Çalışma Alanlarımız

Ticaret ve Şirket Avukatı Nedir?

Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, Ankara merkezli olarak tüm illerde alanında uzman ticaret ve şirket avukatlarıyla hukuku hizmet sunmaktadır.

Ankara ticaret avukatı veya Ankara şirket avukatı şeklindeki kavramlar, bir avukatın ağırlıklı hangi alanla ilgilendiğiyle alakalıdır. Şayet Ankara ve diğer illerde ticari dava avukatı veya şirket avukatı ihtiyacınız mevcutsa Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Türk hukukunda anonim şirketler, sermayeleri 250.000,00 TL ve üzerindeyse avukat bulundurmak zorundalardır. Anonim şirket, avukat bulundurma zorunluluğu kapsamındaysa bünyesinde avukat istihdam etmek veya sözleşmeli bir avukatlık hizmeti almak zorundadır.

Ticaret ve Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ticaret ve şirket avukatı, danışmanlık verdiği şirketi ilgilendiren tüm davalara bakar. Ticaret ve şirket avukatları özellikle şirketin sermaye artırım ve azaltma işlemlerine, şirket birleşme ve devralma davalarına ve şirketin taraf olduğu sözleşmelerin düzenlenmesi ve danışmanlık verilmesi işlemlerini yürütür. Şirketin hizmet kapsamında değişiklik yapacağı hukuki konularda hukuk danışmanlığı hizmeti verir.

Ticaret ve Şirket Hukukunda En Sık Karşılaşılan Davalar

Ticaret ve şirketler hukukunda; şirket birleşme ve devralmaları, şirket sermaye değişim davaları, şirketin tür değiştirmesi davaları, şirketin alacaklarının tahsiline ilişkin Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde görülen davalar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Ticaret ve Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Ticaret ve şirket avukatı; şirket nam ve hesabına alacak takiplerini yapar, şirketin taraf olduğu davaları takip eder ve şirketin vergisel işlemleriyle ilgili süreçleri takip eder.

Neden Ticaret ve Şirket Avukatından Destek Almalısınız?

Ticaret ve Şirket Avukatından destek almanızın en önemli sebebi şirketinizin hak kaybına uğramasını önlemektedir. Bunun dışında bir şirket avukatından destek almanız için sebepler sayılabilir;

  • Şirketinizin iş hukuku kapsamında dava edilmesi halinde bu durum hem işveren olarak haklarınızı hem de şirketinizdeki çalışanların haklarını koruyacaktır.
  • İşletmenizin vergiye tabi olduğu alanlarda hukuki faaliyetler yürütür.
  • Şirketinizin alacaklarına kavuşması konusunda işlemleri yürütür.
  • Şirketinizin yapmış olduğu veya gelecekte tarafı olacağı yurt içi ve yurt dışı sözleşmeleri hazırlar ve denetler.
  • Şirketlerin birleşme, bölünme ve devir işlemlerini gerçekleştirir. Firmanız haksız rekabetten kaynaklanan bir uyuşmazlıkla ilgili sorunla karşılaştığında firma bu duruma çözüm üretecektir.
  • İşletmenizin gereksinimi olan hukuki konularla ilgili hukuki süreçlere ilişkin size bilgi verir.

Ticaret ve Şirket Avukatı Ücretleri ve Dava Masrafları

Ticaret ve Şirket Avukat ücretleri dava türüne göre değişmekle birlikte aşağıdaki gibidir:

TİCARİ DAVA TÜRÜ TİCARET DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ
Alacak, Maddi-Manevi Davası 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Sözleşme Düzenleme 11.500,00 TL
Dava, Cevap vb. Dilekçelerin Hazırlanması 3.375,00 TL
Yazılı Danışma 4.000,00 TL
Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar 16.315,00 TL

E-Ticaret Avukatından Destek Almak Önemli Midir?

E-ticaret avukatı, ticaret hukukunda uzman olmakla birlikte elektronik ortamda düzenlenen sözleşmeler, e-ticaret satışları ve elektronik ticaretten doğan uyuşmazlıklar konusunda da gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gerek hukuki boyutta gerekse teknolojik boyuttaki bilgisiyle e-ticaret avukatından destek almak önemlidir.

Ticaret ve Şirket Avukatına Nasıl Vekalet Verebilirim?

Ticaret ve şirket avukatına vekalet vermek diğer davalarda uzmanlaşan avukatlara vekalet vermekten farklı değildir. Ticaret ve şirket avukatına vekalet vermek için notere müracaat ederek ilgili avukatın bilgilerinin verilmesi yeterlidir.

Ticaret ve Şirket Hukuku Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ticaret ve şirket hukuku davalarında görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Ticaret ve şirket hukuku davalarında yetkili mahkeme ise genel yetki kuralları gereği davalı gerçek kişinin yerleşim yeri veya davalı şirketin merkezidir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara