DilekçelerMakalelerimiz

Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Dilekçesi

Tüzel kişiliklerden en sık karşılaşılanlardan biri olan derneklerin kuruluş, yönetim ve sona erme süreçleri bulunmaktadır.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, dernek kurulma ve sona erme süreçlerine ilişkin müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Dilekçesi Örneği

………….SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA : Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebidir.

OLAYLAR : 1- Davacı müvekkil ………… derneğinin …… no’lu üyesidir.

2- Davacının da üyesi bulunduğu dernek Medeni Yasa’nın 87. maddesinde sayılan sebeplerden olan ……………………… sebebiyle aynı madde gereğince kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır.

Bu durumun yasal olarak da tespiti için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :

DELİLLER : Dernek tüzüğü ve sair tüm belge ve deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile ………………. derneğinin, Medeni Yasa hükümlerine göre kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmiş olduğuna karar verilmesini dilerim.

Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

(İMZA)

EKİ:

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara