Gayrimenkul HukukuMakalelerimiz

Kira Artış Oranı Hesaplama 2024

Kira artış oranı hesaplama programı ile güncel kira bedelinizi doğru ve hızlı bir şekilde hesaplamanız mümkündür. Kira bedeli artırımlarının doğru hesaplanarak ödenmesi, ev sahibi ile kiracı arasında hukuki ihtilaf çıkmasını da önlemektedir.

Günümüzde, artan ev fiyatları ve ekonomik zorluklar nedeniyle, birçok kişi kira ödemelerinde zorlanıyor ve bu durumun çözümünü merak ediyor. Ev sahipleri, enflasyona paralel olarak kirayı önemli ölçüde yükseltmek istese de, kiracılar ödeme güçlükleri nedeniyle daha düşük kira artışları yapılmasını tercih ediyor. Bu durum, anlaşmazlıklara ve davalara yol açıyor. Yasal olarak, kira artış oranları Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, konut kiralarındaki artış yüzde 25’i, iş yeri kiralarındaki artış ise TÜFE oranını aşamaz.

Güncel Haber: Yüzde 25 Kira Artış Zammı Sona Eriyor. (25.02.2024)

11 Haziran 2023 tarihinde konut kira artışlarının üst sınırı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Adalet Bakanlığı’nca yapılan bu düzenlemeyle konut kira artış oranı, yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Yüzde 25 artırım oranı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerlidir. Artırım oranındaki sabit (%25) uygulaması sadece konut kiraları için geçerli olup işyeri kiraları için geçerli değildir. Ankara Avukat

Kira Artışı Nedir?

Kiracının temel yükümlülüğü, “kira bedeli” olarak adlandırılan kira ödemesidir. Kira sözleşmesinin süresi uzadığında, kira bedelinin yeniden belirlenmesi gerekir. Önceki kira bedeline eklenen artış miktarına “kira artışı” denir ve bu hesaplama, kiracılar ve ev sahipleri için önemli bir konudur. Kira artış oranının kanunen belirlenmiş bir sınırı vardır ve ev sahipleri bu sınırı göz önünde bulundurarak artış yapmak zorundadır. Kira artış oranı hesaplamasına rağmen kiracınız kirasını eksik ödüyorsa Kiracının Tahliyesi Davası konusunda uzman desteği almanız gerekir.

Kira Sözleşmeleri, genel olarak

  • Adi Kira Sözleşmeleri,
  • Ürün Kira Sözleşmeleri ve
  • Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmeleri (KÇİYKS)

olarak üçe ayrılır. Bu sözleşmelerde kira bedeli ve kira artış oranları genellikle tarafların serbestçe belirleyebileceği konular olsa da, KÇİYKS’nde kira artış oranlarına belirli sınırlamalar getirilmiştir.

KÇİYKS kapsamında, belirlenen kira artış oranı kanuni sınırların dışında kalırsa kiracılar hukuki koruma elde edebilir. Taraflar arasında anlaşma sağlanmış bir oran olsa da, bu oran kanuni sınırın üstündeyse geçersiz sayılacak, kira artışı için esas alınacak oran kanuni sınır olarak kabul edilecek ve kira bedeli buna göre belirlenecektir.

Yüzde 25 Kira Artış Oranı Ne Zamana Kadar Geçerli?

Konut kira artış oranı, yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Yüzde 25 artırım oranı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerlidir. Artırım oranındaki sabit (%25) uygulaması sadece konut kiraları için geçerli olup işyeri kiraları için geçerli değildir.

1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren konutlar için kira artırım oranı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınarak hesaplanacaktır. Sahibi olduğunuz evde bulunan kiracı 5 yılını doldurduysa emsal kira bedelini talep etmek hakkınız bulunmaktadır. Detaylı bilgi için Kira Tespit Davası makalemize göz atmanızı öneririz.

Kira Artış Oranları Ne Kadar? Kira Artış Oranları 2023

YILKira Sözleşmesinin Yenilendiği AyEn Yüksek Kira Artış Oranları (İş Yerleri İçin)En Yüksek Kira Artış Oranları (Konut)
2023OCAK%72,31%25
2023ŞUBAT%72,45%25
2023MART%71,83%25
2023NİSAN%70,20%25
2023MAYIZ%67,20%25
2023HAZİRAN%63,72%25
2023TEMMUZ%59,95%25
2023AĞUSTOS%57,45%25
2023EYLÜL%56,28%25
2023EKİM%55,30%25
2023KASIM%54,26%25
2023ARALIK%53,40%25

İşyeri Kira Artış Oranı (Kira Zammı) Hesaplama

İş yeri kiralarında yeni kira bedelinin hesaplanmasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınır. Örnek olarak, eğer bir iş yeri için aylık 10.000 TL kira ödeniyorsa ve TÜFE %72,31 olarak açıklanmışsa, bu oran 10.000 TL’nin %72,31’i, yani 7231 TL olarak hesaplanır. Buna göre, kira üzerine yapılacak azami artış 7231 TL olup, yeni kira bedeli 17.231 TL’ye yükselir.

Kira artışı hesaplarken, genellikle son 12 ayın tüketici fiyat endeksi göz önünde bulundurulur ve bu oran eski kira bedeline eklenir. Ekonomideki dalgalanmalara yanıt olarak, 1 Temmuz 2024’e kadar konut kiraları için %25’lik bir artış sınırı getirilmiştir. İş yerleri için bu durum farklılık göstermektedir.

İş yerleri için kira bedeli hesaplanırken, o ay için açıklanan TÜFE oranı üzerinden bir artış yapılamaz. Daha önce iş yerleri için serbest bırakılan kira artış oranları, konut kiralarındaki gibi sınırlandırılmıştır.

İş yeri kira artış oranlarını hesaplamak isteyenler için sunduğumuz kira artış oranı hesaplama aracımız, güvenilir ve doğru sonuçlar elde etmek için kullanılabilir. Bu araç, gerçekçi ve yasal sınırlar içinde kira artış oranlarını hesaplamanıza yardımcı olacaktır.

Ev (Konut) Kira Artış Oranı (Kira Zammı) Hesaplama

1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla, konut kiralarındaki artışlar, önceki kira yılının bedelinin %25’ini geçmemelidir. Örnek olarak, aylık 4000 TL kira ödenen bir konut için, %25 artış 1000 TL’ye denk gelir. Bu durumda, yeni kira bedeli en fazla 5000 TL olabilir.

Kiracılar ve ev sahipleri arasında, kira artışları nedeniyle çıkan anlaşmazlıklar, hak ve menfaat kayıplarına yol açabilir.

Konut kiralarında, yasal olarak artış oranı %25 ile sınırlıdır. Ev sahipleri bu sınırı aşamazlar. Kiracı ve ev sahibi arasında anlaşma sağlanarak %25’ten düşük bir artış oranı belirlenebilir, ancak bu oranın üzerindeki herhangi bir artış, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Kira artışı hesaplamak isteyenler için, güncel bilgilere dayanan kira artışı hesaplama aracımız hızlı ve güvenilir sonuçlar sunmaktadır. Bu araç, konut kiralarında ne kadar artış yapabileceğinizi kolayca öğrenmenize yardımcı olur. Kiracınızı tahliye etmek için bir tahliye taahhütnamesi düzenleyecekseniz mutlaka bize danışın.

Kira Artış Oranı Hesaplama Örnekleri (Konut ve İşyeri)

Konut Kirası Hesaplama Örnekleri

  • Örnek Hesaplama 1

Mevcut Kira Bedeli: 5.500 TL

Kira Artış Tutarı: %25 = 1.375 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.875 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 82.500 TL

  • Örnek Hesaplama 2

Mevcut Kira Bedeli: 7.000 TL

Kira Artış Tutarı: %25 = 1.750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 8.750 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 105.000 TL

İşyeri Kirası Hesaplama Örnekleri

  • Örnek Hesaplama 1

Mevcut Kira Bedeli: 12.000 TL

Kira Artış Tutarı: %45,56 = 5.467,2 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.467,2 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 209.606,4 TL

  • Örnek Hesaplama 2

Mevcut Kira Bedeli: 15.000 TL

Kira Artış Tutarı: %48,67 = 7.300,5 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 22.300,5 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 267.606 TL

Tefe Tüfe Kira Artışı Nedir?

Kira artışına ilişkin temel düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nun 344/1. maddesinde belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca, kira sözleşmesi yenilendiğinde taraflar, kira bedelinin ne kadar ya da hangi oranda artırılacağını serbestçe kararlaştırabilirler. Kira davaları açılmadan önce Kira Davalarında Arabuluculuk kurumuna başvuru zorunluluğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Eğer kira sözleşmesinde kira artışı ile ilgili bir düzenleme varsa, bu şartlar çerçevesinde artış gerçekleştirilebilir. Ancak, 11 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren geçici bir düzenleme ile Türk Borçlar Kanununa eklenen hüküm şu şekildedir:

“Konut kiraları için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yenilenen kira dönemlerinde, kira bedelinin belirlenmesine dair anlaşmalar, önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini aşmamalıdır. Eğer bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalama artış oranı yüzde yirmi beşten düşükse, bu oran geçerli olacaktır. Bu kural, bir yıldan uzun süreli kira sözleşmeleri için de geçerlidir. Bu oranı aşan sözleşmeler, aşan miktar açısından geçersiz sayılır. Bu madde hükmü, 344. maddenin ikinci fıkrası kapsamında hakim kararları için de uygulanır.”

Kira Sözleşmesi Örneği

Kira Sözleşmesi

Kiralanan Taşınmazın Tapu Bilgileri
Mahallesi
Cadde/Bulvar/Sokak
Villa Numarası
Cinsi
Kiraya Veren

Pasaport Numarası

Adresi ve E-postası
Kiracı
Kiracının Kimlik Bilgisi
Kiracının Adresi ve E-postası
Akdin Başlangıç Tarihi
Akdin Süresi
Yıllık Kira Bedeli
Aylık Kira Bedeli
Kira Bedelinin Ödeme ŞekliHer Ayın ……’i ile ……’i Arasında Banka Hesabı Üzerinden Peşin
Kullanım Şekli
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen

Demirbaşlar

GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR

MADDE 1 – Kiracı, kiralanan taşınmazı sözleşmeye ve tahsise uygun olarak özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Kiracı, sözleşme konusu taşınmazı konut dışında herhangi bir amaçla kullanamaz.

MADDE 2 – Kiracı, kiralanan taşınmazda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmakla yükümlüdür. Kiracı, kiralanan taşınmazı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

MADDE 3 – Kiracı, kiralanan taşınmaza ait ısıtma, aydınlatma, su, site yönetim aidatı vs. kullanmadan doğan yan giderlerine katlanmakla ve olağan kullanımından doğan temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür.

MADDE 4 – Kiracı, kiralanan taşınmazda yapılması gereken onarımları derhal Kiraya Verene bildirir. Kiracı, Kiraya Verenin yazılı izni olmadıkça kiralanan taşınmazda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorun kalır. Bu kapsamda Kiracı, kiralanan taşınmazdaki onarımlara katlanmak ve olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Kiraya Veren, kiralanan taşınmazın olağan kullanım dışı oluşan onarımlarını yapmakla yükümlüdür.

MADDE 5 – Kiralanan taşınmazın mülkiyet hakkından doğan vergiler Kiraya Verene, kullanımdan doğan vergi (örneğin; temizlik vergisi) ve harçları Kiracıya aittir. Kiralananla ilgili zorunlu sigorta (DASK), vergi (emlak vergisi vs.) ve benzeri yükümlülüklere Kiraya Veren katlanır.

MADDE 6 – Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda kiralanan taşınmazı aldığı şekilde Kiraya Verene teslim eder; keza birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde Kiraya Verene teslim edilir, aksi takdirde oluşan hasarların bedelinin Kiraya Verene ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

MADDE 7 – Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları Kiraya Verene haber vermek ve kat malikleri kurulu kararları uyarınca yapılması gereken işlere izin vermekle yükümlüdür. Üçüncü kişilerin kiralanan taşınmaz üzerinde hak iddia etmeleri halinde, Kiracı durumu derhal kiralayana haber verir.

MADDE 8 – İşbu sözleşme …… (……) yıllık süre ile yapılmış olup sözleşmenin süresinin bitiminden en az 15 (OnBeş) gün önce taraflar yazılı bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla 1 yıl için uzatılmış sayılır. Devam eden yıllarda da aynı işlem uygulanır.

MADDE 9 – İlk yıl için kira bedeli aylık ……………………. (……………………………….) olarak kararlaştırılmış olup birinci yıldan sonraki kira artış dönemlerinde kira bedeli, bir önceki kira yılındaki tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre artırılarak ödenecektir.

MADDE 10 – Kira ödemesi her ayın 1’i ile 5’i arasında Kiraya Verenin TR …………………………………….. IBAN numaralı …………. Bankası hesabına yapılacaktır.

MADDE 11 – Kiracı, güvence parası (depozito) olarak Kiraya Verene …………………………. ödeme yapmıştır. Sözleşme sonunda taşınmazın boşaltılması sonucu elektrik, su, doğalgaz, çevre temizlik vergisi, aidat giderleri gibi Kiracının katlanmakla yükümlüğü olduğu giderler hesaplanıp borç kalmışsa ödenir, evde olağan kullanım dışı bir hasar verilmişse hasar bedeli düşülür, kalan kısım taşınmazın hasarsız olarak taşınmazın kiralandığı haliyle teslimine müteakip taşınmaz sahibi tarafından Kiracıya iade edilir.

MADDE 12 – Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşme konusu taşınmazın satılığa çıkartılması halinde, kiralanan taşınmazın gezilmesine ve incelenmesine izin verir.

MADDE 13 – Kiraya Veren, kiralanan taşınmazın bütün borçları kapanmış; elektrik, su, doğalgaz vs. abonelik borçları kalmamış şekilde Kiracıya teslim edecektir. Kiracı da su, elektrik, doğalgaz gibi her türlü abonelikleri kendi adına yaptıracak olup sözleşme sonunda abonelik hesaplarını kestirerek buna ilişkin makbuz fotokopisini Kiraya Verene verecektir. Kiraya Veren, Kiracının abonelik işlemleri için yapacağı işlerde gerekli olan bilgi ve belgeleri Kiracıya vermekle yükümlüdür.

MADDE 14 – Tarafların bu sözleşmede gösterilen adresleri kanuni ikametgâhları olarak kabul edilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Taraflar, sözleşmede belirtilen kanuni ve elektronik posta adresleri değiştiğinde bu durumu derhal birbirlerine bildireceklerdir. Adres değişikliğinin karşı tarafa yazılı biçimde bildirilmediği hallerde yazılı adreslere yapılan tüm tebligatlar ve bildirimler geçerli sayılacaktır.

MADDE 15 – Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri geçerlidir.

MADDE 16 – İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm yasal giderler ile vergi ve harçlar taraflar arasında ikiye bölünerek ödenecektir.

MADDE 17 – İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Büyükçekmece Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 18 – İşbu sözleşme 18 (OnSekiz) ana madde, 3 (Üç) sayfa ve 2 (İki) asıldan müteşekkil olup tarafların tam anlamıyla mutabakata varmaları sonucu düzenlenmiş ve her sayfası imza olunmuştur.

Sözleşmenin Ekleri: Kiraya Verenin ve Kiracının Kimlik Fotokopileri (Yabancı Uyruklu Kişiler İçin İkamet İzni Belgesi ve Pasaportun Fotokopisi)

KİRAYA VEREN                                                                                                                                          KİRACI

(Ad Soyad, Tarih ve İmza)                                                                                             (Ad Soyad, Tarih ve İmza)

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara