülü değişmiştir. Size sunduğumuz değer kaybı hesaplama aracını kullanarak 2024 yılında en doğru değer kaybını hesaplayabilirsiniz.

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Araç değer kaybı, bir aracın kaza geçirmesi veya parçalarının değiştirilmesi sonucunda piyasa değerinde meydana gelen düşüştür. Araç değer kaybı, aracın marka, modeli, motor hacmi, yakıt tipi, donanım özellikleri, satış yılı ve kilometresi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.

ARAÇ DEĞER KAYBININ HESAPLANMASI

Araç değer kaybının hesaplanmasında kullanılan temel yöntem, değer kaybı tablolarıdır. Bu tablolarda, aracın marka, modeli, motor hacmi, yakıt tipi, donanım özellikleri, satış yılı ve kilometresine göre değer kaybı oranları yer almaktadır.

Değer kaybı tabloları ile araç değer kaybı hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Aracınızın marka, modeli, motor hacmi, yakıt tipi, donanım özellikleri, satış yılı ve kilometresini belirleyin.
 2. Bu bilgileri değer kaybı tablosunda bulun.
 3. Bulunan değer kaybı oranını aracın satın alma bedeli ile çarpın.

ARAÇ DEĞER KAYBININ HESAPLANMASI İÇİN ÖRNEK

2024 yılı itibarıyla, 100.000 TL değerinde, 2020 model, 1.6 benzinli, manuel vitesli, orta donanımlı bir aracın değer kaybını hesaplayalım.

Araç değer kaybı tablosuna göre, bu aracın değer kaybı oranı %15’tir.

Bu durumda, aracın değer kaybı şu şekilde hesaplanır:

Değer kaybı oranı * Satın alma bedeli = Değer kaybı

%15 * 100.000 TL = 15.000 TL

Bu durumda, aracın değer kaybı 15.000 TL’dir.

ARAÇ DEĞER KAYBININ KİMDEN ALINMASI GEREKİR?

Bir kazada, değer kaybının kim tarafından ödeneceği, kazada kusurun kimde olduğuna göre değişir. Kazada kusurlu olan kişinin sigortası, kusursuz olan kişinin değer kaybını karşılar.

ARAÇ DEĞER KAYBININ TAHSİL EDİLMESİ

Araç değer kaybını tahsil etmek için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Kaza ile ilgili belgeleri toplayın.
 2. Belgeleri ilgili sigorta şirketine sunun.
 3. Değer kaybı talebinizi içeren bir dilekçe yazın.
 4. Dilekçeye, kaza ile ilgili belgeleri ekleyin.
 5. Dilekçeyi sigorta şirketine teslim edin.

Sigorta şirketi, değer kaybı talebinizi değerlendirecek ve olumlu sonuçta size ödeme yapacaktır.

ARAÇ DEĞER KAYBININ ÖNLENMESİ

Araç değer kaybını önlemek için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

 • Aracınızı düzenli olarak bakıma götürün.
 • Aracınızı kazadan ve hasarlardan koruyun.
 • Aracınızı temiz ve bakımlı tutun.
 • Aracınızı zamanında satmaya çalışın.

Bu önlemleri alarak, aracınızın değer kaybını en aza indirebilirsiniz.

ANAYASA MAHKEMESİ DEĞER KAYBI KARARI

09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2019/40 Esas 2020/40 Karar Sayılı kararında yapılan değerlendirme sonucu, Kanun’un 90. ve 92. maddelerinde Genel Şartlar’a atıf yapılan kısımlar Anayasa’ya aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararında özetle, haksız fiile dayanan gerçek zararın tazmininde; sigorta şirketlerince tazmin edilecek tutarın genel şartlara tabi olması karşısında, aynı haksız fiil sorumluluğunun aracın işletenler için ilgili maddenin son fıkrasında yer alan “Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.” düzenlemesi nedeniyle farklı esaslara tabi olunmasını Anayasa’ya aykırı bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi tarafından, her iki taraf için aynı olan borcun farklı esas ve usullere göre değerlendirilmesinin menfaatler dengesini korumayan bir düzenleme olduğu vurgulanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda anılan kararı, tazmin borcu kapsamında sigorta şirketlerince yapılacak ödemeler açısından, zarar gören lehine değişiklikler meydana getirmiştir.

Anayasa Mahkemesi 9 Ekim 2020 tarihinde vermiş olduğu karar ile değer kaybı hesaplama formülü ve 160.000 kilometre sınırı kaldırılmış olmakla birlikte; plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı gibi parçalar da değer kaybı kapsamına dahil olmuştur. Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında; sigorta şirketlerince de, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan gerçek zararın tespiti ilkeleri ve hesaplamasında kullanılan yöntemlerle değer kaybı tespit ve tazmin edilecektir.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA ÖRNEĞİ 2024

Araç Bilgileri

 • Piyasa rayiç değeri: 100.000 TL
 • Kilometre: 15.000 km ve altında

Hasar Bilgileri

 • Hasar miktarı: 20.000 TL ve üzeri

Değer Kaybı

 • 20.001 TL ve üzeri hasarlarda değer kaybı: 15.390 TL

2024 yılında, araç değer kaybı hesaplamasında kullanılan formül, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenle, artık araç değer kaybı hesaplamasında herhangi bir kilometre sınırı bulunmamaktadır. Ayrıca, mini onarım olarak adlandırılan plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı gibi parçalar da değer kaybı kapsamına alınmıştır.

Bu örnekte, aracın piyasa rayiç değeri 100.000 TL ve kilometresi 15.000 km ve altında olduğu varsayılmıştır. Hasar miktarı 20.001 TL ve üzeri olduğu için, değer kaybı 15.390 TL olarak hesaplanmaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI ŞARTLARI 2024

Araç değer kaybı talep edilebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Kaza çift taraflı olmalıdır.
 • Kazada %100 kusurlu olunmamalıdır.
 • Kazada araçta bir hasar oluşmalı ve onarılmalıdır.
 • Parçalar daha önce başka bir kaza nedeni ile onarılmamış olmalıdır.

ARAÇ DEĞER KAYBI KM SINIRI 2024

Araç değer kaybı km sınırı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için artık herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI YAŞ SINIRI 2024

Araç değer kaybı yaş sınırı da, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için artık herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI BİLİRKİŞİ RAPORU

Araç değer kaybı talepleri, sigorta şirketi tarafından kabul edilmediği takdirde, yetkili bir bilirkişi tarafından değer kaybı tespiti yaptırılabilir. Bilirkişi raporu, mahkemeye sunularak değer kaybı talebinde bulunulabilir.

DEĞER KAYBI TALEP BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Araç değer kaybı talepleri, aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılabilir:

 • Sigorta şirketine doğrudan başvuru
 • Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru
 • Mahkemeye dava açmak

Sigorta şirketine doğrudan başvuru, en kolay ve hızlı yöntemdir. Ancak, sigorta şirketi değer kaybı talebini kabul etmeyebilir. Bu durumda, sigorta tahkim komisyonuna veya mahkemeye başvuru yapılabilir.

Sigorta tahkim komisyonu, sigorta ve tazminat konusunda uzman kişilerden oluşan bir kuruldur. Sigorta şirketine ve sigortalı kişiye eşit haklar tanıyan bir kurumdur. Sigorta tahkim komisyonunun kararı bağlayıcıdır.

Mahkemeye dava açmak, en uzun ve masraflı yöntemdir. Ancak, mahkeme kararı, sigorta tahkim komisyonu kararına göre daha kesindir.

Değer kaybı taleplerinde, hukuki destek ve danışmanlık almak, haklarınızın korunması açısından önemlidir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara