Dilekçelerİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

SGK Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Örneği

Vekalet Ücreti Nedir?

Adaletin sağlanması ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü için avukatlara başvurulmaktadır. Avukatlar, kanunlar ve maddeler konusunda uzmanlaşarak müvekkillerine destek olurlar. Bu destek için avukatlar, vekalet veren kişilerden belirli bir ücret talep etmektedir. Bu ücret, vekalet ücreti olarak adlandırılır ve avukatlık hizmetlerinin karşılığıdır.

Vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesiyle belirlenir. Sözlü veya yazılı olarak yapılan bu sözleşme, avukatın hizmetleri ve ücretinin şartlarını içerir. Ancak, bu sözleşmenin resmi olması zorunlu değildir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre, avukatların müvekkillerine sundukları hizmetler karşılığında aldıkları ücret, koruma altına alınmıştır. Bu kanunun diğer kanunlardan herhangi bir farkı yoktur ve kanun sadece avukatları değil, kamuoyunu da ilgilendirir ve genel düzenlemelerden üstündür. Yani, resmi bir sözleşme yapılmamış olsa bile avukatların aldığı vekalet ücreti hukuki olarak geçerli sayılır.

Vekalet ücreti, peşin veya taksitli olarak ödenebilir. Ancak, avukatlık ücreti dava sonucuna bağlı olarak alınamaz. Özellikle enflasyonun etkili olduğu ülkelerde, davanın yıllarca sürebileceği durumlarda, ücretin dava sonuna bırakılması adeta ücretsiz hizmet anlamına gelir. Bazı davalarda, dava sonu bedeli yüzdelik olarak belirlenebilir, ancak bu uygulama her davada mümkün değildir.

Vekalet ücreti, nispi ve maktu olmak üzere ikiye ayrılır. Nispi ücret, davanın değerine göre belirlenir ve genellikle davanın sonucuna bağlı olarak avukata ödenir. Maktu ücret ise belirli bir miktar olarak belirlenir ve genellikle basit veya rutin davalar için kullanılır.

Avukatlık ücreti konusunda yapılan bu düzenlenme, hukuki mücadelelerde adaletin sağlanması ve avukatların çalışma koşullarının adil olması açısından önem taşımaktadır.

Avukatlık Ücreti ve Sigorta Primine Tabi Tutulması Ne Demektir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, hizmet akdine dayalı olarak çalışanların sigortalı sayılacağını ve sigorta primine tabi tutulacak ödemelerin belirtilen hükümler dışında kalan tüm ödemeleri kapsadığını ifade etmektedir. Bu doğrultuda, avukatların vekalet akdine dayalı olarak elde ettikleri ücretlerin sigorta primine tabi tutulup tutulmayacağı, avukatın çalışma statüsüne ve iş ilişkisine bağlı olarak değerlendirilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 30/06/2005 tarihli bir kararında, avukatların işveren tarafından hizmet akdiyle çalıştırıldığı durumda, vekil sıfatıyla yaptıkları dava ve takiplerin vekalet ücretini işverenden talep edebilecekleri belirtilmiştir. Bu durumda, avukatın işveren ile işçi-işveren ilişkisi bulunduğu ve hizmet akdine göre hareket ettiği göz önüne alınarak vekalet ücretinin işveren tarafından ödenen bir ücret olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla, bu tür vekalet ücretlerinin sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, avukatın kendi adına ve hesabına çalıştığı durumlarda, yani serbest bir biçimde mesleğini icra ettiği ve vekalet akdine dayalı olarak yapılan sözleşmelerle elde ettiği ödemelerde ise sigorta primi kesintisi yapılması gerekmeyebilir. Bu durumda, avukatın işveren-işçi ilişkisi bulunmamaktadır ve vekalet ücreti avukatlık faaliyetinden kaynaklanan bir gelir olarak kabul edilmektedir.

Eğer SGK’nın vekalet ücretinin sigorta primine tabi tutulması konusunda hatalı bir işlem yaptığına inanılıyorsa, ilgili avukat SGK’ya itiraz veya düzeltme talebi ile başvuruda bulunabilir. SGK, ilgili başvuruyu inceleyecek ve konuyla ilgili bir karar verecektir.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine vekalet ücretine itiraz ve vekalet ücretin düzeltilmesi konularında ve idareye başvuru sürecinde ilgili hukuki destek sunmaktadır.

SGK Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi Örneği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

x SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

ANKARA, XX/XX/2023

BAŞVURUDA BULUNAN :

VEKİLİ : AV. ÇAĞRI AYBOĞA

BAŞVURU KONUSU : x Mahkemesi’nin x tarih, x Esas, x Karar sayılı ilamına istinaden müdürlüğünüz aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilin xx dava açılmıştır.

Yargılama neticesinde davanın kabulü ile ayrıca x TL vekalet ücreti ile x TL yargılama giderlerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Mahkeme kararı Yargıtay x Dairesi’ nin x tarihli, x Esas, x Karar sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.

NETİCE-İ TALEP : İcra kabiliyeti bulunan, x Mahkemesi’nin x tarih, x Esas, x Karar sayılı ilamı gereğince;

Yapılan Yargılama Gideri (x-TL) ile Vekalet Ücreti (x-TL) alacağımız toplamı olan x-TL’ nin aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırılmasını talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

Başvuran Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

EK :

x Mahkemesi’nin x tarih, x Esas, x Karar sayılı ilamı

Vekaletname

HESAP BİLGİLERİ :

HESAP SAHİBİ: x

xBANK x ŞUBESİ

IBAN TRx

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara