Gayrimenkul HukukuMakalelerimiz

Kira Davalarında Arabuluculuk

Ülkemizde kira uyuşmazlıkları gün geçtikçe artmaktadır. Yeni yasal düzenlemelerle birlikte dava sayısının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple kira davaları açılmadan önce arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine kira davalarında ve arabuluculuk sürecinde hizmet vermektedir.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Düzenlenmesi

Kira uyuşmazlıklarında, 01/09/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arabuluculuk süreci zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve taşınmazlardan kaynaklanan çekişmelerde artık arabuluculuk süreci işletilmeden dava açılması imkanı bulunmamaktadır.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu, taşınır veya taşınmaz malın kiralanmasında gündeme gelmektedir.

Bu kanuna göre, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sürecinin işletilebilmesi için, kira ilişkisi bulunması tek ve yeterli şarttır.

Özetle; kiralanan gayrimenkullerin İcra ve İflas Kanunu uyarınca ilamsız tahliyesine ilişkin kurallar istisnadır (Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Takip ve Tahliye Taahhütnamesine Dayalı İlamsız Takip). Bunun dışında bütün kira ilişkilerinden kaynaklanan tüm kira davaları dava şartı yani zorunlu arabuluculuk kapsamındadır.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk İstisnaları Nelerdir?

Arabuluculuk Kanunu’na göre özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hallerde dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.

Kiralanan gayrimenkullerin İcra ve İflas Kanunu uyarınca ilamsız tahliyesine ilişkin kurallar istisnadır (Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Takip ve Tahliye Taahhütnamesine Dayalı İlamsız Takip). Bunun dışında bütün kira ilişkilerinden kaynaklanan tüm kira davaları zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Süresi Ne Kadardır?

Kira davalarında arabuluculuk süresi yasayla belirlenmiştir.

  • Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesinin 9 uncu fıkrasına göre; arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde neticelendirir. Aynı hüküm uyarınca bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Yukarıda anlatıldığı gibi kira davalarında arabuluculuk süresi tüm uzatmalarla birlikte toplam 4 hafta ile sınırlandırılmış olup kira arabuluculuk sürecinin azami bu sürede sonuçlandırılması gerekmektedir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara