İş ve Sosyal Güvenlik HukukuMakalelerimiz

İşsizlik Maaşı Nedir? Ne Kadardır? Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı veya diğer adıyla işsizlik ödeneği hakkında en çok merak edilen sorular, işsizlik maaşı şartları nedir, ssk işsizlik maaşı hesaplama, işsizlik maaşı nasıl alınır, işsizlik maaşı kaç ay alınır, işsizlik maaşını kimler alabilir, işsizlik maaşı ne zaman yatar, işsizlik maaşı nasıl hesaplanır? gibi sorulara cevap verdik.

İşsizlik maaşı başta olmak üzere desteğe ihtiyaç duyduğunuz hukuki süreçlerde profesyonel avukat kadrosu ile Ankara avukat hizmeti veren Ayboğa+Partners ile iletişime geçebilirsiniz!

İşsizlik Maaşı (Ödeneği) Nedir?

Yasal şartları sağlayan sigortalılara, işsiz kaldıkları dönem boyunca belirli bir süre ve miktar üzerinden yapılan ödemeye işsizlik ödeneği denir.

İşsizlik Maaşının Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı alabilmek için,

 • işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması,
 • hizmet sözleşmesinin sona ermeden önceki son 120 gün boyunca bu sözleşmeye tabi olması,
 • sözleşmenin feshinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
 • sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine bizzat başvuruda bulunması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde, işsizlik ödeneği için başvuru yapmak önemlidir. Bu başvuru, bireyin tercihine bağlı olarak ya bizzat İŞKUR birimine giderek ya da www.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Önemli bir not olarak belirtmek gerekir ki, mücbir sebepler haricinde bu 30 günlük süre içinde başvuru yapılmazsa, geçen süre hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

2023’de İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

2023’te en az dört ay süreyle bir işte çalışmış olan birey için işsizlik ödeneği, işsiz kalmak durumunda ve belirli şartları yerine getirmek kaydıyla, ödemenin asgari ücretin yüzde 40’ı ile yüzde 80’i arasında bir aralıkta hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede, yeni asgari ücret temel alındığında, işsizlik ödeneği en düşük düzeyde 5,325 lira olup, en yüksek düzeyde ise 10,650 lira olacaktır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır? Örnek Hesaplama

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık brüt kazançlarına dayalı olarak belirlenen günlük ortalama brüt gelirin %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaya göre belirlenen işsizlik ödeneği meblağı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini aşamaz. İşsizlik maaşı, damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmamaktadır.

İşsizlik Maaşına Başvuru Süresi Var Mıdır?

Evet işsizlik maaşına başvuru için iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 30 günlük bir süre vardır.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınabilir?

İşsizlik maaşının kaç ay alınacağı şartların ne ölçüde sağlandığına göre değişir.

 • İşsiz kalan kişinin sigorta ödemesi 600 gün ise -> 180 gün (6 ay),
 • 900 gün ise -> 240 gün (8 ay),
 • 1080 gün ise -> 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı ödenir.

İşsizlik Maaşının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Ödenek kesintisiyle sonuçlanan durumlar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 52. maddesi tarafından düzenlenmiştir. Bu çerçevede, işsizlik ödeneği alan birey şu durumlarla karşılaştığında ödenek kesintisi yaşayabilir:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunulan iş teklifini, mesleğine uygun, son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içindeki bir iş olarak haklı bir neden olmaksızın reddeder.

Ödenek aldığı süre içinde gelir sağlayıcı bir işte çalıştığı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı (emekli maaşı) aldığı belirlenir.

İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir gerekçe olmaksızın reddeder veya kabul etmesine rağmen devam etmez.

Haklı bir neden olmaksızın İŞKUR tarafından yapılan çağrılara gereken zaman içinde yanıt vermez, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede sunmaz.

Bu durumlarla karşılaşan sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İşsizlik maaşı her ayın 5’inde işsizlik ödeneği alan kişinin PTT hesabına yatar.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişti Mi?

TBMM’de gerçekleştirilen düzenleme sonucunda, 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı torba kanun ile hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki 120 gün boyunca kesintisiz olarak “prim ödeyerek sürekli çalışmış olma” şartı, “hizmet sözleşmesine tabi olma” olarak değiştirilmiştir.

En Düşük İşsizlik Maaşı Ne Kadardır? Asgari Ücret İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Asgari ücretle çalışan bir kişinin 2023 yılının ikinci dönemine ait son 4 aylık prime esas kazançlarının aylık ortalaması 6.471,00 TL’dir. Bu kazançlar üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı 2.588,40 TL’dir. Damga vergisi oranı ise 0,00759 olarak belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda ödenecek işsizlik ödeneği miktarı 2.568,75 TL olacaktır.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı, belirli şartları yerine getiren bireyler tarafından alınabilir. Genel olarak işsizlik maaşı almak için aşağıdaki kriterlere uygun olmak gerekebilir:

 • İşsiz Kalmak: Bireyin, kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir.
 • Sigorta Şartları: Belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak ve bu süre zarfında işsizlik sigortası primlerini ödemiş olmak.
 • Başvuru Süresi: İşsizlik durumunda, belirli bir süre içinde (genellikle işten ayrılma sonrası ilk 30 gün içinde) İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) veya benzeri bir kuruluşa başvuruda bulunmak.
 • Belge ve Şartları Sağlamak: Başvuru sırasında istenebilecek belgeleri sağlamak ve gerekli şartları yerine getirmek.
 • Aktif İş Arama: Birçok ülkede işsizlik maaşı almak için aktif bir şekilde iş arama çabalarında bulunmak gerekebilir.

1000 Gün Sigortalıyım, Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alırım?

İşsizlik maaşı alma süresi, ödenen prim miktarına bağlı olarak belirlenir.

 • Son üç yıl içinde 600 gün prim ödeyenlere 6 ay süreyle maaş ödenir.
 • 900 gün prim ödeyenlere 8 ay süresince maaş alabilirler.
 • 1080 gün prim ödeyenlere ise 10 ay süresince işsizlik maaşı ödenir.
 • Dolayısıyla 1000 gün sigortalı olan işçiye; 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödenir.

6 Ay Çalıştım, İşsizlik Maaşı Alabilir Miyim?

İşsizlik maaşı almak için tek şart çalışma süresi değildir. Dolayısıyla 6 ay çalışmanın yanında başvuru süresinde yapılmışsa, işsizlik sigortası primleri ödenmişse ve işçi kendi isteği dışında işsiz kalmışsa işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik Maaşı Nereye Yatar?

İşsizlik maaşı işsizlik maaşı bağlanan kişinin PTT nezdindeki hesabına yatar. İşsizlik maaşı her ayın 5 inde ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Çekilmezse Ne Olur?

İşsizlik maaşı, PTT aracılığıyla işsiz kişinin hesabına yatırıldıktan sonra, çekme süresi 6 aydır. Eğer işsizlik maaşı, bu süre zarfında çekilmezse, ödenek İŞKUR’un emanet hesaplarına iade edilir. İşsizlik maaşının İŞKUR emanet hesabına iade edilmiş olması durumunda, sigortalı işsizin bu iadeyi alabilmesi için İŞKUR’a yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru, işsizin hesabındaki maaşın PTT’den çekilmemesi durumunda 6’ncı ayın son gününe kadar yapılmalıdır.

İstifa Eden Çalışan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İstifa eden işçiler genellikle işsizlik maaşı alamazlar. İşsizlik maaşı alabilmek için kişinin işten kendi isteğiyle ayrılmamış olması ve ayrıca kusurlu olmaması gerekmektedir. Yani, istifa eden bir çalışanın işsizlik maaşı almaya hak kazanabilmesi için belirli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Haczedilebilir Mi?

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. Maddesi, işsizlik maaşlarından sadece damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacağını belirtir. Ayrıca, nafaka alacakları dışında bu maaşın haczedilemeyeceği ve temlik edilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle, işsizlik maaşı, nafaka dışındaki borçlar için haczedilemez ve bloke edilemez.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara