Çalışma Alanlarımız

İstanbul Ceza Avukatı

Ayboğa + Partners Hukuk Bürosu

İstanbul Ceza Avukatı
İstanbul Ceza Avukatı

Ankara ve İstanbul bölgesinde hizmet veren, kurucu ortak Avukat Çağrı AYBOĞA tarafından kurulan avukatlık büromuz, ulusal ve uluslararası sektörlerde faaliyet gösteren birçok gerçek ve tüzel kişiye hizmet sunmaktadır. Büromuz, genç ve idealist hukukçuların yetişmesini sağlamak ve adalet sistemine eşitlikçi, erişilebilir ve adil bir anlayış kazandırmak misyonunu taşımaktadır.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, hukuki ihtilafların çözümü konusunda faaliyet göstermekte olup, kurumsal yatırımlar ve finansal sözleşmelerin oluşturulma aşamasında gelecekte ortaya çıkabilecek ihtilafları önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ankara Barosu’na kayıtlı olan Avukat Çağrı AYBOĞA, farklı alanlarda müvekkillerine hizmet sunarak, geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bürosunun kurucu avukatıdır.

CEZA AVUKATI KİME NEDİR?

Ceza avukatı, Türkiye’de ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Genellikle ceza davalarına bakarlar ve vatandaşlar bu tür davalarda yardım için onlara başvurur. Her ne kadar avukatlık mesleğinde teknik olarak dal veya branşlaşma olmasa da, uygulamada bazı avukatlar belirli davalar üzerine yoğunlaşmayı tercih ederler. Bu, avukatların belirli bir alanda daha fazla tecrübe ve bilgi birikimi edinmelerini sağlar. Dolayısıyla “ceza avukatı” kavramı, özellikle ceza hukuku alanında çalışan ve bu alanda tecrübe edinmiş avukatları ifade eder.

CEZA HUKUKU NEDİR?

Ceza hukuku, suçlarla ve cezalarla ilgili hükümleri inceleyen hukuk dalıdır ve genel ile özel olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Genel ceza hukuku, suçların tanımını, unsurlarını ve cezaların temel ilkelerini ele alırken, özel ceza hukuku ise belirli suç tipleri ve bunlara uygulanacak yaptırımları kapsar. Ceza avukatı, bu hukuk dalındaki bilgi ve uzmanlığı ile suçlanan ya da mağdur olan kişilerin hukuki süreçlerde temsil edilmesinde kritik bir rol oynar.

CEZA AVUKATI ARARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Herkes, hukuki sorunlarla karşılaşabileceğini bilmelidir, bu ceza hukuku ile ilgili bir durum da olabilir. Ceza hukuku sorunlarıyla karşılaşan kişiler çoğu zaman ne yapacaklarını bilemez ve paniklerler. Böyle bir durumda, uzman bir ceza avukatıyla iletişime geçmek ve ondan yardım almak önemlidir. Ceza avukatı ararken, avukatla yüz yüze görüşmek ve güvenilir olduğuna kanaat getirmek esastır, çünkü avukatlık hizmeti temelde bir güven ilişkisine dayanır.

CEZA AVUKATI TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

Türkiye’de, vatandaşlar genellikle ceza mahkemelerinde kendilerini ceza avukatı olmadan savunma hakkına sahiptir. Ancak, Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre, bazı durumlarda avukat bulundurmak zorunludur. Özellikle, alt sınırı beş yıl ve üzeri hapis cezası gerektiren suçlar için soruşturma ve kovuşturma sırasında kişilere avukat atanır. Nitelikli cinsel saldırı gibi suçlar bu kapsama girer. Kişiler, baro tarafından atanan bir avukatla veya kendi seçtikleri özel bir müdafiyle temsil edilmek zorundadır.

CEZA AVUKATI TUTMAK KESİN SONUÇ SAĞLAR MI?

Ceza avukatları, dava sonuçları konusunda kesin garantiler vermekten kaçınmalıdır. Davanın ilerleyişi sırasında karşılaşılabilecek deliller ve tanık ifadeleri öngörülemez olduğu için, avukatlar müvekkillerine gerçekçi ve objektif tavsiyelerde bulunmalıdır. Türk Ceza Kanunu‘nda suç olarak tanımlanan fiil ve eylemler belirli sonuçlar doğurur ve her dava beraat ile sonuçlanmayabilir. Ancak, avukatlar müvekkillerinin haklarını tam olarak koruyarak, olabilecek en iyi sonucu almak için hukuki süreçleri titizlikle yönetir.

CEZA AVUKATI NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?

Ceza avukatları, müvekkillerinin ceza hukuku çerçevesinde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulma amacıyla çalışır. Onlar, müvekkilinin savunmasını üstlenerek, tutukluluk, adli kontrol gibi önlemlere itiraz eder ve cezaevi ziyaretleri yapar. Ayrıca, her türlü ceza davasında müdafi veya vekil olarak görev alabilirler. İstinaf ve temyiz gibi yasal süreçlerde de müvekkillerini temsil ederken, hak ihlalleri durumunda suç duyurusunda bulunabilirler.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

5235 Sayılı Kanun’a göre, ağır ceza mahkemeleri ağırlaştırılmış müebbet, müebbet, ve 10 yıldan uzun hapis cezasını gerektiren suçlardan sorumludur. Ağır ceza mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve 5 yıl veya daha fazla hapis cezası ile cezalandırılan suçlara bakan mahkemelerdir. Bu suçlar, diğer suçlara göre daha ağır ve karmaşık olduğundan, yargılama süreci de daha uzun ve titizlikle yürütülür.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Suç Tipleri:

• Kasten adam öldürme
• Kasten yaralama
• Nitelikli dolandırıcılık
• Gasp
• Rüşvet
• Uyuşturucu ticareti
• Cinsel saldırı
• Çete kurma ve yönetme
• Devletin güvenliğine karşı suçlar
• Anayasal düzene karşı suçlar

Ağır ceza davalarında, sanıkların haklarını savunmak ve adil bir şekilde yargılanmalarını sağlamak için ceza avukatına danışmak büyük önem taşır. Ceza avukatları, davayla ilgili tüm yasal prosedürleri takip eder, delilleri inceler, savunmayı hazırlar ve mahkemede sanığı temsil eder.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

Asliye ceza mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu‘nda yer alan ve 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlara bakan mahkemelerdir. Bu mahkemeler, ilk derece mahkemeleri olarak görev yapar ve kararları istinaf mahkemeleri tarafından incelenir.

• Kasten yaralama
• Tehdit
• Hakaret
• Şantaj
• Hırsızlık
• Dolandırıcılık
• Resmi belgede sahtecilik
• Vurgun
• Tefecilik
• Aile içi şiddet

SULH CEZA HÂKİMLİĞİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Sulh ceza hakimlikleri, soruşturma aşamasında önemli görevler üstlenen ve adli kontrol mekanizmasının işleyişinde kritik rol oynayan mahkemelerdir. Bu hakimliklerin temel görevleri şunlardır:

  • Gözaltı ve tutuklama kararlarının verilmesi: Sulh ceza hakimliği, Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde şüphelinin gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına karar verebilir.
  • Adli kontrol tedbirlerinin uygulanması: Sulh ceza hakimliği, elektronik kelepçe takma, yurt dışına çıkış yasağı, evden çıkmama yasağı gibi adli kontrol tedbirlerini uygulayabilir.
  • Araştırma ve kovuşturma işlemlerinin yapılması: Sulh ceza hakimliği, delil toplama, bilirkişi incelemesi yaptırma, tanık dinleme gibi araştırma ve kovuşturma işlemlerini Cumhuriyet savcısına yardımcı olarak yapabilir.
  • Şikayet ve itirazların incelenmesi: Sulh ceza hakimliği, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara ve adli kontrol tedbirlerine karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.
  • Hızlı yargılama usulüne tabi davalarda yargılama yapmak: Sulh ceza hakimliği, basit ve açık delilli davalarda hızlı yargılama usulüne tabi davalarda yargılama yapabilir.
  • Bazı suçlarla ilgili uzlaşma işlemlerini yürütmek: Sulh ceza hakimliği, kasten yaralama, hakaret, tehdit gibi bazı suçlarla ilgili uzlaşma işlemlerini yürütmek.
  • Sulh ceza hakimliklerinin görevleri oldukça geniş ve önemlidir. Bu hakimlikler, adil bir soruşturma süreci yürütülmesi ve şüphelilerin haklarının korunmasında önemli rol oynar.

CEZA AVUKATLARI, VEKÂLETNAME OLMAKSIZIN CEZA DOSYASINI TAKİP EDEBİLİR Mİ?

Avukatların ceza dava dosyalarına erişimi, vekâletname olup olmamasına ve dosyanın gizlilik durumuna göre değişiklik gösterir. Gizlilik kararı alınmış dosyalar, vekâletname bulunsa dahi incelenemez. Soruşturma aşamasında vekâletname olmadan dosya takibi yapılabilir, ancak kovuşturma aşamasında vekâletname şarttır. Ceza davalarında fotokopi çekimi de yalnızca vekâletname ile mümkündür, bu nedenle dosyanın etkin takibi için avukatın vekâletnameye sahip olması gerekmektedir.

AĞIR CEZA AVUKATI, TUTUKLU BİR KİŞİDEN NASIL VEKÂLET ALIR?

Vekâletnameler noter aracılığıyla düzenlenebilir. Noter işlemi için, vekâlet verenin kimlik bilgileri ve ağır ceza avukatının detayları gereklidir. Tutukluların notere gitmesi mümkün olmadığı için, yakınları cezaevine gidebilecek noterlerle irtibata geçmelidir. Noter, cezaevinde tutuklu ile görüşüp, orada vekâletname düzenleyebilir. Daha sonra vekâletname, avukatlar veya yakınlar tarafından noterden alınabilir.

İSTANBUL’ DA CEZA AVUKATI ARIYORUM, TAVSİYE ÜZERİNE AĞIR CEZA AVUKATINA GİTMELİ MİYİM?

İstanbul’da ceza avukatı arayışı içinde olanlar genellikle deneyimli ve tavsiye edilen avukatları tercih ediyorlar. İstanbul’da ceza hukuku konusunda uzman çok sayıda ceza avukatı bulunmakta ve özellikle ağır ceza avukatı konusunda insanlar tecrübeli bir avukatla çalışmayı önemsiyorlar. Tavsiyeler üzerine bir avukatla yola çıkılsa da, bireyler genellikle kendilerine güven veren ve memnun kaldıkları İstanbul ceza avukatı ile işlerini sürdürmeyi yeğliyorlar.

CEZA AVUKATI İLE ÇALIŞMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

İşbirliği içinde bir ceza avukatıyla çalışmak, ceza hukuku davalarında çok önemlidir. Hukuki prosedürler karmaşık olduğu için, usul hataları hak kaybına yol açabilir. Mesela, ceza kararına karşı yasal süresi içinde itiraz edilmemesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bir ceza avukatı, savunma sürecini doğru yönetmeyi ve olası hak kayıplarını önlemeyi amaçlar, bu yüzden onların desteği hayati önem taşır.

CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ceza avukatı ücretleri, her davanın özgünlüğüne ve aşamalarına göre değişkenlik gösterir. Davanın konumu, suçun ciddiyeti ve davada yer alan tarafların sayısı gibi etkenler ücretlendirmede etkilidir. İstinaf sürecinde olan bir dava ile soruşturma aşamasındaki bir durum için avukatlık ücretleri farklılık gösterebilir. Tutuklu bir müvekille yapılan görüşmeler, avukatın ekstra zaman ve çaba sarf etmesi anlamına geldiği için ücretlendirmeyi etkileyen diğer bir faktördür. İstanbul ceza avukatı olarak faaliyet gösteren bir avukatın 2024 ücret tarifesi aşağıda gösterilmiştir.

01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ İSTANBUL BAROSU’NUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ

 

AĞIR CEZA MAHKEMESİASLİYE CEZA MAHKEMESİSULH CEZA VE İNFAZ HÂKİMLİĞİ 
Sanık Müdafiliği: 135.000TLSanık/SSÇ Müdafiliği:  90.000TL

39.000TL

Mağdur/Katılan Vekilliği:  87.000TLMağdur/Katılan Vekilliği:  60.000TL

İSTANBUL’ DA EN İYİ AĞIR CEZA AVUKATINI BULABİLİR MİYİM?

Tüm avukatlar, mesleki etik ve sorumlulukları çerçevesinde üstlendikleri işleri özenle yerine getirmekle yükümlüdür. Bu, ceza avukatı olsun başka bir alanda uzmanlaşmış olsun, tüm hukuk alanları için geçerlidir. İstanbul veya Türkiye genelinde “en iyi ceza avukatı” arayışı yaygın olsa da, bu tanım subjektiftir ve avukatlık performansını tarif etmek için kullanılan kesin bir kavram değildir. Her avukat, aldığı işe adanmışlık göstermeli ve titizlikle çalışmalıdır. Ceza avukatlığı, müvekkilleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütülür ve insanlar genellikle kendilerine güven veren avukatları tercih ederler. En iyi avukat tanımı ise kişisel deneyim ve tercihlere göre değişir.

CEZA DAVAMIN TAKİBİ İÇİN BİRDEN FAZLA CEZA AVUKATI TUTABİLİR MİYİM?

Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre, bir şüpheli ya da sanık, davanın her evresinde birden fazla müdafi tutabilir. Kanuni temsilciler de müdafi seçme hakkına sahiptir. Birden çok ceza avukatının davayı takip etmesi mümkündür, fakat belirli durumlarda avukat sayısında sınırlama getirilmiştir. Örneğin, ifade esnasında en fazla üç avukat hazır bulunabilir. Her aşamada, ceza avukatının müvekkiliyle görüşme ve hukuki destek sağlama hakkı vardır ve bu hak kısıtlanamaz.

CEZA AVUKATLARI GENELLİKLE HANGİ DAVALARA BAKARLAR?

Ceza avukatları, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri bünyesinde görülen davalarla ilgilenirler. Türk Ceza Kanunu kapsamındaki suçlarla ilgili olarak bireylere hukuki destek ve yardım sunarlar. Bu suçlar arasında en sık rastlananlarla mücadele ederler ve müvekkillerini temsil ederler.

• Uyuşturucu ticareti suçu
• Uyuşturucu davaları
• Cinsel taciz davaları
• Çocukların cinsel istismarı davaları
• Cinsel saldırı davaları
• Öldürmeye teşebbüs davası
• Taksirle öldürme
• Kasten yaralama
• Taksirle yaralama
• Kişi hürriyetinden yoksun kılma davası
• Konut dokunulmazlığının ihmali davaları
• Gasp davası
• Fuhuş davası
• Yağma davası
• Parada sahtecilik davası
• Mühür bozma davası
• Resmi belgede sahtecilik davası
• Güveni kötüye kullanma davası
• Dolandırıcılık davası
• Nitelikli dolandırıcılık davası
• Nitelikli hırsızlık davası
• Tehdit suçu
• İhaleye fesat karıştırma
• Zimmet davası
• Rüşvet davası

Ceza avukatlarının hizmetleri, önceden sıralanan suç tipleriyle sınırlı değildir; onlar yasal mevzuat kapsamındaki diğer suçlar için de hukuki destek ve danışmanlık sunmaktadırlar.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRESİNDE CEZA AVUKATININ ROLÜ NEDİR?

Soruşturma aşaması, suç şüphesinin belirlenmesinden iddianamenin kabulüne dek süren dönemi kapsar. Bu evrede, ceza avukatları müvekkillerini temsil ederek olumlu karar alınmasına çalışır. Müvekkiller, şüpheli ya da müşteki olarak farklı taleplerde bulunabilirler. Kovuşturma aşaması ise iddianamenin kabulünden kararın kesinleşmesine kadar olan süreci ifade eder. Bu süreçte, sanıklar ve mağdurlar avukat aracılığıyla temsil edilir, haklarını savunur. Her iki aşamada da avukatın desteği, adil yargılanma hakkının korunması açısından kritik öneme sahiptir.

CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Ceza davalarının süresi, davaya özgü faktörler nedeniyle değişiklik gösterebilir. Dosyanın karmaşıklığı, katılanların sayısı, delillerin niteliği, mahkemenin iş yükü ve tutukluluk durumu gibi etmenler süreyi etkiler. Anayasa, davaların hızla sonuçlandırılmasını öngörür ve hukuki süreçler için yaklaşık 300 ila 390 gün arasında bir süre hedeflenir. Yargı, belirlenen hedef sürelere uyumu sağlamak amacıyla çeşitli yönetmeliklerle bu süreleri düzenler. Ceza avukatları, müvekkillerini bu süreler hakkında bilgilendirir. Bu bağlamda, ceza yargılamalarında belirlenen hedef süreler, yargılama sürecinin etkinliğini artırmak ve adil yargılanma hakkını desteklemek amacıyla konulmuştur. Ceza avukatları, bu süreçlerde müvekkillerinin haklarını korumak ve onları süreler hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Hedef sürelerin takibi, davaların zamanında ve etkin bir şekilde işlenmesine olanak tanır, böylece adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

CEZA AVUKATI BENİM YERİME SAVUNMA YAPABİLİR Mİ?

Vatandaşlar genellikle; insan polis, savcılık veya mahkeme çağrılarından korkar çünkü kimse özgürlüğünün sınırlandırılmasını ya da cezalandırılmayı istemez. Bu noktada ceza avukatının rolü büyük önem taşır. Avukat, müvekkiline süreci açıklar, ifade sırasında yanında bulunarak baskısız bir ifade verilmesini sağlar ve savunma yaparak müvekkilinin haklarını korur. Avukat, müvekkilin haklarını anlamasını sağlayarak, yargılama sürecinde ona rehberlik eder. İfade esnasında müvekkilin yanında bulunarak, adil bir süreç sağlanmasına yardımcı olur. Sonrasında, müvekkil adına savunma yaparak haklarının korunmasını üstlenir. Bu süreçte avukatın varlığı, müvekkilin hukuki süreçler karşısında güvende hissetmesini sağlar.

Ceza avukatının müvekkiliyle etkileşimi, sürecin her aşamasında müvekkilin haklarının korunmasına odaklanır. Avukat, müvekkilini yasal hakları ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgilendirir. Ayrıca, mahkemede veya ifade sırasında müvekkilin yanında bulunarak ona moral destek sağlar ve adil bir yargılama sürecinin sağlanmasına katkıda bulunur. Avukatın bu rolleri, müvekkilin hukuki süreçlerde adil bir şekilde temsil edilmesini ve haklarının en iyi şekilde savunulmasını garanti altına alır.

İSTANBUL’ DA GÖREV YAPAN BİR CEZA AVUKATI FARKLI ŞEHİRDEN CEZA DOSYASI ALABİLİR Mİ?

İstanbul‘da bulunan bir ceza avukatının, Türkiye’nin diğer illerindeki ceza davalarını takip etmesine hukuki bir engel yoktur. Ancak, uzak mesafeler sebebiyle avukatın ek mesai yapması ve seyahat masrafları gibi ek maliyetler ortaya çıkabilir. Bu durum, avukatlık ücreti anlaşmalarında dikkate alınır ve müvekkil, yol ve konaklama giderlerini karşılamak üzere talep edilebilir. Dolayısıyla İstanbul ceza avukatı, farklı şehirlerdeki davaları kabul edebilir ve yönetebilir.

HANGİ CEZA AVUKATINI TUTMALIYIM?

Artan avukat sayısı, ceza avukatı arayanlar için seçim yapmayı zorlaştırıyor. Kişiler, davaları için en uygun avukatı bulabilmek adına birçok avukatla görüşme yaparlar. Herkes, davasını en iyi şekilde yönetecek tecrübeli ve uzman bir avukat arar. Avukat ve müvekkil ilişkisinde güven esastır; bu yüzden insanlar, en çok güvendikleri avukatla çalışmayı tercih ederler. İstanbul’da, ceza avukatı arayan kişiler için çeşitlilik avantaj sağlarken, aynı zamanda karar verme sürecini karmaşıklaştırabilir. Bu geniş seçenek yelpazesi içinde, davaları için en uygun, deneyimli ve güvenilir avukatı seçmek isteyen bireyler, özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde, avukatların uzmanlık alanları, tecrübeleri ve geçmiş başarıları hakkında bilgi edinerek kararlarını verirler. Güven, avukat seçiminde kilit bir rol oynar.

CEZA DAVASINA KATILMA NASIL OLUR?

Mağdur ve suçtan zarar görenler, ilk derece mahkemelerde davanın sonuna kadar şikayetçi olarak kamu davasına katılabilirler. Katılma, dava sırasında ya dilekçe ile ya da duruşmada sözlü olarak talep edilebilir. Yüksek mahkeme seviyesinde katılım talebi kabul edilmez, ancak önceki aşamada reddedilen talepler, kanun yolu başvurusunda yeniden değerlendirilebilir. Cinsel saldırı gibi ciddi suçlar söz konusu olduğunda mağdur, barodan avukat talep edebilir. Çocuklar ve savunma yeteneği kısıtlı bireyler için avukat görevlendirilmesi re’sen yapılır.

CEZA DAVASINDA SUÇLU BULUNURSAM NE OLUR?

Bir kişi ceza mahkemesinde yargılandıktan ve suçlu bulunduktan sonra, mahkemenin kararında yer alan cezalar uygulanır. Bu, hapis ya da para cezası şeklinde olabilir. Mahkeme, yasalara uygun başka türde cezalar da verebilir. Detaylı bilgi ve rehberlik için ceza avukatıyla danışmanlık almak önerilir.

CEZA AVUKATI İLE ANLAŞTIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLER?

Ceza avukatı ile yapılan anlaşmanın detayları kritik öneme sahiptir. Bu anlaşma, belirli bir işlem için geçici olabileceği gibi, soruşturma ve kovuşturma sürecinin tamamını kapsayan uzun vadeli bir anlaşma da olabilir. Eğer anlaşma tüm süreci kapsıyorsa, ceza avukatı müvekkil lehine tüm itirazları yapar, duruşmalara katılır ve gerekirse istinaf veya temyiz yoluna başvurur. Bu, müvekkilin haklarının korunması adına avukatın yerine getirmesi gereken görevlerdir. Hükmün kesinleşmesiyle avukatın görevi sona erer.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara