Ceza Hukuku

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır, 2024 Yılında Şartlar Nelerdir?

Taşıma Ruhsatı, Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları 2024

Çeşitli nedenlerle evlerinde ya da iş yerlerinde silah bulundurmak isteyenlerin veya silah taşıması gereken kişilerin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı yönetmelikler uyarınca, silah ruhsatı almaları zorunludur. Ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren önemli bir suçtur. Her türlü ateşli silahlar, tabanca, tam otomatik silah ya da yivli av tüfeği hem bulundurma hem de taşıma anlamında ruhsata tabidir. Avukat Çağrı AYBOĞA, “Nasıl silah ruhsatı alırım?” “Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?” “Silah ruhsatı alma 2024” “Taşıma silah ruhsatı alma şartları” “Bulundurma silah ruhsatı alma şartları” “2024 yılı silah ruhsat harcı ne kadar” “2024 silah ruhsat ciro ne kadar?” “Silah devri nasıl yapılır?” gibi soruların cevaplarını sizler için kaleme aldı.

İçerik

DMCA.com Protection Status

Silah Ruhsatı
Silah Ruhsatı

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Valiliklere yapılacak silah ruhsatı başvurusu, bazı belge ve dilekçeler gerektirir. 21 yaşını doldurmuş kişinin sadece kendisinin yapabileceği bu başvuru esnasında; valilik makamına yazılacak başvuru dilekçesi ve doldurulacak silah satın alma istek formuna ek olarak:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve sureti
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • İkametgah Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı Dökümü
 • Müracaat tarihi itibari ile son 15 gün içerisinde alınmış olması kaydıyla belirli bir tutarı aşan vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge
 • Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu istenmektedir.

Silah taşıma ruhsatı için yapılacak başvurularda, bu belgelere ek olarak bazı belirleyici belgeler de istenmektedir. Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler ilgili yönetmeliğin 8 ve 9. maddelerinde tek tek belirtilmiş ve ruhsatların hangi koşulda, ne kadar süre ile verileceği ve hangi durumlarda iptal olabileceği de açıklanmıştır. Yönetmelikte belirtilen meslek ve durumlara haiz kişilerin ilgili durumlarını ya da mesleklerini belirten ek belgeleri de silah ruhsatı başvurusu esnasında iletmesi önemlidir. Ruhsat alınma tarihi itibari ile bir yıl içerisinde silah satın almak ve alınış tarihi itibari ile en geç 60 gün içerisinde ruhsata işletmek zorunludur. Silah ruhsatı geçerlilik süresi aksi belirtilmemiş ise 5 yıl olduğundan, her 5 yılda bir silah ruhsatı yenileme işleminin yapılmış olması gerekir.

Silah Ruhsatı Alamayacaklar Kimler? Kimlere Silah Ruhsatı Verilmez?

Silah ruhsatı verilemeyecek kişiler ilgili yönetmeliklerde açık olarak belirlenmiştir. 21 yaş altı silah ruhsatı verilmesi kanunen mümkün değildir. Kişinin silah ruhsatı alabilmesi için 21 yaşını doldurmuş olması şartı dışında da bir takım özel şartlar bulunur. Genel olarak:

 • Ateşli silahlarla işlenen suçlara bağlı olarak mahkum olan kişiler
 • Halihazırda ruhsatlı silahı ile suç işleyen ya da kendi ihmali neticesinde ruhsatlı silahıyla başkaları tarafından suç işlenmiş olan kişiler
 • Taksirli suçlar hariç olmak şartıyla bir yıldan daha uzun süre hapis cezasına mahkum olmuş kişiler
 • Rüşvet, hırsızlık, zimmet, sahtecilik ya da dolandırıcılık, her türlü kaçakçılık da dahil olmak üzere yönetmelikte sayılan suçlara karışmış kişiler
 • Devletin bütünlüğüne ve güvenliğine karşı işlenmiş suçlar ile, anayasal düzene, işleyişine ve devlet sınırlarının bütünlüğüne karşı işlenen suçlar neticesinde ya da terör eylemleri nedeniyle mahkum olan kişiler
 • Ruhsat veriliş nedeni ortadan kalkmakla birlikte usulsüz bir şekilde silah bulunduran ve durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren bu durumu ilgili makamlara bildirmeyen kişiler
 • Rütbeleri geri alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
 • Kamu yasaklıları ve kısıtlı olanlar
 • İntihar meyli nedeniyle psikolojik, nörolojik ya da bazı fiziksel rahatsızlıklara sahip olan kişiler silah ruhsatı alamaz.

Ruhsat Gerektiren Silahlar Nelerdir?

2735 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik, ruhsat gerektiren silah türlerini tanımlamaktadır. İlgili yönetmeliğe göre ruhsat gerektiren ateşli silahlar:

 • Tabanca
 • Tam otomatik silahlar
 • Yivli av tüfeği olarak belirlenmiştir.

Farklı silah türleri için uygulamada farklı ruhsat tipleri gerekli görülse de tüm ateşli silahlar için silah ruhsatı başvurusu benzer aşamalar içerecektir. İlgili yönetmelikte belirtilen silah ruhsatı alma şartları taşındığı takdirde, silah ruhsatı başvurusu yapılabilecektir.

Silah Ruhsat İşlemleri

İlgili İl Jandarma Komutanlığı Harekat Eğitim Şube Müdürlüğü Silah Ruhsat Kısım Amirliği, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen silah ruhsatı alma şartlarını taşıdığınızdan ve silah ruhsatı alabilmeniz için gerekli evraklarla komutanlığımıza ruhsat talebinde bulunduğunuzdan dolayı almaya hak kazandığınız silah ruhsatınızın hayırlı olmasını temenni ederiz.

Tabanca taşımak veya bulundurmak kimilerine göre ihtiyaçtır. Tabanca edinmenin nedeni ne olursa olsun şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki; TABANCA ÇOK TEHLİKELİ BİR EŞYADIR. Yapılan en küçük bir hata kullanıcıya ve çevresindekilere çok büyük zarar verir. Sorumsuz ellerdeki silahlar sonucu ortaya çıkan olaylar masum insanlara acı ve keder yaşatmaktadır. Her ne maksatla olursa olsun bir canlıya ateş etmek zorunda kalmamanızı temenni ederiz.

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır ve Şartları Nelerdir?

Silah ruhsatı almak için başvuru yapılması gerekmektedir. İllerde valiliklere, jandarma bölgelerinde kalan yerleşim yerlerinde ise jandarma müdürlüğüne yapılır. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre, başvuru anında 21 yaşını doldurmuş olmak esastır. Silah ruhsatı çeşitleri olarak bilinen taşıma ve bulundurma ruhsatı için farklı gereklilikler bulunmakla birlikte, bu ruhsatlar kişilere farklı haklar sağlamaktadır.

Kişinin silah bulundurma ruhsatı sahibi olması, ruhsat başvurusunda belirttiği ev ya da işyeri adresinde kayıtlı silahın bulundurulabileceği anlamına gelir. Silahın adres dışına çıkarılması veya farklı adreslere taşınması ise mümkün değildir. Poligonlar ya da farklı alanlara taşınması gerektiği durumlarda, silah bulundurma ruhsatı sahiplerinin valiliklere başvuru yaparak özel izin almaları gerekmektedir. Bu izin sayesinde, başvuru dilekçesinde belirtilen adrese, ruhsatlı silahın taşınması mümkün olabilir. Silaha ait mermilerin ayrıca ruhsata ihtiyacı yoktur. Silah ruhsatı, kullanılan mermi için de geçerli olacaktır. Ruhsatlı silaha ait olduğu bilinen mermilerin, silahla birlikte taşınması özel izin ile mümkün olabilecektir.

Silah taşıma ruhsatı ise, ruhsat sahibi kişinin kayıtlı silahını taşıyabilmesine izin verir. Bu durumda silahın, kişi ile birlikte taşınması ya da araç torpidosunda bulundurulması mümkün olabilmektedir. Silah taşıma ruhsatı, aynı zamanda ilgili silahın mermilerini de ruhsatlı kılacağından, silah üzerinde ya da yanında uygun sayıda mermi taşımak mümkün olabilecektir. Yüksek adetli mermilerin taşınması ise ancak valilik izni ile mümkün olabilmektedir. Silah ruhsatı çeşitlerine göre, yıl içerisinde sahip olunabilecek mermi adedi belirlenmektedir.

Silah Ruhsatı Alma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Silah Ruhsatı  6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelikle; bu Yönetmelikte değişiklik yapan 99/12448 Karar sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Jandarmaya ikamet yeri esasına göre silah ruhsatları verme yetkisini vermiştir.

Silah Ruhsat Çeşitleri Nelerdir ?

 1. Bulundurma ruhsatı,
 2. Taşıma ruhsatı
 3. Kamu görevlisi taşıma ruhsatı,
 4. Emekli kamu görevlisi taşıma ruhsatı,
 5. Yivli av tüfeği ruhsatı şeklinde ayrılmaktadır.

Silah Ruhsatı Müracaatlarında Kimler, Nereye, Hangi Belgelerle Müracaat Eder ?

Kimin, nasıl, nereye başvuracağı EK’A ve EK-B’deki akış diyagramlarında mevcuttur.

Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerden istenecek Belgeler:

 1. İl Jandarma Komutanlığına hitaben yazılan dilekçe,
 2. C.Başsavcılığından alınacak Sabıka Kayıt Belgesi,
 3. Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki Rahatsızlıklar Bakımından Sakınca   Bulunmadığına dair  Doktor Raporu,
 4. Nüfus cüzdan sureti,
 5. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 Ay içinde çekilmiş).

Bulundurma Ruhsatını kimler alabilir ?

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde sayılan hallerden birine (EK-C’deki) girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler Silah Ruhsatı İstek Formu ile ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.

Taşıma ruhsatlarını (bu ruhsatlar için istenecek diğer belgeler) kimler alabilir?

Hayatı harici tehlikede olduğu gerekçesiyle verilen taşıma ruhsatları :

İl Valileri ;

(a) Yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki yada bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklı olma koşulu ile yabancı uyruklu şahıslara can güvenliği nedeniyle (Can güvenliği olmadığından dolayı taşıma ruhsatı almak isteyenlerden Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını kanıtlayan belge istenecektir.),

(b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların ve TSK mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına(Şehitlik belgesi istenir.),

        (c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile değişik 3216 Sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara (İllerde Vali veya Vali Yardımcısının Başkanlığında İl J.K., İl Em.Md., Garnizon Komutanı veya temsilcisi ve Milli İstihbarat temsilcisinden oluşan komisyonca hayatlarının koruma altına alındığına dair karar istenir.),

Talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.

Yukarıda (a) bendinde belirtilen kişilerden birden fazla silahı bulunanlara talepleri de dikkate alınarak sadece bir silah için taşıma ruhsatı verilebilir.

Taşıma ruhsatı verilecek meslek mensupları:

Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının 91/1779 Sayılı Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde Silah Taşıma Ruhsatı verebilir;

(a)  Mülga:02/04/1997-97/9510 Yürürlükten kaldırılmıştır.

(b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk vatandaşlarına (Dışişleri Bakanlığından resmi yazı istenecektir.),

(c) Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarına (Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazı ve basın kartı fotokopisi istenecektir.),

(d) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket halinde çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine (Kuyumcu ve sarrafların, esnaf ve sanatkarlar odası ile kuyumcu odasına kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.),

(e) 14/08/1987 tarihli ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine (Av malzemesi ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin satıldığı ve bayiliği olduğuna dair belge istenecektir.),

(f) Bankaların Genel müdürleri, Genel Müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine (Banka müdürlerinin kendi kurumlarından görevli olduklarını belirleyen belge istenecektir.),

(g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara (Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi istenecektir.),

(h) Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına (Şirketin yıllık satış tutarını (cirosunu) gösterir vergi dairesi yazısı, kâr-zarar cetveli ve bilanço, ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin noter tasdikle imza sirküleri, Genel müdür ve yardımcılarının görevi ile ilgili yetkili kurul kararı yazısı istenecektir.),

(ı) Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerde uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine (Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile arazi sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

(i) Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeni ile yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine (Ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile hayvan sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

(j)  Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleri ile fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Müteahhitlik karnesi fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, yaptıkları faaliyetlerle ilgili iş durum belgesi veya iş bitirme belgesi, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile bu işten sorumlu ortaklardan iki kişiyi geçmeyecek şekilde kimlerin ruhsat istediğine dair yetkili kurul kararı istenecektir.),

(k)  Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye) , (Kurum ile yapılan sözleşmenin noterden onaylı fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı istenecektir.),

(l) Akaryakıt istasyonları sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve iş başında taşımak şartıyla), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı ve SSK. primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı ile iş sahibinin yazılı müracaatı istenecektir.),

(m)  Sigortalı olarak en az elli işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.), (İş sahiplerinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı ve sigorta sicil numarasını gösterir kart fotokopisi, bekçi, mutemet ve veznedarlar için iş sahiplerinden istenen belgeler yanında işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı istenecektir.),

(n)    Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere (Poligon sahibinden işletme fotokopisi, bekçilerden ise ruhsat fotokopisi ve işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı istenecektir.),

(o)    25/04/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunun 8 nci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler), (Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri ile ilgili kurum yazı ve bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı istenecektir.),

(ö)    Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere (Müracaat eden ve ruhsatı yeniletenlerden ziraat odalarından veya il/İlçe tarım müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi, kovan adedini belirten yazı ve ürünün satışı karşılığı müstahsil makbuzu istenecektir.),

(p)    09/05/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun Hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşıyabilirler), (İş sahibinin yazılı müracaatı, depo izin belgesi fotokopisi ve işçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı istenecektir.),

(r)    Daha önce Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile MİT. hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan Subay, Astsubay veya Uzman Jandarma Çavuşlara ( Kamu görevinde bulunmuş asıl statüsünü kazanmış, kendi isteği ile bu görevinden ayrılanlara kurum tarafından kendi istekleri ile ayrıldıklarına dair belge istenecektir.),

(s)    Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye), (Döviz bürosu sahiplerinin hazine ve Dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni aldığına dair belge istenecektir.),

(ş)    Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 Sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlere (Avukatlardan bağlı olduğu barodan üyelik yazısı, noterlerden ise noterlik belgesi fotokopisi istenecektir.),

(t)    Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayii odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerine (Bağlı bulundukları birlik, federasyon ve konfederasyon başkan ve genel sekreteri imzalı belge ile oda yönetim kuruluna seçildiğine dair seçim tutanağı fotokopisi istenecektir.),

(u)    Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalli muhtarlığı yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine dair İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.),

(ü)    Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç en az bir dönem Belediye Baykanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine dair İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.).

Talep etmeleri halinde Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri kimlerdir ?

Silah taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri;

Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentleri hükümlerine göre Valilerce silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek kamu görevlileri; aşağıda görevleri yazılı olan kamu görevlilerinden sadece görev belgesi istenir, haklarında tahkikat yapılmaz.

Özel Kanunlara göre her zaman ve her yerde silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin zati silahlarına istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. Bu kişilerden taşıma ruhsatı harcı alınmaz.

(a) Değişik:02/04/1997-97/9510

 1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
 2. Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
 3. Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara
 4. Özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

(b)  Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

 1. Köy ve Mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),
 2. Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (Bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.).

(c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;

 1. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkartmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
 2. Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 3. PTT. İşletmesi Genel Müdürlüğünün Rodyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapımı, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı ünvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 4. TRT. Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 5. Genel Müdürlüğe ait role istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 6. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 7. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 8. 14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
 9. Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev başında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 10. İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (Ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
 11. Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
 12. EK-16/11/1992-92/3721; Mülga: 30/06/1994-94/5825 Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 13. )Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
 14. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu, kadrolu personeline.

(d)  Parayla ilişkisi olanlardan ;

 1. 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1 nci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya zati silahlarını taşıyabilirler),
 2. Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
 3. Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

(e)  Özellik arz eden görev yapanlardan ;

 1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,TBMM. Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
 2. Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
 3. TBMM. Başkanlığı, Başba-kanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlerine,
 4. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, merkezi yönetim içinde yer alan kamu kurumu ve kuruluşları ile iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcıları ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve yardımcılarına,
 5. Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halin Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,
 6. Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
 7. Karayolları Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ve şube şeflerine (Görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
 8. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye piyasası kurulu, Rekabet kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mamülleri ve Alkollü içecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan  ve üyelerine,
 9. Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi üyelerine,
 10. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
 11. İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına,
 12. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
 13. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve İl Müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün Bölge ve İl Müdürlüklerinde arazi kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.

Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

Talep etmeleri halinde hangi emekli kamu görevlilerine taşıma ruhsatı verilir?

Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden; emeklilik onay örneği, istifa ederek ayrılanlardan kurumdan ayrılış nedeninin gösterir yazı ve ikametgah ilmuhaberi, malulen emekli olanlardan sağlık durumunu gösterir heyet raporu,

 • Vali, Vali Yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,
 • Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine,
 • Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin, muavin konsoloslara,
 • Değişik:06/12/2000 2000/1550-Mülga
 • Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT. hizmetleri mensuplarına,
 • bendi kapsamındaki kamu görevlilerinin kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri, emekli kimlik kartlarına işletmek suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.
 • Çarşı ve mahalle bekçilerine,
 • 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını ve kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),
 • (h) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre emekli olanlara,
 • Özel Kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,

İkamet ettikleri yer Valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir. Bu maddede öngörülenlerden Silah Ruhsat İstek Formuna ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

Yivli Av Tüfeği ruhsatı kimlere verilir ?

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu lisansı ile yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarda ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir.

Ruhsatlı Silahların Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Sivil vatandaşların birbirlerine devir işlemleri

5 inci madde (c) fıkrası kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma ve bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı olan, 16 ncı madde (EK-C) kapsamına girmeyen, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler.

Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının (EK-C kapsamında) tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, alacak şahsa ruhsat düzenlenmeden devredilemez.

Devri yapılamayacak ruhsatlı silahlar :

6136 sayılı kanunun uygulanmasında;

(1)    Yurtiçinde ve yurtdışında yabancı Devlet veya Hükümet Başkanları ya da Hükümet Üyeleri tarafından ya da Hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği belgelendirilen,

(2)    Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği belgelendirilen,

(3)    6136, 6768, 1308 ve 2313 Sayılı Kanunların geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvurularak vesikaları alınmış olması koşulu ile ;

(a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan,

(b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,

(c) İstiklal Savaşına katılan Subay ve Erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan,

(d) İstiklal Savaşında Cephe Komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen ateşli veya ateşsiz armağan veya hatıra silahlar,

(4) TSK Personelinden; görevde bulunduğu sürece kendisine (bedelsiz) istihkak olarak verilen zati silahlar,

(5) TSK. Personelinden; can güvenliği tehlikesi olan personele tahsis edilen zoralım tabanca (bu şekilde tahsis edilen tabancaların bir başkasına devri yasal olarak mümkün olmamakla birlikte J.Gn.K.lığınca prensip olarak kabul edilmeyecektir.),

Devri yapılmayacak ruhsatlı silahlardır.

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır

2024 Yılı Silah Ruhsat Harcı (Taşıma ve Bulundurma)

2024 YILI SİLAH RUHSAT HARÇ BEDELLERİ

RUHSAT TÜRÜSÜRESİHARÇ ÜCRETİ
Taşıma Ruhsat Harcı5 Yıl54.889,5 TL
Bulundurma Ruhsat Harcı5 Yıl17.566,60 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsat Harcı5 Yıl54.889,5 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsat Harcı5 Yıl17.566,60 TL

Silah Ruhsatı Almaya Engel Haller

Yönetmeliğin 16 ncı Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen durumlarda bulunanlara, hiçbir şekilde ateşli silahlarla mermilerini taşıma, yada bulundurma ruhsatı, silah tamirhanesi, poligon, trap-skeet atış alanı açma izni verilmez. Verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

a- Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b- Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

c- Haklarında TCK.nun 119 ncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d- Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik,terör ve benzeri yaygın şiddet eğilimlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

e- Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

f- Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme yada bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine yada her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

g- Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

h- Kanunun 12,13,14 ve 15 nci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

ı- Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

i- Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama 6 ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

j- Kanunun Ek-1 nci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,

k- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

l- Mahkeme kararı ile yada haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak  TSK.den tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebi ile ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilen Subay ve Astsubaylar ile disiplin kuralları veya mahkeme kararı ile meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar yada haklarında  verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen yada 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,

m- Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

n- Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik hastalıkları olanlar,

o- 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

ö- 6831 Sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı (6) aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

Yukarıdaki fıkranın (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(ı) ,(i) ve (ö) bendleri kapsamına girenler affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma yada bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü TCK.nun 2 nci madde hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeni ile hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılanma sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.

Bu konu ile ilgili esaslar İçişleri Bakanlığının 97/151 Sayılı Genelgesiyle yayınlanan 97/9510 sayılı Yönetmeliğin uygulama talimatının 5 nci maddesinde açıklanmıştır.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi hürriyeti bağlayıcı cezalar esas alınır.

Silah Ruhsatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2024 yılı silah ruhsat ciro ne kadar?

2024 yılı için silah ruhsatı almak için gerekli ciro 120 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Silah ruhsatı almak için nereye müracaat etmeliyim?

BULUNDURMA, KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA, EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA, MESLEK MENSUBU (Kuyumcu, Müteahhit, Arıcı vb.) TAŞIMA, YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA ve BULUNDURMA Ruhsat müracaatlarınızı; İkamet (ev) adresiniz YAŞADIĞINIZ İL İlçelerinden birindeyse ve Polis bölgesi ise ikamet edilen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu ilçelerde ikamet edilen yer Jandarma bölgesi ise Yaşadığınız il İl  Jandarma Komutanlığına yapmalısınız.  CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA Ruhsat müracaatlarınızı; İkamet (ev) adresiniz ilimiz Polis bölgesi ise Yaşadığınız il Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne, ilimiz Jandarma bölgesi ise YAŞADIĞINIZ İL İl Jandarma Komutanlığına yapmalısınız.

Yivsiz av tüfeği almak için nereye müracaat etmeliyim?

İkamet ettiğiniz YER(ev adresiniz) Polis bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz.

Ruhsatlı silahım için mermi almak istiyorum nereye ne şekilde müracaat edebilir, kaç mermi alabilirim?

Mermi talebiniz hususunda Silahınızın marka, çap ve seri numarasını belirterek yazacağınız dilekçeniz ile silah ruhsatını aldığınız birime müracaat ettiğiniz takdirde, 1000 adet mermi alabilmeniz için size mermi satın alma belgesi tanzim edilir. Bu belge ile MKEK’dan ya da MKEK ile anlaşmalı bayilerden mermi satın alabilirsiniz.

Başka bir şahsa ait taşıma ruhsatlı silahı aldığım takdirde bu silah benim adıma da taşıma ruhsatlı olur mu?

Böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak engel durumunuz yoksa ve silah taşıma şartlarına haiz iseniz (örneğin, kuyumcu, akaryakıt istasyonu sahibi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli v.b.) aldığınız bu silah sizin adınıza taşıma ruhsatlı olarak verilebilir. Aksi takdirde bulundurma ruhsatı alabilirsiniz.

Yeni bir silah almak için ne yapmam gerekiyor. Birden fazla Silah alabilir miyim? Bir yılda en çok kaç silah alabilirim?

Yeni bir silah alabilmek için web sayfamızı inceleyip alacağınız silah türü ve ikamet adresinize göre müracaat edeceğiniz birimi belirleyip web sayfamızda belirtilen belgeleri hazırlayarak ilgili birime müracaat edebilirsiniz. Alacağınız silah sayısında Kanunen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Silahımı hibe yoluyla başka birine devretmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Silahınızı hibe alacak kişinin ilgili birime müracaat ederek dosya açtırması gerekiyor. Karşılıklı hibe dilekçesi yazılıp, silahınızı devir alacak şahsın yapılan tahkikat ve dosya incelemesi sonucu silah ruhsatı alması uygun ise Valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz.

Noterden devir yapmak sizin bu silah üzerindeki sorumluluğunuzu sona erdirmez. Mutlaka işlemi yapan birim tarafından bu silahın devir alan kişi adına ruhsata bağlanması gereklidir. Elinde o silaha ait ruhsatı olmayan şahsa silahınızı teslim etmeniz kanunen suçtur.

Arkadaşıma ait silahı devir alarak adıma ruhsat almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

İlgili birime müracaat ederek adınıza dosya açtırmanız gerekir. Karşılıklı hibe dilekçesi yazıp hakkınızda yapılan tahkikat ve dosya incelenmesi sonucu silah ruhsatı almanızda herhangi bir engel yok ise valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz. Noterden almış olduğunuz noter devir/hibe belgesini ilgili birime götürerek dosyanıza eklettikten sonra ruhsat kartınız yazılarak bizzat tarafınıza teslim edilir.

Babam vefat etti, silahı vardı. Ben bu silahı devir almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

İkamet adresinize göre başvurmanız gereken birime veraset ilamı, diğer varislerin silah üzerindeki haklarından sizin lehine vazgeçtiklerine dair feragatnameyi ve babanıza ait ruhsat fotokopisi ile müracaat ederek dosya açtırmalısınız. Yapılan tahkikat ve dosya incelemesinde silah ruhsatı almanıza engel bir durum yok ise dosyanın valilikçe onaylanmasını müteakip ruhsatınızı çıkartıp o silahı teslim alabilirsiniz.

Silahım var ve bunu devlete hibe etmek istiyorum. Bunun için neler yapmalıyım?

Ruhsatlı silahınızı Ankara Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubemize şahsen müracaatınız halinde Emniyet Genel Müdürlüğü adına hibe alabiliriz. Bunun için, eğer silahınız bulundurma ruhsatlı veya taşıma süresi geçmiş ise önceden gelip yol belgesi alarak silahınızı Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubemize getirmelisiniz.

Babam geçen ay vefat etti, Silahın kimde kalacağına karar veremedik. Şimdi hepimiz bundan kurtulmak istiyoruz. Ne yapmalıyız?

Yaşadığınız il’de ikamet ediyorsanız şubemize varislerin şahsen müracaatları veya noterden vekalet verdikleri bir varis 9. soruda belirtildiği şekilde silahı Emniyet Genel Müdürlüğü adına şubemize hibe edebilir veyahut da silahı alabilecek birine hibe yoluyla devredebilirsiniz.

Adıma kayıtlı ruhsatlı silahım var. Ruhsatımın bitmesine de üç yıl var. Bu silahımı devlete hibe etsem ve yeni bir silah almak istesem yeni silah için yeniden harç yatırmak zorunda mıyım?

Yeni alacağınız her silah için ruhsat türüne uygun harç ödemek zorundasınız.

Yivli veya yivsiz av tüfeği alıp ava gitmek istiyorum ne yapmalıyım?

Internet sayfamızda bulunan Yivli Av Tüfekleri bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Yivsiz Av Tüfekleri İkamet ettiğiniz yer (ev adresiniz) Polis bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz.

Sık sık yurt dışına çıkıyorum. Yurt dışından silah satın alabilir miyim? Eğer alabiliyorsam bu silahı yurda getirmek için ne gibi işlemler yapmam gerekir.

Yurtdışından sadece dış temsilciliklerimizde çalışan dışişleri personeli ile askeri, güvenlik ataşesi, güvenlik görevlileri bir defaya mahsus olmak üzere silah getirebilirler. İlgili işlemler İçişleri Bakanlığınca yapılır. Bunun dışında şahısların yurtdışından silah alıp getirmesi mümkün değildir.

Memur olarak çalışıyorum. Kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı alabilir miyim?

Kimlerin kamu görevlisi taşıma ruhsatı alabileceği web sayfamızda açıkça belirtilmiştir. Lütfen İnternet sayfamızda bulunan taşıma bölümünü inceleyiniz.(http://www.Yaşadığınız il.pol.tr/kamu-gorevlisi-tasima-ruhsati) 

Bir harçla birden fazla silah bulundurma ya da taşıma ruhsatı alabilir miyim? İthal silahlarla yerli silahların harçları arasında fark var mı?

Her silah için ayrı harç bedeli alındığından, bir silah için ödenen harç bedeli diğer silahlar için geçerli değildir. Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahlardan alınacak harç bedeli her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu nedenle yerli ve yabancı silahlardan alınan harç bedellerinde herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Yeni bir silah aldığımızda silahımıza kaç gün içerisinde ruhsat almak zorundayız?

Fatura tarihinden itibaren 60 gün içinde silah ruhsatı almak zorundasınız.

Geçen yıl ruhsat için başvuruda bulunmuştum. İşlemlerim sürüncemede kaldı. Geldiğimde işlemlerim kaldığı yerden başlar mı?

Silah ruhsatı için hazırladığınız evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. Herhangi bir nedenle dosyanız bir yıl içinde onaylanmaz ise bu evrakları yeniden hazırlayıp ibraz etmeniz gereklidir.

Ruhsatlı silahım vardı ve süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatımı yeniletmem hususunda tebligat yapıldı ve halen 6 aylık süre dolmadı ne yapmam gerekir.

Silahınızın ruhsat süresini uzatmak için 6 aylık süreyi geçirmeden ilgili birime müracaat etmelisiniz. Aksi halde ruhsatınız valilik onayı ile iptal edilecek, silahınızı devretmek zorunda kalacak ve devretmiş olduğunuz bu silaha adınıza bir daha ruhsat çıkartamayacaksınız.

Ruhsatlı silahım vardı ve süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatımı yeniletmem hususunda tebligat yapıldı ve tebligat tarihinden itibaren 6 aydan fazla süre geçti ne yapmalıyım? Aynı silaha ben tekrar ruhsat alabilir miyim? Ya da başka bir ruhsatlı silah alabilir miyim?

Ruhsatınız, ruhsatı veren birim tarafından valilik onayı alınarak iptal edilerek silahınız ilgili birimce geçici olarak teslim alınacaktır. Söz konusu silahınızı ruhsat almasında sakınca bulunmayan birine hibe yoluyla devredebilir ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına şubemize (Yaşadığınız il Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü) hibe edebilirsiniz. Ancak, ruhsatı iptal edilen silahınızı yeniden kendi adınıza ruhsata bağlatmak istediğiniz takdirde, silahınızın emanete alındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde idari para cezasını ödemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde silahınız kendi adınıza bir daha ruhsata bağlanamaz.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara