İdare Hukuku

Kademe ve Derece İlerlemesi Nedir? Nasıl Olur?

Kademe ve Derece İlerlemesinde Onay Mercii

Kademe ve derece ilerlemesi, Devlet memurlarının maaş ve kıdem artışı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda (DMK) belirlenen kademe ve derece sistemiyle düzenlenmektedir. Bu sistem, hem memurların haklarını korumak hem de kamu hizmetinin verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Kademe Nedir?

Kademe, memurun maaşındaki kademeli artışı ifade eder. Görevin önemi veya sorumluluğuyla ilgisi olmadan, bir alt kademeden bir üst kademeye geçişi temsil eder. Her memur, bulundukları kademede en az bir yıl çalıştıktan sonra otomatik olarak kademe ilerlemesi yaşar. Bu ilerleme, disiplin cezaları hariç, yasal bir haktır ve idare tarafından engellenemez. Kademe ilerlemesi, maaş ve kıdem artışı dışında, görev, yetki ve sorumluluklarda herhangi bir değişiklik yapmaz.

Derece Nedir?

Derece, memurun sınıfı içindeki hiyerarşik konumunu gösterir. Daha yüksek derece, daha yüksek maaş ve kıdem anlamına gelir. Derece yükselmesi, 3 yıl boyunca mevcut derecede çalıştıktan ve en az 1 yılını 3. kademede geçirdikten sonra, üst dereceden boş bir kadroya atanma yoluyla gerçekleşir. Bu ilerleme için gerekli niteliklere sahip olmak da şarttır.

Terimler ve Tanımlar:

 • Terfi Tarihi: Memurun kademe ve derece ilerlemesi için uygun olduğu tarih.
 • İntibak: Memurun eğitim durumu, hizmet yılları ve geçmiş hizmetlerine göre, DMK çerçevesinde ilerleyebileceği derece ve kademenin belirlenmesi.
 • Derece Yükselmesi: 3 yıl süreyle ve bu sürenin en az 1 yılını 3. kademede geçirerek, üst dereceden boş bir kadroya atanmak için gerekli nitelikleri kazanma süreci.
 • Kazanılmış Hak Aylığı Kademe ve Derece: Memurun, DMK’da belirtilen giriş derece ve kademelerine yapılan ilaveler sonucu ulaştığı derece ve kademe.
 • İşgal Edilen Kadro: Memurun atandığı kadronun unvanı.
 • Ödemeye Esas Kademe Derece: Memurun maaşının hesaplandığı kazanılmış hak aylığına dayanan derece ve kademe.

Kademe, Derece ve Terfi Nedir?

Kademe, devlet memurlarının maaşlarının kademeli olarak artmasını sağlayan bir sistemdir. Görevin önemi veya sorumluluğuyla ilgisi olmadan, bir alt kademeden bir üst kademeye geçişi temsil eder. Her memur, bulundukları kademede en az bir yıl çalıştıktan sonra otomatik olarak kademe ilerlemesi yaşar. Bu ilerleme, disiplin cezaları hariç, yasal bir haktır ve idare tarafından engellenemez. Kademe ilerlemesi, maaş ve kıdem artışı dışında, görev, yetki ve sorumluluklarda herhangi bir değişiklik yapmaz. Ankara Avukat

Derece, devlet memurlarının sınıfı içindeki hiyerarşik konumunu gösterir. Daha yüksek derece, daha yüksek maaş ve kıdem anlamına gelir. Derece yükselmesi, 3 yıl boyunca mevcut derecede çalıştıktan ve en az 1 yılını 3. kademede geçirdikten sonra, üst dereceden boş bir kadroya atanma yoluyla gerçekleşir. Bu ilerleme için gerekli niteliklere sahip olmak da şarttır.

Terfi, bir devlet memurunun bir üst kademe ve dereceye yükseltilmesidir. Terfi, kademe ilerlemesinden farklı olarak, otomatik değildir ve memurun performansına, kıdemine ve gerekli şartları yerine getirmesine bağlıdır. Terfi için gerekli şartlar DMK’da belirtilmiştir.

Kademe ve Derece İlerlemesi
Kademe ve Derece İlerlemesi

Memurluk Dereceleri Nelerdir?

Devlet memurları 4 dereceye ayrılır:

1. Derece:

 • Bu dereceye mensup memurlar, genellikle üst düzey yönetici veya uzman pozisyonlarında görev yaparlar.
 • Bu derecenin 4 kademesi vardır.
 • 1. derecenin 1. kademesinde yer alan memurlar, en yüksek maaşı alan memurlardır.

2. Derece:

 • Bu dereceye mensup memurlar, genellikle orta düzey yönetici veya uzman pozisyonlarında görev yaparlar.
 • Bu derecenin 4 kademesi vardır.

3. Derece:

 • Bu dereceye mensup memurlar, genellikle teknisyen veya büro personeli pozisyonlarında görev yaparlar.
 • Bu derecenin 4 kademesi vardır.

4. Derece:

 • Bu dereceye mensup memurlar, genellikle hizmetli veya yardımcı personel pozisyonlarında görev yaparlar.
 • Bu derecenin 3 kademesi vardır.

Memurların dereceleri, eğitim durumları, hizmet süreleri ve aldıkları ek tazminatlara göre belirlenir.

657 Derece Kademe Tablosu

DereceKademeMaaş KatsayısıEk GöstergeGösterge
111,000030004000
120,975030003925
130,950030003850
140,925030003775
210,875022003850
220,850022003740
230,825022003630
240,800022003520
310,750015003375
320,725015003262,5
330,700015003150
340,675015003037,5
410,62509002725
420,60009002610
430,57509002495

 

Kademe İlerlemesi Nedir? Şartları Nelerdir?

Kademe ilerlemesi, devlet memurlarının maaşlarının kademeli olarak artmasını sağlayan bir sistemdir. Görevin önemi veya sorumluluğuyla ilgisi olmadan, bir alt kademeden bir üst kademeye geçişi temsil eder.

Kademe İlerlemesinin Şartları Nelerdir?

Kademe ilerlemesi için:

 • Memurun bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
 • Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması gerekir.
 • Memurun disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kademe ilerlemesi otomatik olarak gerçekleşir.

Memur yılda kaç kademe alır? Sorusunun cevabı açıktır: Memur, gerekli şartları sağladıktan sonra, her yıl 1 kademe ilerler.

Kademe İlerlemesi ile İlgili Önemli Bilgiler:

 • Kademe ilerlemesi, memuriyetin ilk yılında başlar.
 • Memur, bir üst kademeye yükseldikten sonra, o kademede de en az bir yıl çalışması gerekir.
 • Kademe ilerlemesi, memuriyetin her aşamasında geçerlidir.
 • Emeklilik, istifa veya başka bir sebeple memuriyetten ayrılma halinde, kazanılmış kademe hakları korunur.
 • Kademe ilerlemesi, devlet memurlarının maaşlarının artmasını sağlayan önemli bir haktır. Bu hak, memurların motivasyonlarını ve çalışma performanslarını artırır.

Derece İlerlemesi Nedir? Şartları Nelerdir?

Derece ilerlemesi, devlet memurlarının hiyerarşik konumlarının ve maaşlarının artmasını sağlayan bir sistemdir. Aynı sınıfta bir üst dereceye yükselmeyi temsil eder.

Derece İlerlemesinin Şartları Nelerdir?

Derece ilerlemesi için:

 • Memurun bulunduğu derecede en az 3 yıl çalışmış olması gerekir.
 • Bu 3 yılın en az 1 yılını 3. kademede geçirmiş olması gerekir.
 • Bir üst derecede boş kadro bulunması gerekir.
 • Memurun disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Gerekli sınavlarda başarılı olması gerekir.
 • Derece ilerlemesi otomatik değildir. Memur, gerekli şartları sağladıktan sonra, bir üst dereceye yükselmek için başvuru yapmalıdır. Başvurular, her yıl belirlenen tarihlerde kabul edilir.

Derece İlerlemesi ile İlgili Önemli Bilgiler:

 • Derece ilerlemesi, memuriyetin 4. yılında başlar.
 • Memur, bir üst dereceye yükseldikten sonra, o derecede de en az 3 yıl çalışması gerekir.
 • Derece ilerlemesi, memuriyetin her aşamasında geçerlidir.
 • Emeklilik, istifa veya başka bir sebeple memuriyetten ayrılma halinde, kazanılmış derece hakları korunur.
 • Derece ilerlemesi, devlet memurlarının hiyerarşik konumlarının ve maaşlarının artmasını sağlayan önemli bir haktır. Bu hak, memurların motivasyonlarını ve çalışma performanslarını artırır.

Olağan ve Olağan Dışı Derece İlerlemesi Nedir?

Olağan derece ilerlemesi:

Devlet memurlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartları sağlayarak, bir üst dereceye yükselmelerini ifade eder.

Bu şartlar şunlardır:

 • Bulunduğu derecede en az 3 yıl çalışmış olması
 • Bu 3 yılın en az 1 yılını 3. kademede geçirmiş olması
 • Bir üst derecede boş kadro bulunması
 • Disiplin cezası almamış olması
 • Gerekli sınavlarda başarılı olması
 • Olağan dışı derece ilerlemesi:
 • Olağan ilerleme şartlarını sağlamayan memurların, Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) onayı ile bir üst dereceye yükselmelerini ifade eder.
 • Bu şekilde ilerleme için gerekli şartlar şunlardır:
 • Memurun, olağanüstü başarı ve yetenekleri ile kamu hizmetlerine önemli katkılarda bulunmuş olması
 • Bir üst derecede boş kadro bulunması
 • DPB’nin onayı

Olağan dışı derece ilerlemesi, çok özel durumlarda ve DPB’nin takdiri ile gerçekleşir.

Örnekler:

 • Bir memur, 3 yıl boyunca 2. derecenin 3. kademesinde çalışmış ve gerekli sınavlarda başarılı olmuştur. Bir üst derecede boş kadro da bulunmaktadır. Bu memur, olağan derece ilerlemesi ile 2. derecenin 4. kademesine yükselebilir.
 • Bir memur, 2 yıl boyunca 2. derecenin 3. kademesinde çalışmış ve çok önemli bir projede başarı elde ederek kamu hizmetlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Bir üst derecede boş kadro da bulunmaktadır. DPB, bu memurun olağan dışı derece ilerlemesi ile 2. derecenin 4. kademesine yükselmesine onay verebilir.

Kademe ve Derece İlerlemelerinde Onay Mercii ve Süreci

Kademe ve derece ilerlemeleri, devlet memurlarının maaşlarının ve hiyerarşik konumlarının artmasını sağlayan önemli haklardır. Bu hakların kazanılması için belirli şartların sağlanması ve onay süreçlerinin tamamlanması gerekir.

Onay Mercii:

Kademe ve derece ilerlemelerinde onay mercii, atamaya yetkili amirdir.

 • Atamaya yetkili amir, kurumun en üst yöneticisidir.
 • Genellikle, genel müdür, vali, rektör gibi unvanlara sahip kişilerdir.
 • Atamaya yetkili amir, yetkisini devredebilir.
 • Yetki devrinde, devralan amir, onay mercii yetkisini kullanır.

Süreç:

Kademe İlerlemesi:
 • Kademe ilerlemesi otomatik olarak gerçekleşir.
 • Atamaya yetkili amir, her yıl belirlenen tarihlerde kademe ilerlemelerini onaylar.
 • Kademe ilerlemesi ile ilgili herhangi bir itiraz veya şikayet, atamaya yetkili amire yapılmalıdır.
Derece Yükselmesi:

Derece yükselmesi için gerekli şartları sağlayan memurlar, atamaya yetkili amire başvuru yaparlar.

 • Başvuruda, gerekli belgeler ve sınav sonuçları da sunulur.
 • Atamaya yetkili amir, başvuruyu inceleyerek, gerekli belgeleri ve sınav sonuçlarını değerlendirir.
 • Gerekli şartları sağlayan ve sınavlarda başarılı olan memurların derece yükselmesi onaylanır.
 • Onay süreci, kurumdan kuruma ve başvuruların yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, onay süreci 1-2 ay sürer.

Onay merciinin kararını verirken hukuka ve objektif kriterlere uygun davranmak zorundadır. Onay merciinin kararı hakkında, idari yargı yoluna başvurulabilir.

Sınıf Yükselmesi Nedir? Şartları Nelerdir?

Sınıf yükselmesi, devlet memurlarının aynı hizmet sınıfı içinde veya öğrenim itibariyle başka bir hizmet sınıfına geçmesini ifade eder. Bu, memurun maaşının ve hiyerarşik konumunun artmasına neden olabilir.

Sınıf Yükselmesinin Şartları Nelerdir?

Sınıf yükselmesi için gerekli şartlar, yükselme türüne göre değişiklik gösterir.

Aynı Hizmet Sınıfı İçinde Sınıf Yükselmesi:

 • Memurun bulunduğu sınıfta en az 3 yıl çalışmış olması
 • Bir üst sınıfta boş kadro bulunması
 • Disiplin cezası almamış olması
 • Gerekli sınavlarda başarılı olması

Öğrenim İtibariyle Başka Bir Hizmet Sınıfına Geçiş:

 • Memurun, geçiş yapmak istediği hizmet sınıfı için gerekli öğrenim durumunu sağlaması
 • Bir üst sınıfta boş kadro bulunması
 • Disiplin cezası almamış olması
 • Gerekli sınavlarda başarılı olması
 • Sınıf yükselmesi otomatik değildir. Memur, gerekli şartları sağladıktan sonra, bir üst sınıfa yükselmek için başvuru yapmalıdır. Başvurular, her yıl belirlenen tarihlerde kabul edilir.

Sınıf yükselmesi ile ilgili bazı önemli bilgiler:

 • Sınıf yükselmesi, memuriyetin 4. yılında başlar.
 • Memur, bir üst sınıfa yükseldikten sonra, o sınıfta da en az 3 yıl çalışması gerekir.
 • Sınıf yükselmesi, memuriyetin her aşamasında geçerlidir.
 • Emeklilik, istifa veya başka bir sebeple memuriyetten ayrılma halinde, kazanılmış sınıf hakları korunur.
 • Sınıf yükselmesi, devlet memurlarının maaşlarının ve hiyerarşik konumlarının artmasını sağlayan önemli bir haktır. Bu hak, memurların motivasyonlarını ve çalışma performanslarını artırır.

Lisans ve Lisansüstü Eğitimin Kademe, Derece ve Sınıf İlerlemelerine Etkisi

Lisans ve lisansüstü eğitim, devlet memurlarının kademe, derece ve sınıf ilerlemelerinde hem doğrudan hem de dolaylı olarak önemli bir etkiye sahiptir.

Doğrudan Etkiler:
 • Kademe İlerlemesi: Lisans ve lisansüstü diploma sahibi memurlar, ek bir kademe ilerlemesi hakkına sahiptir.
 • Derece Yükselmesi: Lisansüstü diploma sahibi memurlar, ek bir derece yükselmesi hakkına sahiptir.
 • Sınıf Yükselmesi: Lisansüstü diploma sahibi memurlar, öğrenim itibariyle daha yüksek bir sınıfa geçebilirler.
Dolaylı Etkiler:
 • Maaş Artışı: Kademe, derece ve sınıf yükselmesi, memurun maaşının da artmasına neden olur.
 • Kariyer Fırsatları: Lisans ve lisansüstü eğitim, memurların daha üst düzey görevlere atanma şanslarını da artırır.
 • Görevde Yükselme: Lisans ve lisansüstü eğitim, memurların görevlerini daha iyi yapmalarına ve daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

Lisans ve lisansüstü eğitimin kademe, derece ve sınıf ilerlemelerindeki etkisi, memurunun:

 • Eğitim seviyesine
 • Mezun olduğu alana
 • Görev yaptığı kuruma
 • Hizmet süresine; göre değişiklik gösterebilir.

Örnekler:

 • Bir lisans mezunu memur, ek bir kademe ilerlemesi hakkı kazanarak, 3 yıl yerine 2 yıl sonra bir üst kademeye yükselebilir.
 • Bir yüksek lisans mezunu öğretmen, ek bir derece yükselmesi hakkı kazanarak, 3 yıl yerine 2 yıl sonra bir üst dereceye yükselebilir.
 • Bir doktora mezunu memur, öğrenim itibariyle daha yüksek bir sınıfa geçerek, daha yüksek maaş alma hakkı kazanabilir.

Lisans ve lisansüstü eğitim, devlet memurlarının kariyerlerinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, memurların kendilerini geliştirmek için bu tür eğitimlere önem vermeleri tavsiye edilir.

İlave Kademe ve Derece Uygulamasının Yapıldığı Haller

İlave kademe ve derece ilerlemeleri, devlet memurlarının normal ilerleyişinin ötesinde, bazı özel durumlarda ek haklar kazanmalarını sağlayan uygulamalardır.

İlave Kademe Uygulamalarının Yapıldığı Haller:

 • Lisans ve lisansüstü eğitim: Lisans ve lisansüstü diploma sahibi memurlar, ek bir kademe ilerlemesi hakkına sahiptir.
 • Yurt dışı görevlendirmeler: Yurt dışı görevlendirmelerde bulunan memurlar, görev süreleri ile orantılı olarak ek kademe ilerlemesi hakkı kazanabilirler.
 • Olağanüstü başarı ve yetenek: Olağanüstü başarı ve yetenek gösteren memurlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) onayı ile ek kademe ilerlemesi hakkı kazanabilirler.
 • Engellilik: Engelli memurlar, engellilik durumlarına göre ek kademe ilerlemesi hakkı kazanabilirler.
 • Şehit ve gazi yakınları: Şehit ve gazi yakınları, kanunlarca belirlenen şartları sağlamaları halinde ek kademe ilerlemesi hakkı kazanabilirler.

İlave Derece Uygulamalarının Yapıldığı Haller:

 • Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans ve doktora diploma sahibi memurlar, ek bir derece yükselmesi hakkına sahiptir.
 • Olağanüstü başarı ve yetenek: Olağanüstü başarı ve yetenek gösteren memurlar, DPB’nin onayı ile ek derece yükselmesi hakkı kazanabilirler.
 • Uzmanlık sınavı: Uzmanlık sınavında başarılı olan memurlar, ek bir derece yükselmesi hakkı kazanabilirler.

İlave kademe ve derece uygulamaları, memurların motivasyonlarını ve çalışma performanslarını artırır. Bu nedenle, bu tür uygulamaların adil ve şeffaf bir şekilde yapılması önemlidir.

1. 2. Ve 3. Derece Memurlar Kimlerdir?

Devlet memurları, görev ve sorumluluklarına göre 4 dereceye ayrılır. Her derecenin kendine özgü ek göstergesi ve maaş katsayısı vardır.

 • 1. Derece Memurlar: Kaymakamlar, vali yardımcıları, rektör yardımcıları ve profesörler 1. derece memurlardır.
 • 2. Derece Memurlar: Savcılar, hakimler, doçentler ve doktorlar 2. derece memurlardır.
 • 3. Derece Memurlar: Öğretmenler, komiserler, hemşireler ve mühendisler 3. derece memurlardır.

Ek Bilgiler:

 • Ek gösterge, memurun maaşının hesaplanmasında kullanılan bir katsayıdır.
 • Maaş katsayısı, her yıl yeniden belirlenir.
 • Memurların maaşları, dereceleri, ek göstergeleri ve kıdem aylıkları dikkate alınarak hesaplanır.

1/4 Memur Ne Demektir?

¼ memur ifadesi, birinci derecenin dördüncü kademesindeki bir memuru tanımlar. Bu derece, ortaöğretimden sonra bir yıl süren mesleki veya teknik eğitimi tamamlayan kişiler için geçerlidir.

Lisans Mezunu Memur Kaçıncı Dereceden Başlar?

Lisans mezunu bir memur, genellikle 9. derecenin 1. kademesinden kamu hizmetine başlar. Ancak bu başlangıç derecesi ve kademesi, kurum politikalarına, pozisyonun gereksinimlerine ve özel düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı özel durumlar veya pozisyonlar için daha yüksek bir dereceden başlama imkanı da olabilir.

1/4 Öğretmen Kaç Yıl Görev Yapmalıdır?

Derece 4. kademe bir öğretmen, ek göstergesi 3600 olduğu için emekli olmak için 25 yıl görev yapmalıdır.  Emeklilik süresi, hizmet yılı ve yaş olmak üzere iki kritere bağlıdır. 1. derece 4. kademe bir öğretmen için emeklilik şartları şunlardır:

Hizmet Yılı: 25 yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenler emekliliğe hak kazanır.

Yaş: 55 yaş ve 25 yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenler emekliliğe hak kazanır.

58 yaşını dolduran öğretmenler, hizmet süresi şartı aranmaksızın emekli olabilir.

Örnek:

2023 yılında 30 yaşında ve 1. derece 4. kademe olarak göreve başlayan bir öğretmen, 2048 yılında 55 yaşına ve 25 yıllık hizmet süresine ulaşarak emekli olabilir.

2023 yılında 40 yaşında ve 1. derece 4. kademe olarak göreve başlayan bir öğretmen, 2048 yılında 58 yaşına ulaşarak, hizmet süresi şartı aranmaksızın emekli olabilir.

Kadro Derecesi 11 Ne Demektir?

Memurlarda kadro derecesi 11, uzman unvanını ve 4 yıllık lisans eğitimi şartını ifade eder. Bu dereceye sahip memurlar, kamu kurumlarında belirli alanlarda uzmanlık gerektiren görevleri yerine getirirler.

Kadro Derecesi 11’in Özellikleri:

Ek Gösterge: 3000

Maaş: Ek gösterge, kıdem aylığı ve ek tazminat gibi unsurlara bağlı olarak değişir. 2024 yılı için 11. derecenin 1. kademesindeki bir memurun brüt maaşı yaklaşık 26.000 TL’dir.

Görevler: Uzmanlık gerektiren teknik, idari veya mali görevleri yerine getirirler. Rapor hazırlama, analiz yapma, proje yürütme gibi görevler üstlenebilirler.

Terfi: 11. dereceden 10. dereceye terfi için 4 yıl, 10. dereceden 9. dereceye terfi için ise 3 yıl gerekir. Terfi için gerekli olan sicil puanı ve diğer şartlar da göz önünde bulundurulur.

Kadro Derecesi 11’e Sahip Olabilecek Meslekler:

 • Mühendis
 • Doktor
 • Öğretmen
 • Psikolog
 • Sosyolog
 • Ekonomist
 • Bilgisayar Mühendisi
 • Diyetisyen
 • Fizyoterapist

Kadro Derecesi 11 Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Kadro derecesi, memurun maaşını, terfi imkanlarını ve görevlerini belirleyen önemli bir unsurdur.
 • Memurlar, KPSS sınavında aldıkları puana ve tercih ettikleri kadroya göre atanırlar.
 • Atanma sonrasında, memurların kadro dereceleri, ek göstergeleri ve maaşları belirlenir.
 • Memurlar, görev süreleri boyunca hizmet içi eğitimler alarak ve sicil puanlarını yükselterek terfi edebilirler.

 

 

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara