Makalelerimiz

Eda Davası

Eda Davası Nedir?

Konusu bir şeyin verilmesi, yapılması ya da yapılmaması olan davalara eda davası denir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 105 Gerekçesi

Eda davası kavramı çatı bir kavram olup genel ve özel kanunlarda düzenlenmiş dava çeşitlerinin içerik bakımından tasniflendirilmesini sağlar. Bu bakımdan konusu verme, yapma veya yapmama olan davalar, adı ne olursa olsun, eda davasıdır.

Eda Davası Nasıl Açılır?

Talep konusunun ne olduğunu, talebin neye dayandığını gösterir detaylı ve açıklamalı dilekçe ile görevli ve yetkili mahkemeye başvurularak açılır.

Eda Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yukarıda da açıkladığımız üzere eda davası kavramı bir çatı kavramdır. Dolayısıyla yalnızca eda davasının görevli ve yetkili olduğu mahkeme diye bir sınıflandırma yoktur. Eda davasının türü ve niteliğine göre yetkili ve görevli mahkemeler değişmekte olup ayrıca incelenmesi gerekir.

Ayboğa+Partners Avukatlık Bürosu internet sitemizde bütün dava çeşitleri detaylıca açıklanmış ve incelenmiştir. Açılmak istenen dava türü belirlendikten sonra ilgili makalemiz okunarak görevli ve yetkili mahkeme saptanabilir.

Eda Davasında Zamanaşımı Kavramı

Görev ve yetki başlığı altında açıklandığı üzere; bir çatı kavram olan eda davalarının tamamı için tek bir zamanaşımı düzenlemesinden bahsedilemez. Açılmak istenen davanın türü ve çeşidine göre zamanaşımı kavramı incelenmelidir.

Eda Davası Örnekleri

Konusu bir şeyi verme, yapma veya yapmama olan her dava eda davasıdır. Bu bakımdan örnek olarak;

  • Maddi tazminat davaları (paranın verilmesi talepli)
  • Müdahalenin men’i davaları (bir şeyin yapılmaması talepli)
  • Edimin ifası davası (bir şeyin yapılması talepli)

Tespit ve Eda Davası Birlikte Açılabilir Mi?

Eda davalarının konusu bir şeyin verilmesi, yapılması ya da yapılmaması iken; tespit davalarının talep konusu yalnızca var olan bir şeyin tespitini mahkeme kararına bağlamaktır. İki edim arasında temel fark olması sebebiyle bu iki dava birlikte açılamaz.

Eda Davası Ne Kadar Sürer?

Eda davasının türüne göre, talep konusuna göre değişmekte olan bu süre ayrıca görülmekte olduğu mahkemenin iş yüküne göre de değişmektedir. En kısa eda davaları 5 ay gibi bir süre sürebilirken en uzun davalar yıllarca sürebilir. Sürecin en kısa sürede işletilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için uzman bir destek almak önemlidir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara