İdare Hukuku

Yasadışı (Kaçak) Bahis Oynama Oynatma Suçu ve Cezası 2024

YASADIŞI BAHİS OYNAMANIN CEZASI 2024

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bahis oyunlarının internet üzerinden yasadışı yollarla oynanması mümkün hale gelmiştir. Bu yazımızda yasadışı bahis cezası – kaçak iddaa oynamanın cezası nedir? Yasadışı bahis oynatmanın cezası nedir? Yasadışı bahis cezası yedim ne yapmalıyım? “Yasadışı bahis oynayıp ceza alan var mı?” “Yasadışı bahis cezası affı” gibi konuları cevaplamaya çalışacağız.

İçerik

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası 2024

Yasadışı bahis oynama ile oynatma kavramlarını karıştırmamak gerekir. 7258 sayılı kanun kapsamında yasadışı bahis oynatmak suç olarak tanımlanmıştır. Ancak yasadışı bahis oynamak suç değil kabahattir. Yasadışı bahis oynama cezası, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un madde 5/1-d hükmü ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, yasadışı bahis cezası, oynayan kişiler hakkında 5.000 Türk lirasından 20.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanmaktadır. 2024 yılı için yasadışı bahis oynama cezası yeniden değerleme oranına göre 36.038 TL-144.218 TL arasında değişmektedir.

Yasadışı Bahis Cezası 2024
Yasadışı Bahis Cezası 2024

Yasadışı Bahis Nedir?

7258 s. Kanun md.5 kapsamında düzenlenen suçlara konu olacak oyunun “bahis” ya da “şans oyunu” niteliği taşıması şarttır. Spor müsabakaları üzerinde düzenlenen bir oyunun bahis veya şans oyunu niteliği taşımaması halinde 7258 s. Kanun md.5 kapsamında düzenlenen suçların oluşması da mümkün değildir. Dolayısıyla bahis ve şans oyunlarının da genel çerçevesinin ortaya konulması gerekecektir. Bahis, Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü’nde; “görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma” olarak tanımlanmıştır. Şans oyunu ise yine Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü’ne göre; talih oyunu, önceden ödeme yapılıp daha sonra şansa dayalı olarak para kazanılan piyango, loto, spor toto, at yarışı gibi oyunlardır. Şans oyunu, 5602 s. Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun md.3/1-ğ hükmünde; “ilgili mevzuat çerçevesinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen ve sonucu tesadüfe dayalı olarak belirlenen her türlü oyunlar ile müşterek bahisler” şeklinde tanımlanmıştır.

Bahis kavramının 7258 s. Kanun ve sair mevzuatta müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. 5738 s. Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılma­sı Hakkında Kanun md.2/1-h hükmüne göre müşterek bahis oyunları, ”yurtiçinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını”, aynı Kanun’un 2/1-n hükmüne göre ise sabit ihtimalli bahis oyunları, “yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirle­nen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları” ifade etmektedir.

Yasadışı Bahis Oynamanın Memuriyete Etkisi

Meslekten çıkarılmayı gerektiren fiiller, 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinde belirtilmiştir, ancak kumar ve yasadışı bahis oynama bu fiiller arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte, bazı özel kanunlarda meslekten ihraç ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları düzenlenmiştir.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için belirli disiplin cezalarını öngörmektedir. Bu kanuna göre:

  • Yasadışı bahis oynayan memura yirmi ay uzun süreli kademe durdurma cezası verilir.
  • Şayet memur, kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak fiillerini işlerse memur hakkında meslekten çıkarma cezasına neden olur.

Yasadışı Bahisten Ceza yedim, Ne Yapmalıyım?

Yasadışı bahis cezası yediğinizde kanuni hükme göre, idari para cezası kararı tefhim veya tebliğ edildikten sonra, 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Genel itiraz yolu kullanılarak, yasadışı bahis oynama cezasına itiraz etmek mümkündür.

Yasadışı Bahis Cezası Nasıl Tespit Edilir
Yasadışı Bahis Cezası Nasıl Tespit Edilir

Yasadışı Bahis Cezası Nasıl Tespit Edilir?

Yasadışı bahis cezası tespiti internet üzerinden UYAP sistemi aracılığıyla yapılabilir. Yasadışı bahis cezası tespiti için UYAP vatandaş portala girmek suretiyle asliye ceza mahkemesi sekmesindeki dosyalara bakabilirsiniz.

Yasa Dışı Bahis Ceza Affı

7326 sayılı Kanun’a göre, yasadışı bahis cezasının affedilmesi mümkündür. Bu af, kanun kapsamına giren borçların yapılandırılması sonucu cezaların ve eklerinin tamamının veya bir kısmının ödenmesiyle kalan ceza ve eklerinin silinmesini ifade eder. Dolayısıyla, yasadışı bahis oynama nedeniyle kesinleşen idari para cezalarının yapılandırılması mümkündür.

7258 Sayılı Ceza Dosyanızın Son Günüdür

Cep telefonunuza gelen mesajda “Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz.” gibi bir içerik varsa, bu SMS dolandırıcılık amacı taşıyabilir.

Bu nedenle, böyle bir SMS mesajının güvenilir olmayabileceğini göz önünde bulundurarak mesajdaki linklere kesinlikle tıklamayın.

Eğer mesajdaki linke tıkladıysanız, ödeme için herhangi bir işlem yapmayın. Mesai saatleri içinde en yakın adliyeye başvurmanız önerilir.

7258 Sayılı Yasanın 5.1-c Maddesine Muhalefet

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yasadışı bahise ilişkin yaptırımlar belirlenmiştir. Yasadışı bahis oynatmak, oynanmasına yer ve imkan sağlamak, teşvik etmek, reklamını yapmak ve yasadışı bahise ilişkin paranın nakline aracılık etmek gibi fiiller suç olarak kabul edilirken, yasadışı bahis oynamak kanunda kabahat olarak düzenlenmiştir.

Kanunun 5.1-c maddesi şu şekildedir:

“c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişiler ile yasadışı bahise ilişkin para nakline aracılık eden kişiler, 7258 sayılı kanunun 5.1-c maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaktır. Banka aracılığı veya kripto hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paralar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından tespit edilir.

Yasadışı Bahis Nedeniyle İhraç – Meslekten Çıkarma Cezası

Yasadışı Bahis Nedeniyle İhraç – Meslekten Çıkarma Cezası
Yasadışı Bahis Nedeniyle İhraç – Meslekten Çıkarma Cezası

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 inci maddesine göre: Yasadışı bahis oynanması nedeniyle meslekten çıkarma cezası verilmeyeceği söylenebilir. Ancak yasadışı bahis oynatılması sebebiyle meslekten ihraç yani meslekten çıkarma cezası verilebilir.

Yasadışı Bahis Oynamanın Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Etkisi

Yasadışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere, 7258 sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen idari para cezası verilir. Bu ceza adli para cezası değil, idari para cezası olduğu için adli sicil veya arşiv kaydına işlenmez.

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Veya Şans Oyunu Oynatma Ya Da Oynanmasına Yer Ve İmkan Sağlama Suçu

7258 sayılı Kanun md.5/1-a hükmünde düzenlenen suç; spor müsabakala­rına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkan sağlama fiilleriyle işlenebilir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda olduğu gibi, 7258 sayılı Kanun md.5/1-a kapsamında düzenlenen suç seçimlik hareketle işlenebilir. Oynatma fiili, yasa­dışı bahis veya şans oyununu bizzat düzenlemek veya düzenlenmesi sürecine katılan kişilerden olmak şeklinde anlaşılmalıdır. Yer sağlama, yasadışı bahis veya şans oyununun oynanacağını bilerek, bu oyunun oynanabileceği bir yeri temin etmeyi ifade etmektedir imkan sağlama ise yasadışı bahis veya şans oyununun oynanabilmesi için gerekli olan kupon, kupon yazdırma makinası gibi araç-gereç ile paranın temin edilmesi veya polis baskınının önlenmesi gibi fiilleri ifade etmektedir. Yalnızca yasadışı bahis veya şans oyunu oynanması ise bir suç olmayıp, 7258 s. Kanun md.5/1-e hükmü ile bir kabahat olarak düzenlenmiştir.

Yurt Dışında Oynatılan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Veya Müşterek Bahis Veya Şans Oyunlarının İnternet Veya Başka Bir Yolla Türkiye’den Oynanmasına İmkan Sağlanması Suçu

7258 s. Kanun md.5/1-b’de düzenlenen suç ise, yurtdışında oynatılan spor

müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan

sağlamak fiili ile işlenebilir. Öğretide, oyunun Türkiye’de oynanmasına imkan sağlanması nedeniyle suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı fakat oyunun yurtdışında hazırlanması nedeniyle oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla bu bent kapsamındaki suçun düzenlendiği ifade edilmektedir Bu bent kapsamındaki suçun işlenebilmesi için, üzerine yasadışı bahis veya şans oyunu oynanan spor müsabakasının mı, yoksa bahis veya şans oyununun mu yurtdışında gerçekleşmesi gerektiği hususu önemli bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi istikrarlı şekilde, İnternet üzerinden işlenen 7258 sayılı Kanun md.5/1-a veya b bentleri kapsamında kalabilecek bir suçun hangi bent kapsamında kalacağının tespitinde, suç tarihinde internet sitesinin bulunduğu yerin araştırılması gerektiği yönünde karar vermiştir Yine 19’uncu Ceza Dairesi, bir başka kararında ayırt edici unsurun belirlenmesinde, somut olayda oynatılan bahis veya şans oyununun yurt dışında mı yoksa yurt içinde mi oynatıldığının değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Ancak 7258 s. Kanun md.5/1-b, yasadışı bahis veya şans oyunu oynatma fiilinin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için, üzerine bahis veya şans oyunu oynanan spor müsabakasının Türkiye dışında oynanması gerektiği şeklinde de yorumlanmaya elverişlidir. Nitekim, bu yönde verilmiş olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesi’nin bir kararı, hükmün iki farklı şekilde yorumlanabileceğini göstermektedir Ceza hukukunda tipikliğin diğer unsurlarının yanında; suç olanla suç olmayanı ayırma ve hangi hareketlerin tipik haksızlığı oluşturduğunu sınırlama işlevi bulunmaktadır.

7258 s. Kanun md. 5/1-b hükmü, yukarıda açıklanan belirsizlik karşısında tipik haksızlığı yeterli ölçüde ve tartışmasız bir şekilde ortaya koymaya elverişli değildir. Kanaatimizce 7258 s. Kanun md.5/1-a, yurtiçinde veya yurtdışında oynanan spor müsabakalarına dayalı olarak Türkiye’de oynatılan bahis ve şans oyunlarının cezalandırılması için elverişlidir. Bu nedenle, 7258 s. Kanun md.5/1-b hükmünün spor müsabakalarına dayalı olarak yurt dışında oynatılan sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağ­layarak Türkiye/den oynanmasına imkan sağlayan kişiler ( … )” şeklinde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. Bu suretle yurtiçinde veya yurtdışında oynanmasına bakılmaksızın Türkiye’de oynanan bahis ve şans oyunları 7258 s. Kanun md.5/1-a kapsamında; fakat esasen yurtdışında oynanıp da fail tarafından İnternet veya sair yolla erişim sağlamak suretiyle Türkiye’de oynanmasına imkan sağlanması durumunda ise 7258 s. Kanun md.5/1-b kapsamında cezalandırma yoluna gidilecektir.

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Veya Müşterek Bahis Ya Da Şans Oyunlarıyla Bağlantılı Olarak Para Nakline Aracılık Etme Suçu

7258 s. Kanun md.5/1-c hükmüyle spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek fiili de suç olarak düzenlenmiştir. Bu bent kapsamında suçun oluşabilmesi için spor müsabakaları üzerinde kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bahis veya şans oyunlarına ilişkin para nakline aracılık edilmiş olması gerekir. Kanunilik ilkesi karşısında, bir kimsenin para dışında başka bir malvarlığı değerine ilişkin trafiğe aracılık etmesinin suç oluşturmayacağı söylenmelidir.

Para; devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit olarak tanımlanabilir. Kanaatimizce TCK md. 198 hükmünde paraya eşdeğer olduğu belirtilen ve sınırlı şekilde sayılan Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet altınlarının trafiğine aracılık etmek de bu suçu oluşturacaktır.

Kişileri Reklam Vermek ve Sair Surette Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis Ya Da Şans Oyunlarını Oynamaya Teşvik Etme Suçu

Reklam vermek veya sair yollarla kişileri yasadışı bahis ya da şans oyunu oynamaya teşvik etmek, 7258 s. Kanun md.5/1-ç hükmüne göre suç olarak düzenlenmiştir. Teşvik etmek; isteklendirmek veya özendirmek olarak tanımlanmaktadır. Reklam ise; bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol ve bu amaçla kullanılan yazı, resim, film ve benzeri araçlar olarak tanımlanabilir. 7258 s. Kanun md.5/1-ç kapsamında suçun oluşabilmesi için failin, reklam vermek veya kanunda sınırlı şekilde sayılmamış olan başkaca fiillerle kişileri yasadışı bahis veya şans oyunu oynamak üzere isteklendirmek, özendirmek, tanıtmak gibi fiilleri işlemesi gerekir.

7258 s. Kanun md.5/1-ç hükmünde düzenlenen suç, serbest hareketli bir suçtur Kişilerin telefonuna kısa mesaj gönderilmesi, sosyal medya paylaşımları üzerinden çeşitli yasadışı bahis veya şans oyunu İnternet sitelerinin tanıtımının yaptırılması veya yapılması; hatta İnternet üzerinden yasadışı bahis oynayan bir kişinin kendi arkadaşlarına, kullandığı internet sitesinde oynadığı bahsin maddi getirisinin daha yüksek olduğundan söz ederek onları da bu İnternet sitesini kullanmaya teşvik etmesinin bu suça vücut vereceği kanaatindeyiz.

Kanaatimizce bu bent kapsamında suçun oluşabilmesi için, failin reklam vermek veya sair suretle kişileri yasadışı bahis veya şans oyunu oynamaya ikna etmesi, başka bir deyişle örneğin reklamı gören kişilerin bahis oynaması gibi bir netice aranmamaktadır.

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Veya Müşterek Bahis Veya Şans Oyunlarını Oynama  Kabahati ve Cezası

7258 sayılı kanun md. 5/1-d hükmü gereğince: Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Yasadışı bahis oynamak bir suç değil kabahattir. Yasadışı bahis oynama cezası ise 2024 yılı itibariyle 36.038 TL-144.218 TL arasında değişen miktarlarda idari para cezasıdır.

Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunlarına İlişkin Suçların İşlenmesi Halinde Uygulanabilecek Tedbir ve Diğer Yasadışı Bahis Cezası Hükümleri

7258 s. Kanun md.5/1-a hükmüne göre spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yine 7258 s. Kanun md.5/1-b hükmüne göre yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müş­terek bahis ya da şans oyunlarının İnternet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişilere dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.

(7258 s. Kanun md.5/1-c). Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsaba­kalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşt indirilenler va da şans oyunlarını oyna­maya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır (7258 s. Kanun md.5/1-ç).

Eşya ve Kazanç Müsaderesi

Eşya müsaderesi, işlenen bir suçla ilişkili belirli bir eşyanın müsadere edilmesidir ve bu süreç TCK m.54’te ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Kazanç müsaderesi ise, suç sonucunda elde edilen veya suçun işlenmesine kaynak oluşturan maddi menfaatlerin müsadere edilmesidir. Kazanç (para) müsaderesi, TCK m.55’te düzenlenmiştir.

Yasadışı bahis suçlarıyla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir. Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır (7258 sayılı Kanun m.5/2).

Yasadışı Bahis Sitelerine Giriş Engellenmesi

İnternet sitesi veya web sayfasına erişimin engellenmesi, internet üzerinden yayımlanan haber, video, fotoğraf, yorum gibi içeriklerle kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali, suç işlenmesi veya kamu yararının bulunması gibi nedenlerle yapılabilir. Bu durumda, öncelikle hukuka aykırı içeriğin bulunduğu internet sitesindeki URL’ye erişim engellenir; ihlal bu şekilde giderilemezse, tüm internet sitesine erişim engellenir.

Yasadışı veya izinsiz bahis suçlarıyla ilgili olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır (7258 sayılı Kanun m.4).

İş yerinin Mühürlenerek Kapatılması ve Ruhsatın İptali

Yasadışı bahis oynatma suçlarını işleyen işyerleri hakkında “mühürlenerek kapatma” ve “ruhsatın iptali” tedbirleri uygulanır.

Yasadışı bahis oynatma suçu veya yasadışı bahis oynamaya yer veya imkan sağlama suçlarının işlendiği işyerleri, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından herhangi bir uyarı yapılmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları, mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir (7258 sayılı Kanun m.5).

Ceza Muhakemesi Uyarınca Yasadışı Bahis Cezası Uygulanacak Tedbirler

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre teknik takip yöntemleri arasında “iletişimin izlenmesi”, “gizli araştırmacı kullanımı” ve “teknik cihazlarla izleme” bulunmaktadır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilen bu teknik takip yöntemleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’un 5/6. maddesi uyarınca yasadışı bahis suçlarına da uygulanabilir:

İletişimin izlenmesi, dinlenmesi ve kaydedilmesi: CMK m.135’e göre, iletişimin izlenmesi, belirli bir telefon numarasından yapılan aramaların kimler tarafından, ne zaman yapıldığının, konuşmanın süresinin (HTS kaydı) ve elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğunun belirlenmesidir. İletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesi ise, iki veya daha fazla kişi arasında telekomünikasyon araçlarıyla yapılan konuşmanın dinlenip kaydedilmesini içerir. Yasadışı bahis suçları kapsamında şüpheli olan kişiler bu tedbirlere tabi tutulabilir.

Gizli araştırmacı görevlendirilmesi: CMK m.139’da düzenlenen gizli araştırmacı, örgütlü suçlar, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlarla ilgili soruşturmalarda kimliği gizlenerek suç örgütlerine sızmak, izlemek, gözlemlemek ve örgütün işlediği suçlarla ilgili delilleri toplamakla görevlendirilen bir kamu görevlisidir. Yasadışı bahis suçlarında, suçun örgütlü olup olmadığına bakılmaksızın gizli araştırmacı kullanılabilir.

Teknik cihazlarla izleme: CMK m.140’da belirtilen bu yöntem, şüpheli veya sanığın halka açık yerlerdeki faaliyetlerinin ve işyerindeki hareketlerinin izlenmesini, ses veya görüntü kaydına alınmasını içerir. Yasadışı bahis suçlarından şüphelenilen kişiler hakkında teknik cihazlarla izleme kararı alınabilir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama fillerini suç olarak düzenleyen TCK m. 228’deki suç hakkında genel bilgilerin ve suçun özelliklerinin ortaya koyulmasında yarar görülmektedir.

TCK’da ise “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” başlığıyla TCK m. 228’de düzenlenmiştir:

“Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi/ bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlı para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde/verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

{3} Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlı para cezasına hükmolunur.

(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde/ verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı/ tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası Emsal Kararlar

 7258 Yargıtay Bozma Beraat Emsal Kararları

Kaçak bahis, yasadışı bahis suçlarında sanıklar lehine eksik kovuşturma nedeniyle verilmiş bazı Yargıtay bozma kararları bulunmaktadır. Yasadışı bahis suçlarına ilişkin burada belirtilmeyen birçok farklı bozma nedeni ve sayısız bozma kararı daha mevcuttur. Bu suçtan yargılanan, mahkumiyet kararı verilen veya mahkumiyeti kesinleşmiş sanıkların, yasadışı bahis konusunda uzmanlaşmış bir Ankara ceza avukatı yardımı almaları faydalı olabilir.

1- Sanığın irtibatlı olduğu tespit edilen şahıs hakkında yeterli araştırma yapılmamış olması;

“…sanığın cep telefonu üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, ihbar mektubunda yasadışı bahis oyunlarını organize ettiği belirtilen …… isimli şahsın, sanığın telefon rehberinde kayıtlı olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği, bu nedenle sanığın …… ile irtibatlı olduğunun kabul edildiği belirtilmekte ise de …… isimli bir şahsın olup olmadığının, şayet var ise 7258 Sayılı Kanuna aykırı bahis oynatılması fiili ile ilgisinin bulunup bulunmadığının, bu suç nedeniyle hakkında bir soruşturma, kovuşturma yapılıp yapılmadığının araştırılmadığı anlaşılmakla, bu hususlarda gerekli araştırma yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/13253 E.2019/5547 K.  12.03.2019)

2- Sanığın mahkumiyetine esas alınan bilirkişi raporlarının hüküm kurmaya elverişli olmaması;

“…Dosyanın tetkikinde, sanıkların işyerlerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayarlar ve diğer bulgular üzerinde iki ayrı inceleme yaptırılmakla birlikte, 26/11/2013 tarihli raporun, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerini ortaya koyacak ve Yargıtay denetimine imkan verecek mahiyette olmadığının, ikinci raporun ise sanıklardan elde edilen bilgisayarlar üzerinde değil, işyeri aramaları sırasında alınan görüntü kayıtları üzerinde yapılan incelemeye istinaden düzenlendiğinin anlaşılması, ayrıca sanık …’nin işyerinde yapılan aramada çöp kutusu için not kağıtları dışında 7258 Sayılı Kanuna uygun biçimde oynanmış yasal bahis kuponlarının bulunmuş olması karşısında, sanıklardan ele geçirilen bilgisayarlar üzerinde, konusunda uzman bir bilirkişiye inceleme yaptırılarak, sanıkların kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatıp oynatmadığı ya da yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığının, bahis sitelerine kaç defa ve hangi süre ile erişim sağladıkları hususunun tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesinden sonra, ulaşılacak sonuca göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ve kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/1676 E. 2018/10415 K. 16.10.2018)

3- Suça konu bilgisayar üzerinde gerektiği gibi bilirkişi incelemesi yaptırılmamış ve sanığın savunmasında bilgisayarın sahibi olduğunu belirttiği şahıs dinlenmeden hüküm kurulmuş olması;

“…Bilgisayarın bilirkişiye tevdii ile; yasa dışı bahis sitelerine günde kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığı, bayi yönetici girişi yapılıp yapılmadığı, bilgisayar üzerinden oluşturulan kuponların günlük olarak oynanma miktarları tespit edildikten sonra sanık tarafından bahis oynatılıp oynatılmadığının belirlenilmesi, yine sanığın bahis oynattığının kabul edilmesi halinde ise, suç tarihi itibarı ile yürürlükte olup sanık lehine olan 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti açısından da; erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığının tespiti konusunda ek bilirkişi raporu aldırılmadan eksik kovuşturma ile karar verilmesi, Kabule göre ise; Sanık savunmasında ismi geçen ve bilgisayarın sahibi olduğu ifade edilen … isimli bir kişinin olup olmadığı tespit edilerek varlığı halinde bu kişinin dinlenilmeden eksik kovuşturma ile sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi, Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında, TCK’nın 51/1-b maddesi gereğince “suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaat oluşup oluşmadığı” hususu değerlendirilmeden, “daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması” biçimindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçeyle hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığı karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/33113 E. 2018/991 K. 06.02.2018 )

“…Sanığın, aşamalardaki ısrarlı savunmalarında, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek kendisinin bahis oynadığını savunduğu da göz önüne alınarak, emanete alınan bilgisayar üzerinde uzman bir bilirkişiye inceleme yaptırılıp, sanığın bahis oynattığı kabul edilen sitelere erişim yoğunluğunun, 7258 Sayılı Kanuna aykırı bir şekilde, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağladığını kabule yeter düzeyde olup olmadığı tespit ettirilerek, sanığın hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini yerine, eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2017/1045 E. 2019/5148 K. 04.03.2019)

“…Sanığın internet üzerinden kimseye yasadışı bahis oynatmadığını, sadece kendisinin oynadığını savunması, yapılan aramada işyerinde bilgisayar ve barkod yazıcısı dışında oyun oynayan kimsenin ve oynanmış maç kuponlarının bulunmaması mahkemenin gerekçesinde ele geçen bilgisayar üzerinde yapılan incelemede yüklü miktarda birçok bahsin oynandığının belirtilmesine rağmen dosya içerisinde ve UYAP kayıtlarında hükme esas alınacak nitelikte herhangi bir bilgisayar inceleme veya bilirkişi raporunun olmaması karşısında; mevcut ise bu raporun eklenmesi aksi halde işyerinde bulunarak zaptedilen bilgisayar kasası ile diğer eşya, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, 7258 Sayılı Kanun’un 5/2. maddesine göre “yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’ den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı” ve “yasadışı bahis sitesine hangi tarihlerde ve ne sıklıkta girildiği ve ne miktarda kupon oynandığı” hususunda ayrıntılı bilirkişi raporu alındıktan sonra sanığın ne şekilde başka kişilere yasa dışı futbol bahsi veya şans oyunu oynattığı, yer ve imkan sağladığının da karar yerinde tartışılmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde …hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/7210 E. 2016/120433 K. 29.06.2016)

“…Somut olayda; sanığa ait yerde yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten, liste vs. delillerin ele geçmemiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını, sadece kendisinin ve arkadaşı olan diğer sanığın kişisel olarak oynadığını ve arada da yine diğer sanığın kendi adına oynadığını savunması karşısında; bilgisayar üzerinde yeniden inceleme yapılarak hangi tarihlerde kaç kez yasadışı bahis sitelerine girildiği ve bahis kuponu düzenlenip düzenlenmediği ve sanığın başkalarına bahis oynatabilmesi için bilgisayara bağlı olarak yazıcı bulunmasının gerekip gerekmediği hususlarında ayrıntılı ve açıklayıcı bilirkişi raporu alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/4861 E. 2016/20429 K. 29.06.2016)

“…Somut olayda; sanığa ait kahvehanede yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten ve listeler gibi delillerin ele geçmemiş ve bahis oynatılan kişilerin tespit edilememiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını savunması ve bilgisayarda yapılan incelemede ”albetting” ve albet” kelimelerinin bahis ile alakalı olabileceğinin düşünüldüğü belirtilmiş olunması karşısında; ülkede yasal olarak faaliyet gösteren sanal bayiler ile bilişim ve bahis konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetine ele geçen eşyalar ile dosyanın bütün halinde tevdi edilerek, sitelere hangi tarihlerde kaç kez girildiği, kupon oluşturulup oluşturulmadığı, bakiye olup olmadığı, sanığın bireysel kullanıcı mı yoksa yasa dışı bahis oynatıcısı mı olduğu hususlarında yeniden ve açıklayıcı rapor alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/4701 E. 2017/2142 K. 13.03.2017)

“…Eylem tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanun’un 256. maddesi ile değişik 5/2. maddesinde; ”Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” şeklindeki düzenleme karşısında; suçun oluşumu için, kişinin bahis veya şans oyunlarını oynaması için başkalarına imkan sağlamasının gerekeceği, sadece yurt dışı bağlantılı bahis sitelerine girmenin suçun oluşumu için yeterli olmayacağı cihetle; Somut olayda; sanığa ait yerde yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten ve listeler gibi delillerin ele geçmemiş ve bahis oynatılan kişilerin tespit edilememiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını, sadece kendisinin oynadığını savunması ve alınan bilirkişi raporlarında bilgisayar üzerinde yapılan tespitlerin bilirkişi tarafından bir sonuca bağlanmamış bulunması karşısında; ülkede yasal olarak faaliyet gösteren sanal bayiler ile bilişim ve bahis konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetine ele geçen eşyalar ile dosyanın bütün halinde tevdi edilerek, sitelere hangi tarihlerde kaç kez girildiği, kupon oluşturulup oluşturulmadığı, bakiye olup olmadığı, sanığın bireysel kullanıcı mı yoksa yasa dışı bahis oynatacısı mı olduğu hususlarında yeniden ve açıklayıcı rapor alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi  2015/5426 E. 2016/20430 K. 29.06.2019)

Yasadışı Bahis Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanması Bozma Sebebidir.

Temyiz incelenmesine konu incelenen işbu dosyaya ilişkin suç tarihinin 17.03.2015, iddianame düzenleme tarihinin ise 17.04.2015 olduğu, yapılan UYAP sorgulamasında, aynı gün incelenen ve Dairemizin 2021/14994 Esas sırasında kayıtlı olan Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/656 E. 2015/1014 K. sayılı dosyasındaki suç tarihinin 25.01.2015, iddianame düzenleme tarihinin ise 30.09.2015 olduğu, Bu dosyadaki eylemin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek, suç tarihleri ve işlenen suçun niteliğine göre adı geçen sanığın eylemlerinin, TCK’nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlamak suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi, bozma nedenidir (Yargıtay 7CD- Esas : 2021/18296, Karar : 2021/10497).

İnternetten Yasadışı (Kaçak) Bahis Suçu Delil Yetersizliği Mevcutsa Beraat Kararı Verilmelidir.

Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlara göre, sanığın internet üzerinden yayın yapan bahis sitelerine erişim sağladığı tespit edilmekle birlikte, bunların büyük kısmının yasal bahis siteleri olduğu, 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine erişimler, sayı itibariyle, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini kabule yeter derecede olmadığı gibi sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sağlandığına dair bir bulgu da bulunmadığı, anılan sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığının bilindiği, sanığın aşamalardaki savunmalarında istikrarlı bir şekilde yasadışı bahis oynatmadığını, kendisinin yasal siteler üzerindeki hesabından bahis oynadığını ve başkalarına da oynattığını savunduğu, yasal bahis sitelerine erişim sağlamasının da bu savunmasını desteklediği anlaşılmakla, üzerine atılı suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak ve kesin bir delil elde edilemeyen sanığın beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi – Karar: 2019/5966).

Sıkça Sorulan Sorular

Yasadışı Bahis ve Kumar Oynama Suçu Adli Sicile İşlenir mi?

Adli sicil kayıtlarında, mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş cezalar bulunmaktadır. Adli para cezaları ve hapis cezaları gibi cezalar adli sicile işlenirken, idari para cezaları adli sicile kaydedilmez. Yani, yasadışı bahis ve kumar oynama nedeniyle verilen idari para cezası, adli sicil kaydında yer almaz. Adli sicil, suçlulukla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarını içerir. İdari para cezaları ise adli sicil kaydına dahil edilmez çünkü bunlar idari bir yaptırımdır.

Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynamaya Verilen İdari Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yasadışı bahis oynayan kişiye verilen idari para cezası ödenmediğinde, cebri icra yöntemiyle tahsil edilir. İdari para cezaları, adli para cezalarından farklı olarak ödenmediğinde hapis cezasına dönüştürülmez. İdari para cezaları sadece mali bir yaptırım içerir ve hapis cezasına çevrilmez.

Yasadışı Bahis ve Kumarda Dolandırıcılıkta Ne Yapılması Gerekir?

Yasadışı bahis ve kumar dolandırıcılığı, yasa dışı ve kaçak bahis siteleri aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık türüdür. Bu siteler genellikle “şu miktarda para kazandınız, bunu alabilmek için şu kadar para yatırmalısınız” gibi söylemlerle insanları dolandırır. Bu şekilde dolandırıldığınızda hemen yasal süreçleri başlatmanız gerekmektedir.

Yasadışı bahis ve kumarda dolandırıcılık yapan kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158. maddelerinde belirtilen cezalarla yargılanır. Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak yapılan dolandırıcılık, daha ağır cezai yaptırımlarla karşılaşır çünkü bu durum nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilir.

Yasadışı Bahis Oynanması Halinde İdari Para Cezası Nereye Ödenir?

Yasadışı bahis oynanması nedeniyle verilen idari para cezaları vergi dairesine ödenmelidir. Ödeme yeri ve süresi, idari para cezası kararıyla birlikte belirtilir ve kişiye tebliğ edilir.

Bahis Oynamak Suç mudur?

Yasal ve lisanslı sitelerde ya da gerekli ruhsatı almış yerlerde bahis oynamak yasak değildir. Ancak, kaçak bahis sitelerinde bahis oynamak suç oluşturmaz, fakat bir kabahat olarak kabul edilir ve buna idari para cezası uygulanır.

Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası Nereden Öğrenilir?

Yasadışı bahis oynama nedeniyle hakkınızda bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığını öğrenmek için ilgili mercilere başvurabilir veya e-Devlet üzerinden adınıza idari para cezası olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yasadışı Bahis Cezası Nedeniyle Banka Hesaplarıma El Konuldu, Ne Yapabilirim?

Yasadışı bahis nedeniyle konulan blokeler, paranın yasal yollarla hesaba yatırıldığını kanıtladığınızda kaldırılabilir. Bu durumda, banka hesabınızdaki bloke edilen parayı çekmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca, hesabınızda diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye devam edebileceksiniz.

Yasa dışı bahise hangi mahkeme bakar?

Yasadışı bahis suçlarına bakmakla görevli mahkeme Asliye ceza mahkemesidir.

Yasadışı Bahis Cezası Nereye Ödenir ?

Yasadışı bahis oynama nedeniyle verilen idari para cezalarının vergi dairesine ödenmesi zorunludur. Ödeme yeri ve süresi, idari para cezası kararı ile birlikte belirtilir ve muhataba tebliğ edilir.

Bahis Sitelerine Banka Hesabı Kullandırma Cezası Nedir ?

Bahis sitelerine banka hesabı kullandırma cezası 3 yıldan başlayan hapis cezasıdır. Banka hesabı kiralama suçu için detaylı bilgi için: Banka, Papara Benzeri Hesap Kiralama Suçu ve Cezası linkindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

Yasadışı Bahis Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır ?

Yasadışı bahis nedeniyle banka hesabınıza bloke gelmesi halinde ilgili bankaya müracaat ederek blokenin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Yasa Dışı Bahis Cezası Kaç Kere Gelir ?

Yasadışı bahis cezası bir bahis oynama fiilinden dolayı ilgiliye bir kere gelir. Ancak tarafınıza birden fazla yasadışı bahis cezası gelirse Ankara ceza avukatı desteği alarak itirazda bulunabilirsiniz.

Yasadışı Bahis Oynayıp Ceza Alan Var Mı?

Yasadışı bahis oynayıp ceza alan birçok kişi vardır. Yasadışı bahis oynadıktan sonra tarafınıza idari para cezası tebliğ edilebilir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara