Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku ve Ceza Avukatı Ne İş Yapar

Ceza Hukuku - Avukat Çağrı Ayboğa Ankara

Ankara’nın Tecrübeli Ceza Avukat Ekibine Danışabilirsiniz

Ankara Ceza Avukatı

Ceza avukatı, toplumun en hassas sorunlarından biri olan kişi özgürlüğü ve mağdur hakları açısından önemli bir rol üstlenir. Her avukat gibi, ceza avukatı da savunma görevini yerine getirmeye çalışır. Ancak, ağır ceza avukatının savunma görevi, diğer avukatlık alanlarından biraz farklıdır. Ceza avukatı, doğrudan kişi özgürlüğünü etkileyen bir alanda hizmet verir ve bu nedenle farklı bir fonksiyon icra eder. Ağır Ceza Mahkemelerinin baktığı davalarında,  ihtiyaçlarınız için doğru çözümler alabilmeniz için mutlaka, ceza avukatı veya hukuk bürolarına danışmalısınız. Bunun için ilinizdeki barolardan avukat listelerine ulaşabilirsiniz.

 

Ceza Hukuku

Ceza avukatı, savunma işlevi nedeniyle şüpheli veya sanığı temsil eden ve haklarını koruyan bir avukat olarak adlandırılır.

Müdafi terimi Arapça kökenli olup “koruyan, savunan, müdafaa eden” anlamlarına gelir. Özellikle ceza yargılamasında, şüpheli veya sanığı savunan avukatı tanımlamak için kullanılır. Müdafi, müvekkilini yargılama sürecinde temsil eder ve haklarını savunur.

Ceza Hukuku, sonuçları ve kapsadığı suç türleri bakımından oldukça geniş bir alana sahiptir. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hapis cezası gibi ciddi cezalarla karşı karşıya kalma ihtimali bulunduğundan, ağır ceza davalarında uzmanlaşmış bir ceza avukatıyla çalışmak her zaman size fayda sağlayacaktır. Bu şekilde hareket etmek, size güvence ve etkili savunma sağlama konusunda önemli bir avantaj sunacaktır.
Web sitemizin daha iyi erişebilirlik sağlaması için Ankara Ceza Avukatı yazımısın sesli ve görüntülü videosunu izleyebilirsiniz.

Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ceza hukuku alanındaki tüm süreçleri gerekli özen ve titizlikle yürütülmesi için ceza alanında deneyimli ve bilgili olarak Ankara ceza avukatlığı yapan Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkilleri için uzman ekibiyle çalışmaktadır.

Ceza Hukuku, kamu hukuku altında yer alır ve ceza yargılamasının yürütülmesine dair usul ve ilkeler de geniş anlamda bu hukuk dalı içindedir. Ceza Hukuku genel anlamda,

 • Ceza adalet sisteminin işleyişindeki temel mekanizmaları,
 • Cezalandırma sürecinde egemen olan temel kural ve ilkeleri,
 • “Ceza Genel” adı altında cezalandırma politikasındaki ülkeye özgü kaideleri ve ceza politikasının temel yönelimlerini,
 • “Suç” ve “kabahat” kabul edilen eylemleri,
 • Suçlara ve kabahatlere uygulanacak ceza yaptırımlarını,
 • Hapis cezalarını ve güvenlik tedbirlerini, denetimli serbestlik uygulamalarını ve bunların infaz edilmesine ilişkin ilkeleri,
 • Cezayı azaltan, ortadan kaldıran veya cezayı artıran nedenleri,
 • “Ceza Özel” bakımından suçların birbirinden tefrik edilmesinde esas alınan eylemleri ve her suçun kendine özgü ayırıcı nitelikleri, içerir.

Sıkça Sorulan Sorular!

ankara ceza avukatı ücretleri 2023

Hukuki danışmanlık sürecinde yanıtı merak edilen soruları sizin için derledik.

Avukatlardan Ceza Davaları ile ilgili Online Destek Alabilir Miyim?

Günümüzde internetin ve teknolojinin gelişimiyle birlikte, müvekkiller artık avukatların fiziksel ofislerine gitmeden online olarak hukuki destek alabilmektedir. Özellikle ceza davalarıyla ilgili hukuki destek arayan kişiler, ofise gitme imkanı olmadığında telefon veya diğer uzaktan iletişim araçlarıyla bu hizmeti alabilmektedirler.

Teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde, avukatlar ve müvekkiller arasında online görüşmeler, danışmanlık ve dosya paylaşımı gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Böylece, coğrafi konum veya zaman kısıtlamaları olmaksızın hukuki destek almak mümkün hale gelmiştir.

Ceza avukatı, müvekkillerine bu online hukuki destek imkanını sunarak, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Online iletişim araçlarıyla yapılan görüşmelerde, avukatlar hukuki danışmanlık, dava süreci yönetimi ve belge paylaşımı gibi konularda müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, günümüzde teknolojinin sağladığı kolaylıklar sayesinde, Ankara’da ceza davalarıyla ilgili hukuki destek arayan kişiler, fiziksel olarak avukatın bürosuna gitme zorunluluğu olmadan online olarak hizmet alabilirler. Bu sayede zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde hukuki destek alma imkanına sahip olurlar.

Avukat'a Nasıl Vekalet Veririm?

Bir ceza avukatına kendisini temsil etmesi için vekaletname vermek isteyen kişi nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportu ile notere giderek vekalet konusuna ilişkin vekaletname çıkartabilir. Yurt dışında bulunan kişiler ise konsolosluklara giderek vekaletname çıkartabilirler.

Genel vekaletname tüm dava ve takiplerde temsilcilik söz konusu kılar. Ancak genel vekaletname ile verilen yetkiler; özel vekaletname gerektiren dava, takiplerde kullanılamaz.

Genel vekaletname, kişinin açmak istediği ya da açılmış bulunan, dava takiplerini avukatın gerçekleştirmesi için düzenlenen belgedir.

Noterde genel vekaletname çıkartılırken, vekaletnamede; “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah” gibi yetkileri içermesini istediği ya da istemediği yönündeki talebini bildirmesi gerekir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatının bakacağı davalar oldukça önemli ve geniştir. Ceza avukatı başlıca şu mahkemelerde görülen davalarda müdafilik yapar;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • İcra Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz) görülen davalara bakar.

Ceza davası savcının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir.

Ceza hukuku, hakların korunması vasıtasıyla toplumun mutluluğunun gerçekleşmesine ve hukuki barışın korunmasına hizmet eder. Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir.

Ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

Sulh Ceza Hakimlikleri: Sulh Ceza Hakimlikleri ise kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla tesis edilmiştir.

Buna ek olarak, belirli işlemlerin gerçekleştirilmesinde örneğin: önleme aramaları karar mercii olarak hareket eden ve idari yaptırımların yargısal denetimine başvuru mercii olarak görev yapan yargı organları da bulunmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemeleri: Ağır ceza mahkemelerinin görev alanında yer almayan diğer suçların yargılaması Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılır.

Ağır Ceza Mahkemeleri: Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere,

 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla (adam öldürme, uyuşturucu ticareti vb. suçlar)
 2. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan yağma, irtikâp, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflâs suçları,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitap dördüncü kısmının dört, beş, altı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç) ve,
 4. Devlet güvenliğine karşı suçlar,
 5. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 6. Millî savunmaya karşı suçlar,
 7. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile,

Görevlidir.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

Ceza avukatı, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi gibi yetki alanına giren tüm davalarla ilgilenen bir avukattır.

Ceza hukuku ise suçların ortaya çıkarılması, faillerin yargılanması ve uygulanacak cezaların belirlenmesi gibi konulardaki temel prensipleri içerir.

Hangi davranışların toplum düzenine karşı suç olarak kabul edileceğini belirler ve bu suç işleyenleri cezalandırma tehdidiyle karşı karşıya bırakır. Ceza hukukunun amacı, hukuki değerlerin korunması ve insanların davranışlarını uygun normlara göre şekillendirmesinin sağlanmasıdır.

Başlıca ceza davalarına konu olan suçlar şunlardır;

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Özel belgede sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret

En Sık Karşılaşılan Ceza Davaları Nelerdir?

Ceza hukuku çerçevesinde, birçok farklı türde ceza davasıyla karşılaşmak mümkündür. En sık karşılaşılan ceza davalarından bazıları şunlardır:

 • Hırsızlık ve gasp Suçları: Kişilerin mal varlıklarına karşı gerçekleştirilen hırsızlık, gasp veya soygun gibi suçlar bu kategoriye girer.
 • Dolandırıcılık ve Sahtekarlık Suçları: Kişilerin dolandırıcılık yoluyla başkalarının mal varlıklarını ele geçirmeye veya sahtekarlık yapmaya yönelik suçlar bu kapsamda değerlendirilir.
 • Cinsel Suçlar: Tecavüz, cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi cinsel suçlar, ceza hukuku alanında sıkça karşılaşılan ve ciddiye alınan suçlardır.
 • Uyuşturucu Madde Suçları: Uyuşturucu madde kullanma, satma, bulundurma veya ticaretiyle ilgili suçlar, ceza davalarının önemli bir bölümünü oluşturur.
 • İnsan Öldürme Suçları: İnsan hayatına kasteden suçlar, ceza hukukunda en ciddi suçlar arasında yer alır ve sık sık karşılaşılan davalar arasındadır.
 • Şiddet Suçları: Kavga, yaralama, tehdit gibi şiddet içeren suçlar da ceza davalarında sıkça görülen suç türleridir.
 • Haksız Fiil Suçları: Hakaret, iftira, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi haksız fiil suçları da yaygın olarak karşılaşılan davalar arasındadır.

Bunlar, sıkça karşılaşılan ceza davalarından sadece birkaç örnektir. Ceza hukuku çok geniş bir alandır ve suç tipleri çeşitlilik gösterir. Her bir dava, olayın özelliklerine ve yürütülen soruşturma sürecine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ceza Davasının Temel İlkeleri

Ceza davaları, suç işleyenlerin yargılandığı ve cezalandırıldığı önemli hukuki süreçlerdir. Bu davaların adaletli bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için belirli temel ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler, hukukun evrensel değerlerine dayanır ve adil bir ceza sistemi oluşturmayı amaçlar.

İlk olarak, masumiyet karinesi ceza davalarının temel ilkelerinden biridir. Bu ilke, herkesin suçlu olmadığı varsayımıyla hareket etmeyi ifade eder. Suçlu olduğu iddia edilen bir kişi, suçsuzluğu kanıtlanana kadar masumdur ve suçlu olduğu ispat edilmedikçe cezalandırılamaz.

Diğer bir ilke ise savunma hakkıdır. Ceza davalarında sanık, kendisini savunma hakkına sahiptir. Savunma hakkı, sanığın iddialara karşı kendini ifade etme, delillerini sunma ve avukatla temsil edilme hakkını içerir. Bu ilke, adil bir yargılama sürecinin temel taşlarından biridir.

Ayrıca, kanunilik ilkesi ceza davalarında büyük öneme sahiptir. Kanunilik ilkesi, suç ve cezaların kanun tarafından önceden belirlenmiş olması gerektiğini ifade eder. Hiç kimse geriye yürüyerek cezalandırılamaz ve suçluluğun temel dayanağı kanundur.

Adaletin sağlanması için eşitlik ilkesi de ceza davalarında önemlidir. Bu ilke, benzer durumlarda benzer cezaların uygulanmasını gerektirir. Yargılamada ayrımcılığın olmaması ve herkesin yasalar önünde eşit olduğunun korunması hedeflenir.

Hukuka uygun delil elde etme ilkesi de ceza davalarının temel ilkelerindendir. İfade özgürlüğü, mahremiyet hakkı ve hukuki güvenceler gibi hakların korunması, delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmesini sağlar.

Bu temel ilkeler, adil bir ceza sistemi oluşturmak ve bireylerin haklarını korumak amacıyla ceza davalarında uygulanır. Bu ilkeler, adaletin sağlanması ve toplum düzeninin korunması açısından büyük önem taşır. Oldukça önemli diğer başlıca ilkeler şunlardır:

 • İnsan haklarının korunması
 • Hukuk devleti ilkesi
 • İşkence yasağı
 • Adil yargılanma hakkı
 • Mahkemeye erişim hakkı
 • Silahların eşitliği
 • Gerekçeli karar hakkı
 • Müdafi veya şüphelinin dosyaya erişim hakkı
 • Davasız yargılama olmaz ilkesi
 • İspata ilişkin ilkeler
 • Resen araştırma ilkesi
 • Çekişmeli yargılama ilkesi
 • Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
 • Bir suçtan bir defa yargılama yapılması ilkesi

Ceza Avukatı Ne Yapar?

Ceza avukatı, ceza dosyalarına bakan, soruşturma, kovuşturma ve olağan, olağanüstü kanun yollarını yürüten avukattır. Modern ceza hukuku genel olarak iki kısımdan oluşur: Genel ve özel kısım.

Ceza kanunlarının özel kısmı, yasa koyucu tarafından ceza yaptırımları ile yasaklanan suçlardan oluşurken; genel kısımda, özel kısımda öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar bulunur.

Ceza hukukunun özel kısmıyla genel kısmı arasında önemli yapısal farklılıklar mevcuttur. Özel kısım, ceza ile tehdit edilen suç fiillerini ayrı ayrı belirleyen hükümlerden oluşur. Yani hangi eylemlerin suç olduğunu, bu suçların unsurlarını ve uygulanacak cezaları belirler. Genel kısım ise tüm suçlar için ortak ilke ve kuralları içerir ve bu ilke ve kurallar özel kısımda uygulama alanı bulur.

Özel kısımın önemli bir özelliği, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin kaçınılmaz bir sonucu olmasıdır. Bu ilke, cezalandırmanın ancak kanunla açıkça öngörülen hallerde gerçekleştirilebileceğini ifade eder.

Özetle, cezaların ve suçların sadece kanunla belirlenmiş olması gerektiği ilkesi vardır. Ancak bu ilke olmasa bile özel kısma ihtiyaç duyulurdu. Çünkü benzer durumları düzenleyen hukuk kurallarının kıyaslanabilmesi için özel kısma ihtiyaç duyulur. Bu şekilde, ceza hukukunun özel ve genel kısımları arasındaki farkları anlatabiliriz.

Özel kısım suç fiillerini düzenlerken, genel kısım ise ceza hukukunun temel prensiplerini ve ilke ve kurallarını belirler. İkisi birbirini tamamlayan unsurlardır ve birlikte adaletin sağlanması, suçların cezalandırılması ve hukuk düzeninin korunması amacına hizmet eder.

Sonuç olarak ceza kanunu ile ceza muhakemesi kanunu bir bütün olarak suç işlenmesi sürecini baştan sona düzenlemektedir. Tüm bu süreçleri soruşturma aşamasından başlayarak, kovuşturma ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini yürüten avukata ceza avukatı denir.

Ceza avukatı, ceza kanunlarına hakim, şüpheli/sanık veya müşteki/katılanının haklarını savunan avukattır. Tüm bu süreçleri kişiler adına yürütür ve haklarınızı savunur.

Ceza avukatının görevi, takip ettiği davanın sonucunda verilecek kararın kesinleşmesiyle son bulur. Kararın kesinleşmesine kadar, davanın her aşamasını takip etmekle yükümlüdür.

Özellikle yerel mahkemede verilen kararın ardından Yargıtay aşaması başlar ve avukat genellikle bu aşamayı da takip etmelidir. Ancak, avukat ile müvekkil arasında yapılan sözleşme veya anlaşma doğrultusunda farklı bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda, avukatın Yargıtay aşamasını takip etmekten feragat etmesi mümkündür.

Sonuç olarak, ceza avukatının temel görevi, müvekkilini davanın tüm aşamalarında temsil etmek ve hukuki süreci yönetmektir. Ancak, Yargıtay aşamasının takibi avukatın sorumluluğunda olmakla birlikte, istisnai durumlarda taraflar arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda farklı bir yaklaşım benimsenebilir.

Soruşturma aşamasında avukatlık görevi sadece belli soruşturma işlemleri için ifa edilmekteyse o işlemin sonuçlanmasıyla da avukatın görevi son bulur.

Neden Ceza Avukatından Destek Almalısınız?

Ceza davası cumhuriyet savcısının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir.

Tüm bu süreçlerde gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza avukatı ile yürütmeniz sizler açısından mutlak fayda sağlayacaktır.

Ceza davalarında bir ceza avukatından destek almanın birçok önemli nedeni vardır, bunlardan birkaçı şunlardır:

 1. Hukuki Bilgi ve Deneyim: Ceza avukatları, ceza hukukuyla ilgili derinlemesine bilgi ve deneyime sahiptir. Yasaları anlarlar, mahkeme prosedürlerini bilirler ve ceza davalarında karşılaşılan hukuki konuları anlamakta uzmanlaşmışlardır. Bu bilgi ve deneyim, davalarınızı etkili bir şekilde yönetmelerine ve savunmanızı güçlendirmelerine yardımcı olur.
 2. Haklarınızın Korunması: Ceza avukatı, haklarınızı etkili bir şekilde savunur ve korur. Size adil bir şekilde muamele edilmesini sağlar, ifade özgürlüğünüzü korur, haksız arama ve el koyma gibi durumları önler ve diğer temel haklarınızı savunur. Aynı zamanda, suçlamalara karşı savunmanızı organize eder ve ceza yaptırımlarının mümkün olan en az düzeye indirilmesi için çalışır.
 3. Hukuki Strateji Geliştirme: Ceza avukatı, davanız için en etkili hukuki stratejiyi belirler. Kanıtları değerlendirir, savunmanızı şekillendirir ve size en uygun savunma yolunu belirlemek için hukuki analiz yapar. Aynı zamanda, olası savunma stratejilerini tartışır, sizinle birlikte çalışır ve size doğru yönlendirmelerde bulunur.
 4. Ceza Mahkemesi Tecrübesi: Ceza avukatları, ceza mahkemesi ortamında tecrübelidirler. Mahkeme prosedürlerini bilirler, delilleri etkili bir şekilde sunabilirler ve mahkeme salonunda size rehberlik ederler. Tecrübeli bir ceza avukatı, savunmanızı güçlendirirken aynı zamanda size rahatlık ve güven sağlar.
 5. Müzakere Yetenekleri: Ceza avukatları, müzakere yetenekleriyle bilinirler. Savunmanızı desteklemek için müşterek bir anlaşma veya uzlaşma sağlama konusunda uzmandırlar. Ceza avukatı, suçlamaların hafifletilmesi, cezanın azaltılması veya alternatif ceza seçeneklerinin araştırılması gibi konularda sizinle birlikte çalışır.
 6. Hukuki Ağ ve Kaynaklara Erişim: Ceza avukatları, genellikle bir hukuki ağa ve kaynaklara erişime sahiptirler. Bu, delil toplama, uzman tanıkların getirilmesi veya diğer hukuki uzmanlardan görüş alınması gibi durumlarda size yardımcı olabilir. Ceza avukatının geniş bir hukuki ağı ve kaynaklara erişimi, davanızı daha kapsamlı bir şekilde ele almanıza ve savunmanızı güçlendirmenize yardımcı olur.
 7. Stresin Azaltılması: Ceza davaları stresli ve zorlu olabilir. Bir ceza avukatından destek almak, yükünüzü hafifletir ve stres seviyenizi azaltır. Avukatınız, sizin adınıza hukuki süreci yönetir, belgeleri hazırlar, duruşmalara katılır ve sizin haklarınızı korur. Bu şekilde, siz kendinizi rahatlatabilir ve günlük yaşamınıza odaklanabilirsiniz.
 8. Profesyonel Bağımsızlık: Ceza avukatları, profesyonel bağımsızlığa sahiptirler ve sizin çıkarlarınızı temsil etmek için bağımsız bir şekilde hareket ederler. Tarafsız bir perspektif sunarlar ve objektif bir şekilde durumunuzu değerlendirirler. Bu, daha adil ve adil bir savunma sağlamak için önemlidir.

Sonuç olarak, ceza davalarında bir ceza avukatından destek almak, size hukuki bilgi, deneyim, haklarınızın korunması, hukuki strateji geliştirme, müzakere yetenekleri, ceza mahkemesi tecrübesi, hukuki ağ ve kaynaklara erişim, stresin azaltılması, uzlaşma ve alternatif çözümler ve profesyonel bağımsızlık gibi birçok avantaj sağlar. Bu nedenle, adil bir savunma ve en iyi sonuçlar için bir ceza avukatından destek almanız önemlidir.

Ceza davaları, kişinin özgürlüğü ve geleceği gibi hayati konuları etkilediğinden, ceza davalarında profesyonel bir avukatın rehberliği oldukça önemlidir.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine bu konuda güçlü bir destek sağlamakta, ceza davalarının tüm aşamalarında hukuki danışmanlık ve savunma hizmetleri sunmaktadır. Büronun tecrübeli avukatları, müvekkillerine en iyi şekilde rehberlik ederek adil bir yargılama süreci geçirmelerini sağlarlar. Bu nedenle, ceza davalarında Ankara ceza avukatından destek almak, kişilerin haklarını en iyi şekilde korumalarına yardımcı olacaktır.

2024 Yılı Ceza Avukatı Ücretleri ve Dava Masrafları Ne Kadardır?

Ceza avukatı ücretleri 2024 yılında belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2024 Yılı Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Ücretleri aşağıdaki gibidir.

Ağır Ceza Mahkemesi:

 • Ağır Ceza Avukatı Sanık Vekilliği Ücreti Fiyatları 2024 için – 63.000,00 TL
 • Ağır Ceza Avukatı Müdahil Vekilliği Ücreti Fiyatları 2024 için – 40.500,00 TL

Asliye Ceza Mahkemesi: Ankara Avukat Ücret Tarifesi

 • Sanık Vekilliği Ücreti Fiyatları 2024 için – 53.000,00 TL
 • Müdahil Vekilliği Ücreti Fiyatları 2024 için – 32.000,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği Ücreti Fiyatları 2024 için – 27.500,00 TL
 • Ceza soruşturma aşamasında takip edilen işler Ücreti Fiyatları 2024 – 18.650,00 TL
 • Askerlik Kanunları uyarınca disiplin kurallarında takip edilen davalar için Ücreti Fiyatları 2024 –27.500,00 TL
 • Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için Ücreti Fiyatları 2024 – 63.000,00 TL
 • Yargıtay’da Temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için Ücreti Fiyatları 2024 – 53.300,00 TL

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde Görülen İşlerin Takipleri:

 • İlk derecede görülen davalar Ücreti Fiyatları 2024 için  – 26.650,00 TL
 • İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler Ücreti Fiyatları 2024 için – 16.250,00 TL
 • İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler Ücreti Fiyatları 2024 için – 31.400,00 TL

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara