İdare Hukuku

Ehliyet Affı 2024 

Ehliyet Affı 2024 Nedir?

Ehliyet Affı 2024 Meclis kulisinde, trafik düzenlemeleri ve sürücü hakları konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, ehliyetleri geri alınan sürücüler için yeni bir kanun taslağını kamuoyuna duyurdu. Bu taslak, ceza puanlarının silinmesi, Ehliyet Affı 2024  ve iadesi, özellikle de alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetlerine el konulan sürücüler için büyük müjdeler içeriyor. “TBMM Ehliyet Affı Son Dakika” konusunu da içine alan ana başlıklar ve detaylar:

Ehliyet Affı 2024
Ehliyet Affı 2024

Ehliyet Affı 2024 Nedir?

Ehliyet Affı 2024  taslağının bir diğer önemli maddesi, belirli şartlar altında ehliyet affı ve iadesi imkânı sunuyor. Özellikle uzun süredir ehliyetine el konulmuş sürücüler, gerekli eğitim programlarını tamamlamaları ve belirli şartları sağlamaları halinde, yeniden ehliyet sahibi olabilecekler. Ehliyet Affı 2024  Bu düzenleme, sürücülerin topluma yeniden kazandırılması ve trafikte güvenli bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla hazırlandı.

Alkollü araç kullanma, uyuşturucu kullanma, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift yapmak ve aday sürücülük halleri gibi durumlardan dolayı ehliyetleri geri alınan sürücüler bu aftan yararlanamayacak. Fakat, ehliyet puanı dolduğu için ehliyetlerine el konulan yaklaşık 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.

Ehliyete Neden El Konulur? 

Karayolları Trafik Kanunu’na göre; sürücülere yapılan alkol testi sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası (her yıl yayınlanan yeniden değerleme oranında artış gösterir) idari para cezası verilir ve ehliyetine altı ay süreyle el konulur. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle ehliyetine el konulan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve ehliyetleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası(her yıl yayınlanan yeniden değerleme oranında artış gösterir) idari para cezası verilir ve ehliyetlerine her seferinde beşer yıl süreyle el konur. Ehliyetlerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar. 

Yapılan alkol testindeki tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

Ehliyet El Koyma Psiko – teknik Değerlendirme Nedir?

Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde, ehliyetlerine ikinci defa el konan sürücüler, Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla el konan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

Ehliyet Cezası Para Cezasına Çevrilme 

TCK m. 50/1 uyarınca “Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; 

  •  Adlî para cezasına, 
  •  Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine, 
  •  En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye, 
  •  Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya, 
  •  Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 
  •  Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, çevrilebilir.”

Görüldüğü üzere ehliyete el koyma kararının adli para cezasına çevrilmesi hakim takdirine bağlıdır. Ehliyet affı kanunlaştığında ise sürücüler para cezası dahi ödemeden ehliyetlerini geri alabilecekler. 

Ehliyet Ceza Puanlarının Silinmesi ve Affı

Yeni kanun taslağına göre, sürücülerin geçmişte aldıkları ceza puanlarının belirli koşullar altında silinmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile, küçük ihlaller nedeniyle yüksek ceza puanlarına sahip olan sürücülere, trafik kurallarına daha özen gösterme ve temiz bir sürücü sicili oluşturma fırsatı tanınacak. Ceza puanlarının silinmesi, sürücülerin trafikte daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını teşvik edecek.

Söz konusu düzenleme, yürürlüğe girmesinin ardından belirli bir süre içerisinde başvuru yapan sürücüler için geçerli olacak. Bu süre zarfında gerekli başvuruları yapan sürücüler, geçmişte aldıkları ceza puanlarının silinmesi için başvuruda bulunabilecekler.

2024 Ehliyet Affı Ne Zaman?

Ehliyet affı, kanun taslağının Meclis’te kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Bu sürecin ardından, belirli bir başvuru süresi tanınacak ve sürücüler bu süre zarfında gerekli işlemleri yaparak ehliyet affı ve iadesi için başvurabilecekler.

Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Ehliyetine El Konulan Sürücüler Af Müjdesi

Taslakta, alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetlerine el konulan sürücüler için de özel bir ehliyet affı bölümü yer alıyor. Bu sürücüler, belirli rehabilitasyon programlarına katılarak ve alkol bağımlılığı tedavisi gördüklerini belgeleyerek, ehliyetlerini geri alabilecekler. Af düzenlemesi, toplum sağlığını koruma amacı güderken, sürücülere de ikinci bir şans tanıyor. Alkollü araç kullanımının tekrarlanmaması için sürücüler yakından izlenecek ve gerekli tüm tedbirler alınacak.

Ehliyet Affı Yargı Paketi

Bu kapsamda, ehliyet affı ile ilgili düzenlemeler, geniş kapsamlı bir yargı paketi içinde ele alınacak. Yargı paketi, sadece trafik ihlalleri ve ehliyet konularını değil, aynı zamanda diğer adli ve idari cezaları da kapsayacak. Bu paket, hukukun üstünlüğünü ve adaletin sağlanmasını hedefleyerek, toplumun genelinde güven ve huzurun tesis edilmesini amaçlayacak.

Hükümet sözcüsü, bu önemli kanun taslağı ile birlikte trafikte güvenliği artırmayı ve sürücü haklarını korumayı amaçladıklarını belirtti. Sürücülerin desteğiyle, daha güvenli ve huzurlu bir trafik ortamı oluşturulacağına inanıyor.

Taslağın kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, sürücülerden ve toplumdan gelen tepkiler olumlu yönde oldu. Birçok sürücü, bu yeni düzenlemeler sayesinde trafik kurallarına daha fazla özen göstereceklerini ve temiz bir sicil için çaba göstereceklerini belirtti.

Hükümetin bu adımı, trafik güvenliği ve sürücü hakları konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yeni kanun taslağının yasalaşması halinde, sürücülerin hayatında olumlu değişiklikler olması bekleniyor.

Ehliyet Affı 2024 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Alkolden alınan ehliyet affı var mı?

Evet, yeni kanun taslağı alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetlerine el konulan sürücüler için de af imkânı sunuyor. Bu sürücüler, belirli rehabilitasyon programlarına katılarak ve alkol bağımlılığı tedavisi gördüklerini belgeleyerek, ehliyetlerini geri alabilecekler. Bu düzenleme, toplum sağlığını koruma amacı güderken, sürücülere de ikinci bir şans tanıyor. Alkollü araç kullanımının tekrarlanmaması için sürücüler yakından izlenecek ve gerekli tüm tedbirler alınacak.

 2024 torba yasada ehliyet affı var mı?

Evet, 2024 torba yasada ehliyet affı ile ilgili düzenlemeler yer alıyor. Bu kapsamda, sürücülerin geçmişte aldıkları ceza puanlarının belirli koşullar altında silinmesi ve belirli şartları sağlayan sürücülere ehliyet affı ve iadesi imkânı tanınması planlanıyor. Taslağın, Meclis’te kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ehliyet affı ne zaman çıkacak?

Ehliyet affı, kanun taslağının Meclis’te kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Bu sürecin 2024 yılı içinde tamamlanması öngörülüyor. Yürürlüğe girmesinin ardından belirli bir başvuru süresi tanınacak ve sürücüler bu süre zarfında gerekli işlemleri yaparak ehliyet affı ve iadesi için başvurabilecekler.

2 yıl ehliyetime el konuldu, nasıl alabilirim?

Eğer ehliyetinize alkollü araç kullanımı nedeniyle el konulduysa, yeni kanun taslağındaki düzenlemelerden faydalanabilirsiniz. Şu adımları takip etmeniz gerekecek:

  • Rehabilitasyon Programına Katılma: Alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetine el konulan sürücüler, belirli rehabilitasyon programlarına katılmalıdır. Bu programlar, alkol bağımlılığı tedavisini ve sürücülerin yeniden eğitilmesini içerir.
  • Belgelerin Sunulması: Rehabilitasyon programını tamamladığınızı ve alkol bağımlılığı tedavisi gördüğünüzü belgeleyerek ilgili makamlara sunmanız gerekecek.
  • Başvuru Yapma: Gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, ilgili makamlara ehliyet iadesi için başvuruda bulunabilirsiniz.
  • Değerlendirme ve Takip: Başvurunuz değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde ehliyetiniz iade edilecektir. Ayrıca, tekrarlayan ihlallerin önlenmesi amacıyla sürücüler yakından izlenecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Yeni düzenlemelerle birlikte, trafik güvenliğinin artırılması ve sürücü haklarının korunması hedefleniyor. Bu süreci yakından takip ederek, gerekli adımları atabilir ve ehliyetinizi geri alabilirsiniz.

 Ehliyet Affı Meclis’ten Geçti Mi?

Vatandaşların merakla beklendiği el konulan ehliyetlerin affına ilişkin çalışmada sona yaklaşıldı. Ehliyet affı ve trafik güvenliğine ilişkin idari yaptırımları ortadan kaldıran kanun taslağının önümüzdeki günlerde meclisten geçmesi planlanıyor. 

 TBMM Ehliyet Affı Son Dakika

Ehliyet affı, çeşitli nedenlerle ehliyetlerine el konulan binlerce sürücüyü etkileyecek. TBMM uzun yıllardır ehliyet affını çıkarmak için çalışma yaptıysa da bugüne kadar herhangi bir ehliyet affı kanunlaşmadı. Ancak son günlerde meclis kulislerinden alınan bilgiye göre; ehliyet affı önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu