Makalelerimiz

Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesi, suça maruz kalan bir şahsın, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına savcılığa teslim ettiği yazılı beyandır. Bu şikayet, olayın yaşandığı yerin yargı çevresindeki adliye içerisinde bulunan ilgili savcılığa yapılır.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nedir?

Zarar gören ya da mağdur bireyin hazırlayıp savcılığa ilettiği bu arzuhal, kayıt altına alınarak bir takip numarası ile işleme konulur. Mevzuatımızda, bu tür şikayetlerin sözlü olarak da yapılmasına olanak tanınmakla birlikte, genellikle yazılı olarak sunulması tercih edilir. Suç teşkil eden durumlar, cumhuriyet savcılıklarının dışında, polis merkezlerine, idareye bağlı valilik veya kaymakamlıklara, yahut yurt dışında bulunan vatandaşlarımız tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerine de iletilebilir. Şikayetin ardından, cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecek soruşturma esnasında deliller derlenir ve eğer yeterli şüphe varsa, şüpheli veya şüphelilere dair kamu davası açmak üzere iddianame tanzim edilir. İddianamenin mahkemece onaylanmasını müteakip başlatılan sürece kovuşturma denir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin Savcılık aşamasındaki dosyaları için hukuki destek sunmaktadır.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Savcılığa sunulacak şikayet dilekçesi, olayın vuku bulduğu cumhuriyet savcılığına yazılarak elden teslim edilir. Arzuhal metninde, şikayetçi şahsın kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra, tanınıyorsa şüpheli kişinin de kimlik ve iletişim bilgileri açıkça ifade edilir. Şayet fail tanınmıyorsa, “faili meçhul” şeklinde şikayette bulunulur. Aynı zamanda, mümkünse suçun işlendiği tarih de belirtilmelidir, çünkü şikayet merciinin suçun takip süresi, suçun veya suçlunun bilinir hale gelmesinden itibaren altı ay ile sınırlıdır. Suç tarihinin de belirtilmesiyle, şikayet konusu vakalar ayrıntılı bir biçimde açıklanmalı ve varsa deliller, bu kısımda sergilenmelidir.

Savcılığa sunulmak üzere bir dilekçe ihtiyacınız varsa Ankara Ceza Avukatı hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu aşamada, olayların net ve objektif bir üslupla aktarılmasına özen gösterilmesi, subjektif yorumlardan sakınılması esastır. İşte bu tarz bir şikayet dilekçesi için bir örnek aşağıda yer almaktadır.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

ŞÜPHELİ :

SUÇ : TCK md.158 (Nitelikli Dolandırıcılık)

SUÇ TARİHİ :

Açıklamalar

………tarafından yapılan usulsüz işlemler sonrası yaşanan ve son günlerde basında da sıkça yer alan olumsuz haberler sonrası, müvekkil yetkilisi olduğu şirkete ait hesapları incelenmiş ve ilk incelemede ekte sunduğumuz hesap dökümlerinden de anlaşılacağı üzere müvekkil tarafından yapılmayan birçok işlem tespit edilmiştir. (EK: Hesap Dökümü)

Müvekkilin yetkilisi olduğu ….. şirketi tarafından herhangi bir taksitli kredi kullanılmadığı halde ekte sunduğumuz kredi ödeme planından da anlaşılacağı üzere 2017 yılında şirket adına -250.000-TL bedelli 48 ay vadeli taksitli bir kredi kullandırılmış olup; iş bu kredi müvekkilin bilgisi dışında kullandırılmış ve kredi sonrası kullandırılan para hiçbir şekilde müvekkil tarafından çekilmemiştir. Bu durum ilgili bankanın kamera kayıtlarında yapılacak inceleme sonrası da kolayca tespit edilecektir. Yine aynı şekilde iş bu krediye bağlı olarak bugüne kadar yapılan ödemelerin hiçbiri de müvekkilin bilgisi dâhilinde yapılmamış olup; Eylül 2018 tarihine kadar yapılan ödemelerin hiçbiri müvekkil tarafından yapılmamıştır. Bahsi geçen kredi kullanılmasına ilişkin evraklar incelendiği zaman da; müvekkile ait herhangi bir imza olmadığı da görülecektir.(EK: Taksitli Kredi Ödeme Planları)

Ekte sunulan müvekkile ait ……………. IBAN numaralı ticari hesabın hesap özetinde de açıkça görüldüğü üzere birçok kez şirket adına kredi kullandırılmış ve hemen akabinde hatta aynı gün içerisinde kullandırılan bu krediler ve hatta fazlası(müvekkile ait hesapta bulunan paraların bir kısmı) hesaptan çekilmiştir. Kullandırılan bu kredilerin ve kredilerin akabinde hesaptan yapılan ödemelerin tamamı müvekkilin bilgisi dışında yapılmış olup; herhangi bir şekilde ne kredi kullandırma evraklarında ne de yapılan para çekme işlemlerinde müvekkile ait imzalı bir evrak olmadığı gibi müvekkilin bu tarihlerde banka şubesinde yapılmış herhangi bir işlem de bulunmamaktadır. Para çekme ve kredi kullandırma tarihlerinde Ziraat Bankasının ilgili şubesinin kamera kayıtları incelendiği takdirde de müvekkilin işlem sırasında şubede olmadığı, tediye işleminin müvekkile yapılmadığı da açıkça görülecektir. Kullandırılan kredi evraklarının hiçbirinde müvekkilin imzasının olmadığını düşünmekteyiz. Mamafih müvekkil uzun bir süredir aynı banka ile çalıştığı için banka müdürü olan Şüpheli …. ile karşılıklı bir güven ilişkisi kurmuştur. Güven ve samimiyete dayalı ilişkiden dolayı müvekkil şubeyi başkaca işlemleri için ziyaret ettiği sırada müvekkilin bilgisi dışında bazı evrakların imzalatılmış olma ihtimali mevcuttur. İş bu nedenle müvekkile imzalatılan bu evrakların varlığı halinde söz konusu evrakların hile ile imzalatıldığı ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle ……. görevinin verdiği yetkiyi kötü kullanmış ve müvekkilin yetkilisi olduğu şirketin hesaplarında hileli işlemler yapmış ve krediler kullanmıştır. İşbu nedenle müvekkilin temsile yetkili olduğu şirket hileli işlemlerle zarara uğratılmıştır. Türk Ceza Kanunun Madde 158 uyarınca şüpheli ……. ve tespit edilecek diğer şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığınızca soruşturulmasını müvekkilim adına saygıyla talep ederim.

01.10.2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Av. Çağrı AYBOĞA

Savcılığa Şikayet Dilekçesinde Sıkça Sorulan Sorular

Savcılığa Yapılan Suç Duyurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinin ardından, soruşturma aşaması işlemeye başlar. Bu aşamada, savcı tarafından olayın gerçekliği ve suç unsurlarının varlığına ilişkin kanıtlar derlenir. Eğer toplanan kanıtlar suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe oluşturuyorsa, ilgili şüpheli hakkında bir iddianame hazırlanır ve bu durum mahkemenin incelemesine sunulur. Diğer yandan, eldeki deliller suç işlendiği yönünde yeterli şüphe oluşturmuyorsa, takipsizlik kararı verilerek dosya kapatılır. Şikayetin sonuçlanma zamanı, vakanın niteliğine ve karmaşıklığına bağlı olarak farklılık gösterse de, genellikle bu işlem altı aydan bir yıla kadar sürebilir.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nereye Verilir?

Savcılığa verilecek olan şikayet dilekçesi suçun işlendiği yerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilir. Suçun işlendiği yer belli değil veya ulaşılamıyorsa ikamet adresine en yakın Başsavcılığa verilir.

Savcılığa Yapılan Şikayet Nasıl Takip Edilir?

Şikayet dilekçesinin Cumhuriyet savcılığına teslim edilmesi sonrasında, dilekçeye bir ön numara tahsis edilir. Bu ön numara sayesinde, şikayetin yapıldığı savcılığa başvurularak soruşturmanın mevcut durumu hakkında bilgi almak mümkündür. Genelde soruşturma süreçleri gizlilik esasına bağlı olarak yürütüldüğünden, şikayetle ilgili dosyalar e-devlet üzerinden kontrol edilemez.

Savcılığa Yapılan Şikayet Ücretli Midir?

Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan şikayetten herhangi bir ücret alınmaz. Şayet kendinizi temsilen bir avukat ile çalışmak isterseniz Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre bir ücret talep edilebilir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. trabzon adliyesine gidip şikayetçi oldum dilekçe verdim bu kişiler hakında yasal işlem başlatım

Başa dön tuşu
Ara