İcra HukukuMakalelerimiz

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yayınladığı tarifeye göre İcra Vekalet ücretleri, alacağın belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanan Nispi Vekalet ücreti olarak belirlenmiştir. Bu hesaplama, 2024 yılında belirlenen tarife üzerinden yapılmıştır. Yani, icra takibindeki alacağın miktarına göre vekalet ücreti, belirlenen oran dahilinde hesaplanmaktadır. Güncel Noter Vekalet Ücreti 2024 yazımızda tüm noter vekalet ücretlerini inceleyebilirsiniz; detaylar için bu > https://ayboga.av.tr/noter-vekaletname-ucreti-2024/ yazımızı okumalısınız.

İcra Dosyası Nedir?

İcra dosyası, bir il veya ilçeye bağlı icra dairesine alacaklı veya vekilinin takip talebiyle müracaat etmesiyle açılan cebri takip dosyasıdır. Burada borcun niteliğine göre ilamsız, ilamlı veya kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla işlem başlamış olabilir. Hakkınızdaki icra dosyasının nasıl kapanacağını öğrenmek istiyorsanız İcra Dosyası Nasıl Kapanır? İsimli makalemizi okumanızı öneririz.

Vekalet Ücreti Nedir?

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi gereğince avukatlık ücreti, avukatın sunduğu hukuki hizmetin karşılığında ödenen tutarı temsil eder. Avukat, müvekkili adına gerçekleştirdiği işlemler için, yazılı bir anlaşmaya dayalı olarak ya da anlaşma olmaksızın (örneğin, danışmanlık yapma, dava dilekçesi yazma, sözleşme tasarlama veya sözleşme öncesi toplantılar için hazırlıklar yapma gibi) hizmet verebilir. TBB tarafından yayınlanan 2024 AAÜT için tıklayınız.

Yazılı ya da sözlü olarak avukat ile müvekkil arasında yapılan anlaşma çerçevesinde avukatın üstlendiği iş ve işlemler avukatlık hizmeti olarak adlandırılır ve bu hizmetlerin karşılığında müvekkilin avukata ödemesi gereken meblağ da avukatlık ücreti olarak tanımlanır.

Güncel Vekalet Ücretleri için “Noter Vekaletname Ücreti 2024” yazımızı inceleyerek 2024 yılı tarifeyi öğrenebilirsiniz.

İcra Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır? 2024

2024 yılı için icra vekalet ücretleri oransal şekilde hesaplanır. Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

  • İlk 200.000,00 TL için %16,00
  • Sonra gelen 200.000,00 TL için %15,00
  • Sonra gelen 400.000,00 TL için %14,00
  • Sonra gelen 600.000,00 TL için %11,00
  • Sonra gelen 800,000,00 TL için %8,00
  • Sonra gelen 1.000.000,00 TL için %5,00
  • Sonra gelen 1,200.000,00 TL için %3,00
  • Sonra gelen 1,400.000,00 TL için %2,00
  • 5.600.000,00 TL’den yukarısı için %1,00

İcra Vekalet Ücretini Kim Öder?

İcra vekalet ücreti kural olarak borçlu tarafından ödenen bir ücrettir. Borç tahsili için icra takip dosyası açıldığında otomatik olarak asıl alacağa bir de icra vekalet ücreti ödenir. 2024 yılı için maktu icra vekalet ücreti 3.600,00 TL’dir. Alacak miktarı arttığında icra vekalet ücreti de oransal olarak artmaktadır. Ankara İcra Avukatı hizmetiyle detaylı bilgi alabilirsiniz.

İcra Vekalet Ücreti Ne Zaman Doğar?

Derdest bir icra takibi sırasında dosyaya vekaletname sunulmuş ve takip devam ediyorsa, avukat vekalet ücretine o anda hak kazanır. Takip süresince verilen yedi günlük ödeme zaman diliminde borcun ödenmesi durumunda, vekalet ücretinin üçte dört oranında bir ödeme yapılması gerekir. Eğer vekalet ücreti, vekaletin sonradan dosyaya eklenmesi sebebiyle tahsil edilmeden icra işlemi tamamlanmışsa, bu durumda hemen şikayet yoluyla başvuruda bulunulmalı ve dosyanın kapatılması işleminin iptali talep edilmelidir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara