DilekçelerMakalelerimizMiras Hukuku

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Dilekçesi Örneği

Veraset ilamı, ölen kişinin ardından kalan mirasçılarının aldığı bir belgedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine veraset ilamı alınması sürecinde hukuki hizmet sunmaktadır.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, ölen bir kimsenin mirasçılarının kim yahut kimler olduğunu gösteren resmi bir belgedir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamı, başvurma hakkı bulunan bir mirasçı tarafından alınabilir. İlgili, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ve herhangi bir noterliğe başvurarak veraset ilamı alabilir.

Veraset İlamı Dilekçesi Örneği

………….SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

DAVA : Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.

OLAYLAR : 1- …….. ili, ……… ilçesi, …………. cilt, ….. hane, …… sıra numarasında kayıtlı bulunan ve müvekkilimin babası olan ……………… tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak oğulları ………….… ile kızı ..……… evlilik soyadı (kızlık soyadı) kızı ve murisin eşi ….. kalmış olup başkaca da mirasçı bulunmamaktadır.

2- Muristen kalan mallar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri ve mirasçıların hisselerini gösterir veraset ilamı verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, muris …………’in mirasçılarını gösteren belgenin verilmesini talep ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara