Ceza HukukuMakalelerimiz

Koşullu Salıverme (Şartlı Tahliye) Nedir?

Koşullu salıverme, bir hükümlünün cezasının bir kısmını hapiste geçirdikten sonra belirli şartlara bağlı olarak erken tahliye edilmesi sürecidir. Bu, hükümlünün iyi hali, davranışı ve hapishanedeki performansına bağlı olarak verilen bir haktır.

Bu tür bir tahliye, hükümlünün cezaevinden çıkmasına izin verirken, belirli bir süre boyunca bazı şartlara uymasını gerektirir. Bu şartlar, genellikle belirli bir süre boyunca işlenen suçun tekrarlanmamasını, belirli yerlere gitmemesini, belirli kişilerle iletişim kurmamasını veya belirli programlara katılmayı içerebilir.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimizin şartlı tahliyeden yararlanması için hukuki destek sunuyoruz.

Koşullu salıverme, hem hükümlüye topluma yeniden entegre olma şansı tanır, hem de toplumu koruma amacını sürdürür. Hükümlünün koşullu salıverme şartlarına uymaması durumunda, kalan ceza süresini tamamlamak üzere tekrar cezaevine gönderilme riski vardır.

Koşullu salıvermenin amacı, hükümlünün topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olmaktır. Bu, bireyin topluma uyum sağlama ve eski yaşamına dönme şansını artırır. Aynı zamanda, hükümlüyü toplum için bir tehlike olmaktan çıkarmak için belirli şartlara uymasını sağlar.

Bu sürecin nasıl işlediği, başvuru süreci, infaz oranları, koşullu salıverilme süreleri ve diğer ilgili konular hakkında daha fazla bilgi almak için Ankara Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Koşullu Salıverme (Şartlı Tahliye) Şartları

Koşullu salıvermenin gerçekleşebilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte bu şartlar:

 • İnfaz Süresi: Hükümlünün belirli bir infaz süresini tamamlamış olması gerekmektedir. Bu süre, işlenen suça, verilen cezanın türüne ve süresine göre değişiklik gösterebilir.
 • İyi Hal: Hükümlünün cezaevinde iyi bir davranış sergilemesi ve kurallara uygun hareket etmesi gerekmektedir. İyi hal, koşullu salıvermenin en önemli şartlarından biridir.
 • Eğitim ve Rehabilitasyon: Bazı durumlarda, hükümlünün belirli eğitimlere veya rehabilitasyon programlarına katılmış olması şartı aranabilir.
 • Risk Değerlendirmesi: Hükümlünün topluma yeniden entegre olup olamayacağına dair bir risk değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme, hükümlünün tekrar suç işleme olasılığını inceleyen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.
 • Mali Yükümlülükler: Hükümlünün mali yükümlülüklerini yerine getirmesi, özellikle mağdura karşı olan mali yükümlülükler, koşullu salıverme için bir diğer önemli şarttır.
 • Topluma Uyum: Hükümlünün topluma yeniden uyum sağlayabileceğine dair bir değerlendirme yapılır. Bu, hükümlünün ailesi, işi veya eğitimiyle ilgili olabilir.

Eğer bu şartlardan herhangi biri yerine getirilmezse, koşullu salıverme talebi reddedilebilir. Ancak bu şartların tamamı yerine getirildiğinde bile, koşullu salıvermenin garantisi yoktur. Son karar, infaz hakiminin veya ilgili komitenin incelemesine bağlıdır.

Koşullu Salıverilme Süreci Nasıl İşler?

Koşullu salıverilme, hükümlü bir kişinin belirli şartlar altında erken tahliye edilmesi sürecidir. Bu süreç, adil ve objektif bir değerlendirme ile gerçekleştirilir. Peki, koşullu salıverilme süreci nasıl işler?

 • Başvuru: Süreç, hükümlünün ya da avukatının koşullu salıverilme için resmi bir başvuru yapmasıyla başlar.
 • Değerlendirme: Başvuru alındıktan sonra, ilgili infaz kurumu hükümlünün dosyasını değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında hükümlünün cezaevindeki davranışı, katıldığı rehabilitasyon programları ve diğer kriterler göz önünde bulundurulur.
 • Risk Analizi: Uzmanlar, hükümlünün topluma geri döndüğünde tekrar suç işleme olasılığını değerlendirmek için bir risk analizi gerçekleştirir.
 • Karar: Değerlendirme ve risk analizi sonuçlarına göre, koşullu salıverme komitesi bir karar verir. Bu karar olumlu veya olumsuz olabilir.
 • Şartların Belirlenmesi: Eğer hükümlü koşullu salıverilmeye uygun görülürse, belirli şartlar altında tahliye edilir. Bu şartlar, denetimli serbestlik, belirli bir süre boyunca belirli bir yerde yaşama zorunluluğu gibi kriterleri içerebilir.
 • Tahliye: Hükümlü, belirlenen şartlara uymak kaydıyla tahliye edilir. Eğer bu şartlara uymazsa, koşullu salıverme iptal edilerek hükümlü yeniden cezaevine gönderilebilir.

Koşullu salıverme süreci, toplumun ve hükümlünün çıkarlarını dengede tutmayı amaçlar. Bu nedenle, bu süreçte adil ve objektif bir değerlendirme yapılır.

Koşullu Salıverilme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Koşullu salıverilme, hükümlülerin belirli şartlar altında cezaevinden erken tahliye edilmesine olanak tanır. Ancak bu hak otomatik olarak verilmez; belirli prosedürler ve kriterler yerine getirildiğinde hükümlü bu hakkı talep edebilir. Peki, koşullu salıverilme başvurusu nasıl yapılır?

 • Başvuru Formunun Doldurulması: İlk adım, koşullu salıverilme başvuru formunun doldurulmasıdır. Bu form, ilgili infaz kurumu veya cezaevinde bulunabilir.
 • Gerekli Belgelerin Toplanması: Başvuru formuyla birlikte, hükümlünün cezaevindeki davranışını, rehabilitasyon programlarına katılımını ve diğer olumlu faaliyetlerini belgeleyen belgelerin toplanması gerekir.
 • Başvurunun Sunulması: Toplanan belgeler ve doldurulan form, ilgili infaz kurumuna veya cezaevi yönetimine sunulur.
 • Başvurunun Değerlendirilmesi: Başvuru yapıldıktan sonra, ilgili kurum başvuruyu değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında, hükümlünün koşullu salıverilme için uygun olup olmadığına karar verilir.
 • Kararın Bildirilmesi: Değerlendirme sonucunda alınan karar, hükümlüye yazılı olarak bildirilir. Eğer başvuru olumlu sonuçlanırsa, hükümlü belirtilen şartlar altında tahliye edilir. Olumsuz sonuçlanırsa, hükümlü neden başvurusunun reddedildiğini öğrenme hakkına sahiptir.

Başvuru süreci, hükümlünün cezaevindeki davranışı, rehabilitasyon programlarına katılımı ve diğer olumlu faaliyetleri dikkate alınarak adil ve objektif bir şekilde gerçekleştirilir.

Koşullu Salıverilmede İnfaz Oranları

Koşullu salıverilme, hükümlülerin belirli bir infaz oranını tamamladıktan sonra erken tahliye edilmelerine olanak tanır. Ancak bu oranlar, işlenen suçun ciddiyetine, hükümlünün cezaevindeki davranışına ve diğer etmenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 • Standart İnfaz Oranı: Genellikle, koşullu salıverilme için hükümlülerin cezalarının belli bir yüzdesini (örneğin, %60 veya %70) tamamlamış olmaları gerekir. Bu oran, ülkelere veya yargı sistemlerine göre değişebilir.
 • Ağır Suçlarda İnfaz Oranı: Ağır suçlar söz konusu olduğunda, koşullu salıverilme için gereken infaz oranı daha yüksek olabilir. Örneğin, şiddet içeren suçlarda veya topluma karşı işlenen suçlarda, hükümlünün cezasının daha büyük bir kısmını tamamlamış olması istenebilir.
 • Olumlu Davranış ve Rehabilitasyon: Hükümlünün cezaevinde gösterdiği olumlu davranışlar ve rehabilitasyon programlarına aktif katılımı, infaz oranlarını olumlu yönde etkileyebilir. Bu tür faaliyetler, hükümlünün topluma yeniden entegre olma olasılığını artırır ve bu da koşullu salıverilme şansını yükseltir.
 • İnfaz Oranlarının Belirlenmesi: İnfaz oranları, genellikle yasal düzenlemelerle belirlenir. Ancak bu oranların belirlenmesinde, toplumun güvenliği, hükümlünün rehabilite olma olasılığı ve adalete olan güven gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Sonuç olarak, koşullu salıverilmede infaz oranları, hükümlünün erken tahliye edilip edilmeyeceğini belirleyen kritik faktörlerden biridir. Bu oranlar, hem toplumun güvenliğini koruma hem de hükümlünün topluma yeniden entegre olma şansını artırma amacıyla belirlenir. İnfaz oranları, güncel mevzuata göre belirlendiği için uzman Ankara Ceza Avukatı desteği almanız tavsiye edilir.

Koşullu Salıverilme Süreleri

Koşullu salıverilme süreleri, hükümlülerin belirli bir ceza süresini tamamladıktan sonra erken tahliye edilebilme olasılığını tanımlar. Bu süreler, ülkeden ülkeye, hatta suçun türüne göre değişiklik gösterebilir. Genelde, koşullu salıverilme süreleri, hükümlünün cezaevindeki davranışına, rehabilitasyon programlarına katılımına ve cezanın türüne göre belirlenir.

 • Belirlenen Minimum Süre: Koşullu salıverilme için belirli bir minimum ceza süresinin tamamlanması gerekir. Bu süre, hükümlünün toplam ceza süresinin bir yüzdesi olabilir.
 • Suçun Ciddiyetine Göre Süreler: Ağır suçlarda, koşullu salıverilme için daha uzun bir sürenin tamamlanması gerekir. Örneğin, ağır yaralama veya cinayet gibi suçlarda, hükümlünün toplam cezasının daha büyük bir kısmını tamamlamış olması beklenir.
 • Olumlu Davranışın Etkisi: Hükümlünün cezaevindeki olumlu davranışları, koşullu salıverilme süresini kısaltabilir. Bu, hükümlünün topluma yeniden entegre olma olasılığını artırır.
 • Denetimli Serbestlikle İlişki: Bazı ülkelerde, denetimli serbestlik programıyla koşullu salıverilme süreleri arasında bir ilişki vardır. Denetimli serbestlikle tahliye edilen hükümlülerin belirli bir süre denetim altında kalması ve belirli şartları yerine getirmesi gerekebilir.

Sonuç olarak, koşullu salıverilme süreleri, hükümlünün topluma ne zaman ve hangi şartlarda geri dönmesi gerektiğini belirleyen önemli bir faktördür. Bu süreler, hem hükümlünün hem de toplumun yararına dikkatlice belirlenmelidir.

Müebbet Hapis Ve Ağırlaştırılmış Müebbet Hapislerde İnfaz Süresi

Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, birçok ülkede en ağır cezalardan biri olarak kabul edilir. Bu cezalar, işlenen suçun ciddiyetine göre verilir ve hükümlünün hayatının geri kalan kısmını cezaevinde geçirmesi anlamına gelir. Ancak bu cezaların infaz süreleri ve şartları, ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

 • Müebbet Hapis: Genellikle hükümlünün hayatı boyunca cezaevinde kalması anlamına gelir, fakat bazı ülkelerde belirli bir süre sonra koşullu salıverilme hakkı tanınabilir. Bu süre, genellikle hükümlünün cezaevinde geçirdiği yıllara, davranışlarına ve rehabilitasyon durumuna bağlı olarak belirlenir.
 • Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis: Bu ceza türü, hükümlünün cezaevinde hayatının geri kalanını geçireceği ve hiçbir koşulda salıverilmeyeceği anlamına gelir. Bu ceza genellikle devlete karşı işlenen suçlar, terör suçları veya birden fazla kişiye karşı işlenen ağır suçlarda verilir.
 • Koşullu Salıverilme: Müebbet hapis cezası alan bir hükümlü, bazı ülkelerde belirli bir süre sonunda koşullu salıverilme hakkına sahip olabilir. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler için bu hak genellikle tanınmaz.
 • Yargısal Gözden Geçirme: Bazı ülkelerde, müebbet hapis cezası alan hükümlülerin durumları belirli aralıklarla yargısal olarak gözden geçirilir. Bu, hükümlünün cezaevindeki davranışlarına, rehabilitasyon durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak cezanın kısaltılmasına yol açabilir.

Sonuç olarak, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, toplumun en ağır suçlarına verdiği tepkinin bir yansımasıdır. Bu cezaların infaz süreleri ve şartları, hükümlünün hakları ile toplumun güvenliği arasında dengeli bir yaklaşımı temsil eder.

Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlik Arasındaki Fark

Ceza hukukunda, mahkumların topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen bazı sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerden en bilinenleri koşullu salıverilme ve denetimli serbestliktir. Ancak bu iki terim, birçok kişi tarafından karıştırılabilir. Bu yazıda, bu iki kavram arasındaki temel farkları ele alacağız.

 • Koşullu Salıverilme: Koşullu salıverilme, hükümlünün cezaevinden belirli şartlar altında serbest bırakılmasıdır. Bu, hükümlünün cezasının bir kısmını cezaevinde geçirdikten sonra, belirli şartlar ve denetim altında topluma geri dönmesine izin verilmesidir. Eğer hükümlü bu süre zarfında yeni bir suç işlerse veya koşullara uymazsa, koşullu salıverilme iptal edilir ve hükümlü yeniden cezaevine gönderilir.
 • Denetimli Serbestlik: Denetimli serbestlik, hükümlünün cezasının belirli bir bölümünü toplum içinde, belirli şartlar altında geçirmesi anlamına gelir. Hükümlü, bu süre zarfında belirli bir denetçi tarafından sürekli olarak izlenir. Denetimli serbestlik, hükümlüye topluma yeniden uyum sağlama şansı verirken, toplumun güvenliğini de sağlamayı amaçlar.

Temel Farklar:

 • Uygulama Süreci: Koşullu salıverilme, cezanın belirli bir kısmının tamamlandıktan sonra başlar, denetimli serbestlik ise genellikle cezanın başında uygulanır.
 • Denetim: Denetimli serbestlikte denetim sürekli ve daha sıkıdır. Koşullu salıverilmede ise denetim genellikle daha esnek ve azdır.
 • İhlal Durumu: Her iki sistemde de şartların ihlal edilmesi durumunda yaptırımlar uygulanır. Ancak koşullu salıverilmede, hükümlünün yeniden cezaevine dönme riski daha yüksektir.

Sonuç olarak, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik, mahkumların topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen önemli sistemlerdir. Ancak her iki sistem de farklı şartlara ve denetim mekanizmalarına sahiptir.

Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması ve Karara İtiraz

Koşullu salıverilme, hükümlünün belirli şartlar altında topluma geri dönmesine izin verilen bir uygulamadır. Ancak, hükümlü koşullu salıverilme şartlarına uymazsa bu hak geri alınabilir. Peki, koşullu salıverilmenin geri alınma nedenleri nelerdir ve bu karara nasıl itiraz edilir?

Koşullu Salıverilmenin Geri Alınma Nedenleri:

 • Yeni Bir Suç İşlenmesi: Koşullu salıverilme süresi içinde hükümlü yeni bir suç işlerse, bu hak iptal edilir ve hükümlü cezaevine geri döner.
 • Koşullara Uyulmaması: Hükümlünün, koşullu salıverilme şartlarına uymadığı tespit edilirse, bu durum da hakkın iptaline neden olabilir.
 • Denetimden Kaçma: Hükümlü, denetimden kaçarsa ya da denetim esnasında yanıltıcı bilgiler verirse, bu durumda da koşullu salıverilme hakkı geri alınır.

Karara İtiraz:

 • İtiraz Hakkı: Hükümlü, koşullu salıverilme hakkının geri alındığına dair alınan karara itiraz edebilir.
 • İtiraz Süreci: İtiraz, genellikle ilgili mahkemeye yazılı olarak yapılır. İtirazın değerlendirilmesi sonucunda, hükümlünün itirazı kabul edilebilir veya reddedilebilir.
 • Üst Mahkeme: İtirazın reddedilmesi durumunda, hükümlü kararı üst mahkemeye taşıyarak, kararın yeniden değerlendirilmesini talep edebilir.

Koşullu salıverilmenin geri alınması, hükümlünün topluma yeniden kazandırılması sürecinde önemli bir aşamadır. Bu nedenle, hükümlülerin koşullu salıverilme şartlarına uymaları ve bu konuda bilinçli olmaları büyük önem taşır.

Şartlı Tahliyenin (Koşullu Salıverilmenin) Geri Alınması Örnekleri

Koşullu salıverilme, belirli şartlar altında hükümlünün topluma geri dönmesine izin verilen bir hukuki düzenlemedir. Ancak, bu hakkın bazı nedenlerle geri alındığı durumlar mevcuttur. İşte, koşullu salıverilmenin geri alındığı bazı örnekler:

 • Yeni Bir Suç İşlenmesi: Mehmet, koşullu salıverilme ile serbest bırakıldıktan sonra ağır bir yaralama suçu işlemiştir. Bu durumda, koşullu salıverilme hakkı geri alınarak Mehmet tekrar cezaevine gönderilmiştir.
 • Denetim Şartlarına Uymama: Ayşe, koşullu salıverilme ile serbest kaldıktan sonra belirtilen denetim merkezine gitmemiştir. Bu nedenle, koşullu salıverilme hakkı iptal edilmiştir.
 • Yasaklı Bölgede Bulunma: Hasan, koşullu salıverilme şartları arasında belirtilen yasaklı bölgelerde bulunmamasına rağmen bu bölgelerde görülmüştür. Bunun üzerine, koşullu salıverilme hakkı geri alınmıştır.
 • Denetim Görevlisine Yanıltıcı Bilgi Verme: Elif, denetim görevlisine yanıltıcı bilgiler vermiştir. Bu nedenle, koşullu salıverilme şartlarına aykırı hareket edildiği için hakkı iptal edilmiştir.
 • Alkol ve Madde Kullanma: Ali, koşullu salıverilme şartlarına göre alkol ve madde kullanmaması gerekmekteyken bu maddeleri kullanmıştır. Bu durumda da koşullu salıverilme hakkı geri alınmıştır.

Bu örnekler, koşullu salıverilmenin geri alındığı bazı durumları temsil etmektedir. Koşullu salıverilme şartlarına uyulmaması, hükümlünün topluma yeniden kazandırılma sürecini zora sokar ve hükümlünün tekrar cezaevine dönmesine neden olabilir.

Koşullu Salıverilme Nasıl Hesaplanır?

Koşullu salıverilme, hükümlülerin belirli bir süre cezaevinde kaldıktan sonra geriye kalan ceza sürelerinin bir bölümünü denetimli olarak dışarıda geçirmelerine olanak tanır. Ancak bu sürenin hesaplanması belli bir matematiksel formüle ve yasal düzenlemelere dayanır. İşte koşullu salıverilmenin nasıl hesaplandığına dair temel bilgiler:

 • Toplam Cezanın Belirli Bir Yüzdesi: Koşullu salıverilmenin hesaplanmasında ilk adım, hükümlünün alacağı toplam ceza süresinin belirli bir yüzdesinin tamamlanmış olmasıdır. Örneğin, 10 yıl hapis cezası alan bir kişi için bu oran %60 ise, koşullu salıverilme için 6 yılını tamamlaması gerekmektedir.
 • Ağırlaştırılmış Hükümler: Ağırlaştırılmış hapis cezalarında koşullu salıverilme hesaplamaları daha farklıdır ve genellikle daha uzun bir süre cezaevinde kalma şartı aranır.
 • İyi Hallilik Durumu: Hükümlünün cezaevindeki davranışları, koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında önemli bir rol oynar. İyi hali olan hükümlüler için koşullu salıverilme süresi daha erken olabilir.
 • Mükerrerlik Durumu: Bir kişi birden fazla suçtan hüküm giydiyse, bu suçların cezaları toplanarak bir bütün olarak ele alınır ve bu toplam üzerinden koşullu salıverilme süresi hesaplanır.
 • Yasal Düzenlemeler: Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında yasal düzenlemeler ve yönetmelikler büyük bir öneme sahiptir. Zamanla bu düzenlemelerde değişiklikler olabileceği için güncel mevzuatı takip etmek gerekmektedir.

Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında birçok farklı faktör etkili olabilir. Bu nedenle, Ankara Avukat hizmeti kapsamında bir hukukçudan yardım almak ve güncel mevzuatı takip etmek büyük önem taşır.
İnfaz (yatar süresi) hesaplama aracı için tıklayınız.

Hak Ederek Tahliye Nedir?

Hak ederek tahliye, hükümlülerin ceza infaz kurumundaki olumlu davranışları, katıldıkları eğitim ve rehabilitasyon programları, kurumda gösterdikleri olumlu tutum ve cezaevindeki diğer olumlu faaliyetlere katılımları sonucunda kazandıkları hakla, belirli bir süre önce tahliye edilmeleri anlamına gelir.

Hak Ederek Tahliyenin Özellikleri:

 • Olumlu Davranışların Teşviki: Hak ederek tahliye, hükümlülerin olumlu davranışlarını teşvik eder. Hükümlüler, cezaevinde gösterdikleri olumlu tutum ve davranışlarla erken tahliye hakkı kazanabilirler.
 • Eğitim ve Rehabilitasyon: Hükümlülerin cezaevinde eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılımları, hak ederek tahliye için önemli bir faktördür. Bu programlara aktif katılım, hükümlülerin erken tahliye edilmelerine olanak sağlar.
 • Belirli Bir Sürenin Tamamlanması: Hak ederek tahliyenin uygulanabilmesi için hükümlünün cezasının belirli bir kısmını tamamlamış olması gerekmektedir.
 • İyi Hal İndirimiyle Karıştırılmamalıdır: İyi hallilik indirimi, hükümlünün cezaevindeki davranışlarına göre verilen bir indirimdir. Hak ederek tahliye ise, hükümlünün aktif olarak eğitim, rehabilitasyon gibi programlara katılımıyla kazandığı bir haktır.

Sonuç olarak, hak ederek tahliye, hükümlülerin cezaevindeki olumlu davranışları ve faaliyetlere katılımları sonucunda kazandıkları bir tahliye hakkıdır. Bu hak, hükümlülerin topluma daha olumlu bir birey olarak dönmelerini teşvik eder ve cezaevi süreçlerinin rehabilitatif işlevini destekler.

İyi Halli Olmak Nedir?

Ceza infaz hukukunda “iyi hallilik” kavramı, cezaevinde bulunan hükümlünün davranışlarına dair bir değerlendirmeyi ifade eder. Bu değerlendirme, hükümlünün kurallara uygun davranışlar sergileyip sergilemediği, diğer hükümlüler ve cezaevi personeliyle olan ilişkileri, katıldığı eğitim ve rehabilitasyon programlarına olan yaklaşımı gibi faktörlere dayanır.

İyi Hallilik Kavramının Önemi:

 • Erken Tahliye: İyi halli bir hükümlü, cezaevinde bulunması gereken sürenin bir kısmını tamamladıktan sonra erken tahliye edilebilir. Bu, hükümlünün cezasının tamamını cezaevinde geçirmemesi anlamına gelir.
 • Cezaevindeki Haklar: İyi halli hükümlüler, cezaevinde bazı ek haklara sahip olabilirler. Bu haklar, ziyaret sürelerinin uzatılması, daha fazla telefon hakkı gibi imkanları içerebilir.
 • Eğitim ve Rehabilitasyon Programlarına Katılım: İyi halli hükümlüler, cezaevinde sunulan eğitim ve rehabilitasyon programlarına daha kolay erişim sağlayabilirler.

İyi Hallilik Nasıl Değerlendirilir?

İyi hallilik değerlendirmesi, cezaevindeki görevliler tarafından yapılır. Bu değerlendirme, hükümlünün genel davranışlarına, kurallara uyumu, diğer hükümlülerle olan ilişkileri, verilen görevleri yerine getirip getirmediği gibi kriterlere dayanır.

Sonuç olarak, iyi hallilik, hükümlülerin cezaevindeki davranışlarına dair yapılan bir değerlendirmedir ve bu değerlendirme sonucunda hükümlülerin bazı haklara sahip olmaları ya da erken tahliye edilmeleri gibi sonuçlar doğabilir.

Bihakkın Tahliye Ne Demektir?

Bihakkın tahliye, hükümlünün cezaevine girdiği tarihten itibaren yattığı sürenin, verilen ceza süresiyle eşitlendiği an hükümlünün serbest bırakılması işlemidir. Diğer bir deyişle, hükümlü, mahkeme tarafından verilen ceza süresini tam olarak cezaevinde geçirdiğinde, herhangi bir indirim veya şartlı tahliye olmaksızın doğal olarak serbest bırakılır.

Bihakkın Tahliyenin Özellikleri:

 • Şartsız Tahliye: Bihakkın tahliye, hükümlünün verilen cezayı tamamen çekmesi sonucunda gerçekleşir. Bu nedenle, bu tür bir tahliyede herhangi bir şart ya da koşul aranmaz.
 • İndirimlerin Etkisi: Eğer hükümlüye, iyi hali nedeniyle ya da başka sebeplerle ceza indirimi uygulanmışsa, bu indirimler bihakkın tahliye süresini etkileyebilir.
 • Cezaevindeki Davranışların Etkisi Yoktur: Bihakkın tahliyede, hükümlünün cezaevindeki davranışları ya da iyi hali dikkate alınmaz. Yani hükümlünün iyi ya da kötü davranışlar sergilemesi, bihakkın tahliye süresini etkilemez.

Sonuç olarak, bihakkın tahliye, hükümlünün mahkeme tarafından verilen ceza süresini tam olarak cezaevinde geçirmesi sonucunda gerçekleşen bir tahliye türüdür. Bu tahliye türünde herhangi bir şart ya da koşul aranmaz ve hükümlünün cezaevindeki davranışları dikkate alınmaz.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara