İcra Hukuku

İcra Avukatı

İcra Avukatı

İcra avukatları, özellikle İcra ve İflas Hukuku alanında çalışmalar yapan avukatlardır. İcra avukatı veya haciz avukatı şeklinde özel bir tanımlama yapmak doğru değildir. Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı bir avukat Türkiye’nin her yerinde dava ve icra takip işlemleri yapabilmektedir.

İcra ve Haciz Avukatı Ne İş Yapar?

İcra ve Haciz avukatı, ağırlıklı Ankara ilinde faaliyet gösteren ve İcra ve İflas Hukuku, alacakların haciz yoluyla tahsili şeklinde faaliyet gösteren avukattır. İcra ve haciz işlemleri sıklıkla İcra Hukuk/Ceza Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde yürütülmektedir.

İcra Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İcra Avukatı, icra takiplerinin başlatılması, sürecin yönetilmesi, borçlunun haczedilen mallarının satış işlemleri ve satış sonrasında tahsil edilen ücretlerin izlenmesi gibi konularda çalışmalar yaparlar. Ayrıca, icra mahkemelerinde ele alınan şikayetler, itirazlar ve icra mahkemelerine ait davalarla ilgilenen avukatlar, icra hukuku alanındaki geniş yelpazede hizmet sunarlar.

İcra Hukukunda En Sık Karşılaşılan Davalar

İcra hukukunda en sık karşılaşılan bazı davalar şunlardır:

İcra hukukunda en sık karşılaşılan davalardır. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine Ankara İcra Avukatları arasında hizmet sunmaktadır.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra Avukatı, genellikle icra hukukuyla ilgili bir dizi görevi yerine getirir. İşte Ankara’da faaliyet gösteren bir icra avukatının başlıca işlevleri:

  1. İcra Takiplerini Başlatma ve Yönetme: Alacaklı müvekkilin talebi üzerine, borçlu üzerindeki alacakların tahsilatı için icra takiplerini başlatma.
  2. Haciz İşlemleri: Borçlu tarafından ödenmeyen borçların tahsilatı amacıyla malların haczi işlemlerini gerçekleştirme. Haczedilen malların değerlendirilmesi ve satış süreçlerini organize etme.
  3. Alacak Tahsilatı: Haciz sonrası elde edilen gelirleri, alacaklı müvekkile tahsil etme. Tahsil edilen miktarın mümkünse borç faiziyle birlikte hesaplanması ve alacaklıya iletilmesi.
  4. İcra Mahkemelerinde Hizmet: İcra mahkemelerinde şikayet, itiraz ve icra mahkemelerinin yargı yetkisine giren davaları takip etme. Müvekkillerini icra mahkemelerinde temsil etme.
  5. Müvekkillerine icra hukukuyla ilgili danışmanlık sağlama: İcra sürecinde hak ve yükümlülükleri konusunda müvekkillerini bilgilendirme.

Ankara’da faaliyet gösteren icra avukatları, genel olarak bu tür görevleri yerine getirerek müvekkillerinin icra hukuku konusundaki ihtiyaçlarına cevap verirler. Her avukatın uzmanlık alanları ve deneyimleri farklı olabilir, bu nedenle bir icra avukatıyla çalışmadan önce deneyimleri ve uzmanlık alanları hakkında bilgi almak önemlidir.

Neden İcra Avukatından Destek Almalısınız?

İcra Avukatından destek almanın birtakım faydaları vardır. İcra Avukatından destek alınmalıdır çünkü; icra sürecinde, alacaklı ve borçlu arasında çeşitli haklar ve yükümlülükler vardır. Bir avukat, yasal haklarınızı korumak ve sizin lehinize olan yasal seçenekleri değerlendirmek konusunda size yardımcı olabilir.
İcra sürecinde alınan resmi uyarılar ve bildirimler karmaşık olabilir. Bir avukat, bu belgeleri doğru bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir ve size uygun adımları atma konusunda rehberlik edebilir.

İcra Avukatı Ücretleri ve Dava Masrafları

İcra Avukatı ücretleri davanın niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Ankara Barosu’nun en az ücret tarifesi gereği bir İcra Hukuk Davası’nın en az ücreti 18.200,00 TL’dir. Konusu para olan icra işlemleri için de meblağ üzerinden en az % 15 şeklinde ve benzeri oranlarda avukatlık ücreti kararlaştırılabilir.

Ankara İcra Avukatına Nasıl Vekalet Verebilirim?

Ankara İcra Avukatına vekaletname vermek için öncelikle vekaletname vermek istediğiniz avukatın bilgilerine sahip olmalısınız. Bu bilgiler edinildikten sonra herhangi bir noterliğe başvurmak suretiyle avukata vekaletname verebilirsiniz. Detaylı bilgi için web sitemiz giriş ekranındaki S.S.S. kısmından yararlanabilirsiniz.

İcra Hukuku Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

İcra Hukuku Davalarında Görevli Mahkeme, İcra Hukuk Mahkemesi’dir. İcra Davalarında Yetkili Mahkeme, davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara