Dilekçelerİcra Hukuku

İcra Taahhüt Dilekçesi Örneği

Taahhüt Nedir?

Taahhüt, bir kişinin veya tarafın belirli bir eylemi gerçekleştirme veya yapma sözü vermesini ifade eder. Taahhüt etmek, bir konuda bir söz veya vaatte bulunmaktır.

İcra taahhüdü ise, borçlu tarafından yapılan bir ödeme teklifini ifade eder ve borçlu ile alacaklı arasında icra dosyasındaki borcun taksitle ödenmesi için yapılan anlaşmayı temsil eder.

İcra Ödeme Taahhüdü Nedir? Nasıl Verilir?

Taahhüt sözleşmesi, borçlunun borcunu düzenli aralıklarla taksitlendirerek ödeyeceğini beyan ettiği bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme borçlu ve alacaklı arasında, icra müdürü huzurunda yazılı olarak yapılır ve borçlu ve alacaklı arasında güven ilişkisini güçlendirme amaçlar. Borçlu, icra dosyasında yer alan borcunu belirli şartları yerine getirerek düzenli taksitler halinde ödemeyi taahhüt eder.

İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan 111. madde, borçlu ve alacaklı arasında taksitle ödeme yöntemini düzenleyerek icra taahhüdü imkanı sunmaktadır. Bu önemli düzenleme, borçlu tarafından yapılan ödeme teklifini kapsamakta ve icra dosyasındaki borcun yapılandırılmasını sağlamaktadır.

Taahhüdü İhlal Suçu Nedir?

Borçlu, icra dosyasında yer alan borcunu düzenli taksitler halinde ödemeyi taahhüt eder. Bu taahhüt, belirli şartların yerine getirilmesine bağlıdır.

Öncelikle, borçlunun haczedilebilir miktarda malının bulunması gerekmektedir. Ayrıca, her taksit borcun dörtte birinden az olmamalı, taksitler aylık olarak ödenmeli ve süre üç ayı aşmamalıdır.

İcra taahhüdü, icra dosyasında yapılan sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince geçerlidir. Bu süreçte, diğer icra süreleri işlemez ve borçlunun ödeme planı belirlenmiş olur. Ancak, bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresi on yılı aşarsa, aşan süreden sonra süreler tekrar işlemeye başlar. Bu taksitle ödeme yöntemi, hem borçluya hem de alacaklıya çeşitli avantajlar sunar.

Borçlu, maddi yükümlülüklerini daha düzenli bir şekilde yerine getirerek finansal rahatlama sağlayabilir. Alacaklı ise borcun tahsilatını daha uzun bir süreye yayarak borçlunun ödeme kolaylığına ulaşmasını sağlayabilir.

Ancak, İcra taahhüt sözleşmesiyle belirlenen taksitlerin ödeme tarihlerinde yerine getirilmemesi veya peşin ödeme kararına rağmen ödeme gününde borcun ödenmemesi durumunda, İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca “Taahhüdü İhlal Suçu” işlenmiş olur ve borçlu, alacaklının şikayeti üzerine çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu durumda, icra işlemleri ve süreçleri, ödenmeyen taksitin olduğu noktada kaldığı yerden devam eder.

Bu suçun oluşması için belirli unsurların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak, taahhüt sözleşmesinin geçerli bir icra takibine dayanması gerekmektedir. Yani, icra takibi kesinleşmiş ve ödeme şartı belirlenmiş olmalıdır. Ayrıca, taahhüt sözleşmesi borçlu tarafından tek başına veya alacaklının onayı ile kararlaştırılmalıdır. Taahhüt sözleşmesi para alacağına ilişkin olmalıdır ve borçlunun taahhüt altında imzası bulunmalıdır. Borçlu, taahhüt edilen ödemeyi haklı bir neden olmaksızın zamanında yerine getirmemiş olmalıdır. Ayrıca, taahhüt sözleşmesinde borcun tamamı, işlemiş ve işleyecek faizler, vekalet ücreti, icra harç ve masrafları açık bir şekilde belirtilmelidir. Alacaklının şikayeti de suçun oluşması için gereklidir. Şikayet süresi, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç aydır ve bu süre içinde şikayet hakkı kullanılmalıdır.
Bu unsurların sağlanması durumunda, borçlu “Taahhüdü İhlal Suçu” işlemiş olur ve alacaklının şikayeti üzerine cezai yaptırımlara tabi tutulabilir.

Taahhüdü İhlal Suçunun Cezası Nedir?

Taahhüdü İhlal Suçu”nun cezası, İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca belirlenmiştir. Bu suçu işleyen borçlu, alacaklının şikayeti üzerine çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalır.

İlgili kanun maddesine göre, borçlu taahhüt ettiği halde borcunu ödemediği için tazyik hapsine mahkum edilebilir. Tazyik hapsi, disiplin hapsi niteliğindedir ve normal hapis cezasından farklıdır. Borçlu, borcun tamamını veya taahhüt ettiği taksit tutarını öderse hapis cezası sona erer. Ancak ödemeleri tekrar keserse, yeniden tazyik hapsine hükmedilebilir.

Taahhüdü ihlal suçu için verilen tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez. Bu süre, aynı borçtan dolayı tazyik hapsinin maksimum süresini belirler. Yani, borçlu aynı borç nedeniyle en fazla üç ay tazyik hapsi cezası alabilir. Ayrıca, şikayet süresi de önemlidir.

Alacaklı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay içinde veya fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Bu sürelerin geçmesiyle birlikte şikayet hakkı düşer ve borçlu hakkında cezai yaptırım uygulanamaz.

Ankara Ceza Avukatı, müvekkillerine icra taahhüt sözleşmelerinin yapılması ve taahüdün ihlali suçuyla ilgili hukuki destek sunmaktadır.

İcra Taahhüt Dilekçesi Örneği

T.C.

ANKARA

X. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2023 – ………

Borçlu asıl ………….. ve alacaklı vekili geldi.Borçlu söz alarak takip konusu borcumu aşağıda belirtilen tarih ve miktarlarda ödememem halinde aylık xxxxx TL daha faiz işleyeceğini biliyorum , anladım ve kabul ediyorum.Borcumu aşağıda belirtilen şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Taahhüdümü ihlal ettiğim takdirde hukuki ve cezai sorumluluğum olduğunu biliyorum.dedi.Alacaklı vekili söz alarak borçlunun taahhüdünü aynen yerine getirmesi kaydı ve şartı ile taahhüdünü kabul ediyorum kendisine hukuki ve cezai sorumluluğu tefhim edilsin dedi. x/x/2023

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara