Aile HukukuMakalelerimiz

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Evlilik birliği 1 seneyi doldurmuş olan çiftler, TMK m. 166/3 hükmü uyarınca anlaşmalı olarak boşanabilirler. Anlaşmalı boşanmanın yapılabilmesi, eşlerin her hususta (nafaka, velayet, tazminat, kişisel ilişki tesisi vs.) anlaşmalarına bağlıdır.

Anlaşma sağlandıktan sonra dava dilekçesi ve ilgili protokolle Aile Mahkemesi huzurunda dava açılabilir. Bunun ardından mahkeme bir duruşma tarihi verir ve tarafların katılımıyla anlaşmalı boşanma gerçekleşir.

Ayboğa+ Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine anlaşmalı boşanma davalarındaki süreçlerde avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre; genel boşanma sebeplerinden olan Anlaşmalı Boşanma, kanunun 166/3 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre, evlilik birliği devam ederken temelinden sarsılması ve ortak yaşamın katlanılmaz hale gelmesi söz konusuysa taraflar anlaşmalı olarak boşanabilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır, anlaşmalı boşanma şartları nelerdir sorularının cevabı Türk Medeni Kanunu’nda açıklanmıştır.

En az bir yıl evli kalma şartı

Taraflar, resmi nikah tarihi itibariyle en az 1 yıl evli olmalılar. Evlilik birliğinin bu süreden kısa olup olmadığını mahkeme kendiliğinden araştırır. 1 yıllık sürenin tamamlanmaması halinde taraflar anlaşmalı olarak boşanamazlar. Bunun yerine diğer genel veya özel sebeplere dayanarak çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Boşanma konusunda mutabık kalma şartı

Eşlerden her ikisi de boşanmak istemeli ve davayı kabul etmelidir. Bu şart, anlaşmalı boşanma davalarının olmazsa olmaz şartıdır. Boşanma davası açılırken ya eşlerden biri davayı açıp diğeri kabul etmeli ya da iki taraf da aynı dilekçeye imza atarak davayı açmalıdır. Aksi durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

Eşlerin mahkemede dinlenmesi şartı

Boşanmak isteyen eşler, bizzat mahkeme huzuruna çıkarak dinlenmelidir. Bu konu, boşanma iradesini gösteren eşlerin baskı ve tehdit altında kalmaksızın protokolü imzaladıklarının tespitine yarar. Eşler, aynı zamanda ve aynı hakimce dinlenmelidir. Bu husus kamu düzenindendir ve mahkemece kendiliğinden dikkate alınır.

Anlaşmalı Boşanma protokolünde tüm hususlarda anlaşılmalıdır.

Tarafların mahkemeye sunduğu protokolde boşanmaya ilişkin tüm hususlarda (nafaka, velayet, tazminat, kişisel ilişki tesisi vs.) mutabık kalınmalı ve bu maddeler mahkemece uygun bulunmalıdır.

Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda tarafların birbirlerinden birtakım talepleri olabilmektedir. Bunlar yoksulluk veya iştirak nafakası, müşterek çocuk varsa velayetin kimde kalacağı ve kişisel ilişki tesisi, maddi ve manevi tazminat gibi talepler olabilmektedir. Buna ek olarak evlilik birliği içerisinden edinilen mallar üzerinden de hak sahipliği protokolde yer alabilmektedir. Bu hususların tamamında mutabık kalınması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşir.

Tek Celsede Boşanma Mümkün Müdür?

Türk yargı sisteminde davalar uzun sürebilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede bitmektedir. Bu durumda taraflar davayı açtıktan sonra mahkemece belirlenecek duruşmaya birlikte katılıp imzalanan protokolü kabul ettikleri takdirde tek celsede boşanmak mümkündür. Başka bir deyişle, tüm işlemler usulüne uygunsa tek celsede boşanmaya karar verilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası taraflardan en az birisi tarafından imzalı dava dilekçesi ve taraflardan ikisi tarafından imzalı protokolün Aile Mahkemesi’ne verilmesiyle açılır. Bu durumda Aile Mahkemesi dilekçe ve protokolün uygunluğunu denetleyip bir duruşma günü belirleyecektir. Verilen duruşma gününde taraflar duruşmaya gelir ve süreçler hukuka uygun işletildiğinde boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Aile Mahkemelerinin bulunmadığı adliyelerde Asliye Hukuk Mahkemeleri boşanma davalarını görmekle görevlidir. Anlaşmalı boşanma davasının neredeki Aile Mahkemesi’nde açılacağı hususu ise tarafların iradesine bağlıdır. HMK genel yetki kuralı gereğince boşanma davalarında taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi ve birlikte son 6 ay oturdukları yer mahkemesi yetkilidir. Ancak her iki taraf da onaylarsa anlaşmalı boşanma davaları Türkiye’nin her ilinin her ilçesindeki mahkemede açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma prokolünün uzman bir Aile Hukuku avukatı tarafından hazırlanması faydalı olacaktır. Ancak taraflar isterlerse kendileri de protokol hazırlayarak mahkemeye sunabilirler. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama sürecinde müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Aşağıda bir anlaşmalı boşanma protokolü örneği sunulmuştur:

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

İŞ BU PROTOKOL ………………..İLE …………………… ARASINDA AŞAĞIDA YAZILI KOŞULLARLA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMA’YA KARAR VERMELERİ ÜZERİNE; ………………. MAHKEMESİ ………. E. SAYILI DOSYA ÜZERİNDEN GÖRÜLEN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ NETİCELENMESİ İLE TARAFLARIN BOŞANMALARINA KARAR VERİLMESİ İÇİN DÜZENLENMİŞ VE TARAFLARCA İMZALANMIŞTIR.

DAVACI ……………. İLE DAVALI …………….. 06.09.2013 TARİHİNDE EVLENMİŞ OLUP İŞ BU PROTOKOLLE KARŞILIKLI OLARAK BOŞANMAYI KABUL EDERLER. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ KONUSUNDA HER İKİ TARAF DA MUTABIKTIRLAR.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN, YOKSULLUK NAFAKASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, KATKI PAYI, KATILIM, KATILMA ALACAĞI, DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI, ZİYNET EŞYASI VE SAİR TALEPLERİ YOKTUR. TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK NAFAKA VE TAZMİNAT TALEPLERİNDEN BU DOSYA İÇİN VE İLERİYE YÖNELİK OLARAK VAZGEÇMİŞLERDİR.

TARAFLARIN BOŞANMA DAVASI NEDENİYLE BİRBİRLERİNDEN HARÇ, MASRAF, VEK LET ÜCRETİ, VB. HİÇBİR TALEBİ YOKTUR.

TARAFLAR EVLİLİK BİRLİĞİNİN KURULMASI İLE MAL PAYLAŞIMINA KONU EDİLECEK HERHANGİ BİR EDİNİLMİŞ MENKUL VEYA GAYRİMENKULÜN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

TARAFLAR ORTAK YAŞADIKLARI SÜRE ZARFINDA EDİNDİKLERİ EV EŞYALARI VE ZİYNET EŞYALARI KONUSUNDA TAMAMEN ANLAŞMIŞLARDIR. BU PROTOKOL İLE TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK BU KONUDA HİÇBİR UYUŞMAZLIKLARININ OLMADIĞINI KABUL ETMİŞLERDİR.

TARAFLARCA …/…/…. TARİHİNDE İMZALANAN İŞBU PROTOKOL İMZA TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİLİK KAZANMIŞ OLUP; BİR NÜSHA …………., BİR NÜSHA ……………. BİR NÜSHA İSE …………..AİLE MAHKEMESİ ………….. E. SAYILI DOSYAYA SUNULMAK ÜZERE 3 (ÜÇ) NÜSHA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. PROTOKOLE AYKIRILIK HALİNDE TARAFLAR TEREDDÜT ETMEKSİZİN AYKIRILIK NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARI TAZMİN VE DAVA EDEBİLECEK; ŞİK YETTE BULUNABİLECEKTİR. PROTOKOLÜN İMZA TARİHİ İTİBARİYLE TARAFLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEKTİR.

… /…/..

DAVACI DAVALI

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Hakimin Müdahalesi

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra Aile Mahkemesi hakimi, eşlerin anlaştığı bazı hususlara müdahale edebilir. Bu müdahale, taraflara öneri yapılması şeklinde olur. Taraflar hiçbir şart sunmaksızın bu önerileri kabul ederse anlaşmalı boşanmaya karar verilebilir. Hakimin müdahalesini gerektirir en önemli konular: ortak çocuklarla ilgili anlaşma konularıdır. Hakim; iştirak nafakası, velayet ve kişisel ilişki tesisi konularında müdahalede bulunabilir.
Ancak bazı hususlar, hakimin müdahalesine kapalıdır. Tedbir nafakası talep edilmemişse hakim buna karar veremez, velayeti istemeyen tarafa ortak çocuğun velayetini veremez ve kişisel ilişki tesisini tarafların rızasını almadan değiştiremez.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı boşanma protokolünün uzman bir avukatla hazırlanması tarafları mağduriyetten korumaktadır. Özellikle maddi manevi tazminat, ortak çocuğa ve eşe ödenecek nafaka ve malların paylaşımı hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında süreç titizlikle takip edilirse hak kaybına uğranmadan hızlı sonuç almak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmayla İlişkili Davalar

Anlaşmalı boşanma davası, esasında birçok talebi içeren bir dava türüdür. Bu davalarda özellikle nafaka ve tazminat gibi likit talepler, mal paylaşımı gibi maddi talepler ve velayet gibi ortak çocuğa ilişkin talepler mevcuttur.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşma boşanma protokolünde nafaka mutlaka yer almalıdır. Nafaka yoksulluk veya iştirak nafakası olarak karşımıza çıkar.

Yoksulluk nafakası bir eşin diğerine ödeyeceği nafakadır. İştirak nafakası ise, velayet altında olan çocuk için velayet kendisinde bulunmayan eş tarafından çocuk 18 yaşına girene kadar ödenir. Anlaşmalı boşanma protokolünde iştirak nafakası istenmemesi durumunda daha sonra açılacak farklı bir davayla da nafaka talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet

Anlaşma protokolünde velayet, müşterek çocuğun kimin yanında kalacağıyla ilgilidir. Bu konuda 18 yaşından küçük çocuğun velayeti konusunda taraflar anlaşmalıdır. Ek olarak velayetin verilmediği eşle çocuk arasında kişisel ilişki tesis edilmelidir. Bu hususlar protokole eksiksiz yazılıp mahkeme tarafından da uygun bulunduğunda uygulanır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, eşlerin evlilik birliği içerisindeki edinilmiş mallara ilişkin taleplerini oluşturur. Burada taraflar özgür iradeleriyle serbestçe malların paylaşımını yapabilirler. Ardından paylaşıma konu mallar boşanma kararının hüküm kısmında gösterilir ve taşınmaz mallar için Tapu Müdürlüklerinde, binek araçlar için noterliklerde işlemler yapılır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Ücreti ve Boşanma Masrafları

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat ücreti ve mahkeme masrafları, sürekli değişmektedir. Güncel olarak TBB Asgari Ücret Tarifesine göre avukatlık ücreti 2023 yılı için en az 9.200 TL’dir. Mahkeme ve boşanma masrafları ise ortalama 1.500-2.000 TL’dir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Kadının Hakları

Anlaşmalı boşanmada her iki tarafın eşit hakları mevcuttur. Ancak çalışmayan ve çocuğun velayetini alacak olan kadının hakları oldukça fazladır. Bu durumda kadın, anlaşmalı boşanma protokolünde; kendisi için yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, ortak mallardaki mal paylaşımından hakkını alma, çocuğun velayetini almışsa iştirak nafakası, düğünde takılan altınlar için ziynet alacağı vb. taleplerde bulunabilir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı İptal Edilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasında verilen karar kesinleşmemişse iptal edilebilir. Ancak kesinleşen bir karara karşı iptal mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davasında karar çıkmadan önce vazgeçmek veya davadan feragat etmek de mümkündür.

Taraflar, katıldıkları duruşmada “ben anlaşmalı boşanmak istemiyorum, bu davadan vazgeçiyorum” demek suretiyle ve bu beyanı tutanağa geçirterek davadan vazgeçebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasının ne kadar süreceği davanın nerede ve nasıl açıldığıyla yakından ilgilidir. Mahkemenin iş yüküne göre değişmekle birlikte tüm süreçler eksiksiz ilerlerse ortalama olarak 1 ay sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının muntazam ve hızlı ilerlemesi için Ankara Boşanma Avukatı Ayboğa+Partners’a ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Ne Zaman Mahkeme Olur?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme sunulan evrakları inceler ve bir tensip zaptı düzenler. Bu tensip zaptında en uygun tarihi duruşma günü olarak belirler. Ortalama olarak 1 ay sonrası için mahkeme günü belirlenebilir.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Davası Görülür Mü?

Kural olarak boşanma davaları, adli tatilde görülen davalardan değildir. Ancak taraflar mahkemeye sundukları dilekçelerinde davalarının adli tatilde görülmelerine rıza gösterdiklerini beyan ederlerse mahkeme davayı görecektir. Bu noktada unutulmamalıdır ki adli tatil süresince boşanma davalarına ilişkin süreler işlemeyecektir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara