İcra HukukuMakalelerimiz

İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

Hukuk sistemimizde bir borcun vadesinde ve eksiksiz ödenmemesi durumunda İcra ve İflas Kanunu alacaklıya, cebri icra sürecini başlatma hakkı tanımıştır.

Borcun niteliği ve türüne göre gerekli prosedür işletilerek borcun devletin zor eliyle tahsil edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu makalede icra takibinin kapanma ve icra dosyalarının düşme süreçleri incelenmiştir.

İcra Dosyası Nedir?

İcra dosyası, bir il veya ilçeye bağlı icra dairesine alacaklı veya vekilinin takip talebiyle müracaat etmesiyle açılır. Burada borcun niteliğine göre ilamsız, ilamlı veya kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla işlem başlamış olabilir. Her bir dosya türüne göre itiraz usulü ve yapılacak işlemler değişmektedir.

İcra Dosyaları Nasıl Takip Edilir?

İcra dosyalarının takibi oldukça önemlidir. Özellikle ödeme/icra emrinin tebliği ve itiraz süreçlerinin takibi hayati önem taşımaktadır. İcra dairelerince açıldıktan sonra alacaklı ve borçlunun e-devlet sistemlerinde ilgili icra dairesi ve dosya numarası bilgileri görünmektedir. Borcun miktarı, dayanak belgeler ve tebligat süreçleri için de taraflar, UYAP Vatandaş Portal sistemine girerek bu bilgilere ulaşabilirler.

İcra Dosyasının Kapanması

“İcra dosyası ne zaman kapanır?” “İcra dosyası ne zaman düşer” gibi sorular borçlular açısından oldukça önem taşımaktadır. Öncelikle bir icra dosyasının kapanması için borcun tamamının ödenmesi veya zamanaşımı süresinin dolması gerekir.

İcra dosyasının kapanması için ilk seçenek olan ödeme, borcun asıl alacağı ile birlikte tüm ferilerinin (masraf, vekalet ücreti, faiz, harçlar) ödenmesi gerekir. Bu ödeme doğrudan icra dairesine müracaat edilerek veya banka kanalıyla yapılabileceği gibi haricen alacaklı veya avukatına da yapılabilir.

İcra dosyasının kapanması için ikinci seçenek olan zamanaşımının dolması ise, borcun ortaya çıkmasından itibaren 10 yıl geçmekle dolan süredir. Bu durumda da borçlunun müracaatı halinde icra dairesi ilgili dosyanın düşmesine karar verecektir.

İcra Dosyasının Düştüğü Nasıl Öğrenilir?

İcra dosyasının düştüğü, dosyanın bulunduğu icra müdürlüğünden veya e devletteki “icra dosyalarım” sekmesinden öğrenilebilir.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır mı?

Kapanan bir icra dosyasının tekrar açılabilme hususu dosyanın ne sebeple kapandığına göre değişmektedir. Şayet borcun tüm ferileriyle eksiksiz ödenmesi şeklinde kapandıysa artık bu dosyanın tekrar açılması mümkün değildir. Aynı şekilde zamanaşımına uğramış bir dosyanın tekrar açılması mümkün değildir. Ancak dosyada bir yıl haciz uygulanmaması sebebiyle dosya “takipsizlik” sebebiyle kapanmışsa alacaklı yenileme harcı ve masraflarını ödeyerek kapanan dosyayı tekrar açabilir.

Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

Borcu ödenen icra dosyası 1 ile 3 iş günü içerisinde kapanmaktadır. Kapanmaması halinde uzman icra hukuku avukatlarından destek alınmasını öneririz.

Ödenen İcra Dosyası E Devletten Ne Zaman Düşer?

Ödenen icra dosyasının kapanma işlemi yapıldığı zaman e devlet sistemi üzerinden dosya durumu “kapalı” olarak gözükecektir.

Ödeme Yapıldığı Halde İcra Dosyası Kapanmazsa Ne Yapılmalı?

Ödeme yapıldığı takdirde icra dosyasının kapanmaması durumunda, ödemeye ilişkin dekont veya “borcu yoktur” yazısıyla birlikte dosyanın bulunduğu icra dairesine müracaat etmek gerekir.

İcra Tebligatından Kaç Gün Sonra İcra Gelir?

İcra takibi yapıldıktan sonra icra/ödeme emri tebliğe çıkarılır. Süresi içinde (7 veya 5 günlük süreler olabilir) itiraz edilmemesi durumunda haciz işlemleri başlar. İcra tebligatı geldikten sonra ortalama 15 gün içinde icra gelebilir. 05.04.2023 tarihinden sonra ev hacizleri için mahkeme kararının gerektiği hususu da göz ardı edilmemelidir.

İcra Dosyası Kendiliğinden Kapanır Mı?

İcra takibinin kapanması için borcun tamamının ödenmesi veya zamanaşımının dolması şarttır. İcra takibi 10 yıldan sonra kapanır. Buna ek olarak 1 yıllık süre geçtikten sonra haciz işlemleri yenilenmezse dosya takipsizlikle kapanır.

İcra Dosyasına Nasıl İtiraz Edilir?

İcra dosyasına, süresi içinde itiraz etmek önemlidir. İlamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda 5 gün ve ilamlı takiplerde de 7 günlük itiraz süresi öngörülmüştür. Bu sürelere uyularak dosyanın bulunduğu icra dairesine verilecek itiraz evrakıyla itiraz edilebilir.

Ek olarak UYAP sistemi üzerinden de elektronik olarak itiraz edilmesi mümkündür. İcra dosyalarına itiraz ve icra dosyalarının kapanma/düşme işlemleri için Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun uzman icra avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara