İş ve Sosyal Güvenlik HukukuMakalelerimiz

Ölüm İzni Kaç Gündür?

Ölüm izni, çalışanların birinci veya ikinci derece yakınlarının vefatı durumunda, cenaze işlemleriyle ilgilenmek veya cenazeye katılmak amacıyla belirli bir süre çalışmadan geçirebilecekleri bir izin türüdür. Çoğu şirketin politikalarında bulunan bu izin, çalışanların yakınlarını kaybetmenin yarattığı acıyla başa çıkmaları için gerekli zamanı sağlar. Çalışanlar için sağlık, tatil, doğum gibi farklı nedenlerle kullanılabilecek çeşitli izin türleri mevcuttur. Ölüm izni çalışan kişinin niteliğine göre değişkenlik göstermektedir.

  • İşçilere 3 gün,
  • Memurlara 7 gün
  • TSK çalışanlarına ise 10 gün ölüm izni tanınmıştır.

Ölüm İzni Nedir?

Ölüm izni, işçi ve memurların, bir aile üyesinin vefatı durumunda yas tutmalarını sağlamak için verilen, belirli bir süreliğine işten uzaklaşma hakkıdır. İşçi ve memur, dürüstlük kuralına dayanarak, yakın aile üyesinin ölümü gibi kendilerinin iş görevlerini yerine getiremeyeceği durumlarda mazeretli kabul edilir. Bu kapsamda, 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, işçi ve memurlar için ölüm iznini düzenlemiştir.

Yasal düzenlemelere göre, ölüm izni hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için önemli bir hak olarak kabul edilir. Bu izin süresince, çalışanlar, sanki iş başında gibi maaş almaya devam ederler.

Ölüm İzni Kimlere Verilir?

Ölüm izni, verilme koşulları sektöre göre değişiklik göstermektedir. Kamu sektöründe çalışanlar için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 104/B maddesi gereğince, çalışanın eşi, çocuğu, kendisi veya eşinin anne, baba ve kardeşi vefat ettiğinde, istek üzerine ölüm izni sağlanır.

Öte yandan, özel sektör çalışanları için, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) ek 2. maddesine göre, çalışanın anne veya babası, eşi, kardeşi, çocuğu vefat ettiğinde ölüm izni verilmesi öngörülmektedir.

Ölüm İzni Kaç Gündür? 2024

Ölüm izni kaç gün sorusu çalışanların niteliğine göre değişir. Ölüm izni memurlar için 7 gündür. İşçiler için ise ölüm izni 3 gündür. TSK çalışanlarına verilen ölüm izni ise 10 gündür.

İşveren Ölüm İzni Vermezse Ne Olur?

Ölüm izni işverence kullandırılmazsa ne olur? Sorusunun cevabı oldukça önemlidir. İlk olarak belirtmek önemlidir ki, ölüm izni, işçiye yasal olarak tanınan bir hak olduğundan, işverenin ölüm iznini kullandırmaması, işçi için geçerli bir fesih nedeni oluşturacaktır.

İş Hukuku’nda Avukat Desteğinin Önemi!

İş Hukuku, en genel tanımıyla işçi ve işveren arasındaki çalışma ilişkisinden kaynaklı kuralları ihtiva eden hukuk dalıdır. İş hukukunda bir tarafta sermayesi, çalışanları ve ekonomik gücüyle işveren bulunurken diğer tarafta ise bu imkanlara sahip olmayan işçi yer alır. İşçinin çoğu zaman haklarını bilmemesi ve bilse de kullanamamasından kaynaklı mağduriyetleri ortaya çıkmaktadır. İş hukukunda işçinin haklarını tam ve eksiksiz kullanması için Ankara İş Hukuku Avukatı desteği oldukça önemlidir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu uzman iş hukuku avukatlarıyla destek vermektedir.

Ölüm İzninde Ücret

İşçinin kullanabileceği izin türleri; ücretli ve ücretsiz izin olmak üzere 2’ye ayrılır. “İşçilerin ücretlerinden kesinti yapılmayan izin türlerinden biri ölüm iznidir. İşçi, ölüm iznini kullandığı süre boyunca, maaş veya ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmamalıdır. Eğer bu süreçte maaş veya ücretleri ödenmezse, çalışanlar yasal haklarını talep etmek için dava açabilirler.”

Ölüm İzni İçin Dilekçe Gerekli Midir?

Ölüm izninden yararlanmak için işverene dilekçe vermek gereklidir. Ölüm iznini kullanmak isteyen işçinin/memurun durumunu anlatan bir dilekçeyi çalıştığı birime teslim etmesi yeterlidir. Dilekçe verildikten sonra kabul edilip edilmediğinin bildirilmesinin beklenmesine gerek yoktur. Ölüm izni talebiyle verilecek dilekçe örneği bir sonraki başlıkta paylaşılmıştır.

Ölüm İzni Dilekçesi Örneği

(DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ BİRİMİN ADI)

…/…/….. tarihinde eşimin (çocuğumun / annemin / babamın / kardeşimin / eşimin annesinin / eşimin babasının / eşimin kardeşinin) ölmesi nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün (daha kısa süre de olabilir) izin kullanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

İznin geçirileceği adres :

…./…./….

Adı ve Soyadı Unvanı Kurum sicil numarası İmzası

Ölüm İzni Mazaret İzni Midir?

Ölüm izni, türü itibariyle bir mazeret iznidir. İş Kanunu kapsamında mazeret izinleri, işçinin elinde olmayan hastalık, ölüm ve kaza gibi sebeplerle iş yerindeki faaliyetlerine geçici süre ara vermesidir. Ölüm izni sebebiyle yakınını kaybeden çalışan mazeretli sayılır.

Ölüm İzni Daha Sonradan Kullanılabilir Mi?

Ölüm izni, çalışan kişinin kanunen 1. Ve 2. Derece yakınlarının ölüm durumu ortaya çıktığı anda kullanılması gerekir. Ölüm izni, daha sonra kullanılamaz. Ölüm iznine hak kazanan işçi bu hakkı derhal kullanmalıdır. Ölüm izninin kullanımı ertelenemez. Ölüm izni yakının yoğun bakımda olması durumunda kullanılamaz.

Ölüm İzni Yıllık İzin Süresinden Düşer Mi?

Ölüm izni yıllık izin süresinden düşmez. Yukarıda da açıklandığı gibi bir mazeret izin türü olan ölüm izni yıllık izinden farklıdır. Yıllık izin, işçinin mazeret izinleri dışında ücretli olarak kullandığı bir izin türüdür. Ölüm izni ise işçinin mazeretli olarak kullandığı ücretli izindir. Sonuç olarak ölüm izninin kullanıldığı süre, işçinin yıllık izin hakkından düşürülemez.

Ölüm İzni Tatile Denk Gelirse Ne Olur?

Ücretli mazeret izinleri, iş günü bazında değil, takvim günü bazında hesaplanır. Bu kapsamda, bir çalışana üç günle sınırlı ölüm izni verilir. Ücretli ölüm izininin hafta sonları veya resmi tatillere denk gelmesi durumunda, bu tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

2. Derece Akrabanın Ölümünde Ölüm İzni Verilir Mi?

1. derece akrabaların vefatı durumunda verilen ölüm izni süresi, 2. derece akrabalar olan dede, babaanne ve anneanne için verilmez. Kişi yalnızca anne, baba, çocuk ve kardeşinin vefatında ücretli ölüm izni alabilir.

Anne ölüm izni kaç gün?

Annesi vefat eden bir çalışan SGK kapsamında bir işçiyse 3 gün, 657 Sayılı Kanun kapsamında memursa 7 gün ve TSK personeliyse 10 gün ölüm izni kullanabilir.

Baba ölüm izni kaç gün?

Babası vefat eden bir çalışan SGK kapsamında bir işçiyse 3 gün, 657 Sayılı Kanun kapsamında memursa 7 gün ve TSK personeliyse 10 gün ölüm izni kullanabilir.

Dede ölüm izni kaç gün?

Hangi derece yakınların vefatı durumunda ölüm izni kullanılacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. Buna göre dedesi (annenin babası veya babanın babası) vefat eden bir kişi ücretli olarak ölüm izni kullanamaz.

Babaanne ölüm izni kaç gün?

Hangi derece yakınların vefatı durumunda ölüm izni kullanılacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. Buna göre babaannesi (babasının annesi, nenesi) vefat eden bir kişi ücretli olarak ölüm izni kullanamaz.

Anneanne ölüm izni kaç gün?

Hangi derece yakınların vefatı durumunda ölüm izni kullanılacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. Buna göre anneannesi (annesinin annesi, nenesi) vefat eden bir kişi ücretli olarak ölüm izni kullanamaz.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Ara