Ceza Hukuku

Adana Avukat – Çağrı Ayboğa

Adana Ceza Avukatı

Ceza hukuku, suçların ele alınması, soruşturulması ve failin yargılanmasıyla ilgili prosedürleri kapsayan bir hukuk alanıdır. Bu süreçlerin yönetimi, Adana avukat ve hukuk bürolarının uzmanlık alanına girer.

Ceza hukuku, incelenen suç tipleri ve mümkün sonuçlar açısından geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Özellikle hapis cezası gibi ciddi yaptırımların söz konusu olduğu durumlarda, deneyimli bir Adana ceza avukatıyla çalışmak büyük önem taşır.

Ceza hukuku kamu hukukunun bir parçası olarak, ceza yargılaması sürecinin nasıl işlediğini, bu süreçteki temel usul ve ilkeleri kapsar. Genel olarak ceza hukuku şunları içerir:

 • Ceza adalet sisteminin temel işleyiş mekanizmaları,
 • Cezalandırma sürecindeki temel kurallar ve ilkeler,
 • “Ceza Genel” kapsamında, cezalandırma politikalarının ülkeye özel kuralları ve genel yönelimleri,
 • “Suç” ve “kabahat” olarak tanımlanan davranışlar,
 • Bu davranışlara uygulanacak yaptırımlar,
 • Hapis cezaları, güvenlik tedbirleri, denetimli serbestlik gibi uygulamalar ve bunların yürütülme ilkeleri,
 • Cezayı azaltan, kaldıran ya da artıran sebepler,
 • “Ceza Özel” kapsamında, suçların birbirinden ayırt edilmesini sağlayan özgül eylemler ve her bir suçun kendine has özellikleri.
Adana Avukat Çağrı Ayboğa
Adana Avukat Çağrı Ayboğa

Bu kapsamda, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir Adana ceza avukatı ile çalışmak, sürecin karmaşıklığını ve ciddiyetini göz önünde bulundurduğunda, adil bir yargılama süreci için kritik bir adım olabilir.

Adana Ceza Avukatı Kime Denir? 

Adana ceza avukatı, yazılı ve yazılı olmayan normlar ihlal edildiğinde bireyleri koruyan kilit bir figürdür. Toplumların teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak evrim geçirmesi, suç tanımının da zamanla değişmesine neden olmaktadır. Bir zamanlar suç olarak kabul edilen davranışlar artık suç sayılmayabilir veya yeni suç türleri, bireylerin ve kurumların artan korunma ihtiyacı nedeniyle tanımlanabilir. Değişen suç tanımları ve cezaların yanı sıra, değişmeyen evrensel suçlar da mevcuttur; bunların çoğu insanlığa karşı işlenen suçlardır. Adana ceza avukatı, suç ve ceza kavramlarını, suçun oluşumunu, cezaları, suçları ortadan kaldıran veya hafifleten durumları ve uygulanacak temel ilkeleri inceleyerek bu karmaşık alanda rehberlik eder.

Son yapılan yasal değişikliklerle, mağdurların korunması amacının yanı sıra, suçlular ile mağdurların uzlaştırılması teşvik edilmiş ve daha ılımlı bir kanun anlayışına geçilmiştir. Bu değişiklikler, bireylerin haklarının korunması ve toplumsal barışın sağlanmasına yöneliktir.

Adana Ceza Avukatı
Adana Ceza Avukatı

Her birey, gelişen ve değişen toplumsal yapı içerisinde kendini beklenmedik bir anda suçla karşı karşıya bulabilir. Bir araç kullanırken ani bir karşılaşma, iş hayatında vergisel kurallara uymama ya da alakasız bir telefon görüşmesi yüzünden örgütlü suç içinde bulunma gibi durumlar yaşanabilir. Bu nedenle, suçlu ile masumun ayrımında dikkatli olunmalı ve Adana ceza avukatı, ceza hukukunun belirlediği ana prensipleri gözetmelidir. Ceza davalarında, davaya bakan herkesin, savcıdan avukata, mağdurdan sanığa kadar, bu prensiplere uygun hareket etmesi esastır.

Ceza hukukuna göre, bir eylemin suç olduğunu bilmemek savunma olarak ileri sürülemez. Bu, “Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesiyle desteklenir. Bu ilke, mağdurların ve şüphelilerin/sanıkların avukat aracılığıyla temsil edilmesine olanak tanır. Ancak, Türkiye’de bazı ceza avukatlarının, barodan gelen dosyalara gereken önemi vermemesi, temyiz veya istinaf sürelerini kaçırması gibi durumlar eleştiri konusudur. Bu sorunlar, kişilere telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Bu nedenle, bir Adana ceza avukatının dosyanızda görev alması, haklarınızın korunduğu anlamına gelmez. Kişisel olarak davanızı takip etmek, hem kendinize hem de adalete katkıda bulunacaktır. Uzman bir Adana ceza avukatı ile çalışmak, sürecin sorunsuz ilerlemesini ve haklarınızın korunmasını sağlayacaktır.

Adana Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar? 

Adana ceza avukatı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında, hukukun her alanında müvekkillerini savunma yetkisine sahiptir. Ancak, avukatlık pratiğinde özellikle ceza hukuku alanında uzmanlaşma söz konusudur. Türkiye’deki hukuk sistemi henüz mesleki branşlaşmayı resmi bir yapıda tanımamış olsa da, avukatlar kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına göre hizmet sunmaktadırlar. Bu çerçevede, Adana ceza avukatı denildiğinde, bu alanda kendini geliştiren ve ilgili davalar üzerine yoğunlaşan avukatlar anlaşılır. Adana ceza avukatı, aşağıdaki gibi çeşitli suç tipleriyle ilgili davaları üstlenir:

 • 1. Kasten Öldürme (Madde 81)
 •  Kasten Yaralama (Madde 86)
 • Hırsızlık (Madde 146)
 • Gasp (Madde 148)
 •  Dolandırıcılık (Madde 157)
 • Yağma (Madde 160)
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali (Madde 123)
 • Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma (Madde 109)
 • Cinsel Saldırı (Madde 102)
 •  Çocukların Cinsel İstismarı (Madde 103)
 •  Tefecilik (Madde 241)
 •  Yalan Beyan (Madde 270)
 •  İftira (Madde 267)
 •  Şantaj (Madde 283)
 •  Belge Sahteciliği (Madde 204)
 •  Resmi Belgede Sahtecilik (Madde 205)
 •  Parada Sahtecilik (Madde 197)
 •  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti (Madde 188)
 •  Silahlanma Kanununa Muhalefet (Madde 125)
 •  Kaçakçılık (Madde 344)

Adana ceza avukatı, bu suçlarla ilgili olarak yasal süreçlerde müvekkillerinin haklarını savunur, dosya hazırlık ve mahkemede delil sunma gibi çeşitli hizmetler sağlar.

Ceza Mahkemeleri Nelerdir? Ceza Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ceza davalarına bakan çeşitli mahkemeler mevcuttur. Bu mahkemeler, baktıkları davaların türüne ve ceza miktarına göre sınıflandırılır.

Ceza mahkemeleri çeşitleri:

 • Asliye Ceza Mahkemesi: 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlara bakar.
 • Ağır Ceza Mahkemesi: 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlara bakar.
 • Çocuk Mahkemesi: 12 yaşından büyük 18 yaşından küçük sanıklar hakkında işlenen kasten yaralama, basit yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık, gasp gibi suçlara bakar.
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi: 12 yaşından büyük 18 yaşından küçük sanıklar hakkında işlenen ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlara bakar.
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi: Fikri ve sınai haklar ile ilgili suçlara bakar.
 • Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri: Terörle Mücadele Kanunu, Organize Suçlarla Mücadele Kanunu gibi özel kanunlarda belirtilen suçlara bakar.

Mahkemelerin baktığı suçlara bazı örnekler:

Asliye Ceza Mahkemesi:

 • Kasten yaralama
 • Tehdit
 • Hakaret
 • Hırsızlık
 • Cinsel Taciz
 • Dolandırıcılık

Ağır Ceza Mahkemesi:

 • Kasten öldürme
 • Ağırlaştırılmış yaralama
 • Yağma
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti
 • Silahlanma Kanununa muhalefet
 • Çete kurma

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi:

 • Kasten öldürme
 • Ağırlaştırılmış yaralama
 • Yağma
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti
 • Silahlanma Kanununa muhalefet
 • Çete kurma

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi:

 • Telif hakkı ihlali
 • Patent hakkı ihlali
 • Marka hakkı ihlali
 • Endüstriyel tasarım hakkı ihlali

Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri:

 • Terör suçları
 • Organize suçlar

Adana Ceza Avukatının Görevi Nedir? 

Adana ceza avukatının görevi, suçla itham edilen veya mağdur olan müvekkilin yasal haklarını ağır ceza mahkemeleri ve sulh ceza mahkemeleri nezdinde savunmaktır. Toplum düzenini bozan, zarar veren ve bireylerin özgürlüğünü kısıtlayan davranışlarda bulunanlar, suç olarak değerlendirilir. Bu kapsamda, Adana ceza avukatı, müvekkilinin masumiyetini kanıtlamak, olayın hukuki yönlerini araştırmak, suç anında elde edilen delil ve tanıklıkları organize etmek gibi görevleri yerine getirir. Ayrıca, ceza indirimi gibi olanaklardan faydalanılabilmesi için kanunların sunduğu fırsatların değerlendirilmesi de avukatın sorumlulukları arasındadır.

Adana Ceza Avukatı Delil Toplayabilir Mi? 

Ceza avukatları aynı zamanda delil toplama yetkisine sahiptir. Müvekkilinin haklarını savunurken, gerekli delilleri toplama, dosyaları inceleme ve düzenleme yetkilerini kullanır. Tanık ifadelerinin analizi, ifade tutarsızlıklarının değerlendirilmesi ve delil karşılaştırması yapma gibi süreçlerde aktif rol alır. Özellikle ifade, delil toplama ve gözaltı durumlarında müvekkilinin yanında yer alır.

Zimmet Suçu Adana ceza avukatı Önemi 

Zimmet suçları kapsamında, Adana ceza avukatı, kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak kamu varlığına zarar vermesi durumlarında müvekkilini savunur. Bu tür suçlar genellikle 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasını gerektirebilir. Adana ceza avukatı, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlarında müvekkilinin savunmasını üstlenir, tanık ve sanıklarla ilgili süreçlere dahil olur, delil toplar ve ifadeleri değerlendirir. Bu şekilde, Türkiye hukuk sistemi çerçevesinde, Adana ceza avukatı müvekkilinin haklarını en etkili şekilde savunmayı hedefler.

Bilişim Suçlarında Adana Ceza Avukatı

Adana ceza avukatı, bilişim suçları kapsamında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerle ilgili olarak müvekkilinin haklarını savunmak için çalışır. Bu alanda, suçlu veya mağdurun mahkeme sürecinde desteklenmesi, savunmasının yapılması, delillerin toplanması ve ifadelerin değerlendirilmesi gibi görevleri üstlenen hukuk profesyoneline Adana ceza avukatı denir.

Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı banka ve kredi kartı dolandırıcılıkları, haksız kazanç elde etme eylemleri, kişisel mahremiyeti ihlal eden ya da açığa çıkaran davranışlar gibi suçlar bu kategoriye girer. Ayrıca, bilişim sistemlerinin engellenmesi veya bozulması, yasa dışı bahis ve oyunların oynatılması, internet üzerinden yapılan tacizler gibi durumlar da Adana ceza avukatının müdahale alanına dahildir. Adana ceza avukatı, bu tür davalarda mahkemede müvekkilini temsil etme ve savunma hakkına sahiptir.

Adana Ceza Avukatı İletişim Bilgileri 

Adana ceza avukatı, ağır ceza veya sulh ceza mahkemelerinde görülen davaları üstlenen hukuk profesyoneline denir. Bu uzmanlık alanında, avukat; müvekkilini mahkemede temsil etme, delil toplama, dosya hazırlama ve tutukluluk durumları gibi konularda geniş kapsamlı hukuki destek sağlar. Adana ceza avukatına başvurmak için, hukuk bürolarıyla doğrudan iletişime geçmek mümkündür. Böylece, hukuki danışmanlık alarak sorularınıza cevap bulabilir ve sürecinizle ilgili destek alabilirsiniz.

Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur? 

Ülkemizde, ceza davalarında avukat tutma genel olarak zorunlu değildir. Ancak, duruşmanın müdafi olmaksızın yürütülmesi bazı durumlarda usulsüzlük olarak görülmekte ve belirli koşullarda müdafi atanması mecburiyeti bulunmaktadır.

Herhangi bir şüpheli ya da sanık, soruşturma sürecinde avukat yardımı alabilir. Eğer kişi, bir avukattan hukuki yardım alacak durumda değilse ve talep etmesi halinde, baro tarafından bir müdafi atanır.

Eğer şüpheli veya sanık avukatsızsa ve;

 • Yaşı 18’den küçükse,
 • Kendini savunamayacak durumda, sağır, dilsiz ya da başka bir engeli varsa,
 • Soruşturulduğu veya yargılandığı suç için alt sınırı beş yıl ve üzeri hapis cezası öngörülüyorsa, Bu durumlarında MÜDAFİNİN atanması ZORUNLUDUR.

Müdafi ataması, talep doğrultusunda şu şekilde gerçekleşir:

 • Soruşturma aşamasında, ifade alınan mercii veya sorguyu yapan hakim talebiyle,
 • Yargılama aşamasında, mahkeme talebiyle, Baro tarafından bir müdafi atanır.

Eğer şüpheli veya sanık daha sonra kendi avukatını seçerse, baro tarafından atanmış olan avukatın görevi son bulur.

Mağdur ve Şikayetçi için Avukat Atanması:

Mağdur ve şikayetçiler, kendilerine karşı işlenen suçlar nedeniyle avukat atanmasını talep etme hakkına sahiptirler. Cinsel saldırı, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet suçları ve beş yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda bu hak geçerlidir.

Eğer mağdur;

 • 18 yaşından küçükse,
 • Sağır, dilsiz ya da kendini ifade edemeyecek derecede engelli ise ve bir avukatı yoksa, Baro tarafından kendiliğinden ve zorunlu olarak bir avukat atanır.

Ceza Davalarında Avukat Ücreti Ne Kadar? 

Ağır Adana ceza avukatı ücretleri, avukatın deneyimi, bilgi birikimi ve davaya ayıracağı zaman gibi faktörlere göre farklılık gösterir. Avukatlık Ücret Tarifesi’ne tabi olmaksızın, avukat ve müvekkil arasındaki anlaşma ile belirlenir. Özellikle avukatın tecrübesi, davaya olan hakimiyeti ve kazanma oranı gibi unsurlar ücretlendirme üzerinde belirleyici olabilmektedir. Davanın niteliği ve müvekkillerin durumu da ücretlendirmede önemli bir rol oynar.

Örneğin, bir hakaret davasını temsil etmek ile bir örgüt suçundan dolayı savunma yapmak arasında önemli bir ücret farkı olabilir. İlk durum genellikle daha az karmaşık ve kısa süreli bir ihtiyaçken, ikinci durum daha uzun ve detaylı bir çalışma gerektirir. Böylelikle, basit bir ceza davası için avukatlık ücreti olarak 50.000 TL istenebileceği gibi, daha karmaşık bir dava için 150.000 TL talep edilebilir. Ücretlendirme tamamen avukat ile müvekkiller arasında serbestçe belirlenir.

Ceza hukukunda avukatın mesleki yetkinliği, önceki dava tecrübeleri, yazdığı makaleler ve yer aldığı önemli davalardaki rolleri gibi faktörler, ağır Adana ceza avukatı ücretlerini etkileyen önemli unsurlardır. Bu bağlamda, müvekkil ve avukat, ücret konusunda karşılıklı anlaşmaya varırlar. Ceza davaları, karmaşıklıkları ve sonuçlarının bireylerin özgürlüğü üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, nitelikli bir Adana ceza avukatıyla çalışmak büyük önem taşır.

Adana ceza avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Ceza davaları, hem sanıklar hem de mağdurlar için oldukça stresli ve karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, bu süreçte size yardımcı olacak doğru Adana ceza avukatını seçmek çok önemlidir.

Adana ceza avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

Uzmanlık: Seçeceğiniz avukatın ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olması önemlidir. Ceza hukuku, oldukça geniş ve karmaşık bir alan olduğu için, bu alanda deneyimli bir avukatın size daha iyi bir şekilde yardımcı olabileceğini unutmayın.

Tecrübe: Avukatın ceza davalarında ne kadar tecrübeli olduğunu araştırmanız önemlidir. Tecrübeli bir avukat, yasal süreçlere hakim olacak ve davanızı en iyi şekilde nasıl yöneteceğini bilecektir.

Başarı Oranı: Avukatın geçmişteki ceza davalarında ne kadar başarılı olduğunu araştırmanız da önemlidir. Başarılı bir avukat, davanızı kazanma şansınızı artıracaktır.

İletişim Becerileri: Avukatın sizinle açık ve net bir şekilde iletişim kurabilmesi önemlidir. Avukatınızın sizi dinlemesi, sorularınızı yanıtlaması ve davanızla ilgili gelişmeleri size bildirmesi gerekir.

Ücret: Avukatın ücret politikasını öğrenmeniz ve bütçenize uygun olup olmadığını değerlendirmeniz önemlidir.

Kişisel Uyumluluk: Avukatınızla aranızda iyi bir iletişim ve güven duygusu olması önemlidir. Avukatınızla rahat bir şekilde konuşabilmeniz ve ona güvenebilmeniz gerekir.

Referans: Daha önce bu avukatla çalışmış olan kişilerden referans almanız da faydalı olabilir.

Adana ceza avukatı seçerken:

 • Baro’ya kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.
 • Avukatın disiplin cezası alıp almadığını araştırın.
 • Ücret politikası hakkında detaylı bilgi alın.
 • Avukatla yüz yüze görüşerek onu daha iyi tanıyın.

Bazı faydalı kaynaklar:

 • Türkiye Barolar Birliği: https://www.barobirlik.org.tr/
 • Adli Yardım: https://adliyardim.adalet.gov.tr/
 • Ceza Hukuku Derneği: https://www.tchd.org.tr/

Sıkça Sorulan Sorular 

Adana ceza avukatı Kime Denir?

 Ceza davalarında, Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi’nde müvekkillerini temsil eden avukatlara Adana ceza avukatı adı verilir.

Adana Ağır Ceza Avukatı Kime Denir?

 Ceza avukatları içerisinde, özellikle Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalara odaklanarak hizmet sunan avukatlara ağır Adana ceza avukatı denir.

Ceza Davasında Avukat Tutumak Zorunlu Mudur?

 Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 150. maddenin 3. fıkrasına istinaden, alt sınırı 5 yıl ve üzeri hapis cezası gerektiren suçlar kapsamında yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda, şüpheli ya da sanığın talebine bakılmaksızın müdafi atanması gerekmektedir.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer? 

Ceza davalarının süresi, davanın niteliğine, tanık ve delil sayısına göre değişiklik gösterir. Genellikle dört veya beş celse arasında tamamlanan ceza davaları, asliye ceza mahkemeleri gibi yargı organlarında görülür.

Davanın Avukatlık Ücretini Kim Öder? 

Özel olarak tutulan avukatın ücreti, müvekkil tarafından karşılanır. Bu, adana avukat ile müvekkil arasındaki özel bir mali ilişkiyi ifade eder. Ancak, mahkeme genellikle dava sonucunda lehte karar verilen tarafın avukatına bir vekalet ücreti belirler ve bu ücret, dava kaybeden taraf tarafından dava kazanan tarafa ödenir.

Ağır Ceza Mahkemeleri En Az Ne Kadar Ceza Verir? 

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar, genellikle 10 yıl ve üzeri hapis cezasını gerektiren ağır suçları kapsar. Bu mahkemeler, ceza yargılamasının ilk derecesinde en ciddi suçların yargılandığı yerlerdir.

En iyi Adana ceza avukatı kimdir? 

Adana ceza avukatı veya başka bir alanda faaliyet gösteren avukatlar arasında en iyi Adana ceza avukatı şeklinde sıralama yapmak mümkün değildir. Kimi zaman önemli bir davayı kazanan avukat en iyi Adana ceza avukatı şeklinde müvekkili tarafından anılabilir. 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara