Ceza HukukuMakalelerimiz

Yasa Dışı Bahis Suçu ve Cezası 2024

Yasa Dışı Bahis (Kaçak İddaa) Nedir?

Yasa dışı bahis, adından da anlaşılacağı üzere devlet tarafından izin verilmeyen mecralar üzerinden oynanan şans oyunudur.

Yasa dışı bahse kaçak iddaa veya illegal bahis de denmektedir. Devlet tarafından izinli olarak bahis oynanacak merciiler; iddaa, bilyoner, oley, nesine vb. platformlardır. Bunun dışında her türlü mecradan oynanan bahisler hakkında oynatanlar ve oynayanlar hakkında yaptırımlar öngörülmüştür.

Bahis konusunda yetkili mercii Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olup bayilere “sabit bayi” veya “sanal ortam bayi” olarak çalışma izni vermektedir.

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası 2024

Türk Hukukunda Yasa dışı bahis oynatanların cezalandırılması için 7258 sayılı kanun yürürlüğe konmuştur. Bu kanunun tam adı ise “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” dur. Anılan kanunun 5 inci maddesinde ise “spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak” fiili suç olarak hüküm altına alınmıştır.

7258 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre kanun beşli bir ayrıma gitmiştir buna göre,

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar

Yasa dışı olarak spor müsabakalarında bahis oynatanlar veya oynanması için yer ve imkan sağlayanlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

  • Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler

İlk bentteki suça benzer olarak yurt dışında organize edilen spor müsabakalarına ilişkin internet ortamında bahis oynanmasını sağlayanlar, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler

Kanunun 5 inci maddesinin c bendinde ise Yasa dışı bahis oynatanların sıklıkla başvurdukları bir yol suç olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bizzat Yasa dışı bahis oynatmamasına rağmen oynayandan oynatana gönderilen para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

  • Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler

Kanun, Yasa dışı bahsi oynatan ve para nakline aracılık edenleri cezalandırdığı gibi Yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynanmasını teşvik edenleri de cezalandırmıştır. Buna göre; reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar

Yasa dışı bahis suçlarında kanun sistematik olarak ilkin; Yasa dışı bahsi yurt içi veya yurt dışında oynatanlara, para nakline aracılık edenlere, oynanması için reklam verenlere ve teşvik edenlere verilecek cezaları düzenlemiştir. Buna ek olarak Yasa dışı bahis oynayanlara da idari para cezası verilmesini öngörmüştür. Yasa dışı bahis oynayanlara, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu ve Cezası

Kumar oynanması için yer ver imkan sağlanması TCK md. 228 gereğince müsatik bir suç olarak düzenlenmiştir. Buna göre: “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.”

Kumar Oynamanın Cezası Nedir 2024

Kumar oynamak bir suç değil kabahat olduğu için cezası da idari yaptırımdır. Bu da Kabahatler Kanunu’nun 34 üncü maddesinde düzenlenmiştir: “Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Ne Kadar 2024

Yasa dışı bahis oynamanın cezası 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar değişen para cezasıdır. (7258 Sayılı Kanun md. 5/1-d)

Yasa Dışı Bahis Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği 2024

Yasa dışı bahis oynandığına dair ceza tebliğ edilen kişi 15 gün içinde kararın verildiği yer Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak itiraz edebilir. (Kabahatler Kanunu md. 27) İtiraz dilekçesi için Ceza Avukatı desteği alınması tavsiye edilir.

Yasa Dışı Bahis Operasyonu Nedir?

Yasa dışı bahis operasyonu, Yasa dışı bahis oynattığından şüphelenilen genellikle birden fazla kişi hakkında Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sürecidir.

Yasa dışı bahis suçlarından dolayı soruşturma başladığında şüpheliler hakkında MASAK veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hesap hareketlerinin incelenmesi ve hesaplara bloke konmasına karar verilir.

Yasa dışı bahis suçlarından dolayı verilebilecek banka hesap blokesi, yurt dışına çıkış yasağı, tutuklama veya hapis cezasına karşı itiraz edilmesi ve kaldırılması mümkündür.

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Sicile İşler Mi?

Yasa dışı bahis dolayısıyla verilen para cezası adli sicil kaydına işlemez. Zira adli sicil kaydı hapis veya adli para cezalarına ilişkin kayıtların tutulduğu bir sistemdir. Yasa dışı bahis dolayısıyla verilen ceza ise idari para cezası olup sicil kaydına yani sabıkaya işlemeyecektir.

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Affa Uğrar Mı?

Yasa dışı bahis dolayısıyla verilen idari para cezalarının affa uğraması mümkündür. Bu kapsamda 7326 sayılı kanunda öngörülen şartların oluşması halinde yapılandırma yapılmak suretiyle faiz ve gecikme zamlarının silinerek taksitli şekilde Yasa dışı bahis para cezasının ödenmesi mümkündür.

Yasa dışı Bahis Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yasa dışı bahis kaynaklı verilen para cezaları ödenmez ise hapis cezası verilmez. Zira bu cezalar idari para cezalarıdır ve ödenmemesi halinde Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gereğince ilgiliye borcu ödemesi için ödeme emri tebliğ edilir, 15 gün içinde ödenmez ise icra takibi yapılabilir.

Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası Nereden Görülür?

Yasa dışı bahis oynamanın cezası ilgiliye tebliğ edilir. Ancak aynı ceza tutanağı e-devlet üzerinden vergi borcu sorgulaması şeklinde görülebilir.

Yasa Dışı Bahis Suçu Nereye Şikayet Edilir?

Ceza Muhakemesi Kanunu md. 158’e göre suçtan zarar gören veya mağdur, faili ihbar veya şikayet edebilir. Bu durumda müracaat edilecek merciiler, Karakollar ve Savcılık makamıdır. Ancak aynı maddeye göre kaymakamlık, valilik veya mahkeme aracılığıyla da şikayette bulunulabilir.

Yasa Dışı Bahis Sitesi Açmak Suç Mu?

Yasa dışı bahis sitesi açmak suçtur ve cezası 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Yasa dışı bahis sitesi açmak 7258 sayılı kanunun 5/1-b maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: “Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Kaçak Bahis Sitelerinde Oynamanın Cezası Var Mıdır?

Kaçak bahis sitelerinde oynamanın cezası 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar değişen idari para cezasıdır. Bu husus 7258 sayılı kanunun 5/1-d maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre:

“Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.”

Yasa Dışı Bahis Sitelerine Yatırılan Para İade Edilir Mi ?

Yasa dışı Bahis sitelerine yatırılan paralar “chargeback” sistemiyle 120 gün içerisinde iade alınabilir. Ancak Yasa dışı bahis sitesine yatırılan paranın kredi kartıyla yatırılmış olması şarttır.

Havale/EFT yolu ile kaçak iddaa sitesine yatırılan paralar geri alınamaz. Bu şart gerçekleştikten sonra kredi kartıyla ödeme yapıldıktan 120 gün içerisinde bankaya iade başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bunun üzerine banka, paranın Yasa dışı bir amaç için çekildiğine karar verirse para iade edilir.

Yasa Dışı Bahis Cezası Memuriyeti Etkiler Mi?

Yasa dışı Bahis oynama cezası memuriyeti etkilemez ancak Yasa dışı bahis oynatma cezası memuriyeti etkiler ve sicil kaydında görünür. Benzer şekilde kumar oynama cezası da memuriyete engel olmaz ancak kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası memuriyete engeldir.

Devlet Memurları Kanunu, devlet memuru olmak için

“Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak”

şartlarını öngörmüştür.

Yasa Dışı Bahis Cezası Avukatı

Yasa dışı bahis suçundan hakkında soruşturma yürütülen bir kimsenin uzman ceza avukatı desteği alması önerilir. Yasa dışı bahis cezası avukatı öncelikle itiraz dilekçesinin yazımı, savunmanın yapılması ve Yargıtay kararlarıyla takipsizlik veya beraat kararı alınmasını sağlar. Yasa dışı bahis oynatılmasından dolayı hesaba konulan blokenin ise kaldırılması için süreçleri işletir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merhaba iyi günler yazısını tamamen okudum benim sorum yasal sitelerden yüklü miktarda kazanınca problem olur mu

    1. Merhaba Mustafa bey, yasal bahis sitelerinden kazanılan meblağlar üzerinden vergilendirme ve diğer gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden herhangi bir problem yaşamazsınız.

Başa dön tuşu
Ara