MakalelerimizYabancılar Hukuku

Apostil Nedir?

Apostil en kısa tanımla, yurtdışında kullanılacak olan bir belgenin, gerçek ve kullanabilir olduğunu doğrulayan onay sistemine apostil denir. Apostil şerhi, yurtdışında kullanıcak belgenin gerçekliğinin onaylanması işlemi sırasında ilgili belgeye eklenen şerh yazısına denir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, uluslararası belgelere apostil şerhi eklenmesi işlemlerini titizlikle takip etmektedir.

Apostil Nedir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.

Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin onaylanması, 20/06/1984 tarih ve 3028 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 16/09/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözleşme, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Apostil Nerede Yapılır?

Apostilin yapılabilmesi için; önce bir Noterliğe gitmesi,

 • Noterliğin yeminli tercümanın adını, adresini ve telefonu alması gerekir.
 • Yeminli bir tercümana götürdüğü belgelerin, o ülkenin diline çevirisini yaptırır.
 • Çevirisi yapılan evraklarla tekrar Noterliğe geri dönülür. Çeviri, aynı noterlikte onaylattırılır.
 • Noterlikte onaylanan bu çeviri, noterliğin bulunduğu ilin valiliğine götürülerek Valilik veya yardımcısı tarafından belgenin geçerliği v.s doğrulanır.
 • Valiliğin doğulama onayından sonra, Noterlik Kanunu Madde 195. maddesi gereğince bu çevirinin gönderileceği ülkenin (örneğimizde Tacikistan’ın), en yakın başkonsolosluğuna veya konsolosluğuna götürülerek diplomatik olarak onaylatılması gerekir. Fahri Konsolosların onaylarının geçerliliği yoktur.
 • Belge hangi ülkede düzenlenmişse, apostili o ülkenin yetkili makamları yapar.

Apostil Yapılabilen Belgeler

1. Savcı, Zabıt Katibi veya Adliye Memuru tarafından verilmiş belgelerde dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş belgeler. (Yabancı mahkeme kararları dahil) Örneğin;

2. İdari Belgeler: İdari makamlarca verilmiş resmi belgelerdir. Örneğin;

 • Nüfus Kayıt Örneği,
 • İsim Denklik Belgesi,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Noter Senetleri,
 • Vekaletname,
 • Muvafakatname

3. Noter Senetleri: Noterliklerce düzenlenmiş onaylı belgelerdir.

4. Kişilerce Özel Suretle İmzalanmış: Herhangi bir resmi görevi olmayan özel kişilerce tanzim edilmiş belgelerdir.

Apostile Uygun Olmayan Belgeler

Birtakım resmi belgelerde apostil şerhinin alınmasına gerek yoktur. Diplomatik belgeler ve ticaret işlemleriyle doğrudan ilgili belgelerdir.

 1. Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler.
 2. Ticaret ve gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili idari belgeler.

Apostilin Geçerlilik Süresi

Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan bir apostil şerhinin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur.

Apostil İşleminin Ücreti

Apostil Şerhinin kendisi için herhangi bir ücret talep edilmez. Bununla birlikte, prosedürel işlemlerin yürütülmesi için bazı mali yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülükler yeminli tercüman, noter ve avukat ücretlerini içermektedir, ancak bu ücretler devlete değil, ilgili hizmeti sunan kişilere ödenir. Ayrıca, yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, bu işlemlerde avukatın yardımı önemlidir, ancak zorunlu değildir. Avukat ücreti, müvekkil ile avukat arasında serbest bir şekilde ve olayın özelliklerine göre belirlenir.

E-Apostil hizmeti için ödenecek ücretler Adalet Bakanlığı Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlıkları tarafından belirlenmiştir. Adli Sicil Belgesi için 30 TL, Mahkeme Kararları için 60 TL olarak belirlenmiştir. Nüfus kayıt örneği için ödenecek bedel ise 30 TL olarak saptanmıştır. Henüz uygulamaya konulmamış belgeler için e-apostil bedeli belirlenmemiştir.

Apostil İçin İhtiyaç Duyulan Belgeler

Apostil şerhi alınması için ilgilinin pasaport çevirisi veya nüfus cüzdanı ile avukatına verdiği vekaletname belgelerine ihtiyaç duyulur.

Apostil Şerhinde Bulunması Gereken Unsurlar

Geçerli bir apostil şerhinde bulunması gereken unsurlar;

 1. Düzenlendiği ülkenin adı,
 2. Belgeyi imzalayan kişinin adı,
 3. Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı,
 4. Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı,
 5. Tasdik edildiği yer,
 6. Tasdik edildiği tarih,
 7. Apostili düzenleyen makam,
 8. Apostil numarası,
 9. Apostili düzenleyen makamın mührü ve kaşesi,
 10. Apostili düzenleyen yetkilinin imzasına karşılık gelmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Apostil

“Tanıma tenfiz davası, özellikle yurt dışında gerçekleşen boşanmaların sonucu olarak sıkça karşımıza çıkan bir hukuki süreçtir. Yurt dışında boşanan Türk vatandaşları, ülkemizde hala evli olarak kayıtlı görünmeleri nedeniyle, yurt dışında aldıkları boşanma kararını Türkiye’de yasal olarak tanınabilir ve uygulanabilir hale getirmek amacıyla bu dava sürecini başlatmaktadırlar. Ancak bu yabancı mahkeme kararının ülkemizde geçerli olabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan biri de yurt dışından gelen mahkeme kararının üzerine eklenen bir ‘APOSTİL ŞERHİ’ olarak adlandırılan işarettir.

Apostil Şerhi, genellikle yabancı devlet kurumlarının düzenlediği resmi belgelerin, başka bir devlet tarafından geçerli kabul edilmesini sağlayan bir tür mühürdür. Kararı veren devlet kurumu, ilgili belgenin arkasına Apostil Şerhini ekleyerek bu belgeyi yabancı devlet kurumlarında geçerli ve uygulanabilir hale getirir.

Boşanmanın Tanınmasında Apostil Şerhi

“Türkiye’deki mahkemeler tarafından verilen bir boşanma kararının Apostil İşlemleri öncesinde dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.”

Mahkeme, bir boşanma kararı verdiğinde, tarafların yasal olarak bu karara itiraz etme hakları vardır. Bu itiraz yolları İstinaf ve Temyiz yollarını içermektedir. Taraflar bu itiraz yollarına başvurmazlarsa veya başvursalar dahi karar onanırsa, mahkeme kararı kesinleşir ve yasal olarak nihai hale gelir. Boşanma süreciyle ilgili daha detaylı bilgi ve yanıtını aradığınız sorular için Ankara Boşanma Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Apostil işlemleri sadece mahkeme tarafından verilen ve kesinleşen kararlara uygulanabilir. Bu nedenle, mahkeme tarafından verilen kararın kesinleştirilmesi ve kesinleşme tarihini gösteren bir kesinleştirme şerhi eklenmesi gerekmektedir.

Kesinleştirme şerhi, mahkeme tarafından verilen kararın hangi tarihte ve nasıl kesinleştiğini açıklayan bir kayıttır. Bazı kararlar, bu kesinleştirme şerhi ayrı bir sayfa olarak eklenerek veya bazen kararın altına yazılarak düzenlenmektedir.

Apostil işlemi için yapmanız gereken şey, gerekçeli boşanma kararını, kesinleşme şerhi ile birlikte onaylı bir şekilde alarak, kararı veren mahkemeye apostil şerhi talebinizi içeren bir dilekçe sunmaktır. Bu dilekçe sonrasında ilgili birim tarafından apostil şerhi verilir ve size teslim edilir.

Apostil Şerhinin İptal Olması Durumu

Yukarıda bahsedilen belgeler, belirli geçerlilik şartlarını karşılamadıkları takdirde geçerli kabul edilmezler. Örneğin, gerekli onayların eksik olduğu durumlarda, anlaşmaya taraf olmayan bir ülkeden geldiklerinde veya ilgili ülkenin Lahey Konvansiyonu’na özel bir çekince koymuş olması ve bu çekinceye aykırı bir apostil şerhi eklenmişse, bu belgeler geçerli kabul edilmez.

Ayrıca, apostilli belge sunulan ülkenin olağanüstü bir durumla karşı karşıya olması ve bu durum nedeniyle yasal düzenlemelere göre şerhin kabul edilmemesi durumu söz konusu olabilir. Geçerlilik şartlarını taşımayan apostilli belgenin iptali de istenebilir.

Apostil şerhi belgelerinin geçerliliğinin tehlikeye girmemesi için Ankara Avukat desteğinden yararlanmanızı tavsiye ederiz.

Apostil Şerhine Alternatif Uygulamalar

Apostil şerhine alternatif olarak bir belgenin geçerliliğinin doğrudan kabul edilmesi gösterilebilir. Buna ek olarak e-apostil uyhulaması da klasik apostil şerhi işlemlerinin daha hızlı ve alternatif olarak yapılmasını ifade eder.

Apostil Anlaşması Olan Ülkeler

Apostil kuralları, yalnızca Lahey konferansına üye veya taraf olan devletler arasında geçerlidir. Apostil anlaşmasına taraf olan ülkeler şunlardır:

Almanya Federal Cum.BulgaristanHollanda

 

Amerika Birleşik DevletleriCook İsland AdalarıHonduras
AndoraÇek Cumhuriyeti

 

İngiltere

 

Antigua ve BarbudaÇin Halk Cum.

 

İrlanda

 

ArjantinDanimarka

 

İspanya

 

Arnavutluk

 

Dominik Cum.

 

İsrail

 

Avusturya

 

Ekvatorİsveç

 

Avustralya

 

El Salvador

 

İsviçre
AzerbaycanErmenistan

 

İzlanda

 

Bahama Adaları

 

Estonya

 

İtalya
BarbadosFiji

 

Japonya

 

Belçika

 

Finlandiya

 

Kıbrıs Rum Kesimi
BelizeFransaKaradağ

 

Beyaz Rusya (Belarus)

 

Grenada

 

Kazakistan

 

Bosna-HersekGüney AfrikaKolombia

 

Botswana

 

Gürcistan

 

Kore Cumhuriyeti
Brunei

 

HırvatistanLesotho

 

Letonya

 

Liberya

 

Lehistan
Litvanya

 

Lüksemburg

 

Macaristan

 

Makedonya

 

Malawi

 

Apostil İşleminde Neden Avukat Desteği Almalısınız?

Apostil şerhi alınması işlemlerinde ortaya çıkabilecek hataların önlenmesi için avukat desteği alınması oldukça önem taşımaktadır. Apostil işlemleriniz için Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu alanında uzman avukatlarla hizmet vermektedir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara