Dilekçeler

Avukatın Baroya Şikayetine İlişkin Dilekçe Örneği

Avukatlık Nedir? Avukat Kimdir?

Avukatlar, hukuki meselelerin düzenlenmesi, anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla hareket eden, yargı önünde insanların haklarını ileri süren, savunan ve temsil eden hukuki uzmanlardır.

Hukukun karmaşıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, avukatların uzmanlık alanları da çeşitlilik gösterir. İş dünyasından aile hukukuna, ceza hukukundan fikri mülkiyete kadar birçok hukuki alan üzerinde çalışabilirler.

Avukatların görevleri arasında müvekkillerini temsil etmek, hukuki danışmanlık sağlamak, hukuki belgeleri hazırlamak, müzakerelerde bulunmak, dava ve savunma stratejileri geliştirmek, hukuki araştırmalar yapmak ve mahkemede müvekkillerini temsil etmek yer alır.

Müvekkillerin haklarını savunmak, adil bir yargılama sürecini sağlamak ve adaletin tecellisini hedeflemek avukatların önemli amaçları arasındadır.

Avukatların sorumlulukları sadece hukuki bilgi ve becerilerle sınırlı değildir. Aynı zamanda meslek etiği kurallarına uymak, müvekkil gizliliğini korumak, dürüstlük ilkesine bağlı kalmak ve tarafsızlık ilkesine uygun davranmak gibi etik kurallara uymaları gerekmektedir.

Avukatlar, bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket ederek, müvekkillerin çıkarlarını korurken adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar.

Avukatın Baroya Şikayet Edilmesi Ne Demektir?

Avukatlar, mesleki etik kurallara uymak ve müvekkillerinin haklarını korumakla yükümlüdürler. Ancak bazı durumlarda, müvekkillerin memnuniyetsizlikleri veya avukatın işini düzgün yapmaması gibi nedenlerle bir avukat hakkında şikayette bulunulabilir.

Avukat şikayeti genellikle ilgili avukatın bağlı olduğu yerel baroya yapılır. Baro, avukatların mesleki standartlara uymasını ve etik kurallara riayet etmesini sağlamakla görevlidir.

Şikayet, baro başkanlığına yazılı olarak dilekçe şeklinde iletilir. Dilekçe içerisinde şikayetin detayları, şikayet edilen avukatın eylem veya davranışları hakkında bilgi verilmeli ve mümkünse destekleyici belgeler eklenmelidir.

Baro, şikayetin ciddiyetini değerlendirir ve disiplin sürecini başlatır. Şikayetli avukata savunma hakkı tanınır ve baro yönetim kuruluna savunma vermesi istenir.

Avukatlık Yasası’nın 64. maddesi gereği, şikayetli avukatın savunma vermek zorunda olduğu belirtilir. Savunma verilmemesi durumunda, baro tarafından idari para cezası verilebilir. Bu para cezası, disiplin cezası değildir, ancak avukatın mesleki sorumluluklarına uymaması nedeniyle alınan bir yaptırımdır.

Bununla birlikte, noter hakkında yapılan ihbar ve şikayetler doğrudan Bakanlık’a yapılabilir. İhbar ve şikayetler, Avukat ve Noter Şikayet Bürosu tarafından değerlendirilir ve işleme alınır. Şikayetin doğrudan Bakanlık’a yapılması durumunda, evrak noterin suç yerini gösteren Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Kısaca özetlemek gerekirse müvekkilin işini düzgün yapmayan bir avukatı şikayet etmek istemesi durumunda, öncelikle şikayetini baro başkanlığına dilekçe şeklinde iletmelidir. Bu dilekçeyle birlikte ilgili belgeler ve deliller sunulur. Baro yönetim kurulu, şikayeti değerlendirir, şikayet edilen avukattan savunma alır ve gerekli incelemeleri yapar. Sonrasında, disiplin süreci başlatılabilir ve ilgili yaptırımlar uygulanabilir.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine yaşadıkları mağduriyete ilişkin avukatın baroya şikayetiyle ilgili hukuki destek sunmaktadır.

Avukatın Baroya Şikayetine İlişkin Dilekçe Örneği

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baronuz avukatlarından ………….. sicil numarası ile kayıtlı Av. ………….,

Ankara X. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2023/xxx E. sayılı dosyasında müşteki sanıklardan xxxx müdafiidir. aynı zamanda sanıkların kardeşidir.

Baronuz avukatı, meslek kurallarını hiçe sayarak uyuşmazlığı kişiselleştirmiştir. Buna bağlı olarak otomobilini çalıştığım işletmenin önüne park etmek, gelip geçerken sataşmak, küfürlü ve rencide edici cümleler sarf ederek taciz etmek ve benzeri eylemleri mevcuttur. Bu yolla mevkiimdeki itibarımı zedelemeye ve davada aleyhimize olacak çeşitli eylemlere bizi tahrik etmeye çalıştığı kanaatindeyiz. Kendisi bunun dışında, yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz olayı takip eden günlerde beni sıkıştırıp darp etmiştir. Bununla ilgili karakol şikayetimiz ayrıca mevcuttur.

Baronuzun, avukatının bu eylemlerine ilişkin disiplin soruşturması başlatma sağduyusu göstereceğine olan inancımızla size olup bitenleri ihbar ediyoruz. Kendilerinin suç teşkil eden eylemleri sürdüğü takdirde hakkında hukuki yollara başvuracağımızı bildirmek isteriz.

XX/XX/2023

ŞİKAYETTE BULUNAN

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara