Ceza Hukuku

Genel Af Yasası Yargı Paketi Son Durum

2024 Nisan Güncel - Son Dakika

Türkiye’nin gündemden düşmeyen başlıklarından olan af ve infaz düzenlemeleri son dönemde de oldukça merak edilen konulardandır. Bu yazımızda genel af nedir? Özel af nedir? Genel Af Yasası ve özel affın hukuki sonuçları, genel ve özel af çıkarma yetkisi kimse aittir? 2024 yılı af yasası, 8. Yargı paketi ne zaman gelecek ve mükerrir- tekerrürlere af gelecek mi? Sorularının cevaplarını vereceğiz.

İçerik

9. Yargı Paketi Son Gelişme (Güncelleme 14.04.2024)

9. Yargı Paketi Son Gelişme (Güncelleme 14.04.2024) 
9. Yargı Paketi Son Gelişme (Güncelleme 14.04.2024)

Son durumda, 9. Yargı Paketi vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Bu paketin içeriği ve ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda yapılan hazırlıklar devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, paketin detaylarının seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin (TBMM) değerlendirmesine sunulacağını ifade etti. Bu gelişmeler, vatandaşların paketin içeriğini ve yürürlüğe giriş tarihini merak etmelerine neden oluyor. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada: “9. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Ancak, Meclis’in yoğun programı nedeniyle pakete dahil edilemeyen birçok konu bulunmakta. Bu konulardan bazıları, özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında ve cezasızlık algısını ele alacak yasal düzenlemelerin ihtiyacı üzerinedir. Bu düzenlemeler hakkında hazırladığımız taslaklar, milletvekillerimizin incelemesine sunulacaktır. Meclis’in seçim sonrası tekrar açılmasıyla birlikte, çalışmalarımızı Meclis’in değerlendirmesine sunmayı planlıyoruz.

8. Yargı Paketi Son Durum Af Çıkacak mı? (Güncelleme: 01.03.2024)

8. yargı paketi son durum 2024
8. yargı paketi son durum 2024

8. Yargı Paketi Meclis’te Kabul Edildi (01 Mart 2024)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, “8. Yargı Paketi” olarak kamuoyuna yansıyan ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören Kanun Teklifi’nin ilk on maddesi onaylandı. Bu paket, yargı alanında reformları içeren ve çeşitli düzenlemeleri kapsayan bir girişim olarak değerlendirilmekte, kabul edilen maddelerin içeriği ve yargı sistemi üzerindeki etkileri önem taşımaktadır. Bu değişiklikler, yargı süreçlerinin daha etkin ve adil işlemesini amaçlayan çeşitli yenilikler ve düzenlemeler içerebilir.

8. Yargı Paketi İle OHAL Tazminat Komisyonu Kalıcı Hale Geldi

8. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde OHAL döneminde geçici bir süreliğine kurulan Tazminat Komisyonu, kalıcı hale getirilecek. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddialarıyla ilgili manevi tazminat taleplerini de Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verilecek.

8. Yargı Paketi Örgüt Suçunda Önemli Düzenleme (01 Mart 2024)

Teklifte, en çarpıcı düzenlemelerden biri Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eylül ayında iptal ettiği “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” fiiline ilişkin oldu. İptal kararının gerekçesinde söz konusu fiil için, “Bu durum, örgüt adına suç işleyen kimsenin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır” diyen Yüksek Mahkeme, ‘örgüt adına’ kavramının belirsizliğine dikkat çekmişti.

Ancak, yeni düzenlemede, “somut gerekçeler olmalı” denilen AYM kararı dikkate alınmadı. TCK’nın “silahlı örgüt” maddesini düzenleyen 314. maddesine eklenen yeni fıkrayla, bu fiil artık müstakil bir suç sayılacak. ‘Örgüt adına suç işlediği’ iddia edilen kişi, hem işlenen suçtan hem de örgüt adına suç işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılacak. Buna göre, ‘örgüt adına suç işlediği’ iddia edilen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek.

2024 Yılı Emekli Bayram İkramiyesi Zammı  – 8. Yargı Paketi (Güncelleme 25.02.2024)

8. Yargı Paketi olarak bilinen ve özellikle ceza infaz yasası veya genel af yasası olarak anılan torba yasada emeklileri de ilgilendiren değişiklikler de söz konusu oldu.

TBMM Adalet Komisyonundan geçen yasa taslağı ile emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam uygulanması kabul edildi. 8. Yargı Paketi 2024 Şubat ayı içerisinde meclise sunulacak.

Genel Af Yasası 2024 Şubat Son Dakika haberlerinin sıklıkla geldiği dönemde mahkumlara verilen müjdelere ek olarak emeklilere de bayram ikramiyesi müjdesi geldi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesi halinde yasalaşacak olan 8. Yargı Paketi’nde 2024 yılı emekli bayram ikramiyeleri 2.000 TL’den 3.000 TL’ye çıkarılmış olacak. Ankara Avukat

GENEL AF Nedir ? ÖZEL AF NEDİR?

Genel af ve özel af, Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde düzenlenmiş olan ve suçlulara yönelik olarak uygulanabilen iki farklı af türüdür.

Genel Af:

 1. Belirli bir suç veya suç türüne ilişkin olarak işlenen bütün fiilleri ve bu fiillerden dolayı verilen cezaları kapsar.
 2. Kamu davasını düşürür ve kesinleşmiş mahkumiyetlerin bütün sonuçlarını ortadan kaldırır.
 3. Suçun işlendiği tarih ve kapsamı kanunla belirtilir.
 4. Genel af, TBMM tarafından kanunla kabul edilir.

Örnek:
2023 yılında işlenen bütün kasten yaralama suçları için genel af çıkarılmıştır.

Özel Af:

• Belirli kişilere yönelik olarak uygulanır.
• Sadece kesinleşmiş hapis cezalarını kapsar.
• Kamu davasına ve mahkumiyete etki etmez.
• Ceza infazının tamamen veya kısmen kaldırılmasına veya cezanın adli para cezasına çevrilmesine karar verilebilir.
• Özel af, TBMM tarafından kanunla veya Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile verilebilir.

Örnek:
2023 yılında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan mahkumlar için özel af çıkarılmıştır.

TCK md.65’te genel ve özel af düzenlenmiştir.

 1. Genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.
 2. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.
 3. Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.

GENEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI:

Genel af, belirli bir tarihte işlenen suç veya suç grupları için kanunla öngörülen bir af türüdür. Genel affın hukuki sonuçları şunlardır:

1. Kamu davasının düşmesi:

Genel af kapsamındaki bir suç için soruşturma aşamasında ise takipsizlik kararı verilir. Kamu davası açılmışsa dava düşer.

2. Kesinleşmiş mahkumiyetlerin ortadan kalkması:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyetler bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Bu, kişinin sabıka kaydının da silinmesi anlamına gelir.

3. Hükümlülerin tahliyesi:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı tutuklu veya hükümlü olan kişiler derhal tahliye edilir.

4. Adli sicil kaydının silinmesi:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı adli sicil kaydı silinir. Bu, kişinin sicilinin temiz olması ve bu suçtan dolayı herhangi bir belgede kayıt bulunmaması anlamına gelir.

5. Tekerrür hükümlerinin uygulanamaması:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı tekrar suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanamaz.

6. Disiplin cezalarının ortadan kalkması:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı disiplin cezası almış olan kişiler için disiplin cezası da ortadan kalkar.

7. Maddi tazminat davalarının düşmesi:

Genel af kapsamındaki bir suçtan dolayı açılmış olan maddi tazminat davaları da düşer.

Genel affın hukuki sonuçları, kanunda açıkça belirtilmiştir. Genel affın kapsamı ve sonuçları hakkında tereddüt olması halinde bir avukata danışılması tavsiye edilir.

Genel affın bazı önemli noktaları:

 • Genel af, bir hak değil, bir lütuftur.
 • Genel af, her suç için çıkarılamaz.
 • Genel affın kapsamı ve sonuçları kanunda açıkça belirtilir.
 • Genel affın geri alınması mümkündür.

ÖZEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI:

Özel af, belirli bir kişi veya kişilere yönelik olarak, Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile veya TBMM tarafından kanunla verilen bir af türüdür. Özel affın hukuki sonuçları şunlardır:

1. Cezanın infazının kaldırılması:

Özel af ile mahkumiyet kararı ortadan kalkmaz, ancak cezanın infazı tamamen veya kısmen kaldırılabilir.

2. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi:

Özel af ile hapis cezası para cezasına çevrilebilir.

3. Hükümlünün tahliyesi:

Özel af ile cezanın infazı tamamen kaldırılırsa hükümlü tahliye edilir.

4. Adli sicil kaydının düzeltilmesi:

Özel af ile cezanın infazı kısmen kaldırılırsa veya hapis cezası para cezasına çevrilirse adli sicil kaydı düzeltilir.

5. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi:

Özel aftan yararlanan kişi, aynı suçu tekrar işlerse tekerrür hükümleri uygulanabilir.

6. Disiplin cezalarının etkilenmemesi:

Özel af, disiplin cezalarını etkilemez.

7. Maddi tazminat davalarının etkilenmemesi:

Özel af, maddi tazminat davalarını etkilemez.

Özel affın hukuki sonuçları, kanunda açıkça belirtilmiştir. Özel affın kapsamı ve sonuçları hakkında tereddüt olması halinde bir avukata danışılması tavsiye edilir.

Özel affın bazı önemli noktaları:

 • Özel af, bir hak değil, bir lütuftur.
 • Özel af, her mahkum için talep edilemez.
 • Özel affın kapsamı ve sonuçları kanunda açıkça belirtilir.
 • Özel af geri alınabilir.

Affın Hukuki Dayanakları Nedir?

Affın hukuki dayanağı, Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:
1. Anayasa:
Anayasanın 104. maddesine göre, Cumhurbaşkanına, genel af ve özel af yetkisi verilmiştir.
2. Türk Ceza Kanunu:
Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde, genel af ve özel afın nasıl ve hangi şartlarda gerçekleşeceği belirtilmiştir.
3. Kanunlar:
Genel af ve özel af, TBMM tarafından kanunla da düzenlenebilir.
4. Kararnameler:
Özel af, Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile de verilebilir.
5. Uluslararası Sözleşmeler:
Türkiye’nin taraf olduğu bazı uluslararası sözleşmeler de af kurumuna ilişkin düzenlemeler içerebilir.

Genel ve Özel Af Çıkarma Yetkisi Kimindir?

Genel af ve özel af çıkarma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) aittir. TBMM, bu yetkisini kanunla kullanır. Genel af ve özel af kanunlarının kabulü için TBMM üye tam sayısının beşte üçünün oyu gereklidir.
Cumhurbaşkanı da özel af yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak için özel af çıkarabilir.

Genel Aftan Kimler Yararlanamaz?

Genel af, belirli bir tarihte işlenen suç veya suç grupları ankara avukat için kanunla öngörülen bir af türüdür. Genel af kapsamına giren suçlardan dolayı mahkum olan kişiler, bazı istisnalar dışında genel aftan yararlanabilirler.

Genel aftan yararlanamayacak kişiler şunlardır:

 1. Kasten öldürme suçları: TCK madde 81, 82 ve 83’te yer alan kasten öldürme suçları genel aftan yararlanamaz.
 2. İşkencenin ve eziyetin nitelikli halleri: TCK madde 94 ve 95’te yer alan işkence ve eziyetin nitelikli halleri genel aftan yararlanamaz.
 3. Cinsî saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki: TCK madde 102, 103 ve 104’te yer alan cinsî saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçları genel aftan yararlanamaz.
 4. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar: TCK madde 326-339 arası yer alan Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar genel aftan yararlanamaz.
 5. Anayasal düzene karşı suçlar: Anayasayı ihlal eden ve anayasal düzeni yıpratmaya yönelik suçlar genel aftan yararlanamaz.
 6. Uluslararası hukuka aykırı suçlar: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlık dışı muamele gibi uluslararası hukuka aykırı suçlar genel aftan yararlanamaz.
 7. Organize suç: Organize suç kapsamında işlenen suçlar genel aftan yararlanamaz.
 8. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar: Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlar genel aftan yararlanamaz.
 9. Uyuşturucu ticareti: Uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı ile ilgili suçlar genel aftan yararlanamaz.
 10. Yolsuzluk suçları: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi yolsuzluk suçları genel aftan yararlanamaz.

Genel ve Özel Af Arasındaki Farklar Nelerdir?

2024 YILI AF YASASI

2024 yılında af çıkıp çıkmayacağına dair kesin bir bilgi veya resmi açıklama bulunmamaktadır. Ancak 8. Yargı Paketi 2024 yılında çıkabilecek infaz düzenlemesine dair bir pakettir. Af, siyasi bir karardır ve birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler şunlardır:

 • Siyasi iklim: Hükümetin ve siyasi partilerin af konusundaki tutumu, af çıkıp çıkmayacağını etkileyen önemli bir faktördür.
 • Toplumsal talep: Toplumda af konusunda yoğun bir talep varsa, bu durum af çıkma ihtimalini artırabilir.
 • Cezaevlerinin durumu: Cezaevlerinin kalabalık olması ve kapasite sorunu gibi durumlar da af çıkma ihtimalini etkileyebilir.
 • Suç türleri ve mahkumların durumu: Af kapsamına alınacak suç türleri ve mahkumların durumu da af çıkma ihtimalini etkileyen faktörler arasındadır.

2024 yılında af çıkma ihtimalini etkileyebilecek bazı gelişmeler şunlardır:

 • Yaklaşan seçimler: 2024 yılında yapılacak yerel seçimler, af konusundaki siyasi tutumları ve talepleri etkileyebilir.
 • Cezaevlerinin durumu: Cezaevlerinin kalabalıklığı ve kapasite sorunu, af konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirebilir.
 • Toplumsal talep: Af konusunda toplumda yoğun bir talep oluşması, siyasi partileri bu konuda adım atmaya teşvik edebilir.

Ancak, bu gelişmelerin kesin olarak af çıkacağı anlamına gelmediğini tekrar belirtmek önemlidir.

2024 YILINDA AF ÇIKACAK MI ? (Son Dakika – Son Durum Şubat 2024)

2024 yılında af çıkacak mı? Sorusunun kesin bir cevabı bulunmamakla beraber özellikle gündemdeki 8. Yargı Paketi ile infaz düzenlemesinin getirilmesi söz konusudur. Af yasasının niteliği ve kimleri kapsayacağı hususu ise meclise sunulan yasa taslağında belli olacaktır.

2024 YILINDA HANGİ SUÇLARA AF GELECEK ? – 2024 YILINDA YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılında planlanan af düzenlemesiyle ilgili olarak, daha hafif suçlar için yeni bir infaz sistemini gündeme getirme ve Türkiye’ye kazandırma niyetlerini belirtti. Tunç, bu adımın cezasızlık algısını kaldırmayı amaçladığını ifade etti. Yeni düzenlemenin hangi suçları kapsayacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmamıştır.

2020’de gerçekleştirilen infaz yasası değişikliğinde, terör, cinayet, uyuşturucu, kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlar gibi ağır suçlar hariç tutulmuş ve bu tür suçlarda cezanın yarısı infaz edilmişti. Milli istihbarat kanunu kapsamında mahkum edilenler bu düzenleme dışında bırakılmıştı. Denetimli serbestlikteki mevcut bir yıllık uygulama devam etmiş, açık ceza infaz kurumlarında bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl kalan iyi hali olan hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlikle infaz edilebilmesi hükmü korunmuştu. Ayrıca, sıfır-altı yaş grubundaki çocuğu olan kadınlar ve 70 yaşını doldurmuş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi dört yıla indirilmişti. Ciddi hastalık, engellilik veya yaşlılık nedeniyle kendi başlarına yaşayamayacak durumda olan 65 yaşını doldurmuş hükümlüler de denetimli serbestlikten faydalanmıştı. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 90 bin mahkum yararlanmıştı.

2024 MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

2024 yılında mahkumlara af çıkıp çıkmayacağına dair kesin bir bilgi veya resmi açıklama bulunmamaktadır.
Af, siyasi bir karardır ve birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler şunlardır:

 1. Siyasi iklim: Hükümetin ve siyasi partilerin af konusundaki tutumu, af çıkıp çıkmayacağını etkileyen önemli bir faktördür.
 2. Toplumsal talep: Toplumda af konusunda yoğun bir talep varsa, bu durum af çıkma ihtimalini artırabilir.
 3. Cezaevlerinin durumu: Cezaevlerinin kalabalık olması ve kapasite sorunu gibi durumlar da af çıkma ihtimalini etkileyebilir.
 4. Suç türleri ve mahkumların durumu: Af kapsamına alınacak suç türleri ve mahkumların durumu da af çıkma ihtimalini etkileyen faktörler arasındadır.

2024 yılında af çıkma ihtimalini etkileyebilecek bazı gelişmeler şunlardır:

 • Yaklaşan seçimler: 2023 yılında yapılacak genel seçimler, af konusundaki siyasi tutumları ve talepleri etkileyebilir.
 • Cezaevlerinin durumu: Cezaevlerinin kalabalıklığı ve kapasite sorunu, af konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirebilir.
 • Toplumsal talep: Af konusunda toplumda yoğun bir talep oluşması, siyasi partileri bu konuda adım atmaya teşvik edebilir.

Ancak, bu gelişmelerin kesin olarak af çıkacağı anlamına gelmediğini tekrar belirtmek önemlidir.

Genel Af Yasası 2024
Genel Af Yasası 2024

2024 YILINDA GENEL AF İLAN EDİLİRSE NE OLUR ?

2024 yılında genel af ilan edilirse, aşağıdaki sonuçlar doğabilir:

 • Cezaevlerindeki mahkumların bir kısmı tahliye olur: Genel affın kapsamına giren suçlardan dolayı mahkum olan kişiler tahliye edilir. Bu sayede cezaevlerindeki nüfus azalır ve kapasite sorunu hafifler.
 • Suç mağdurları tazminat alamaz: Genel affın kapsamına giren suçlardan dolayı mağduriyet yaşayan kişiler, tazminat alamaz.
 • Suç oranlarında artış olabilir: Genel affın caydırıcılık etkisini ortadan kaldırması ve suçlulara cesaret vermesi nedeniyle suç oranlarında artış olabilir.
 • Toplumda kutuplaşma artabilir: Genel af, toplumda farklı görüşlere ve tepkilere yol açabilir. Suç mağdurları ve aileleri genel affa karşı çıkabilirken, bazı kişiler bu kararı destekleyebilir.
 • Ekonomik ve sosyal sonuçlar olabilir: Genel affın ekonomik ve sosyal sonuçları da olabilir. Örneğin, tahliye olan mahkumlar için iş imkanlarının sağlanması ve topluma yeniden kazandırılması gibi konularda çalışmalar yapılması gerekir.
 • Genel affın 2024 yılında ilan edilip edilmeyeceği ve sonuçlarının ne olacağını kesin olarak tahmin etmek zordur.

Bu durum, af kapsamına giren suç türleri, mahkumların durumu, siyasi iklim ve toplumsal talep gibi birçok faktöre bağlı olacaktır. Ankara En İyi Avukat

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi‘ne ilişkin,Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNNTürk’te gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. 8. Yargı Paketi olarak adlandırılan yeni yargı paketine ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM’de milletvekillerine sunulacağını bildirdi.

Bakan Tunç, “Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür.” ifadesini kullandı.
KAYNAK: https://www.adalet.gov.tr/adalet-bakani-yilmaz-tunc-cnnturk-canli-yayininda-sorulari-yanitladi

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Tunç, Sekizinci Yargı Paketi’nde bu duruma ilişkin düzenlemeler de bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından ‘suç işledi, yanına kar kaldı’ şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz.”

Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5’te 1’lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, “Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde.” diye konuştu.

TEMYİZ SÜRELERİNE DÜZENLEME

Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, “Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin.” dedi.

Bakan Tunç ayrıca, yeni yargı paketiyle Anayasa Mahkemesinin (AYM) pilot kararı gereği, makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için Tazminat Komisyonu kurulacağını da bildirdi.

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı usul düzenlemeleri olduğunu, buna ilişkin de yeni yargı paketinde çalışıldığını belirtti.

KAYNAK: https://www.adalet.gov.tr/adalet-bakani-yilmaz-tunc-cnnturk-canli-yayininda-sorulari-yanitladi

MÜKERRİR – TEKERRÜRLERE AF GELECEK Mİ?

8. Yargı Paketi Taslağında; 5275 sayılı Kanun’un 108/3 maddesinde belirtilen, ikinci kez tekrar suç işleyenlerin (mükerrirlerin) koşullu salıverilme yasağının kaldırılması planlanmaktadır. Bu değişiklikle, süreli hapis cezasına çarptırılan ve cezalarının üç dörtte üçünü cezaevinde geçiren ikinci kez mükerrirlerin, koşullu salıverilme hakkından yararlanmaları mümkün olacaktır. Ayrıca, bu kişilerin açık ceza infaz kurumlarına aktarılması ve denetimli serbestlik avantajlarından faydalanmaları da sağlanacaktır. İkinci kez mükerrirler, belirli şartları karşılamaları durumunda, Geçici Madde 6 ve Geçici Madde 10/6 kapsamındaki imkanlardan da yararlanabileceklerdir.

Bu düzenlemeyle, ikinci kez mükerrir olanlar; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için otuz dokuz yıl, müebbet hapis cezası için otuz üç yıl, birden fazla süreli hapis cezası durumunda ise en fazla otuz iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra koşullu salıverilme imkanına sahip olacaklardır.

5275 sayılı Kanun‘un 108/2 maddesinde, tekrar suç işlemenin koşullu salıverilme süresine etkisiyle ilgili olarak, eklenen sürenin, tekrar suç işlemeye esas alınan cezanın en ağırıyla sınırlı olacağı belirtilmişken, ikinci kez mükerrirler için bu kuralın uygulanmayacağı taslak metinde ifade edilmektedir.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA AF (29 ekim 2023)

Cumhuriyetin 100. yılında, 2023’te bir af çıkması planlanıyor. Bu af, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kapsamlı aflardan biri olacak ve birçok mahkumu kapsayacak.

Cumhuriyetin 100. yılında çıkması planlanan affın bazı detayları şunlar:

 1. Affın kapsamına, kasten öldürme, işkence, uyuşturucu ticareti ve terör gibi bazı ağır suçlar girmeyecek.
 2. Affın, siyasi mahkumları ve tutuklu gazetecileri kapsaması bekleniyor.
 3. Affın kapsamına giren mahkumların, cezaevlerinde kalan sürelerinin bir kısmı affedilecek.
 4. Affın, cezaevlerindeki kalabalığı azaltması ve mahkumların topluma yeniden kazandırılması için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyetin 100. yılında çıkması planlanan afla ilgili bazı tartışmalar da var:

 1. Bazıları, affın çok geniş kapsamlı olduğunu ve suçlulara cezasızlık mesajı vereceğini savunuyor.
 2. Bazıları ise affın, mağdurları ve ailelerini mağdur edeceğini savunuyor.
 3. Affın, siyasi bir karar olduğu ve siyasi partiler arasında uzlaşmayla çıkabileceği belirtiliyor.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu